Oči kambrických mořských krabů jsou „překvapivě moderní“

Oči kambrických mořských krabů jsou překvapivě moderní.jpg

Brian Thomas, M. S.

(Z http://www.icr.org/article/6239/ přeložil M. T. – 7/2011. Článek byl uveřejněn 20. července 2011 na stránkách Acts&Facts)

Vážky kormidlují za letu neobyčejně obratně: dokáží se tak vyhýbat překážkám i lovit jiný létající hmyz. Umožňuje jim to přesnost, se kterou jsou jejich oči schopné vnímat okolí.

Ve skutečnosti mají členovci jako třeba vážky a mořští krabi (garnáti) jedno z nejlepších optických vybavení ve známém světě (1). Pokud by se tyhle pokročilé zrakové orgány vyvíjely miliony let cestou pokusu a omylu, očekávali bychom, že v pozemských horninových vrstvách od nejspodnější po nejsvrchnější bychom postupně objevovali fosilie s očima nejprve jednoduchýma a posléze stále složitějšíma. Mezi kambrickými fosiliemi (a tedy příliš brzy na to, aby to odpovídalo zmíněné evolucionistické představě) na australském Klokaním ostrově byly však nyní objeveny plně vyvinuté moderní složené oči.

Fosilie očí vykazovaly drobné zoubky, které přesně odpovídaly malým útvarům na povrchu mnoha moderních složených očí členovců. Byly nalezeny v šedém jílovci samostatně, bez příslušných těl, velmi se však podobaly očím mořských krabů. Takovéto složené oči obsahují četné řady dílčích klínovitých útvarů zvaných omatidia, každý se svou vlastní čočkou. Ve zprávě zveřejněné v Nature konstatovali autoři studie, že „Čoček je nejen velký počet a jsou velké, ale jsou také uspořádány do pravidelných šestiúhelníků, které opět sousedí s dalšími šestiúhelníky, což je nejhustší a nejefektivnější vzorec pro uložení.“ (2).

Na online videu adelaidské univerzity je kambrické složené oko popsáno jako „překvapivě moderní v mnoha ohledech. Dokazuje to, že u primitivních tvorů se během ‚kambrické exploze‘ rychle vyvinul výborný zrak“ (3). Slovo „exploze“ přitom odkazuje na náhlé objevení se zástupců úplně všech živočišných kmenů – ať už ještě žijících či již vyhynulých – v nejspodnější vrstvě hornin, která obsahuje fosilie a nazývá se kambrium; evolucionisté o ní tvrdí, že byla uložena před více než 500 miliony let. Svědčí však zmíněné fosilní oko opravdu o „rychlé evoluci“?

Fosilní složené oko, které badatelé zkoumali, nejmodernější, které kdy bylo v kambrických fosiliích objeveno, mělo přes 3000 čoček. Tisková zpráva adelaidské univerzity (4) i doprovodné video je přirovnaly k očím roupců /dvoukřídlé mouchy/, které jsou s to vnímat rozfázovaný pohyb, což jim umožňuje lovit za letu.

Autoři studie uvedli:

Nové fosilie svědčí o tom, že někteří z nejranějších členovců disponovali již zrakem podobným zraku žijících druhů, což podtrhuje rychlost i skokový charakter evolučních inovací, ke kterým došlo během kambrické exploze (2).

Vědecká pozorování však striktně vzato ukazují na to, že zmíněné nejstarší fosilie členovců měly plně vyvinuté oči, které byly konstruovány stejně dobře jako oči členovců dnes žijících. Tvrzení o „nejranějších členovcích“ a „evolučních inovacích“ nejsou vědecká, protože staví přímo na evolučním pojetí světa a dějin – nikoli na datech odvozených z fosilií.

Uvedené dokonalé oko nemohlo vzniknout bez inteligentního Stvořitele. Propracovaná díla pocházejí pouze z dílen dokonalých tvůrců.

