Nervus laryngeus recurrens

Jonathan Sarfati

(Z http://creation.com/recurrent-laryngeal-nerve přeložil M. T. - 3/2012. Vyšlo 5. srpna 2010 v CMI)

Photo Wikipedia.orgPhoto Wikipedia.org

Docela slušná řádka odpůrců náboženství využívá v poslední době savčího nervu „nervus laryngeus recurrens“ jako námitky proti teorii stvořitelského plánu. Takže nepřekvapuje, že mnoho čtenářů volá po vysvětlení celé problematiky. Ale jelikož je sám apoštol ateismu, Richard Dawkins, jedním z nejhorlivějších zastánců zmíněné námitky, nabízí toto vysvětlení již naše nová kniha The Greatest Hoax on Earth? Refuting Dawkins on evolution (Největší podvod v dějinách? Vyvrácení Dawkinsových námitek vůči Stvoření); zde toto vysvětlení zopakujeme.

Dawkins namítá proti nervus laryngeus recurrens:

„Jde o větev jednoho z hlavových nervů, oněch nervů vycházejících přímo z mozku, nikoli z míchy. Jeden z těchto hlavových nervů, vagus (název znamená ‚bloudivý‘, což je výstižné) má několik větví, z nichž dvě vedou do srdce, a dvě vedou po každé straně do hrtanu (savčí hlasové schránky). Na každé straně krku vede vždy jedna větev hrtanového nervu k hrtanu; jedna vede přímo, tedy tak, jak by to asi správný plánovač řešil. Druhá větev však míří do hrtanu zarážející oklikou. Vnořuje se do hrudi, stáčí se kolem jedné z hlavních tepen od srdce (jiná tepna na pravé a levé straně, ale princip je stejný), a pak se vrací zpět krkem ke svému cíli.“

„Myslíte-li si, že toto bylo důmyslně naplánováno, pak nervus laryngeus recurrens je ostuda. Helmholz by byl měl v tomto případě ještě pádnější důvod k odmítnutí plánu než v případě oka. Avšak podobně jako v případě oka vám věci začnou do sebe dokonale zapadat, zapomenete-li na inteligentní plán, a místo toho budete uvažovat historii.“ (str. 356)

Dawkins pak tvrdí, že vše dává spíše smysl tehdy, uvážíme-li, že jsme se vyvinuli z ryb, a po argumentaci ne nepodobné Haeckelově vyvrácené rekapitulační teorii (1) uzavírá své úvahy takto:

„Všechno, co musíme znát, abychom pochopili dějiny našeho nervus laryngeus recurrens, je skutečnost, že u ryb má nervus vagus také větve, které inervují poslední tři ze šesti žaber, a je tedy přirozené, že obcházejí příslušné žaberní tepny. Tyhle větve se vlastně nikam nevracejí: směřují ke svému cílovému orgánu, žábrám, nejpřímější a nejlogičtější cestou“.

„Během evoluce savců se však krk natáhl (ryby krky nemají) a žábry zmizely, přičemž se některé z nich změnily v užitečné věci, jako jsou štítná žláza a přištítné tělísko a různé další dílky a kousky, ze kterých se skládá hrtan. A tyto další užitečné věci včetně částí hrtanu byly zásobovány krví a inervovány evolučními předky cév i nervů, které za dávných časů sloužily v logickém uspořádání žábrám. Jak se pak předkové savců ve svém vývoji stále více vzdalovali od svých rybích předků, stalo se, že se nervy i cévy najednou natahovaly a prodlužovaly podivnými směry, které narušily prostorové vztahy jedněch ke druhým. Z hrudníku a krku obratlovců se tak stal zmatek, který se nijak nepodobal úhledné a symetrické, pravidelné skládačce rybích žaber. A tak se nervy, které se vracejí do hrtanu, staly nejběžněji zdůrazňovanou obětí této deformace.“ (str. 359-360)

Richard Owen a Darwinovi odpůrci

Dawkins pokračuje ve výkladu s tím, že popisuje, jak může být oblouk nervus laryngeus recurrens (RLN) dlouhý u velké žirafy až 5 metrů. Vypráví o tom, jak byl svědkem pitvy zmíněného nervu u mladé žirafy, která zemřela v jedné zoo. Líčí svůj obdiv k šikovnosti týmu anatomů, kteří tuhle pitvu prováděli, což zvýšilo jeho uznání pro kritika Darwina z řad kreacionistů, Richarda Owena, který podobný výkon předvedl již roku 1837. Ovšem, jak konstatuje Dawkins, Owen pochybil v tom, že neodmítl myšlenku Plánovače.

