Objevy zkamenělin rozvracejí evoluční chronologie

Brian Thomas, M.S.

Článek byl uveřejněn 28. června 2010 Institutem pro výzkum stvoření, USA.
(Z http://www.icr.org/article/5501/ přeložil Pavel Kábrt – 8/2010)

Objevy zkamenělin rozvracejí evoluční chronologie_1.jpg

Klasická geologie předpokládá, že různé skalní vrstvy reprezentují různá časová období. Paleontologové odhadují věk zkamenělých tvorů z vrstev, ve kterých jsou nalezeni. Takže zkamenělý tvor v nižší vrstvě žil dle tohoto mínění mnohem dřív než ten, který se najde ve vyšší („mladší“) vrstvě.

Jenže přečasto se zkameněliny těch samých tvorů najdou ve skalních vrstvách hodně nad nebo pod vrstvami, ve kterých byly původně nalezeny. A velmi často mají stejnou podobu na obou místech, a dokonce vypadají stejně jako jejich živé protějšky. (1) To pak nutí evolucionisty znovu a znovu přehodnocovat časová období, která těmto zkamenělým formám života připisují.

Institut pro výzkum stvoření (ICR, USA) už referoval o několika objevech zkamenělin, které nabouraly klasické evoluční časové schema, včetně pavučiny uvězněné v jantarových ložiscích uložených ve skalní vrstvě údajně o 100 miliónů let starší, než je předpokládaný čas, kdy se pavouci prý vyvinuli. (1) Ta pavučina vypadala přesně tak, jako by ji utkal současný pavouk.

Jiným příkladem je objev z Japonska: zkamenělý zub původně malého Tyranosaura rex. Takový nález by normálně nechala média bez povšimnutí, jenže tento zub byl nalezen ve skalní vrstvě, která předcházela časově věk T. rex o 60 miliónů let. (2)

Dokonce i lidské výrobky – včetně šperků, nástrojů a tmelu – se objevily v sedimentárních vrstvách hodně pod těmi, ze kterých byly původně známy. (3) Nálezy jako jsou tyto představují pro evoluční příběh dost velký kotrmelec.

Jeden nedávný nález dokonce až tolik vybočoval z evolučních povídek, že se raději ani nepovolilo, aby tyto důkazy svědčily o sobě samých. V roce 2009 objevili vědci jantar, který vznikl z krytosemenných rostlin (angiosperms), neboli z pryskyřice kvetoucích stromů. Problém však byl, že podle evolučního časového schematu tento jantar předcházel vzniku krytosemenných rostlin o neuvěřitelných 195 miliónů let. Protože se však evolucionisté rozhodli za každou cenu lpět na svém původním datování, byli nuceni spekulovat, že pryskyřice pochází z neznámého stromu, který však produkuje tu samou pryskyřici jako současné krytosemenné rostliny (stromy) – ale tento neznámý strom sám o sobě k těmto krytosemenným rostlinám (angiosperms) nepatřil! (4)

Další dva objevy také ještě šokovaly stoupence dlouhého geologického času. Nepochybná savčí srst (chlupy) byla nalezena ve „100 miliónů let starém“ jantaru. I když z blízkých vrstev bylo již známo několik savčích zkamenělin, to překvapení spočívalo v tom, že „tvar a struktura savčí srsti zůstala nezměněna po tak dlouhá časová období,“ jak referovala BBC News. (5) Vypadá to, jako kdyby byli savci vytvořeni jako specializovaná skupina, která měla svoji srst od samého počátku.

Zvláštní studie také poukazuje na to, že pelikán, zachovaný ve své nejstarší zkamenělině, má zobák velmi podobný zobákům dnešních pelikánů. BBC News přinesla zprávu: „To, co překvapilo /vědce/ nejvíce na tomto dávném pelikánovi, je, že je téměř totožný se současnými moderními druhy.“ (6)

Uvedené příklady reprezentují jen několik objevů stále stejného charakteru, které rozšiřují floru a faunu nalézanou ve skalních vrstvách. Každý tento nález jen víc a víc zapadá do predikcí kreačního modelu, který používá pro vytvoření svého historického rámce Bibli. Mezi ostatními principy postuluje kreační věda i to, že tvorové byli původně vytvořeni jako stabilní, základní formy, které se neměly nijak podstatně od svého počátku měnit.

