Nejlepší kreační novinky roku 2013: Stáří Země

Brian Thomas, M.S.
(Z http://www.icr.org/article/7869/ přeložil David Mašek – 1/2014. Vyšlo na stránkách ICR 30. prosince 2013.)

Jako v letech minulých, i rok 2013 přinesl nové a vážné námitky proti zakořeněnému dogmatu o 4,6 mld. let staré Zemi. Nejnovější objevy podporují svědectví Písma ukazující na daleko mladší stvoření, pád do hříchu a potopu.

Objevy lidských výrobků ve vrstvách hlubších než ve kterých nacházíme dinosauří zkameněliny, jako například kousek hliníkového ozubeného kola ukrytého v uhlí1 z mladšího karbonu /cca 300 miliónů let dle evoluční chronologie, níže viz odkaz – pozn. edit./, který byl nalezen v Rusku, odpovídají biblickému výkladu dějin v Genesis. Podobné nálezy svědčí o tom, že lidé a dinosauři mohli žít ve stejné době, ne-li na stejném místě.

Do rozpaků se v roce 2013 dostali materialističtí geologové také dalšími zprávami o naší zemi, a to tehdy, když výzkumníci objevili nové důkazy o tom, že magma se pohybuje daleko rychleji než předpokládali.2 Odborníci dlouho trvali na pomalu se pohybujícím magmatu, aby vysvětlili, proč se obrovská pásma vyvřelé horniny musela utvářet tisíce, ba i miliony let. Ale při rychlosti magmatu vyvěrajícího přes 30km za čtyři týdny by i rozlehlé útvary vyvřelin mohly vzniknout během pouhých stovek let.

Podobně, jiný experiment v roce 2013 ukázal, že ložiska zlata nepotřebují k vytvoření dlouhé věky, ale mohly vzniknout téměř v okamžiku, díky bouřlivému odpařování v trhlinách zemské kůry.3

Paradox slabého mladého Slunce se během posledních dvanácti měsíců také prohloubil. Kdyby bylo možné vrátit se zpět o předpokládané miliardy let, Slunce by bylo tak slabé, že Země by byla mrtvou ledovou koulí, nedovolující žádné náležité vysvětlení pro fosilie řas datovaných do těchto dob. Jeden pokus, jak se vyhnout tomuto paradoxu, odkazuje na skleníkové plyny, které mohly vytvářet dusík oteplující Zemi. Rozbory nerostů však tuto historku vyloučily, když ukázaly, že množství atmosférického dusíku bylo velmi blízké současným hodnotám, a tak nedostatečné pro produkci potřebného množství tepla ze skleníkového efektu.4

A na závěr: průkopnické studie blesků, které bičují zem, rovněž názorně doložily mladou Zemi. Jedna z těchto zpráv ohlásila, že údery blesků roztrhly skalisko na jihoafrickém horském pásmu, což vedlo k závěru, že vrcholky hor erodují daleko rychleji než se předpokládalo. Už nynější předpokládaná rychlost eroze by srovnala všechny kontinenty na úroveň mořské hladiny během 50 mil. let, ale nové odhady rychlosti eroze by měly započítávat i důsledky těchto skály štěpících úderů blesku. Štěpení skal bleskem může jenom zkrátit předpokládanou životnost kontinentů, což je ještě více v rozporu s ustáleným názorem, že jsou miliardy let staré.5

Dodatečný výzkum ukázal, že by blesky za sebou po miliónech let zanechaly opětovně roztavené trubicovité útvary zvané fulgarity – fosilizované zásahy bleskem – nakupené po celé zeměkouli. Kde jsou? Množství fulgaritů dnes nacházených odpovídá jen několika tisícům let.6

Spolehlivá věda roku 2013 ukázala, že magma se pohybuje a zlato se tvoří dost rychle na to, aby to odpovídalo mladému světu. A špičkové výsledky výzkumu stále ukazují, že biblická zpráva o nedávno stvořené Zemi odstraňuje takové obtíže, jako je paradox slabého mladého slunce, rychle erodující kontinenty nebo chybějící fulgarity.