Tady by nám mělo začít svítat. Je známo, že velká část Darwinových kritiků pocházela z řad vědců (2) jako byli Owen či profesor Johann H. Blasius, ředitel Vévodského (3) přírodovědného muzea v Braunschweigu (Brunšviku), Německo, který napsal v jedné recenzi Darwinova Původu (4):

„Jen málokdy jsem četl vědecké dílo, který by činilo tak dalekosáhlé závěry s podporou tak málo faktů. ... Darwin chce ukázat, že Arten (typy, druhy, species) pocházejí z jiných Arten. To považuji za troufalou hypotézu, protože Darwin argumentuje nedokázanými věcmi, aniž by jmenoval byť jen jeden jediný příklad vzniku nějakého konkrétního druhu.“ (5).

Znaky plánu u nervu laryngeus recurrens

Pokud jde o dobré důvody toho, že Owen nesdílel závěry o evoluci, je jich několik. Známá učebnice anatomie Gray´s Anatomy například konstatuje:

„Jak se nervus laryngeus recurrens točí pod arteria subclavia či aortálním obloukem, vychází z něj několik vláken k srdci do hlubší části srdeční pleteně. A jak stoupá do krku, vydává větévky, četnější na levé než na pravé straně, ke sliznici a svalovému plášti jícnu; větévky ke sliznici a svalovým vláknům průdušnice; a několik vláken jde až ke spodnímu hltanovému svěrači (Constrictor pharyngis inferior)“ (6).

Dawkins bere tedy v úvahu jen jeho hlavní cíl, hrtan. Ve skutečnosti má tento nerv svoji roli v inervaci částí srdce, svalů a sliznic průdušnice, i jícnu, což vysvětluje jeho dráhu.

A i když si odmyslíme všechny zmíněné funkce, existují zde znaky, které jsou výsledkem embryonálního vývoje – ne proto, že by tu probíhala evoluce, nýbrž proto, že se embryo vyvíjí z jediné buňky v jistém pořadí. Embryo potřebuje například zpočátku jednoduché fungující srdce; to později sestoupí na své místo v hrudi a stáhne s sebou svazek nervů.

Navíc, znamená cesta oklikou nutně, že vše bylo špatně naplánováno? Nemůže to mít nějaké důvody? (v případě RLN máme však dobrý důvod domnívat se, že plán je dobrý, viz třeba Gray a jeho výklad) Biolog a geolog John Woodmorappe píše ve své recenzi knihy Jerryho Coyna Proč má evoluce pravdu (kterou Dawkins doporučuje kvůli jejímu výkladu o RLN – poznámka, str. 356):

„Stroje i struktury naplánované lidmi jsou plné takových věcí jako je vedení drátů a trubek oklikami, to však sotva znamená, že nejsou produktem inteligentního plánu.
Teď se však zamysleme nad situacemi, kdy použití okliky je svému nositeli ke škodě. Automobil s motorem vpředu vyžaduje instalaci dlouhého komplikovaného systému odvádění zplodin pod vozem. To ho jednoznačně činí zranitelnějším a náchylnějším k poškození vinou překážek než v případě krátkého výfuku u aut s motorem vzadu (mluvím z osobní zkušenosti). Kdybychom použili Coyneho uvažování, měli bychom předpokládat, že auta s motory vpředu nevyrobil inteligentní člověk? Nikoli. Je jasné, že obě koncepce aut mají své technologické výhody a nevýhody; auta s motory vpředu platí za své výhody určitou nevýhodou, která souvisí s tím, že u nich může snadněji docházet k poškození dlouhého, oklikami vedeného výfuku.“ (7)

Odkazy:

1. Grigg, R., Ernst Haeckel: Evangelist for evolution and apostle of deceit, Creation 18(2):33–36, 1996; creation.com/haeckel.
2. Foard, J., Holy war? Who really opposed Darwin? Popular belief has it back to front … , Creation 21(4):26–27, 1999; creation.com/holy-war
3. German herzoglich, presumably established under the auspices of the local duke (Herzog).
4. Wieland, C., Blast from the past, creation.com/blasius, 16 June 2006.
5. Director Blasius interview: “Evolution is only a Hypothesis”, 1859, cited in Braunschweiger Zeitung, 29 March 2004.
6. Available online at www.theodora.com/anatomy/the_vagus_nerve.html/.
7. Woodmorappe, J., Why evolution need not be true, J. Creation 24(1):24–29, 2010.

PřílohaVelikost
00502-26._3._2012_-_nervus_laryngeus_recurrens.doc207.5 KB
Ještě nehodnoceno. Buďte první :-)

Nosotonda

"Nejsem žádný vědecký kreacionista, ale biblický - vycházím z Písma svatého."