A opravdu, důkazy ze zkamenělin podporují tyto předpovědi.

Odkazy:

1. Thomas, B. Amber-Trapped Spider Web Too Old for Evolution. ICR News. Posted on icr.org November 20, 2009, accessed June 15, 2010.
2. Thomas, B. T-rex Cousin Evolved 60 Million Years Too Early. ICR News. Posted on icr.org September 29, 2009, accessed June 15, 2010.
3. Thomas, B. Boats and Jewelry: 'Stone Age' People Were Surprisingly Modern. ICR News. Posted on icr.org January 25, 2010, accessed June 16, 2010.
4. Thomas, B. Ancient Amber Discovery Contradicts Geologic Timescale. ICR News. Posted on icr.org October 19, 2009, accessed June 15, 2010.
5. Walker, M. Prehistoric mammal hair found in Cretaceous amber. BBC News. Posted on bbc.co.uk June 14, 2010, accessed June 15, 2010, reporting on research published in Vullo, R. et al. 2010. Mammalian hairs in Early Cretaceous amber. Naturwissenschaften. 97 (7): 683-687.
6. Walker, M. Oldest prehistoric pelican also had big beak. BBC News. Posted on bbc.co.uk June 11, 2010, accessed June 15, 2010, reporting on research published in Louchart, A., N. Tourment and J. Carrier. The earliest known pelican reveals 30 million years of evolutionary stasis in beak morphology. Journal of Ornithology, published online May 29, 2010.

PřílohaVelikost
Objevy zkamenělin rozvracejí evoluční chronologie.doc264 KB
Ještě nehodnoceno. Buďte první :-)

Gemini

Taky bych konkrétní stáří Země až tak neřešil, pro život člověka jedince není významné, je-li Země stará 100 milionů let nebo 4 miliardy, chleba kvůli tomu levnější nebude. Nebudu kvůli stáří Země ani smutnější ani veselejší, ale na druhé straně mě tyhle kosmologické záležitosti vždy docela zajímaly.

O stáří Země se ale více zajímám ve chvíli, kdy o něm blouzní náboženští fanatikové zcela bez jakýchkoli reálných důkazů a snaží se ostatním svoji úchylnou vizi vnucovat. Tak se prostě bráním. (Vás mezi fanatiky nepočítám.)

Vědu ovšem považuji také za cestu duchovní, ne materiální. Poznávání světa a jeho zákonitostí je úžasný proces, účastnit se je velmi vzrušující a i bez boha dává člověku smyl. Zůstává-li člověk v pokoře a úctě před bohem nebo před přírodou, je vcelku nepodstatné. Pro vás se bůh možná projevuje řízením náhody, mně je blízká evoluční teorie a nadpřirozeno cítím až někde u velkého třesku, aniž bych ovšem měl nutkání je někomu nějak dokazovat nebo vyvracet.

Pro vztahy mezi lidmi různých vyznání je podstatné, zda mohou pokojně žít vedle sebe, aniž by si šli po krku. Fanatismus toto jednoduché kritérium nenaplňuje.

Telesto

Omlouvám se ale příště, dnes už musím končit.

KTE

Dále nepokračujte a panu Kábrtovi zdůrazněte těch 5 miliónů let u lebek antilop. Podle Kábrta žádná lebka antilopy nemůže být starší než pár tisíciletí. Jak byste chtěl dokázat, že je opravdu takhle stará?

