Nová data z výzkumu chromozómu 2 u lidí a šimpanzů popírají společného předka

Nová data z výzkumu chromozómu 2 _1-Lidská a opiččí ruka.jpg

Jeffrey Tomkins

(Dr. Tomkins je výzkumný spolupracovník. Doktorát z genetiky obdržel na Clemsonově univerzitě)

(Z Acts and Facts květen 2011 přeložil Pavel Kábrt – 6/2011)
(http://www.icr.org/i/pdf/af/af1105.pdf)

„Model spojení /fúze/ chromozómu 2“ je jeden z hlavních argumentů používaných pro podporu představy o společném předku člověka a opic, konkrétně šimpanzů. Tento scénář zahrnuje názor, že došlo ke spojení dvou konců malých chromozómů, podobajících se šimpanzím (nyní mají označení 2A a 2B u šimpanzů), a tak vznikl jeden stabilní velký chromozóm lidský (chomozóm 2). Tím se míní, že je vysvětlen rozdíl mezi 23 lidskými chromozómy a 24 chromozómy velkých opic. (1)

Nová data z výzkumu chromozómu 2 _2-rozbrazení.jpg

Podle evoluční interpretace došlo k tomuto spojení poté, kdy se oddělili lidé od velkých opic a vytvořili dvě různé evoluční větve. Na obrázku 1 je schematické znázornění této hypotetické události. Tento fúzní model byl vytvořen na základě údajů z nepřímých laboratorních technik, které byly všeobecně využívány ještě dřív než došlo k revoluci v genomice a dřív než došlo k rutinnímu a ekonomicky přijatelnému sekvenování DNA. Víc otázek než odpovědí přinesl zásadní článek, publikovaný v roce 2002, ve kterém byla detailní analýza dat lidské sekvence DNA u chromozomálních klíčových spojovacích míst. (2)

Přesto však vědecké dogma kolem modelu splynutí, založené víc na dvojznačných datech než solidních důkazech, vytrvale přetrvává dodnes. Ve skutečnosti se celá záležitost považuje za vyřízenou, přestože předběžné výsledky DNA sekvencí zůstávají nepřesvědčivé. Protože jde o vědecké dogma a celá záležitost má charakter tabu, světskou komunitou badatelů se nese tichá informace: „nešťourejte do toho“. A tak ani jasné výsledky z výzkumu DNA nepohly chybným dogmatem...dodnes.

Autor tohoto článku a Dr. Jerry Bergman, profesor na Státní Univerzitě Northwest v Ohiu, dokončili nedávno novou analýzu vědecké literatury a dostupných výsledků DNA sekvencí, což vážně zpochybňuje správnost modelu fúze a lidské evoluce vůbec. Výsledky našeho výzkumu lidského chromozómu 2 jsou předběžně navrženy k publikování v Journal of Creation. Stručný přehled hlavních bodů tohoto vzrušujícího výzkumu chromozómu 2 budou publikovány v nadcházejícím vydání Acts and Facts /viz následující článek níže/.

K tomu ještě přichází nedávná studie dr. Bergmana a moje o lidských telomerech ve vztahu k chromozómům, evoluci a inteligentnímu plánu, která byla v tisku v dubnu 2011 v časopise Journal of Creation. (3) Čím více se věda ponořuje do vnitřního mechanizmu buněk, tím více je jasné, že jen Mistr Stvořitel může být zdrojem biologického života.

Odkazy:

1. Yunis, J. J. and O. Prakash. 1982. The Origin of Man: A Chromosomal
Pictorial Legacy. Science. 215 (4539): 1525-1530.
2. Fan, Y. et al. 2002. Genomic Structure and Evolution of the
Ancestral Chromosome Fusion Site in 2q13-2q14.1 and Paralogous
Regions on Other Human Chromosomes. Genome
Research. 12 (11): 1651-1662.
3. Tomkins, J. P. and J. Bergman. 2011. Telomeres: Implications
for Aging and Evidence for Intelligent Design. Journal of Creation.
25 (1): 86-97.

Nová data z výzkumu chromozómu 2 _3-další článek.jpg

Nový výzkum zpochybňuje klíčový argument pro lidskou evoluci
Jeffrey Tomkins

(Z Acts and Facts červen 2011 přeložil Pavel Kábrt – 6/2011)
(http://www.icr.org/article/6089/)

Jeden z hlavních argumentů pro lidskou evoluci od společného předka s opicemi je „model spojení chromozómu 2“. Podle tohoto hypotetického modelu došlo ke spojení konců dvou malých chromozómů, podobných opiččím, což vyústilo ve vznik lidského chromozómu 2, a to by údajně vysvětlovalo rozdíl v počtech chromozómů mezi lidmi a velkými opicemi. (1) Předchozí článek /Acts and Facts (2)/ ukazuje obrázek, kde je graficky znázorněn tento model fúze a orientace sekvence teloméry a centroméry.

