O včelách s Václavem Uhrem

Oznamuje všem naším čtenářům smutnou událost, že svoji životní pouť náhle ukončil náš drahý bratr v Kristu Václav Uher. Všem pozůstalým vyjadřujeme naši upřímnou soustrast.

Pro připomenutí zesnulého znovu přinášíme níže uvedený rozhovor, který jsme uveřejnili v roce 2009.

Poslechněte si níže nahrávku z Českého rozhlasu.

Odkazy na podobné články, klikněte zde .


Průměr: 2.6 (10 votes)
Obrázek uživatele KLM

Drsňoman

Je zaujímané jakou logiku na to použijete .
Je zřejmé že nemůžete skousnout to , že že Bůh nemůže být podle vaších představ .Nemáte žádny model Boha protože v něj nevěříte.
Nehledáte informace o něm ,ale jeho vlastnosti si vysvětlujete podle sve logiky a proto vám neustále vychází false.

KLM

KLM

Je legrační, jak se musíte kroutit jako had, abyste tu koncepci vševědoucího a současně všemohoucího boha před sebou obhájil. Přitom lze jednoduše ukázat, že nelze být zároveň všemohoucí a vševědoucí.

Obrázek uživatele KLM

Jura

Bůh i když všechno ví neznamená že nereaguje(nemyslí když jeho výtvor ho k tomu přiměje (1. Mojžíšova 18:23–33)Bůh nepřemýšlí jako člověk

Bůh nepřemýšlí. On už všechno ví, protože je vševědoucí. Člověk jej k tomu nemůže přimět, protože bůh už vždy ví, co bude následovat. Nemůže být překvapen.

Žalm 82:6
6 „Sám jsem řekl: ‚Jste bohové
a všichni jste synové Nejvyššího.
Bůh dal lidem svobodnou vůli ,to jest něco co ma on .Stvořil nás na svůj obraz.Má nad námi všemohoucí moc, ale z lásky nám dal něco co nemůže dát třeba člověk svému výtvoru .Nebo viděl jsi už třeba pračku z vlastní vůli?

Bůh nedokáže nic zapomenout, protože by nebyl vševědoucí.
Ale dokáže jeden z příkladů :(Jeremjáš 31:34)

Nepravda. Přestal by být v tom okamžiku vševědoucí. Ztratil by božský atribut, který činí boha bohem. Přestal by být v tomtéž okamžiku bohem.
Nepřestal právě naopak, jenom ze své lásky k svojím výtvorům dokáže na jejich hříchy zapomenout. Ne jako lidé "opustim ,ale nezapomenu" ,ale odpustím a zapomenu.

Bůh nemůže stvořit nic nezničitelného, protože pak by nebyl všemohoucí.
Je rozdíl mezi všemohoucím a nezničitelným .To že člověk je byl ale nebude zničitelný svědčí o tom že zničitelný výtvor existuje

Bůh nemůže vytvořit nic, co by nedokázal zničit, protože by to byl důkaz toho, že není všemohoucí. A nevšemohoucí bůh už není bůh.
Tady si nerozumíme , Bůh ted nezasahuje do běhu světa protože se řeší sporná otázka,ted se ničí věci a výtvory vlastně sami vlivem zděděné nedokonalosti,Jakéhosi životoprávniho chaosu.Asi jako když odpojíš ventilátor ze zástrčky tak se nezastaví hned ale dotáči se pomalu .Bůh je ta energie od které jsme se odpojili a svědčí o tom jqak dějiny tak i stav světa. Pořádek udělá až v tkz. Armagedonské bitvě

To jsou ty paradoxy. Naložili jste toho na svého pánbíčky až moc.
Vše do sebe krásně zapadá a je to pravda.

JAK KRÁSNÍ SE V TOMTO SVĚTLE JEVÍ ANTIČTÍ BOHOVÉ.