Napsal uzivatel "kreace.howto.cz" dne 03.06.2009.

"Chápu, že se bojíte vědeckého kreacionismu. Ještě, že existuje i ten biblický - tam je to většinou jasné - nejsou to vědci, ale skupina lidí snažící se prokázat existenci Boha Stvořitele."

Napsal tentyz uzivatel dne 05.06.2009

Pochopitelně biblický kreacionismus předpokládá na počátku inteligenci nadpřirozenou - Boží a to už je pro mnohé materialisty hodně tvrdý oříšek, ale co když je pravdivý?

Napsal tentyz uzivatel dne 29.05.2009.

Osobně se považuji spíše za laika, protože od zkoušky jsem skoro všechno zapomněl a naprosto nestíhám sledovat nejnovější poznatky, které se navíc stále mění. biblický kreacionismus alespoň tu Pravdu zná o stvoření světa zná z Bible a jen se jí snaží hájit.

Napsal tentyz uzivatel dne 24.05.2009.

Uzivatel "kreace.howto.cz" je pritomen i zde, ovsem na tve bludy ohledne biblickeho kreacionismu stale nereaguje. A to prestoze je opakujes porad dokola. Ach, jak "prekvapive". Kam nam tak najednou zmizel?

Nosotonda

Žádný biblický kreacionismus neexistuje, alespoň ne v takovém rozsahu, aby stál za zmínku. To je další úder pod pás tvrdit, že kreacionismus nevychází z přírodovědeckého poznání, ale z Písma.

Zbytečná otázka, ale mohl byste uvést příklady těch prací kreacionistických vědců, které nevycházejí z Písma, ale z vědeckých experimentů, měření a výzkumů a podporují kreační teorii? Zatím tu nikdo, dokonce ani veliký Kábrt, nebyl schopen uvést ani jeden příklad.

A co říkáte na učení našich velkých předků, antických filozofů Empedokla (495-435 př.n.l.) a Lukrécia (95-55 př.n.l.), kteří ve svých spisech uvažovali o přirozeném výběru?

Pozdrav od Tritura

Známý diskutér, který se odmlčel z důvodu marné snahy, aby evolucionisté reflektovaly své neuvěřitelné hypotézy, aby překládaly fakta a ne výmysly, aby se zaměřili na pravdu a poznání a ne na tituly, prachy a ocenění, mi poslal následující:
http://www.diskurz.cz/chuck-norris-ani-petr-hajek-z-opice-nepochazeji-an...

V článku je například:
Neexistuje jediný renomovaný přírodovědecký časopis, který by otiskl článek, byť jen připouštějící, spornost evoluční teorie.
Tedy jasný projev totality!

Pokud jde o inteligentní design nebo biblický kreacionismus, tak ty nemají s vědeckou teorií pranic společného, neboť jenom jednoduše konstatují, že vznik druhů vysvětlit nelze a proto na jeho počátku stojí Bůh/inteligentní designér.
Žádný biblický kreacionismus neexistuje, alespoň ne v takovém rozsahu, aby stál za zmínku. To je další úder pod pás tvrdit, že kreacionismus nevychází z přírodovědeckého poznání, ale z Písma.

Nicméně o poznání úsměvnější je již fakt, ža sama Katolická církev, k níž Petr Hájek poměrně nedávno konvertoval, se v posledních desetiletích staví k evoluční teorii velmi smířlivě.
To je dílo Satana, který usiluje o porážku církve z jejich vlastních řad, když je zřejmé, že pronásledování a útisk k likvidaci církve totálně zklamal.

Na závěr zbývá otázka: Proč se Václav Klaus obklopuje lidmi, jako je Petr Hájek a poškozuje tak svoji reputaci vzdělaného a vždy racionálního profesora ekonomie?
Pan Klaus má velice rozumné rádce, až se tomu nechce v dnešní přiblblé době věřit. A přestože jsem byl v devadesátých letech častým oponentem pana prezidenta, v současné době je zřejmé, že patří k těm, kteří to s naší zemí myslí dobře!!!

Obrázek uživatele Šriber

PK

Nechcete raději sklapnout?

Ne. Nechcete vy ? To jste se neztrapnil ještě dost následkem své hlouposti?

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

RLN a Owen

Líčí svůj obdiv k šikovnosti týmu anatomů, kteří tuhle pitvu prováděli, což zvýšilo jeho uznání pro kritika Darwina z řad kreacionistů, Richarda Owena, který podobný výkon předvedl již roku 1837.