I kdyby však mohly být zmíněné oči zkonstruovány jaksi náhodou, nemohly se tak prostě vyvinout za dobu, kterou jim vymezuje evolucionistické schéma dějin života. Evoluce totiž prý zkonstruovala složené oči za pouhých 30 milionů let, od okamžiku údajného vzniku života před 542 miliony let do doby údajné existence živočicha, jehož fosilní složené oko vědci našli: 512 milionů let.

Ke zkonstruování podobných složených očí jsou však nutná velká kvanta genetických informací, a každý bit přitom údajně vznikal díky šťastné mutaci. Problém je, že podle výpočtů provedených badateli-evolucionisty je ke vzniku pouhých dvou koordinovaných mutací v sekvenci, přinejmenším u lidí, potřeba 216 milionů let (5). A ke vzniku složených očí za údajných pouhých 30 milionů let byly nutné tisíce koordinovaných mutací. Evolucionisté tak v podstatě vyvrátili svou vlastní teorii.

Tvrzení, že zkoumané oči jsou výsledkem „evoluční inovace“, je tedy očividně nesprávné. Alternativou je fakt, že byly stvořeny. Moderní oči v kambrických fosiliích nepřekvapují ty, kdo věří v Bibli; tito lidé chápou, že Bůh stvořil mořské kraby s očima dokonalýma hned od počátku.

Odkazy:

1. Thomas, B. Shrimp Eye May Inspire New DVD Technology. ICR News. Posted on icr.org November 4, 2009, accessed July 6, 2011.
2. Lee, M. S. Y. et al. 2011. Modern optics in exceptionally preserved eyes of Early Cambrian arthropods from Australia. Nature. 474 (7353): 631-634.
3. New Fossils Demonstrate That Powerful Eyes Evolved in a Twinkling. The University of Adelaide online video. Posted on YouTube.com June 28, 2011, accessed July 6, 2011.
4. New fossils provide evidence of powerful eyes. University of Adelaide press release, June 30, 2011.
5. Durrett, R. and D. Schmidt. 2008. Waiting for Two Mutations: With Applications to Regulatory Sequence Evolution and the Limits of Darwinian Evolution. Genetics. 180 (3): 1501-1509.

PřílohaVelikost
Oči kambrických mořských krabů jsou „překvapivě moderní“.doc351 KB
Průměr: 3.3 (7 votes)

Telesto

- Ale to víš, že se snažím... To by ses divila, jak mi to mnohdy nedá spát... ))

No tak zase to tolik nepřeháněj...všechno musí být tak AKORÁT, víš...Smile))

No - ale aby to nevypadalo, že si z Tebe dělám jen legraci - vím o čem mluvíš a rozumím tomu.
Tvoje slova + komentář PP mě neskutečně inspirovaly a takový fofr, kdy najednou všechno docvakne a spojí se v dokonalé logice osvícení jsem už dlouho neprožila. Díky vám oběma za to, kéž by to tak podobně vnímal ještě někdo další...Třeba Ty sám ...??...

- Moc hezky řečeno...

No o to nejde, že je to tzv. hezký...ale ono to je především tak vykrystalizovaná pravda, až to doslova vyděsí.

- Prostě na něco mám materialistické názory na něco jiného ne

Hmmm...můžeš mi nějak přiblížit, co je "materialistický názor"?

Obrázek uživatele Telesto

Evě

"Tak se trochu snaž, ne..??"

Ale to víš, že se snažím... Smile To by ses divila, jak mi to mnohdy nedá spát... Smile))

"Nežiješ ve světě - svět žije v Tobě."

Moc hezky řečeno...

"No tak za co se považuješ?"

Nemyslím si, že se dá někdo jedním slovem oštítkovat. Jako celá osobnost. Tak jako nikdo není čistý cholerik, tak si myslím, že ani nemůže být čistý materialista. Prostě na něco mám materialistické názory na něco jiného ne.

