Odborné přednášky o genetickém kódu

Cyklus přednášek Společenského centra Londýnská 30, Praha 2. Videa jsou převzaty z TV HOPE.

Přednáší Prof. RNDr. Vladimír Král, DSc.

Víte, že se naše lidské geny liší jen o 0.1% a přesto jsme každý jiný? Jsme zajatci vlastní DNA? Je všechno zapsané v genech? Co můžeme ovlivnit a co už ne? Něco je nám dáno, např.: Ani při své hlavě nepřísahej, protože nemůžeš způsobit, aby ti jediný vlas zbělel nebo zčernal. (Mt 5:36) Jiné věci se vytváří, když reagujeme na podněty z ostatního světa. Raději si však prohlédněte videa.
Průměr: 5 (1 vote)

Evě.

Souhlasím. Ono se všechno různě prolíná, ale s jasným záměřem a v Bohem zjeveném řádu.

Ale nakousli jsme středověk /gotiku/, kde jsme to skončili?

Obrázek uživatele Ondra.

Daniel

O Očistci

http://neuveritelnaodhaleni.cz/zaujalo-me/utrpeni-dusi-v-ocistci.html

jsem katolík, ale doufám, že Ti to nevadí

Nevadí Smile To je pochopitelně tvé rozhodnutí.

Jeden z problémů Katolické církve

viz. Pozměněné desatero

http://www.katechismus.cz/desatero.php

To úplně stačí, abych se JÁ OSOBNĚ vyhnul učení z pohledu katolické církve jako čert kříže Puzzled

Daniel - jednoduchost

Řekl bych, že život s Bohem je radostný vztah. Asi jako když se člověk zamiluje, tak také nepotřebuje široké spektrum vědeckých úvah, aby svůj vztah k tomu druhému uchopil. Právě tak Bůh hovoří s člověkem /i pro to se svého času svatému Agustinovi jevilo Písmo jako "jednoduché"/. Brzy ale pochopil, že život je s Bohem lepší, než bez něho.

Jednoduché zdaleka neznamená prostoduché.
V jednoduchosti je krása.
Jednoduchost je radost, je to nepochybující klidná jistota vztahu, bez nějakého farizejského exaktického náboženského vytržení.
Augustin a Písmo - nemůžu posoudit, nic uceleného jsem zatím nečetla.
V Bibli se často setkáváme s paradoxem - to je to, co se těžko vysvětluje, to je potřeba objevit. Velice pěkně o tom píše T. Halík.

Když milujete doopravdy a bez pochyb, láska Vás přesahuje. Nepřemýšlíte, nezkoumáte. Žijete tím vztahem. Neptáte se - co bude zítra, co bylo včera, neřešíte tyhle věci. Důležitý je PŘÍTOMNÝ okamžik.Když se podíváte do textů mystiků, mudrců, tak si všimnete, že zdůrazňují jedno - umět žít v přítomnosti.

Pro mě není vůbec podstatné pátrat a dokazovat, jestli se eventuálně má duše dostane "do nebe". Jednak duši nevnímám jako samostatnou entitu, je mi blízký Pavlův výklad z onoho odkazu pro Ondru, jednak Bůh na mě nečeká někde bůhvíkde, ale v Boží přítomnosti a díky Boží přítomnosti jsem = existuji od svého počátku.

Něco jiného je Duch, coby oplodňující Logos spermatikos, Bůh sám. Duch se ani nerodí, ani neumírá.

...snad mi porozumíte.....

Ondro,

jsem katolík, ale doufám, že Ti to nevadí Smile

Očistec - víra v posmrtné očišťování u těch, kteří spáse sice řekli ano, ale nedošli během pozemské pouti dokonalosti.

Biblické analogie jsou tyto: /Mt 12,31 - existuje odpuštění na tomto věku a na ONOM/

Křest ohněm - /Mt 3,11-12/

/ Mk 9,49/

/1Kor 3,15/

U deueterokanonických textů je to perikopa u /2Makabejská 12,45/.

Učení o očistci ale nelze v žádném případě oddělit od toho, co říkal Kristus o Duchu svatém, že uvádí do veškerého poznání. Takové poznaní se neděje mimo Kristův produkt - církev. Smile

Evě.