Já vím pan Kábrt je kreacionista mladé země a věřící křesťan. Já stáří Země neřeším a když na to přijde kloním se k tomu, že Země je rozhodně mnohem starší než 10 000 let. Ale jestli 3či 4či 5 miliard let či 100 milionu to nevím. Křtěný nejsem do kostela v neděli nechodím a moje víra se v mnohém rozchází s vírou pana Kábrta či jiných kreacionistů. To co mám společné s kreacionisty je to, že věřím stejně jako oni na Stvořitele, nebo spíš na vyšší formu bytí a na to, že vše souvisí se vším a má duchovní podstatu. Jejich názor na podobu Boha ale v mnohém nesdílím, ale je mi křesťanství v některých ohledech blízké. Nevím jakým způsobem byl tento svět naprogramován a sestaven či proč, ale odmítám věřit tomu, že to bylo jen na základě nějakých neřízených kumulujících náhod. ET mi jako taková "nevadí", rozhodně pro moji víru není ani trochu podstatné jestli bych se vyvinul z opice či měl společného předka s ořešákem či s levandulí, jen prostě nevěřím tomu, že je to opět výsledek náhod a jen šťastných, slepých náhodných a neřízených mutací. Domnívám se, že evoluce nějakým způsobem od "nějakého momentu" funguje a fungovat musí,ale nevěřím tomu, že je za vše zodpovědná a že je postavená na náhodách. V tomto je mi blízký výrok Michaela Beheho, který tvrdí, že evoluční mechanismy nejsou schopny vysvětlit veškerou podstatu života, že jsou jen jedním niko-li jediným nástrojem na rozvoj života. Nevím jestli jsou veškeré kroky vývoje řízeny odněkud „zvenčí“ či je život sám o sobě i v té nejmenší molekule naprogramován a obdařen nějakou „božskou“ inteligencí která pak sama může tvořit a adaptovat se, nebo je vše úplně jinak. V každém případě se domnívám, že naše poznání rozhodně nemusí být ve všem správné a že nám velmi pravděpodobně uniká to nejdůležitější. Je také potřeba zmínit, že mnoho staletí a možná i tisíciletí se lidské chápání a poznávání světa ubíralo spíše stránkou duchovní a částečně pak tou materiální. Posledních 100-200 let jsme si to otočili a je dost možné, že to také není ta nejlepší cesta.

Pohádky

Přeji pěkný den,

lidi, jak Vás může překvapovat tento pohádkový kreace příspěvek? Vždyť ho vyplodili lidé, kteří podle jiné pohádky žijí a bezmezně jí věří. Ty zdroje jsou vycucané z prstu. Á, pardón - od těch, co už nic nemusejí zkoumat, protože sami nejlépe vědí, že vše bůh a tak si to vycucali z prstu.

Nejsou schopni doložit vůbec nic, a to už od počátku té své hlavní pohádky a tak si myslí, že třeba jejich hlasitý křik na evolučníky (kteří alespoň hledají), přehluší tu jejich prázdnotu a také jejich strach z pravdy.
Oni totiž vůbec nechápou, že věda není to samé, co lži o bohu. Věda může být novými (a teď nemluvím o zdejším směšném článku) řádně zdokumentovanými objevy jen posílena. Není náhodou, že kreace objevy jsou nedoložitelné a jinými vědci (než náboženskými dogmatiky) neprokázané.
Jo, věda holt není o tom, že vše je nesmysl, protože oni věří, že vše bůh. A to je štve. Štve je, že věda má svobodu poznání, kterého se oni tak bojí. Protože svoboda poznání, myšlení a konání je něco, co je jim odporné a co nechtějí. Tedy pokud to není "svobodná víra v jejich boha" pro všechny.

Vždyť si všimněte - oni neuznávají ani argumenty jiných věřících (většiny - kterou se tu tak rádi ohánějí), kterým jsou v pravdě k smíchu. Nedokážou se dohodnout ani se "svými" ve stejného boha věřícími soukmenovci a čekáte, že se dohodnou s evolučníky?

Evolučník je může politovat a pochopit, že vědecké metody jsou jim cizí a že když si nedovedou vysvětlit ani zcela jasné datovací metody, tak jim prostě nezbývá nic jiného než křičet a dupat, jako malé děcko, že je všechno jinak a že to všechno jejich bůh. Dříve totéž křičeli o blesku a všichni víme, jak to dopadlo.