„Nad lidskou blbostí se taky nedá zvítězit. Ale nikdy se nesmí přestat proti ní bojovat.“
– Jan Werich

PP

Zdravím PP, napsal jsi to moc, ale moc hezky. Je to velmi výstižné a pravdivé. Díky

Ahoj Telesto,

- Nemůžu uvažovat jinak, než jako člověk

Tak se trochu snaž, ne..??..: -))))))))))))))))))
Můžeš uvažovat jako pozorovatel své mysli.
Nežiješ ve světě - svět žije v Tobě.

- Nepovažuji se za materialistu. Jen jsem řekl, že v souvislosti se vznikem života jsem materialistou. Mám rád takové štítky. Vydají za spoustu vět.

No tak za co se považuješ?
Voštítkovat, voznačkovat, razítko, šup - zařadit.
A je to !! Fuj....: -)))))))))))

- Prostě co se života týče, tak jsem materialistou proto, protože celý život považuji čistě vlastnost hmoty. Nic víc.

Bože, odpusť jim, protože nevědí co mluví...: -)))))))))

Obrázek uživatele Telesto

Evě

Ahoj Evo,

"Ale Telesto - tohle je PŘESNĚ ten trojrozměrný a empirický pohled na skutečnost. Uvažuješ prostě jen jako člověk - a to je vzhledem k absolutnu strašně málo."

Nemůžu uvažovat jinak, než jako člověk Wink Ostatně stavím se k tomu tak, jak jsi moudře napsala:

"Všechny velké pravdy jsou jednoduché. Pokud nejsou, nejedná se o velké pravdy."

Uvažovat jinak mi prostě přijde na pravdu moc složité... Tím ovšem neříkám, že to pravda být nemůže.

Jak říkáš... To "co je život" asi nepoznáme a ani nemůžeme poznat. Můžeme se smířit (resp. spokojit) s tím, že prostě život existuje.

"Tzv. materialista jsi jen proto, že ses jím nazval. Ale co to je - "materialista"? Co je to za škatuli?"

Nepovažuji se za materialistu. Jen jsem řekl, že v souvislosti se vznikem života jsem materialistou. Mám rád takové štítky. Vydají za spoustu vět. Samozřejmě se to musí brát s rezervou. Prostě co se života týče, tak jsem materialistou proto, protože celý život považuji čistě vlastnost hmoty. Nic víc.

„Nad lidskou blbostí se taky nedá zvítězit. Ale nikdy se nesmí přestat proti ní bojovat.“
– Jan Werich

Censurion

Stačí pouhá chemická výměna látek k tomu aby něco obživlo či to bylo prohlášeno za živé ? Proč již dávno nebyl život z ničeho živého, tedy pouze z neživé hmoty bez živých částí) vytvořen laboratorně ? Viděls již někoho zemřít - ten krátký okamžik mezi životem a smrtí, když oči náhle vyhasnou ? Já ano a myslím, že v tu chvíli je chemie ještě stejná, ale život už tam není, prostě zcela náhle není, ačkoli se tělo ještě nezačalo rozkládat ...

Ahoj Telesto,

nevím, jestli si vůbec uvědomuješ obsah toho, co jsi v pátek napsal. A "PP" to krásně doladil.

Hmota zůstává za všech okolností hmotou a to, co my vnímáme jako "život", jsou ve skutečnosti jen PROJEVY života.
Ten komentář "PP"( který David Černý tak "erudovaně" okomentoval) je prostě dokonalý - ve své jednoduchosti.
Jednoduché = geniální. Byla jsem z toho docvaknutí úplně paf - doteď se z toho nemůžu probrat...: -)))))))))))

Dokud budeme schopni vnímat svět pouze trojrozměrně (+ čas)
a zprostředkovaně pouze pěti smysly, omezenými svými možnostmi,fenomenálně - nepoznáme, co je život. Jsme schopni vnímat jen jeho projev.../vzpomeň na Kanta.../
Maxima, kterého v hledání života můžeme dosáhnout, je - toto si uvědomit.
To je závěr mojí víkendové meditace.