Odkazy a poznámky

Poznámka Pavla Kábrta:

Níže pod bodem 1 zde Brian Thomas uvádí to, co přinesly v roce 2013 i četné naše agentury: byl nalezen kousek ozubeného kola (případně ozubené tyče, protože je to jen úlomek) v prvohorním uhlí v Rusku. Takových nálezů, které jsou v rozporu s evolučním dějepisem, máme dnes už desítky tisíc a evoluční pavědci to všechno strkají do šuplíčku záhady: http://czech.ruvr.ru/2013_01_23/V-Rusku-objevili-mimozemskou-kovovou-ozu.... Všimněte si, prosím, jaké demagogické myšlenkové klima panuje v této společnosti: mnohé zprávy spojují tento nález (a podobné nálezy) s mimozemšťany! A víte proč? Protože parta evolučních demagogů nakukala lidem, že v době vzniku uhlí zde žádná civilizace nemohla existovat, neboť se lidé ještě nevyvinuli. A tak se musí věřit, že kus ozubeného kola v uhlí mají na svědomí mimozemšťané. Přitom máme dostatek vědeckých zjištění o tom, že tu dávno před námi žila vyspělá POZEMSKÁ civilizace, která později zahynula v globální světové potopě. Při této obrovské vodní katastrofě se mohly velmi snadno a rychle vytvořit všechny současné celosvětové zásoby uhlí z předpotopních rostlin. Ve skutečnosti to z vědeckého hlediska ani jinak možné nebylo! Proto by nás nálezy dávných technologií a zbytky oné předpotopní civilizace v zemských vrstvách neměly vůbec překvapovat a není třeba přisuzovat je bláznivě ufonům a strkat do evolučního záchranného šuplíčku: záhady (Erich von Däniken, SETI a jiní).


Poučení:

Opustíme-li mylnou evoluční povídačku o „prvohorách, druhohorách a třetihorách“, můžeme evoluční šuplíček záhady vyprázdnit, dostat se tak do souladu s vědou a místo neplodných fantazií o mimozemšťanech upřít svůj zrak k Bohu a pozemšťanům, jak nám to názorně ukázal Kristus!

1. Thomas, B. Possible Human Artifact Found in Coal. Creation Science Update. Posted on icr.org February 20, 2013, accessed December 11, 2013.
2. Clarey, T. Express-Lane Magma Indicates Young Earth. Creation Science Update. Posted on icr.org September 13, 2013, accessed December 11, 2013.
3. Clarey, T. Striking It Rich with ‘Instant Gold.’ Creation Science Update. Posted on icr.org April 17, 2013, accessed December 11, 2013.
4. Clarey, T. Sun Paradox Challenges Old Earth Theory. Creation Science Update. Posted on icr.org October 23, 2013, accessed December 11, 2013.
5. Thomas, B. Counting Earth's Age in Lightning Strikes. Creation Science Update. Posted on icr.org November 15, 2013, accessed December 11, 2013.
6. DeYoung, D. B. 2013. A Survey of Lightning. Creation Research Society Quarterly. 49 (4): 281-286.

PřílohaVelikost
00615-12.1.2014-nejlepsi_kreacni_novinky_roku_2013-stari_zeme.doc60 KB
Průměr: 3.7 (6 votes)

Re: Anonymní uživatel

Evolucionisti jsou asi stejní "vědci" jako psychologové a sociologové, s tím rozdílem, že jsou psychologové a sociologové upřímnější v tom, že sami relativizují svojí vědu.

Evoluce není o vědě, to si pleteš s poctivou biologií. K tomu abys zkoumal živočichy, ekosystémy atd. nepotřebuješ vyvíjet nějakou evoluční teorii. Samozřejmě, všechno zlé je pro něco dobré. Při studiu evoluce se jistě přišlo a přijde na spoustu velmi užitečných věcí a informací pro vědu, ale to by se dalo najít i bez té evolucionistické demagogie.

Kdybychom se zbavili tohoto falešného paradigmatu v současné biologii, tak bychom možná dělali pokroky v biologických vědách mnohem větší, protože by se šetřilo časem a kapacitami, které nyní pracují na něčem, co je odsouzeno k zániku..

Anonymní uživatel

Důkazy kruhem Vám asi dělají radost, tak se omlouváme, že Vám tyto kruhy chceme bořit.

Komu chceš bořit kruhy? Několika generacím vědců za posledních 150 nebo i více let? Kdo jsi, kde se v tobě vzalo tolik pýchy?

Víte, možná ta vysoká čísla (milióny, miliardy) jsou pro některé lidi kouzelná slovíčka, ale pro korektní vědce a lidi co znají alespoň středoškolskou matematiku a nerezignovali na zdravý rozum, je jasné, že to nemohlo být, jak říkáte.

Dtto.

Anonymní uživatel.

George na tyto otázky odpověď nezná. Nezná ji ani žádný jiný evolucionista.

Re: Žádná odpověď Georgi?