Nový výzkum nyní vážně zpochybňuje oprávněnost modelu fúze a lidské evoluce vůbec. Autor tohoto článku a profesor dr. Jerry Bergman ze Státní Univerzity Northwest v Ohiu analyzovali vědeckou literaturu a dostupné sekvence DNA. Výsledkem bylo několik vzrušujících zjištění, která shrnujeme zde.

1. Umístění domnělé fúze na lidském chromozómu 2 se ve skutečnosti nachází na jiné pozici chromozómu 2 než předpokládal model spojení. Hypotetické místo spojení je také v oblasti s potlačenou možností rekombinace (což znamená, že fúzní sekvence je velmi původní) a s nízkým projevem degenerace ve srovnání se standardní sekvencí teloméry. Telomérové sekvence se běžně u lidí vyznačují tisíci repetic standardní sekvence 6ti bází „TTAGGG“. My jsme zjistili, že oblast údajné fúze je zcela degenerována a jen matně by mohla reprezentovat něco blízkého neporušeným spojeným telomérám. Původní zpráva z výzkumu v roce 2002 od evolučních molekulárních biologů rovněž uvádí tuto extrémní sekvenční degeneraci a tím i zřejmou neshodu s evolučním modelem. (3)

2. Na místě údajné fúze je jen velmi malé množství neporušených telomérových sekvencí a jen velmi málo z nich je v tandémovém nebo správném čtecím rámci. Malé množství náhodně rozptýlených telomérových sekvencí, jak dopředných („TTAGGG“) tak reverzních („CCCTAA“), které se hojně vyskytují na obou stranách údajného místa fúze, neukazuje na to, co by mělo být nalezeno, pokud by skutečně došlo ke spojení chromozomálních konců.

3. Jaderná sekvence 798 bází, která obklopuje místo fúze, není vůbec výjimečná vzhledem k údajnému místu spojení, ale nalézá se po celém lidském genomu s podobnými sekvencemi (totožnost je 80 % či vyšší) na téměř každém chromozómu. To ukazuje, že místo fúze je běžně se vyskytujícím určitým druhem fragmentované DNA v lidském genomu.

4. Žádné polohově ekvivalentní oblasti o této sekvenční podobnosti nebyly nalezeny v šimpanzím genomu k údajnému místu fúze u člověka. Sekvence v místě jaderné fúze o 798 bázích se nedá přiřadit žádným korespondujícím oblastem v šimpanzím genomu. Ve skutečnosti je tato sekvence u šimpanzů podstatně méně běžná a velmi nepodobná.

5. Prohledáváním (query) šimpanzího genomu na fragmenty sekvencí lidské DNA (alphoid sekvence) se ukázalo, že údajné latentní centromérové místo na lidském chromozómu 2 nedává žádné podstatné odezvy při použití adekvátního DNA algoritmu (BLAT a BLASTN).

6. Údajná latentní centroméra na lidském chromozómu 2, stejně jako místo fúze, jsou na velmi rozdílném místě než by předpokládal model spojení.

7. Alphoidní DNA sekvence na údajném místě latentní centroméry jsou velmi různorodé a tvoří tři oddělené podskupiny. Také se nějak blíže nepodobají známým lidským funkčním prvkům alphoid v centroméře. Sekvence alphoid nalézáme běžně všude v lidském genomu, a některé typy alphoid sekvencí nejsou vázány na centroméry. A toto velmi značně snižuje pravděpodobnost, že by byly částí původní, deaktivované (latentní) centroméry.

Tento výzkum na lidském chromozómu 2 bude detailněji popsán v následném vydání časopisu Journal of Creation. V protikladu k evolucionistickému lpění na tom, že model fúze chromozómu 2 potvrzuje společného předka šimpanzů a lidí, ona údajná podpůrná data chybí. Všechny důkazy ukazují, že člověk a opice jsou jedinečná a oddělená stvoření.

Odkazy:

1. Yunis, J. J. and O. Prakash. 1982. The Origin of Man: A Chromosomal Pictorial Legacy. Science. 215 (4539): 1525-1530.
2. Tomkins, J. 2011. New Human-Chimp Chromosome 2 Data Challenge Common Ancestry Claims. Acts & Facts. 40 (5): 6.
3. Fan, Y. et al. 2002. Genomic Structure and Evolution of the Ancestral Chromosome Fusion Site in 2q13-2q14.1 and Paralogous Regions on Other Human Chromosomes. Genome Research. 12 (11): 1651-1662.

PřílohaVelikost
Nová data z výzkumu chromozomu 2 u lidí a šimpanzů popírají společného předka.doc684 KB
Průměr: 4 (9 votes)
Štítky:

BZE - Drozdec

Chtělo by to konkrétněji specifikovat druh či podruh drozdce z J Ameriky, protože tam jich žije celá řada druhů či podruhů. Takto položená otázka je tudíž příliš obecná a může se potencionálně vztahovat na celou řadu kandidátů.