"Všechny velké pravdy jsou jednoduché. Pokud nejsou, nejedná se o velké pravdy."

***********************************************************

Já problém vidím v tom, že nebýt hmotného konstruktéra - resp. jeho mozku s určitou strukturou - tak žádná myšlenka prostě nevznikne. Třebaže je tato myšlenka nehmotné povahy. Navíc samotná myšlenka nic nezhmotní, ale tuto myšlenku zhmotní zase jen hmotné ruce (nebo jiné vhodné, ale hmotné, "nástroje"). Myšlenka samotná nestačí.

Tady je jediná věc, kde s PP nesouhlasím - podle mě je myšlenka energie, a energie není nehmotná.

Takový delfín může být génius a mít v hlavě plány pro stroj času. Ale protože nemá ruce a ani jiný orgán, který by mohl vhodným způsobem interagovat z hmotou, tak žádný stroj času nikdy nesestrojí. Tedy konstruktérovi skutečně nestačí myšlenky na to, aby něco sestrojil. Myšlenka je důležitá, ale je to málo...

Ale Telesto - tohle je PŘESNĚ ten trojrozměrný a empirický pohled na skutečnost. Uvažuješ prostě jen jako člověk - a to je vzhledem k absolutnu strašně málo.

Tak to vidím já. V tomto směru jsem prostě materialista. Ale Váš pohled se mi líbí také, ovšem přesto se přikláním k tomu svému...

Tzv. materialista jsi jen proto, že ses jím nazval. Ale co to je - "materialista"? Co je to za škatuli?

Obrázek uživatele Telesto

Pro PP

"Oživení neživé přírody musí být opravdu velmi těžké. Ale co zkusit oživit právě zemřelý organizmus. To by mělo být relativně jednoduché. Vždyť má všechny orgány atd., tak jenom způsobit jeho opětovné "naskočení" a je to."

To já si právě myslím opak. Oživení již mrtvého (čím komplexnější tím hůř) je podle mě mnohem těžší... Jde o to, že čím složitější organismus, tím složitější uspořádání. Můžu se snažit oživit (řekněme že rekonstruovat strukturu) mrtvého srdce, ale mezi tím mi úplně odumře mozek. Co s tím? Začnu rekonstruovat mozek, ale bez mozku nefunguje srdce... atd. Taková sisyfovská práce. Musel by to být mžik, protože po smrti se začíná každá buňka v těle rozpadat - začíná se rozpadat její struktura. Můžu tuto strukturu obnovit v ruce, ale mezi tím se ještě víc zhorší nohy Smile

"jenom způsobit jeho opětovné "naskočení" a je to."

Jak říkám. Po smrti se OKAMŽITĚ začne rozpadat struktura, která dělá organismus živým. Tedy není možné jakési "pouhé" nastartování. Protože to co chceme nastartovat, už nemá takovou strukturu jakou mělo v době života. Čím později tím hůř. Také oživení z klinické smrti podporuje mou představu. Prostě struktura organismu je těsně po smrti relativně nepoškozená. Čím později, tím hůře. Dochází k nevratnému poškození. A to poškození - rozpad - jde tak daleko, až dospěje do bodu, kdy oživení už není možné. Bylo by totiž nutné obnovit strukturu původního organismu - například zničené mozkové buňky. A to jistě uznáte, není tak jednoduché!

"Život je něco mnohem složitějšího, než seskupení organické hmoty."

Tento Váš názor prostě nesdílím. Život je dle mého názoru jen projevem velmi složitého uspořádání hmoty jako takové.

"Z toho plyne, že se hmota nikdy nemůže sama oživit, protože není původcem života. Pokud jí tento život nebude předán jiným živým organizmem, tak jej nedokáže sama vytvořit."

Také tento Váš názor nesdílím. Já si skutečně myslím, že život vzniká všude kde může. A není k tomu potřeba nic jiného než potřebné stavební prvky - atomy, molekuly - a vhodné podmínky - jaké? nevím (ale to teď není důležité).