Já je ovšem nelituji a nehodlám pochopit. Lidé co věří, že něco nehmotného vše uplácalo, že žena je z žebra, že existuje mluvící had (všichni vědí kde to je), že netopýr je pták (LV 11:13,19, Dt.14:11,18) nebo, že hovoří i oslice (Nu 22:28-30) či, že jedna dívka nejen jako panna počala, ale dokonce zůstala pannou i po té, co porodila (+další desítky nesmyslů), tak zcela jasně dávají na vědomí, že skutečné a reálné, bylo v jejich životě zcela nahrazeno doufáním. Vždyť mají dogma i na ducha, tak nečekejte, že by pro ně věda něco znamenala.

Nebo doufáte, že pochopí o dost složitější věci, které jsou pro opravdové poznání důležité? No, já bych nedoufala. Když už jim dáte argumenty, které nejsou schopni vyvrátit, tak začnou křičet, že je to nezajímá, že všechno vědí už dopředu jasně, že nic nepotřebují zkoumat a že to všechno jejich bůh.

Náboženská zaslepenost je opravdu veskrze jednoduchá. A vydávat jí navíc za vědu, je opravdu směšné.

Obrázek uživatele V.V.

zase jantar

"Protože se však evolucionisté rozhodli za každou cenu lpět na svém původním datování, byli nuceni spekulovat, že pryskyřice pochází z neznámého stromu, který však produkuje tu samou pryskyřici jako současné krytosemenné rostliny (stromy) – ale tento neznámý strom sám o sobě k těmto krytosemenným rostlinám (angiosperms) nepatřil!"

nejzajimavejsi na tom je, ze tuhletu "nepohodlnym nalezem vynucenou spekulaci" (tedy hypotezu, ze biosynteticka draha odpovedna za produkci pryskyrice v modernich krytosemennych rostlinach existovala u rostlin jiz v karbonu), predpokladali vedci uz nekdy pred deseti lety na zaklade genomickych analyz - viz Trap, Croteau (2001): Defensive resin biosynthesis in conifers. Annu Rev Plant Physiol Plant Mol Biol. 2001 Jun;52:689-724

"Přeji si, abyste mi říkali Velký vezíre."

Obrázek uživatele Telesto

Gemini

"Ale je mnoho jiných nálezů které jsou potlačovány a protože jsou nepohodlné tak se ututlávají. Spousta nálezů byla i zničena, protože se prostě nehodila."

Gemini, co to je MNOHO? Co to je POTLAČOVÁNY? Jaká SPOUSTA? Rozeberme jeden jediný případ... vím, že kreacionisté píší o spoustě nálezů, ale stejně se začnou vždy bavit o několika podezřelých nálezech. Tak se ptám, kde jsou ty spousty? Ukažte na jeden jediný dokonalý důkaz toho, že ten či onen artefakt byl přesně tam a tam, že byl součástí určité vrstvy. Jeden jediný případ. Prosím... pak se můžeme bavit.

"neporušené pod silnými nepoškozenými vrstvy lávy starých 9-55 milionu let."

A není naprosto žádná jiná možnost, jak by se tam dostaly. Například nějaký jiný horník je tam pohodil... Takové vysvětlení není přijatelné. proč?

"Bylo nalezeno mnoho kostí na kterých jsou naprosto prokazatelné stopy ,lámání, řezů, záseků, prostě jakéhosi opracování nástroji atd. Tyto kosti jsou ale velmi staré (cca 15 milionů let) pocházejí z dob kdy tu ještě člověk podle ET neměl co dělat."

Opět... co to je mnoho? Uveďte jeden jediný a můžeme se bavit dál.

"Nejsou to jen nějací fantasté či fanatičtí kreacionisté, jsou to i odborníci a uznávané autority na antropologii."

Můžu znát jedno jméno a jeden popsaný příklad takového "nepohodlného" artefaktu popsaný od oné osoby? Ať se bavíme konkrétně...

"Co si myslet o nálezech desítek lebek antilop starých 5 milionů let u kterých je u všech stejně doslova metodicky odstraněna horní čelist za účelem vyjmutí mozku."

Můžu znát alternativní názor na tyto nálezy. Dáte mi nějaký zdroj nebo bližší informace?