Druhá prosba

Tak opravdu prosím někdo netušíte, zda je nereálné, aby drozdec uletěl v kuse 1000 km? Vážně by mi to moc pomohlo Sad

Host

- ta myšlenka jak citovala Eva Váchu,není k zahození

......................................................
Díky Hoste, to je další posun ve Tvém myšlení, takový fofr jsem tedy nečekala....Smile

"51% svého genomu sdílíme s kvasinkami a celých 57% s brukví zelnou, Brassica oleracea, jejíž varianty známe jako květák nebo kedlubnu."
/M.Vácha
/
Smile

Host

Jak vůbec můžeš nazvat květák květákem, vždyť podle kreacionistické baraminologie je brukev vždycky brukví a nikdy z ní nic jiného nebude, ani květák, ani zelí, kapusta, brokolice, či kedluben:)

No přeci

jen,ta myšlenka jak citovala Eva Váchu,není k zahození.Už to vidím na základce.Blesky+jezero-rej bílkovin-řasa-květák-slimák-veverka-opice,anebo lemur-pithecantropus-člověk,je více jak osvěžující.Asi jsme dodnes kanibalové,neb si zakousnem prapředka,který se už nechce vyvíjet,no je to zatvrzelá květáková palice.P.S.Společný předek ptáka a páva,za tím byc viděl kobru indickou-páv roztahuje ocas a kobra zátylek,zde ale vyskajkuje otázka kdo je předkem kobry?

Host

Ale už jsem tu někde psala,

Ale už jsem tu někde psala, že společný předek opice a člověka může být úplně z jiného ranku, než tušíme, to je jasná věc. Vizuální podobnost nemusí nic znamenat.

Nemusí, ale kombinovaná data z etologie, morfologie, jaderné DNA a mitochondriálních genomů už by něco znamenat měla. Všechna nasvědčují tomu, že nic jako "společný předek opice a člověka" neexistovalo; to je jako hledat společného předka ptáka a páva. Svazek šimpanz + člověk se zrovna o vizuální (= morfologickou) podobnost neopírá skoro vůbec; ta může být silnější pro klad orangutan + člověk.

to Eva

Fosforeskující vepřomedůza neboli medůzovepř baskervilský prý byla geneticky či lépe byl vyšlechtěn umělou cestou, pokud prameny na netu vyloženě nemystifackují osoby neznalé. Jinak opravdu máte pravdu, že vizuální podobnost nemusí nic znamenat. Nikdy nebyly nalezeny přechodné stadia třeba mezi králíkem a orlem, ale je jasné, pokud se v přírodě nějak mísí geny, budou se výsledky určitě měnit skokem a ne postupně. A navíc podle nejnovějších objevů v biochemii ( Nobelova cena za výzkum ribozomu ) obecný vzorec DNA -> peptid tak zcela neplatí. RNA si vystačí v kopírování sebe sama v ribosomu bez bílkovin.

Možná zadek, to myslíte jako bača plus ovce. No kdo ví ...

Ferda

- Vy si ze mne děláte Evo bžundu
,......................................
No dovolte......Smile)))))))))))))

- Ten proces tam klidně může býti, ale určitě nebude nadpřirozený. To bych musel věřit, buď křesťansky či budhisticky, a to já nechci.

Ten přirozený proces nebyl myšlen v protikladu k procesu nadpřirozenému, ale k umělému. Vepřomedůza, resp. medůzovepř byl vyšlechtěm umělou cestou, cíleným vpravením genu medůzy do genu prasete, je to tak? /jestli si tedy neděláte bžundu Vy.../
Možná je nějaký takový transfer možný u toho viru a ten se pak stane nositelem...fakt nevím, to vařím úplně z vody.
Ale už jsem tu někde psala, že společný předek opice a člověka může být úplně z jiného ranku, než tušíme, to je jasná věc. Vizuální podobnost nemusí nic znamenat.
A jestli!!! budeme vycházet z premisy, že život na Zemi započal jedním typem protobuněk, tak flora i fauna by měly mít nějakou společnou genetickou bázi...???...a předek může být naprosto cokoliv. A možná i zadek.

to Eva

Vy si ze mne děláte Evo bžundu. Ten proces tam klidně může býti, ale určitě nebude nadpřirozený. To bych musel věřit, buď křesťansky či budhisticky, a to já nechci. Myslím, že existují viry, které svůj kód vmezeří do kódu hostitele, a tím se množí. Možná je i symbióza, co já vím. Kódy kolibříka a květiny s trubkovitými květy musí být rovněž nějak komplementární. Nějaká výměna informací tam klidně býti může.

To je sdílené eukaryotní

To je sdílené eukaryotní dědictví - vertikální přenos genů. Retroviry jsou mechanizmus horizontálního přenosu.

Customize This