Nervus laryngeus recurrens

Jonathan Sarfati

(Z http://creation.com/recurrent-laryngeal-nerve přeložil M. T. - 3/2012. Vyšlo 5. srpna 2010 v CMI)

Photo Wikipedia.orgPhoto Wikipedia.org

Docela slušná řádka odpůrců náboženství využívá v poslední době savčího nervu „nervus laryngeus recurrens“ jako námitky proti teorii stvořitelského plánu. Takže nepřekvapuje, že mnoho čtenářů volá po vysvětlení celé problematiky. Ale jelikož je sám apoštol ateismu, Richard Dawkins, jedním z nejhorlivějších zastánců zmíněné námitky, nabízí toto vysvětlení již naše nová kniha The Greatest Hoax on Earth? Refuting Dawkins on evolution (Největší podvod v dějinách? Vyvrácení Dawkinsových námitek vůči Stvoření); zde toto vysvětlení zopakujeme.

Dawkins namítá proti nervus laryngeus recurrens:

„Jde o větev jednoho z hlavových nervů, oněch nervů vycházejících přímo z mozku, nikoli z míchy. Jeden z těchto hlavových nervů, vagus (název znamená ‚bloudivý‘, což je výstižné) má několik větví, z nichž dvě vedou do srdce, a dvě vedou po každé straně do hrtanu (savčí hlasové schránky). Na každé straně krku vede vždy jedna větev hrtanového nervu k hrtanu; jedna vede přímo, tedy tak, jak by to asi správný plánovač řešil. Druhá větev však míří do hrtanu zarážející oklikou. Vnořuje se do hrudi, stáčí se kolem jedné z hlavních tepen od srdce (jiná tepna na pravé a levé straně, ale princip je stejný), a pak se vrací zpět krkem ke svému cíli.“

„Myslíte-li si, že toto bylo důmyslně naplánováno, pak nervus laryngeus recurrens je ostuda. Helmholz by byl měl v tomto případě ještě pádnější důvod k odmítnutí plánu než v případě oka. Avšak podobně jako v případě oka vám věci začnou do sebe dokonale zapadat, zapomenete-li na inteligentní plán, a místo toho budete uvažovat historii.“ (str. 356)

Dawkins pak tvrdí, že vše dává spíše smysl tehdy, uvážíme-li, že jsme se vyvinuli z ryb, a po argumentaci ne nepodobné Haeckelově vyvrácené rekapitulační teorii (1) uzavírá své úvahy takto:

„Všechno, co musíme znát, abychom pochopili dějiny našeho nervus laryngeus recurrens, je skutečnost, že u ryb má nervus vagus také větve, které inervují poslední tři ze šesti žaber, a je tedy přirozené, že obcházejí příslušné žaberní tepny. Tyhle větve se vlastně nikam nevracejí: směřují ke svému cílovému orgánu, žábrám, nejpřímější a nejlogičtější cestou“.

„Během evoluce savců se však krk natáhl (ryby krky nemají) a žábry zmizely, přičemž se některé z nich změnily v užitečné věci, jako jsou štítná žláza a přištítné tělísko a různé další dílky a kousky, ze kterých se skládá hrtan. A tyto další užitečné věci včetně částí hrtanu byly zásobovány krví a inervovány evolučními předky cév i nervů, které za dávných časů sloužily v logickém uspořádání žábrám. Jak se pak předkové savců ve svém vývoji stále více vzdalovali od svých rybích předků, stalo se, že se nervy i cévy najednou natahovaly a prodlužovaly podivnými směry, které narušily prostorové vztahy jedněch ke druhým. Z hrudníku a krku obratlovců se tak stal zmatek, který se nijak nepodobal úhledné a symetrické, pravidelné skládačce rybích žaber. A tak se nervy, které se vracejí do hrtanu, staly nejběžněji zdůrazňovanou obětí této deformace.“ (str. 359-360)

Richard Owen a Darwinovi odpůrci

Dawkins pokračuje ve výkladu s tím, že popisuje, jak může být oblouk nervus laryngeus recurrens (RLN) dlouhý u velké žirafy až 5 metrů. Vypráví o tom, jak byl svědkem pitvy zmíněného nervu u mladé žirafy, která zemřela v jedné zoo. Líčí svůj obdiv k šikovnosti týmu anatomů, kteří tuhle pitvu prováděli, což zvýšilo jeho uznání pro kritika Darwina z řad kreacionistů, Richarda Owena, který podobný výkon předvedl již roku 1837. Ovšem, jak konstatuje Dawkins, Owen pochybil v tom, že neodmítl myšlenku Plánovače.

Tady by nám mělo začít svítat. Je známo, že velká část Darwinových kritiků pocházela z řad vědců (2) jako byli Owen či profesor Johann H. Blasius, ředitel Vévodského (3) přírodovědného muzea v Braunschweigu (Brunšviku), Německo, který napsal v jedné recenzi Darwinova Původu (4):

„Jen málokdy jsem četl vědecké dílo, který by činilo tak dalekosáhlé závěry s podporou tak málo faktů. ... Darwin chce ukázat, že Arten (typy, druhy, species) pocházejí z jiných Arten. To považuji za troufalou hypotézu, protože Darwin argumentuje nedokázanými věcmi, aniž by jmenoval byť jen jeden jediný příklad vzniku nějakého konkrétního druhu.“ (5).