Omlouvám se, vypadlo mi tam číslo ve větě:
"stejně nemáte dostatek geologického času. K těm 4,5 miliardám let byste si museli přidat hodně hodně nul, aby pravděpodobnost "vývoje druhů" byla větší než nula" .

Žádná odpověď Georgi?

Jen proto, že mám nick anonymní uživatel mě nemusíš ignorovat. Zkus prosím odpovědět.

Předně souhlasím se 777. To, že jeden gen funguje na vícero-způsobů vůbec nic, co se evoluce týká, nedokazuje.

Dále Georgi jsem nepochopil tvoji větu: "Vsechno tohle by pritom klidne mohlo byt uplne jinak." ..

Myslíš ji opravdu vážně?

Celý Váš problém je v tom, že vývoj berete jako svoji premisu, a nikoliv jako řešení.. Pakliže je Vaše premisa chybná, tak sice může být dovedena skoro k úplné dokonalosti, ale ve výsledku budete zrovna tak blízko pravdě, jako na začátku.

Důkazy ve stylu, že má něco stejnou molekulární strukturu/geny/cokoliv, ve skutečnosti žádné důkazy pro evoluci nejsou.

Za prvé: Vy to pokládáte za důkaz, neboť předpokládáte, že všechno mělo svůj vývoj, a pravděpodobnost, že by se daná struktura/geny/funkčnost atd. vyvinula paralelně ve více organismech za úplně různých podmínek, je i podle Vás takřka nulová..

Má to jeden obrovský háček, kterého jste si možná všimli... Vy předpokládáte už v samém důkazu nějaký náhodný vývoj, a z toho usuzujete, že se taková věc nemohla stát vícekrát, a z toho vyvodíte, že je to prvek přibuznosti, který měl nějaký společný předek.. Jenom protože jste ochotni připustit, že se to jednou v historii mohlo stát. (např. vznik chloroplastu a mitochondrií?...)

Důkazy kruhem Vám asi dělají radost, tak se omlouváme, že Vám tyto kruhy chceme bořit.

Za druhé: To, že je něco podobné nebo takřka identické samo o sobě nic o "příbuznosti" neříká. To tvrdíte naivně Vy...

A na závěr: Na to, aby proběhla evoluce dle Vašeho konceptu stejně nemáte dostatek geologického času. K těm 4,5 miliardám let byste si museli přidat hodně hodně nul, aby pravděpodobnost "vývoje druhů" byla větší než . (Bavíme-li se o konkrétních druzích, pak je to ještě absurdnější, že některé druhy se rozrůznily během pohých stovek miliónů let. Někteří prchali z moře na souš a pak si to rozmyslili a zase prchali ze souše do moře Laughing out loud :D.. Opravdu žijeme v inteligentním vesmíru...) Víte, možná ta vysoká čísla (milióny, miliardy) jsou pro některé lidi kouzelná slovíčka, ale pro korektní vědce a lidi co znají alespoň středoškolskou matematiku a nerezignovali na zdravý rozum, je jasné, že to nemohlo být, jak říkáte..

KTE

Vzhledem k mnou napsaným příspěvkem je přece docela irelevantní, jak se choval nějaký foton. Vždyť uvažuj. Proč raději neodpovídáš k obsahu mých příspěvků?
Za to, že byl Fritz Zwicky hovado ještě neznamená, že jeho přínos pro vědu je nulový, a všechny jeho písemnosti třeba spálit.

777

Foton je šílenec, který se navíc v diskusi chová jako hovado. Nějak podobně to vnímá i Telesto a mnozí další. Podle Fotonovy "logiky" je ovšem chyba vždy na mé straně, na straně Telesta a dalších... opravdu o těchto věcech s tebou nemíním diskutovat...

KTE

šílený dostatečně, což pochopitelně posuzuji na základě zkušeností s obsahem jeho diskusních příspěvků.

Posuzovat obsah aktuálního příspěvku podle minulých příspěvků oponenta je ještě víc šílené. Je to proti zásadám zdravého rozumu. Z tebe by nebyl dobrý vědec, když podléháš takovýmto absurditám.

KTE

Co je podle tebe šílenější: posuzovat obsah příspěvku podle obsahu příspěvku, nebo posuzovat obsah příspěvku podle nicku oponenta?

777

Při vší úctě... učit Telesta etiketě může napadnout jen opravdového šílence. Foton je na to ovšem šílený dostatečně, což pochopitelně posuzuji na základě zkušeností s obsahem jeho diskusních příspěvků.

Customize This