"Podobných nálezů je opravdu mnoho a není v mých silách je zde všechny popsat i s místem nálezů, jmény antropologů a archeologů, kteří ony nálezy popsali atd."

Stačí pár. Například pět, které považujete za nejlepší...

"Kdyby šlo jen o pravdu a poctivé a čestné poznání historie a všeho co bylo, bylo by to super. Ale ono tomu právě tak není a vlastně nikdy tak nebylo."

Přesně tak. Víte vydat takové šlágry jako je Darwinův omyl, zakázaná archeologie apod. To jsou bestsellery. Tam se vydělávají peníze. Lidi zajímají senzace. Kdo si prosím vás přečte Flegrovu evoluční biologii? Lidi nezajímají konvenční teorie, které vše vysvětlují a dávají logické odpovědi. Lidi zajímají záhady, ufo, konspirační teorie, atd. Tam leží peníze.

"Máme osnovu jak to či ono proběhlo a té se musíme držet."

Říká kdo? Myslíte si to, ok... ale to je tak vše, co k tomu můžete říct. Obávám se, že se však mýlíte. To, co tu popisujete zavání až moc konspirační teorií. Myslíte si, že spiknutí tisíců a desetitisíců vědců je vůbec možné? Proč by to prosím vás dělali???

„Nad lidskou blbostí se taky nedá zvítězit. Ale nikdy se nesmí přestat proti ní bojovat.“
– Jan Werich

Gemini

Co si myslet o nálezech desítek lebek antilop starých 5 milionů let...

Dále nepokračujte a panu Kábrtovi zdůrazněte těch 5 miliónů let u lebek antilop. Podle Kábrta žádná lebka antilopy nemůže být starší než pár tisíciletí. Jak byste chtěl dokázat, že je opravdu takhle stará?

Telesto

Telesto mě nejde jen o ono kladívko či nálezy v uhlí. Já i chápu, že si každá strana snaží prosadit svůj názor a svoji verzi o původu onoho předmětu.
Ano pochopitelně když najdu zkamenělou stopu v bahně je vcelku jasné, že není problém ji zpochybnit, pochopitelně to mohla vytvořit náhoda a stopa to není. Kdo podá jednoznačný důkaz ? Ale když je těch stop mnoho obstojí tvrzení o náhodě, když má člověk oči a mozek ? Jenže mluvit se bude jen o té jedné či dvou.

Ale je mnoho jiných nálezů které jsou potlačovány a protože jsou nepohodlné tak se ututlávají. Spousta nálezů byla i zničena, protože se prostě nehodila.
Bylo nalezeno spousta výtvorů prokazatelně udělaných lidskou rukou. Např. v kalifornských dolech se našlo mnoho hrotů oštěpů , hmoždířů, otloukačů, neporušené pod silnými nepoškozenými vrstvy lávy starých 9-55 milionu let. Nesouhlasí-li ale fakta s oblíbenou teorií musí být vyřazena i když jich je velmi mnoho.

Bylo nalezeno mnoho kostí na kterých jsou naprosto prokazatelné stopy ,lámání, řezů, záseků, prostě jakéhosi opracování nástroji atd. Tyto kosti jsou ale velmi staré (cca 15 milionů let) pocházejí z dob kdy tu ještě člověk podle ET neměl co dělat. Kdo ale tenkrát porcoval ona zvířata ? Jenže jsme zase tam kde jsme byli. Bude se tvrdit, že tyto řezy a záseky byly způsobeny geologickými vlivy. Jenže jsou lidé kteří si to u mnohých z nich nemyslí a předkládají argumenty, proč tomu tak je. Nejsou to jen nějací fantasté či fanatičtí kreacionisté, jsou to i odborníci a uznávané autority na antropologii. U mnohých kostí byla patrná řeznická činnost za účelem získání morku a silné poškrábání vlivem odstraňování tkáně.