"Konstruktér také nejdřív pomocí nehmotné myšlenky něco vymyslí a pak to pomocí výkresu a následně výroby zhmotní."

Já problém vidím v tom, že nebýt hmotného konstruktéra - resp. jeho mozku s určitou strukturou - tak žádná myšlenka prostě nevznikne. Třebaže je tato myšlenka nehmotné povahy. Navíc samotná myšlenka nic nezhmotní, ale tuto myšlenku zhmotní zase jen hmotné ruce (nebo jiné vhodné, ale hmotné, "nástroje"). Myšlenka samotná nestačí.

Takový delfín může být génius a mít v hlavě plány pro stroj času. Ale protože nemá ruce a ani jiný orgán, který by mohl vhodným způsobem interagovat z hmotou, tak žádný stroj času nikdy nesestrojí. Tedy konstruktérovi skutečně nestačí myšlenky na to, aby něco sestrojil. Myšlenka je důležitá, ale je to málo...

Tak to vidím já. V tomto směru jsem prostě materialista. Ale Váš pohled se mi líbí také, ovšem přesto se přikláním k tomu svému...

Mějte se hezky...

„Nad lidskou blbostí se taky nedá zvítězit. Ale nikdy se nesmí přestat proti ní bojovat.“
– Jan Werich

Obrázek uživatele Telesto

Evě

Zdravím Tě Evo,

"hmota PŘECE nemůže BÝT ŽIVÁ ! Hmota zůstává stále jen a pouze hmotou. Ten život musí hmota obsahovat - a nebo ještě jinak - život obsahuje hmotu."

Tak nějak si to představuji. Představuji si tak i inteligenci. A to například i umělou. Můžu mít X neuronů, ale pokud nebudou v určité struktuře, tak o žádné inteligenci hovořit nelze. Pokud stejné neurony seskupím do jiné struktury, tak lusk - a je tu inteligence Smile Třebaže umělá a třebaže zcela primitivní...

"Život je samostatná složka, která existuje nezávisle na hmotě a hmotou se prezentuje."

Tak nějak si to představuji. Jen jsem v tomto více materialista... Smile

"Ale můžu ti odpovědět : "protože si vařím čaj"."

Dobrá odpověď! Smile

„Nad lidskou blbostí se taky nedá zvítězit. Ale nikdy se nesmí přestat proti ní bojovat.“
– Jan Werich

To PP

Tady jde o to, že my jsme pouze správci života a ne jeho tvůrci.

Život nepotřebuje ani správce, ani tvůrce.

Život je nám pouze propůjčen na určitou dobu

Život nám a ani nikomu jinému nikdo nepropůjčuje. "Život" je označení pro souhrn vlastností, které systém buď vykazuje, nebo ne.

Z toho plyne, že se hmota nikdy nemůže sama oživit, protože není původcem života.

S neplatnou premisou se stává neplatným i závěr.

My pozorujeme pouze projevy života (pohyb, metabolizmus, rozmnožování) a myslíme si, že toto je život.

Život je to, co si jako život nadefinujeme. Význam našich definic bychom neměli přeceňovat.

Život je to, co organizmus nutí a uschopňuje to dělat

Organizmus nemusí být k ničemu nucen ani uschopňován. Replikovat se a provádět látkovou výměnu je jeho vlastnost, a to dokonce definující vlastnost -- kdyby to nedělal, nebyl by to organizmus. Blesk taky nemusí být nejprve donucen či uschopněn k tomu, aby udeřil.

to je ale povahy duchovní a ne hmotné.

Žádné takové pochybné prvky není potřeba zavádět; jejich přidání nijak nepřispívá k vysvětlení toho, co organizmy dělají.

Konstruktér také nejdřív pomocí nehmotné myšlenky něco vymyslí

Myšlenky nejsou nehmotné.

Customize This