Znaky plánu u nervu laryngeus recurrens

Pokud jde o dobré důvody toho, že Owen nesdílel závěry o evoluci, je jich několik. Známá učebnice anatomie Gray´s Anatomy například konstatuje:

„Jak se nervus laryngeus recurrens točí pod arteria subclavia či aortálním obloukem, vychází z něj několik vláken k srdci do hlubší části srdeční pleteně. A jak stoupá do krku, vydává větévky, četnější na levé než na pravé straně, ke sliznici a svalovému plášti jícnu; větévky ke sliznici a svalovým vláknům průdušnice; a několik vláken jde až ke spodnímu hltanovému svěrači (Constrictor pharyngis inferior)“ (6).

Dawkins bere tedy v úvahu jen jeho hlavní cíl, hrtan. Ve skutečnosti má tento nerv svoji roli v inervaci částí srdce, svalů a sliznic průdušnice, i jícnu, což vysvětluje jeho dráhu.

A i když si odmyslíme všechny zmíněné funkce, existují zde znaky, které jsou výsledkem embryonálního vývoje – ne proto, že by tu probíhala evoluce, nýbrž proto, že se embryo vyvíjí z jediné buňky v jistém pořadí. Embryo potřebuje například zpočátku jednoduché fungující srdce; to později sestoupí na své místo v hrudi a stáhne s sebou svazek nervů.

Navíc, znamená cesta oklikou nutně, že vše bylo špatně naplánováno? Nemůže to mít nějaké důvody? (v případě RLN máme však dobrý důvod domnívat se, že plán je dobrý, viz třeba Gray a jeho výklad) Biolog a geolog John Woodmorappe píše ve své recenzi knihy Jerryho Coyna Proč má evoluce pravdu (kterou Dawkins doporučuje kvůli jejímu výkladu o RLN – poznámka, str. 356):

„Stroje i struktury naplánované lidmi jsou plné takových věcí jako je vedení drátů a trubek oklikami, to však sotva znamená, že nejsou produktem inteligentního plánu.
Teď se však zamysleme nad situacemi, kdy použití okliky je svému nositeli ke škodě. Automobil s motorem vpředu vyžaduje instalaci dlouhého komplikovaného systému odvádění zplodin pod vozem. To ho jednoznačně činí zranitelnějším a náchylnějším k poškození vinou překážek než v případě krátkého výfuku u aut s motorem vzadu (mluvím z osobní zkušenosti). Kdybychom použili Coyneho uvažování, měli bychom předpokládat, že auta s motory vpředu nevyrobil inteligentní člověk? Nikoli. Je jasné, že obě koncepce aut mají své technologické výhody a nevýhody; auta s motory vpředu platí za své výhody určitou nevýhodou, která souvisí s tím, že u nich může snadněji docházet k poškození dlouhého, oklikami vedeného výfuku.“ (7)

Odkazy:

1. Grigg, R., Ernst Haeckel: Evangelist for evolution and apostle of deceit, Creation 18(2):33–36, 1996; creation.com/haeckel.
2. Foard, J., Holy war? Who really opposed Darwin? Popular belief has it back to front … , Creation 21(4):26–27, 1999; creation.com/holy-war
3. German herzoglich, presumably established under the auspices of the local duke (Herzog).
4. Wieland, C., Blast from the past, creation.com/blasius, 16 June 2006.
5. Director Blasius interview: “Evolution is only a Hypothesis”, 1859, cited in Braunschweiger Zeitung, 29 March 2004.
6. Available online at www.theodora.com/anatomy/the_vagus_nerve.html/.
7. Woodmorappe, J., Why evolution need not be true, J. Creation 24(1):24–29, 2010.

PřílohaVelikost
00502-26._3._2012_-_nervus_laryngeus_recurrens.doc207.5 KB
Ještě nehodnoceno. Buďte první :-)

Nosotonda

Nicméně pro diskusi na těchto stránkách, kde se to hemží popírači stvoření všeho druhu, považuji za důležitější kreacionismus, vycházející z přírodovědeckého poznání.

To je ten, ktery tak zatvrzele odmitas - prirodovedecke poznani totiz ukazuje na evoluci.

V tomto odstavci hovoří howto jasně. Nebo to nechápeš?

Nosotonda

Nicméně nové poznatky a jejich správná interpretace potvrzují poznání zdravého rozumu, tedy, že něco nevznikne jen tak z ničeho, že jedno zviřátko se nezmění v jiné, že život nevznikl jen tak z neživého, že vědomí člověka je na jiné úrovni než schopnost poznávání, emoce a pudy zvířat.

