Obrázek Země pořízený NASA pomáhá zodpovědět otázku Potopy

**
Image credit: NASA/NOAA/GSFC/Suomi NPP/VIIRS/Norman Kuring

Brian Thomas, M. S.

(Z http://www.icr.org/article/6625/ přeložil M. T. – 2/2012.

„Obrázek dne“ vyhlášený NASA pro 25. leden, „Modrý mramor“, je fotomontáží ze snímků pořízených družicí Suomi NPP umožňující nádherný pohled na Zemi z vesmíru (1). Jde přitom o nejnovější záběr ze série, která začala slavnou fotkou „Modrý mramor“ pořízenou roku 1972 posádkou Apolla 17.

Zmíněný obrázek nám může pomoci zodpovědět otázku, kterou kreacionisté často slyší: Byla-li Země při Potopě za Noemových dnů skutečně celá pokryta vodou, kam potom veškerá ta voda zmizela?

Podle Bible ustoupily vody z povrchu zemského (2) a zřejmě stekly z kontinentů do nově vytvořených oceánských pánví. Geofyzik John Baumgardner vypracoval podrobný, realistický model zvaný Katastrofická desková tektonika, ve kterém demonstruje, jak se asi posouvaly a vzájemně ovlivňovaly zemský plášť a kůra během roku Potopy (3). Podle tohoto modelu se tvar dnešního dna oceánů formoval během závěrečných měsíců zmíněného roku.

V tomto scénáři vytlačily uvažované mocné síly v hlubinách Země, možná vygenerované impakty, které roztrhaly zemskou kůru (4), na jistých místech roztavenou horninu vzhůru. Ta pak zchladla a rychle utuhla poté, co se rozlila směrem k takovým místům, jako je Středoatlantský hřbet, přičemž posunovala po zemském povrchu desky zemské kůry. Prudké srážky světadílů pak vytlačovaly vzhůru materiál, ze kterého se tvořily hory, třeba po srážce Indie s Asií, kdy se vytvořily Himálaje. Nato mohutné proudy bahna a vody stekly z kontinentů a vyhloubily údolí mezi dnešními horami (5). A pokračovaly ještě dál, až vtekly do tehdy nových a hlubších oceánských pánví.

Takže co se stalo se všemi těmi vodami z Noemovy Potopy? Stekly do oceánů. Jak ukazují nádherné obrázky Země pořízené z vesmíru, voda pokrývá většinu modré planety. Dokonce přinejmenším z jednoho výhodného místa blízko středu Tichého oceánu není vidět prakticky žádnou zemi – jen oceán!

**

Apoštol Petr napsal konkrétně o úloze vody při přetváření zemského povrchu: „Těm, kdo toto tvrdí, zůstává utajeno, že dávná nebesa i Země byly vyvolány slovem Božím z vody a před vodou chráněny. Vodou byl také tehdejší svět zatopen a zahynul.“ (6).

Nový obrázek Modrého mramoru pořízený NASA nám ukazuje (podobně jako všechny předchozí), kolik vody je na Zemi – což je jedinečný fenomén mezi všemi známými planetami - , a jak tahle skutečnost naplňuje všechny typické znaky Noemovy Potopy: hory vzniklé z horninových usazenin při téhle velké katastrofě, údolí, ze kterých byl materiál odstraněn i rozsáhlé modré plochy oceánů, do kterých natekla voda odpovědná za zničení prapůvodního povrchu planety.

Odkazy

1. Blue Marble. NASA Image of the Day. Posted on nasa.gov January 25, 2012, accessed January 31, 2012.
2. Genesis 8:3.
3. Austin, S. A. et al. 1994. Catastrophic Plate Tectonics: A Global Flood Model of Earth History. In Proceedings of the Third International Conference on Creationism. R. E. Walsh, ed. Pittsburgh, PA: Creation Science Fellowship, Inc., 609-621.
4. Snelling, A. A. 2012. Did Meteors Trigger Noah's Flood? Answers. 7 (1): 68-71.
5. Oard, M. 2008. Flood by Design: Receding Water Shapes the Earth's Surface. Green Forest, AR: Master Books.
6. 2 Pet 3:5-6

PřílohaVelikost
00488-18.2.2012-obrazek_zeme_porizeny_nasa_pomaha_zodpovedet_otazku_potopy.doc338 KB
Průměr: 2.8 (9 votes)

Re: KTE

Naštěstí se to dříve nebo později stává tragedií hlavně pro to náboženství v dosavadní podobě, pokud v té či oné době nedokáže včas rozpoznat hranice své působnosti a nepřizpůsobí se.

JK

Osobně proti stvořiteli nic nemám. Vesmír je úžasné místo a pokud to někdo vymyslel, tak všechna čest. Dokonce nemám nic ani proti náboženství a uznávám, že pro někoho je náboženství životní potřebou. Jen se náboženství nesmí s.rát do vědy, to je pak tragédie.

Re: KTE

Upřímně řečeno, je vůbec předpoklad nutnosti inteligentního (sic!) stvořitele (nechme teď stranou všechno to zdůvodňování jeho opodstatněnosti i spory věřících ohledně stvoření v šesti dnech versus stvoření plánovaným řízeným vývojem) slučitelný s těmi prapodivně nesourodými obrazy celkově zmateného Hospodina popsanými v biblických textech?