Život v Bohu je jedno - DUCHÝ

Řekl bych, že život s Bohem je radostný vztah. Asi jako když se člověk zamiluje, tak také nepotřebuje široké spektrum vědeckých úvah, aby svůj vztah k tomu druhému uchopil. Právě tak Bůh hovoří s člověkem /i pro to se svého času svatému Agustinovi jevilo Písmo jako "jednoduché"/. Brzy ale pochopil, že život je s Bohem lepší, než bez něho.


Těžko se dá zde argumentovat větami vytrženými z kontextu sdělení, naskládanými tématicky za sebou...

To je pravda. Chtěl jsem Vám jen vypsat biblické odkazy, které si můžete snadno ověřit. Ty Vás pak posunou dál.

Jinak celá ta polemika /filozofie/ okolo duše vzniká v antice a přechází i do středověku. To jsme v té, řekněme gotice. Smile

Obrázek uživatele Ondra.

Daniel

bratře v Kristu,

Právě že můžeme - jde přece o nesmrtelného Ducha právě tak jako duše.

O nesmrtelnosti duše není v Bibli ani slovo.

Hovoří se o soudu nad živými a mrtvými /ráj - očistec - (peklo = druhá smrt Zj 19,20, srovnej i Žalm 140,11 )/.

Očistec? Ehm... Danieli, můžu se zeptat.......nejsi náhodou Katolík?

zdraví ondra

Daniel

Danieli, biblické metafory a podobenství, týkající se života, smrti, vzkříšení, obrácení, znovuzrození, tmy, světla, etického dualismu vůbec, jsou nesmírně časté.
Těžko se dá zde argumentovat větami vytrženými z kontextu sdělení, naskládanými tématicky za sebou...
Navíc, jak píšete, jsou to pojmy těžko uchopitelné, a když je nevnímáme jako duchovní poselství, může docházet a absolutnímu nepochopení, neporozumění i odmítnutí.

Duchovní složka člověka je duch, vědomí a vztah. Tahle trojnožka stačí k tomu, aby měl člověk pevné kořeny. Není potřeba hledat složitosti.
Život v Bohu je jedno - DUCHÝ Smile

Ondrovi a Evě

Bůh učinil člověka k obrazu svému - Bůh je Duch

Z tohoto přeci nemůžeme vyvozovat nesmrtelnost duše.

Právě že můžeme - jde přece o nesmrtelného Ducha právě tak jako duše.

U toho textu /2Tim 4,1/ - bude soudit živé i mrtvé - se chápe vztah Boha ke všemu /živému, umírajícímu, mrtvému/. Hovoří se i o vzkříšení tělesném /Mt 27,52/. Takový vztah nezaniká naší biologickou smrtí, ale je pokračováním života duše /Lukáš 20,33-39/. Ježíš zde také říká, Bůh je Bohem Abraháma, Jakoba a Izáka - on není Bohem mrtvých.

Těžko lze tyto pojmy jednoduše uchopit. Jsou to tajemství.

Hovoří se o soudu nad živými a mrtvými /ráj - očistec - (peklo = druhá smrt Zj 19,20, srovnej i Žalm 140,11 )/.

Obrázek uživatele Ondra.

Eva

Když si tohle + samozřejmě celý odkaz pečlivě, opakovaně přečteš a pochopíš, navnímáš, víš všechno, co potřebuješ. Někdy méně znamená více a není dobré si příliš zanášet mysl všelijakým haraburdím...ale dělej jak myslíš, je to na Tobě...: -)

ahoj

Jj..je to poměrně vyčerpávající odkaz s informacemi. Přečetl jsem si to.

No uvidíme, co mi David napíše na tu kapitolu Zjevení Janovo - druhý příchod J.K.
To mě dost zajímá....

Obrázek uživatele Ondra.

Danielovi

Zdravim Dane,

ještě mi to nedá spát Wink

Bůh učinil člověka k obrazu svému - Bůh je Duch

Z tohoto přeci nemůžeme vyvozovat nesmrtelnost duše.

V Bibli je uvedeno, že jediný, kdo je nesmrtelný je stvořitel.

Ve zkratce. Nechci se pouštět do širšího rozebírání. Na to já mmt nemám.

ALE

Kdyby se duše po smrti dostaly do nebe nebo pekla.....jak potom chápeš druhý příchod J.K., kdy má soudit všechny mrtvé a živé (Zjevení Janovo) ?

Quest

Customize This