Co si myslet o nálezech desítek lebek antilop starých 5 milionů let u kterých je u všech stejně doslova metodicky odstraněna horní čelist za účelem vyjmutí mozku.Hrany fraktur jsou velice ostré , což lze pokládat za znak poškození inteligentní bytostí tedy člověkem, spíš než geologickými tlaky či ohlodáním od masožravců. Mezi těmito kostmi se našli i kamenné nástroje, prokazatelně uměle upravené aby se daly dobře držet v ruce a aby se s nimi dalo pracovat. Porovnání stop na těchto kamenných nástrojích a na kostech se shoduje. Podobných nálezů je opravdu mnoho a není v mých silách je zde všechny popsat i s místem nálezů, jmény antropologů a archeologů, kteří ony nálezy popsali atd. Tomuto tématu se např. věnuje kniha Zakázaná archeologie.

To co píšete dál s tím souhlasím, ano je to krásně popsané jak by to mělo být, jenže ono to tak v mnohých případech není. Kdyby šlo jen o pravdu a poctivé a čestné poznání historie a všeho co bylo, bylo by to super. Ale ono tomu právě tak není a vlastně nikdy tak nebylo. Máme osnovu jak to či ono proběhlo a té se musíme držet. Ano jsou povoleny odchylky ,ale není povoleno otočit směr, nic nového pod sluncem.
Právě onen vědecký důchod a znemožnění se je velkým strašákem, který zabírá. Jsou ale i někteří odvážní, kteří jdou proti proudu, stejně jako byli třeba ve středověku. Dnes sice nekončí na hranicích, ale pěkně horko jim mnohdy být musí.

Vždyť je to tak jednoduché!

Přečtěme si velmi podrobně a pozorně, co o celosvětové potopě píše bible. Pokud by to byla doslova a do písmene pravda pravdoucí a událost potopy byla časována cca 4500 let do minulosti, pak přece mohu učinit několik jednoduchých predikcí, kterými mohu biblické události falsifikovat. Nemusíme se tu pořád dohadovat, kdo je větší podvodník, pojďme biblickou potopu jednoduše falsifikovat.

U všech suchozemských organismů, které přežily jen díky Noemově arše, musí být v genetickém záznamu patrný původ z jediného páru či velmi malé skupiny jedinců v době před 4500 lety. Vidíme takový genetický obraz? Ani náhodou! Potopa je vyvrácena.

Stejně tak můžeme falsifikovat nízké stáří Země. Stačí nám najít jediný geologický útvar, jeden jediný kus šutru, u kterého dokážeme stáří aspoň v desítkách milionů let. Nebo prostě něco, co tak dlouho trvá, protože to tak dlouho prostě trvat musí.

A pořád dokola:

Reaktor v gabunskému Oklo, řetězová reakce zde probíhala asi před dvěma miliardami let, což se dá přibližně spočítat pomocí elementární středoškolské matematiky.

Stáří vyvřelých hornim umíme přímo změřit použitím radiometrie. Nejstarší pozemské horniny vykazují stáří v miliardách let.

Světlo ze vzdálených galaxií k nám letí miliardy let.

Proti takovým tvrzením stojí Kábrtovy chlupy v jantaru, rozšlápnutí trilobiti nebo sošky dinosaurů s lidskou tváří.

Nemyslím, že by jakýkoli bůh byl natolik zlomyslný, aby tohle všechno stvořil přes pár tisíciletími a s těmi miliardami let si z nás akorát udělal srandu srandoucí.

Obrázek uživatele David Protest

ET už na lopatkách je

A kdyby se našla třebas okřídlená šelma s deseti hlavami a desti rohy, tak ji to sice položí na lopatky ještě více a zadupe do země, ale nepoloží to evoluční ideologii, která zřejmě bude přežívat až do konce časů. Evoluční teorie už byla vyvrácena dávno. Co ale nepůjde vyvrátit je zatvrzelá zamilovanost evolucionistů do 'umu matičky přírody', do neexistujících pozitivních mutací, neexistujících abiogenezí a všeho toho dalšího balastu okolo.

Nemá tedy cenu čekat na další důkazy. Kdo chce vidět, vidí, kde nechce, nevidí. Tomu, kdo nechce vidět, by nepomohlo ani kdyby k němu sestoupil archanděl Gabriel a dal mu přes držku.

David Protest

Customize This