JK

Ono je vlastně s podivem, proč se ten mladokreacionistický nešika vůbec do nějakého stvoření pouštěl, když se mu nepovedlo. Nejprve musel svět zničit potopou, pak zase poslal svého jediného syna a stejně to moc nepomohlo. Hřeší se a hřeší o sto šest i nadále.

Re: Occamova břitva

KTE: Nebylo by occamovsky čistší a jednodušší namísto vymýšlení všemožných krkolomných a nekonzistentních mladokreacionistických hypotéz jednoduše napsat, že Hospodin tu vodu prostě odčaroval?

Každopádně by to bylo jednodušší než napřed vymýšlet ty krkolomné hypotézy a pak stejně předpokládat Hospodinův zázrak, kterým by biblický Noe s rodinou a zoologickou superzahradou na arše přežil ty dramatické a rychlé globální děje.

Nicméně když autory biblických příběhů nenapadlo nechat Hospodina rovnou to své takřka celé zvrhlé stvoření zase jednoduše odčarovat, je vidět, že biblický Hospodin zkrátka už je takový podivín a asi už ho nebavilo dělat věci jednoduše: říci prostě "nebudiž to či ono" jako když tvořil řka "budiž to či ono".

Zmatek ve víře

Zřejmě i proto podle některých badatelů Písma svatého je potřeba dát Bibli nový výklad.

Vysokoškoláci mají ve víře zmatek

Obrázek uživatele Šriber

Nosotonda

A také stejně jako Sriber.

Právě, že ne...

Dogma v katolické církvi

Já vím, co znamená dogma, nechápu, proč mi to cituješ. Chtěl jsem po tobě definici "dějinami ověřené pravdy"...

jenž církev prohlásila za zjevený Bohem

To, že církev něco něčím prohlásí, neznamená, že to tak je...

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

Obrázek uživatele Eva

george

ad - Tak tuhle verzi zase neznam asi zase ja. "Neposkvrnene poceti" (v tom co naopak znam) znamena jen to co jsem uz uvedl, nikoliv to ze to bylo bez pricineni muze - vyslovne jsem psal o "standardni ceste".

Když se jednou začalo konstruovat panenství/neposkvrněnost panny Marie ve smyslu virgo intacta, nabalily se na to další konstrukty. "Neposkvrněnost" se začala spojovat se sexualitou. Jenže ta s biblickou neposkvrněností nemá nic společného, naopak - v Genesis je jasně deklarováno - "28Bůh je požehnal a řekl jim: Ploďte a množte se a naplňte zemi,..."
Dědičný hřích spočívá ve vzpouře proti Bohu/Řádu - resp. v odepření poslušnosti a odvrácením se od Boha. Tenhle "hřích" se nedědí ve smyslu genetiky, ale je to dědictví duchovní. Takže spojovat je se sexualitou je úplně mimo, k tomu došlo pravděpodobně díky středověké církvi - ale nevím přesně okolnosti.

ad - je to i jine dogma, ktere se vzdy tyka vyhradne panenskeho poceti Jezise, cili smesovat to nejak s "neposkvrnenym pocetim" je opravdu nevhodne.

Ano, jsou to odlišná dogmata, moje chyba, že jsem to splácala dohromady, přesto že jsme to zde už řešili, včera jsem si nepohlídala kontext. Fakt je, že tohle je dost obecné povědomí, panenské početí JK a neposkvrněné početí PM se dosti často má za jedno a to samé.

Kdyby byly dveře vnímání očištěny, bylo by vidět všechno takové, jaké to je...

Obrázek uživatele Eva

Drsoňman

ad - Já pouze nepovažuji jakékoli filozofy za garanty pravdy a nezpochybnitelné autority

Garantem pravdy a nezpochybnitelné autority nemůže být žádný člověk. Tedy ani antický filosof. Jakoukoliv myšlenku /ať už svoji nebo jinou/ poměřujeme svojí rozlišovací schopností.

ad - Tady si velmi hrubě nerozumíme. Já jsem několikrát jasně zdůraznil, že s logem/bohem/čímkoli v duchovním světě kohokoli nemám nejmenší problém. Ať si každý věří, čemu chce, to je každého věc. Ovšem v materiálním, reálném, skutečném světě je prostě Logos jen nepodložený nadbytečný koncept. O to celou dobu šlo.

Ano - tady si skutečně velmi hrubě nerozumíme. Nevím, jestli má smysl tu otázku vyjasňovat...
Co považujete za "duchovní svět"? Co považujete za "reálný" svět? Co považujete za "skutečný svět"? Co považujete za "materiální svět"? Nemáte těch "světů" nějak příliš? PM je "svět" jen jeden.

Kdyby byly dveře vnímání očištěny, bylo by vidět všechno takové, jaké to je...

Eva

Takže se začala konstruovat mariánská legenda o neposkvrněném početí panny Marie, kdy se Marie sama narodila bez přičinění muže.

Tak tuhle verzi zase neznam asi zase ja. "Neposkvrnene poceti" (v tom co naopak znam) znamena jen to co jsem uz uvedl, nikoliv to ze to bylo bez pricineni muze - vyslovne jsem psal o "standardni ceste".

To, ze Marie mela byt panna kdyz otehotnela, pri porodu i po nem... uz je jine tema (to, ktere jste tu zacali resit s Nosotondou) a je to i jine dogma, ktere se vzdy tyka vyhradne panenskeho poceti Jezise, cili smesovat to nejak s "neposkvrnenym pocetim" je opravdu nevhodne.

Customize This