KLM

KLM

Bůh i když všechno ví neznamená že nereaguje(nemyslí když jeho výtvor ho k tomu přiměje (1. Mojžíšova 18:23–33)Bůh nepřemýšlí jako člověk

Bůh nepřemýšlí. On už všechno ví, protože je vševědoucí. Člověk jej k tomu nemůže přimět, protože bůh už vždy ví, co bude následovat. Nemůže být překvapen.

Bůh nedokáže nic zapomenout, protože by nebyl vševědoucí.
Ale dokáže jeden z příkladů :(Jeremjáš 31:34)

Nepravda. Přestal by být v tom okamžiku vševědoucí. Ztratil by božský atribut, který činí boha bohem. Přestal by být v tomtéž okamžiku bohem.

Bůh nemůže stvořit nic nezničitelného, protože pak by nebyl všemohoucí.
Je rozdíl mezi všemohoucím a nezničitelným .To že člověk je byl ale nebude zničitelný svědčí o tom že zničitelný výtvor existuje

Bůh nemůže vytvořit nic, co by nedokázal zničit, protože by to byl důkaz toho, že není všemohoucí. A nevšemohoucí bůh už není bůh.

To jsou ty paradoxy. Naložili jste toho na svého pánbíčky až moc.

JAK KRÁSNÍ SE V TOMTO SVĚTLE JEVÍ ANTIČTÍ BOHOVÉ.

Obrázek uživatele KLM

Jura

Bůh nemůže přemýšlet, protože všechno ví.

Bůh i když všechno ví neznamená že nereaguje(nemyslí když jeho výtvor ho k tomu přiměje (1. Mojžíšova 18:23–33)Bůh nepřemýšlí jako člověk

Bůh nedokáže nic zapomenout, protože by nebyl vševědoucí.
Ale dokáže jeden z příkladů :(Jeremjáš 31:34)

Bůh nemůže stvořit nic nezničitelného, protože pak by nebyl všemohoucí.
Je rozdíl mezi všemohoucím a nezničitelným .To že člověk je byl ale nebude zničitelný svědčí o tom že zničitelný výtvor existuje

KLM

Hrábě

Vinetou vstoupí do svého vigvamu, najednou obrovská rána mezi oči a Vinetou klesne v bezvědomí k zemi.
Po chvíli vchází i Old Shaterhand a situace se opakuje - rána mezi oči, bezvědomí.
Leží vedle sebe na zemi, Vinetou se začne probírat, pohlédne vedle a vidí, že už i Old Shaterhand otevírá jedno oko. Vinetou praví: "Můj bílý bratr také šlápl na hrábě?"

Pro Zeus

Tak co Zeusi, na co jsi přišel, kdo je ze všech těch lidí, o kterých jsme mluvili hoden žaláře, a kdo je čistý jak lilie? V.S.

KLM

Bůh se skláni a využíva lidské myšlenky k tomu aby ,lidem ukázal co dělaji špatně a co je může zlepšit.

Na to jste přišel jak? Je to někde psáno? Nebo je to zase jen lidová tvořivost, která je autorem celé bible?

Já myslím, že bůh nemůže přemýšlet. Vybavili jste ho tolika absolutními atributy, že se vzájemně vylučují. Dost jste to přehnali.

Bůh nemůže přemýšlet, protože všechno ví.
Bůh nedokáže nic zapomenout, protože by nebyl vševědoucí.
Bůh nemůže stvořit nic nezničitelného, protože pak by nebyl všemohoucí.
..........

Obrázek uživatele KLM

Jura

Já se ptal na úvahu. Jestli je ještě nějaká jiná než lidská. Božská úvaha přece neexistuje.

Ale existuje Bůh se skláni a využíva lidské myšlenky k tomu aby ,lidem ukázal co dělaji špatně a co je může zlepšit.

KLM

KLM

Já se ptal na úvahu. Jestli je ještě nějaká jiná než lidská. Božská úvaha přece neexistuje.

Customize This