Owen nebyl kreacionista. Darwinův přirozený výběr ho sice nenadchl, jinak ale sám spekuloval např. o tom, že ptáci se mohli vyvinout z pterosaurů a že předkové ptáků moa na Nový Zéland dorazili, když ještě dokázali létat.

Z wikipedie:

"Sometime during the 1840s Owen came to the conclusion that species arise as the result of some sort of evolutionary process.[13] He believed that there was a total of six possible mechanisms: parthenogenesis, prolonged development, premature birth, congenital malformations, Lamarckian atrophy, Lamarckian hypertrophy and transmutation,[14] of which he thought transmutation was the least likely.[14] The historian of science Evelleen Richards has argued that Owen was likely sympathetic to developmental theories of evolution, but backed away from publicly proclaiming them after the critical reaction that had greeted the anonymously-published evolutionary book Vestiges of the Natural History of Creation in 1844 (it was revealed only decades later that the book had been authored by publisher Robert Chambers). Owen had been criticized for his own evolutionary remarks in his Nature of the Limbs in 1849.[15] At the end of On the Nature of Limbs Owen had suggested that humans ultimately evolved from fish as the result of natural laws,[16] which resulted in him getting criticized in the Manchester Spectator for denying species like humans were created by God.[17]"

Dawkins bere tedy v úvahu jen jeho hlavní cíl, hrtan. Ve skutečnosti má tento nerv svoji roli v inervaci částí srdce, svalů a sliznic průdušnice, i jícnu, což vysvětluje jeho dráhu.

Ne, to tedy skutečně nevysvětluje. Zde je vše, co čtenář potřebuje vědět:

http://svpow.com/2011/05/23/the-worlds-longest-cells-speculations-on-the...

Pavel Kábrt

Všechny chyby, omyly a nedostatky evolucionistů opravili, vyvrátili a napravili zas a pouze jenom evolucionisté, nikdy žádný kreacionista. Zvláštní, že? Oceňuji, jak hezky jste zamluvil tu chybnou analogii Smile

Evoluční moudra

Kdo zapomíná svoji historii, musí si ji zopakovat.

Dovolil bych si mudrující evolucionisty upozornit na nebezpečí vyvozování závěrů z neznalostí, což provází Vaši historii od Darwina. Za 150 let jste vyplodili tolik balíků odsudků Božího stvoření jen proto, že jste o věci prostě věděli bačkoru a dělali pyšné evoluční závěry.

To by asi byl dlouhý seznam trapností z neznalosti, že? Připomenu rekapitulační teorii, pangenezi, dědivost somatických změn, 180 rudimentů v lidském těle, junk DNA, skoro sto procent stejná DNA se šimpanzem, ani nemluvě o nesmyslech s Neandertálci atd. Nechcete raději sklapnout?

To jste se neztrapnili ještě dost následkem své hlouposti? PK

Stoura

Netřeba se omlouvat, na zavádějící a záměrně matoucí analogie kreacionistů je třeba neustále upozorňovat.

Obrázek uživatele Stoura

příklad s výfukem

Příklad s výfukem je špatně, protože nevysvětluje smyčku. Výfuk je veden téměř nejkratší cestou mezi místy, které má spojovat (mezi motorem a zádí, kde zplodiny už nevniknou do auta).

Pokud už by se to mělo přirovnat k výfuku, tak vedení toho nervu připomíná automobil s motorem vzadu, jehož výfuk je veden pod přední kapotu, tam se zepředu obtáčí kolem tyče volantu a jeho konec ústí někde za zadními dveřmi automobilu.

Upraveno později: koukám, že než jsem to dopsal, tak chyby s výfukem si všiml další čtenář. Tak se omlouvám za podobnou kritiku.

Krásná ukázka zatmění mysli

pod tíhou takového argumentu jako tento nerv. Nerv je skutečně tak dlouhý jen kvůli tomu, že se ovinul o tu arterii a pětimetrový nerv je zkrátka menší zlo než pětimetrová arterie vedoucí bez dobrého důvodu nahoru do hlavy a zase zpátky. Plánovač může kdykoliv začít znovu od nuly když starý systém už začíná být přehnaně komplikovaný, ale evoluce je navěky odsouzena opakovat ten samý koncept. Argument s autem neobstojí, protože analogie není přesná. Je to jako byste měli auto s motorem v předu a výfukem taky v předu, ale s potrubím vedeným úplně až dozadu a zase zpátky. Pokud jde o nějaký další problém, tak ten by mohl inteligentní plánovač určitě vyřešit lépe třeba rozvětveným nervem.

Mimochodem tady je ta celá pitva.
http://www.youtube.com/watch?v=TUlx0LVzeP0

Customize This