Několik pravd o evoluci a evolucionistech

Děkujeme každému, kdo pomáhá dosvědčovat Boží (biblické) stvoření bez darwinistických slátanin a evolučních lží!
V. S. a P. K.

Průměr: 1 (1 vote)
Obrázek uživatele Hrabě Monte Cristo 2011

Šriber

Doporučuji ti kouknout se na taxonomické zařazení člověka...

"Taxonomické zařazení člověka" není Slovem Božím, za jaké mylně považuješ pomatené názory svých evolučních guru. Nesmíš být taková ovce, Šribíku. Musíš být také schopen se vzepřít očividným nesmyslům i přesto, že je tvrdí evolucionistický názorový establishment, být schopen si na věc udělat také vlastní názor a použít zdravý rozum.

Wink

------------------------------------------------------------
Přehodnocení pekla

Obrázek uživatele Šriber

Hrabě

Doporučuji ti kouknout se na taxonomické zařazení člověka...

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

Obrázek uživatele Hrabě Monte Cristo 2011

Sisyfos

Prof. RNDr. Antonín Jiří Mejsnar, DrSc., IOM - za pozoruhodné zatemnění problematiky evoluční biologie

A známé firmy Hořejší, Heřt a spol. Předvádějí aroganci nejhrubšího zrna! Není divu, že jim profesor Mejsnar leží v žaludku. To je však společný jev v celých lidských dějinách, kdy nějaké tmářství bylo nakonec zavrženo.

Pro mě je velkým důkazem, že mnozí lidé s akademickými tituly opouštějí evoluční mytologii a veřejně se proti ní staví. Vzhledem k tomu, že těchto vědců je čím dál více, tak tento trend nemůže být samosebou či jen nějaké osamocené výkřiky do tmy zmatených jedinců.

Zkrátka, přinejmenším, evoluční ideologie, při hlubším zamyšlení nedává smysl, neb bezesmyslné síly těžko mohly vytvořit tvora, který každým okamžikem své existence nějaký smysl svého konání hledá.

A rovněž, že spousty vědců oponují evolucionismu, je také důkazem, že evolucionismus není záležitostí nějakých tvrdých, mechanických dat a jejich nabiflováním se jich, na velevysoké škole, stejně jako jím je naučení se Pythagorovy věty, nebo že 1+1 se rovná dvě. Do této kategorie evoluční teorie prostě nespadá! Ať se to zoufalí evolucionisté snaží tvrdit jakkoli dogmaticky a arogantně.

------------------------------------------------------------
Přehodnocení pekla

Obrázek uživatele Hrabě Monte Cristo 2011

Šriber

Vždyť lidi přeci jsou opice...

Doporučoval bych ti, mluvit když už za nějaké lidi, tak jen a jen za sebe... Big smile

------------------------------------------------------------
Přehodnocení pekla

Obrázek uživatele Šriber

ad opice

Nazvat někoho opicí je urážka? Vždyť lidi přeci jsou opice...

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

...

Kráčel Ježíš po zemi, když vtom uzřel plačícího muže. I optal se Ježíš muže, nač pláče. "Bouře mi vzala dům a já teď s rodinou nemám kde žít." "Hle, muži, tvůj dům!" řekl Ježíš a před jejich zraky se objevil nádherný dům. Šel Ježíš dál a spatřil plačící ženu. "Zemřel mi můj maličký syn!" hořekuje žena. I vztáhl Ježíš ruce na dítě a řekl: "Hle, ženo, tvůj syn žije!" Procházel Ježíš dál zemí, když vtom uviděl plačícího mladíka. "Proč pláčeš, hochu?" zeptal se ho. Chlapec k Ježíši zdvihl své uplakané oči a odvětil: "Jsem Hrábě exponenciálista!" I usedl Ježíš k chlapci a plakal s ním.

Obrázek uživatele Stoura

Re: Několik pravd o evoluci a evolucionistech

Tak tak. Jak by mohla nějaká ryba chodit po souši nebo dokonce dýchat vzduch. Něco takového, jak pravověrný kreacionista dobře ví, není možná. Smile

http://www.youtube.com/watch?v=KurTiX4FDuQ

Obrázek uživatele Hrabě Monte Cristo 2011

Legrace není nikdy dost.

Smile Smile Smile

------------------------------------------------------------
Přehodnocení pekla

Customize This