Tak to je hezké, že tohle vaše tvrzení vůbec není v rozporu s evoluční teorií ani s teorií abiogeneze. Předpokládám ale, že vám to vůbec nedochází.

George

"Nejsem žádný vědecký kreacionista, ale biblický - vycházím z Písma svatého." I tak možno. Nicméně pro diskusi na těchto stránkách, kde se to hemží popírači stvoření všeho druhu, považuji za důležitější kreacionismus, vycházející z přírodovědeckého poznání.

"Chápu, že se bojíte vědeckého kreacionismu. Ještě, že existuje i ten biblický - tam je to většinou jasné - nejsou to vědci, ale skupina lidí snažící se prokázat existenci Boha Stvořitele."
V tomto odstavci hovoří howto jasně. Nebo to nechápeš?

Pochopitelně biblický kreacionismus předpokládá na počátku inteligenci nadpřirozenou - Boží a to už je pro mnohé materialisty hodně tvrdý oříšek, ale co když je pravdivý?
Biblický kreacionismus vychází z Písma. Mohli bychom ještě rozlišovat filosofický kreacionismus, který vychází z aplikace filosofických důkazů Boží existence.

Osobně se považuji spíše za laika, protože od zkoušky jsem skoro všechno zapomněl a naprosto nestíhám sledovat nejnovější poznatky, které se navíc stále mění.
V tom se s howto shodneme. Mě zaměstnává studium filosofie a rozptyluje mnoho činností kolem. Nicméně nové poznatky a jejich správná interpretace potvrzují poznání zdravého rozumu, tedy, že něco nevznikne jen tak z ničeho, že jedno zviřátko se nezmění v jiné, že život nevznikl jen tak z neživého, že vědomí člověka je na jiné úrovni než schopnost poznávání, emoce a pudy zvířat. Možná jsem to měl pro takové oslabené mozky nevědeckými teoriemi napsat tučně.

Uzivatel "kreace.howto.cz" je pritomen i zde, ovsem na tve bludy ohledne biblickeho kreacionismu stale nereaguje. Není mi známo, v čem spočívá blud, když jsem existenci biblického kreacionismu nevyloučil jako nemožného, jen jsem se snažil upozornit ve shodě s howto, že vědecký kreacionismus má své opodstatnění v diskusi o stvoření. Pojetí vědeckého kreacionismu vychází z přírodovědeckého poznání, které tu tak neúnavně šíří PK.
Díky

Obrázek uživatele Stoura

to 963214785 - dik

ad Jsou vzdálené sotva pár centimetrů.
Dík za upřesnění. Tohle jsem si pamatoval špatně.

Stoura

Jenže ten nerv spojuje u žirafy pětimetrovou oklikou mozek a hrtan, které jsou v těle vzdálené půl metru.

Jsou vzdálené sotva pár centimetrů. Tady je to krásně vidět (16 minut 40 sekund).
http://www.youtube.com/watch?v=OL9FLibliUI&feature=related

Obrázek uživatele Stoura

to Pieter (bez ověření) -rukavice

Cash Big smile

V lete by vodič

V lete by vodič použilazbestové rukavice.

Obrázek uživatele Stoura

to Host: chladič

ad proto už 120 měli chladič vepředu ,motor vzadu.

Ani to není dobrá analogie. Chladič a motor jsou dvě různá zařízení, spojená potrubím nejkratší konstrukčně možné délky.

Jenže ten nerv spojuje u žirafy pětimetrovou oklikou mozek a hrtan, které jsou v těle vzdálené půl metru.

Analogií chlazení by tedy byla Škodovka s motorem i chladičem vzadu a spojovací hadicí, vedoucí kolem celého auta.

Není třeba jen analogie s výfukem

Chladiče škodovek.1000 MB - chladič vzadu , motor vzadu -špatná koncepce- přehřívání motoru, proto už 120 měli chladič vepředu ,motor vzadu. dlouhé vedení chladící kapaliny v potrubí. Motory v předu samozřejmě i chladič vepředu. Vše vyrobili lidé a navrhli inteligentní konstruktéři.Každý systém má své výhody a nevýhody. Jen lidé.kteří Boha nechtějí ani v náznaku připustit používají trapnývh výmluv ,že Bůh konstruktér stvořil své dílo špatně a má to za doklad neřízené evoluce.

Host

Stoura

Hmm - ale Nosotonda (nebo možná Triturus) vyfilosofoval...

Nosotonda. Je to dlouhodobe jeho oblibena taktika, snazit se zakamuflovat prostou skutecnost, totiz ze existuje:

a) kreacionismus, ktery popira poznatky prirodnich ved (napr. ten biblicky)
b) kreacionismus, ktery je nepopira, ovsem tim padem nezbytne musi tvrdit i takove veci, ktere se drtive vetsine "normalnich" kreacionistu z pochopitelnych duvodu ani trochu libit nebudou (napr. to o vzniku novych druhu/vyssich taxonu). Tady se totiz dostavame spis k teisticke evoluci.

Customize This