Nejlepší kreační novinky roku 2013: Fosilní tkáně

Brian Thomas, M.S.

(Z http://www.icr.org/article/7868/ přeložil David Mašek – 1/2014. Vyšlo na stránkách ICR 27. prosince 2013.)
*********************************************************
K novému roku 2014:

Chtěl bych zde na začátku roku poděkovat všem hodným lidem, kteří tyto stránky buď už podpořili, nebo ještě podpoří. Modlitbami, finančně či překladem článků bez nároků na odměnu. Dosud se sešlo 8900 Kč od dvanácti dárců, všem jsem se snažil poděkovat osobně. Protože na většinu z dárců nemám email ani jiný kontakt, poděkování jsem realizoval asi dost kuriózně: každému jsem z účtu poslal zpět dvacet korun na jejich účet a do zprávy pro příjemce napsal svoje osobní poděkování. Omlouvám se za tento nestandardní způsob, ale jiný mne nenapadl a děkovat chci. Dále děkuji novému milému překladateli Davidovi, který se před pár dny nabídl bezplatně překládat články. To je velká pomoc: v posledních dvou letech jsem za překlady článků zaplatil přibližně 70 000 Kč. A samozřejmě děkuji Vám všem, kteří se za tyto stránky či jednotlivé lidi modlíte, nebo zde v diskuzích bráníte Boží pravdu. Velmi si toho vážím a nejen věřím, ale i z řady různých reakcí přímo vím, že tyto stránky mají význam pro víru mnoha lidí, a to jak víru ve stvoření a existenci Stvořitele, tak i v našeho Spasitele, drahého Pána Ježíše Krista.

Samému Bohu buď sláva a čest. Pavel Kábrt, 6. 1. 2014
******************************************************

Přibližně tucet zpráv z posledních pěti let popsalo fosilie původních tkání a rok 2013 také přispěl se svou troškou do mlýna. Experimenty ukazují, že se biochemikálie, buňky a tkáně v těchto fosiliích rozkládají v daleko kratším čase, než vyžadují standardní dlouhé věky, které jsou jim připisované. A tento rok pochybnosti nad fosiliemi měkkých tkání ještě zesílily.

Od roku 2005, kdy časopis Science publikoval fascinující fotografie krevních cév Tyrannosaura rexe, mnoho sekulárních vědců zůstalo skeptických, a tvrdili, že cévy jsou ve skutečnosti stopy bakteriálního slizu. Správně pochopili, že krevní cévy nejsou schopné přetrvat ani milion let, tak přišli s alternativním vysvětlením, jež vyhovuje jejich představám o vysokém stáří. Jenomže bakterie nevytvářejí duté komůrky s červenými krvinkami uvnitř. Výzkum, který následoval, vyvrátil hypotézu o bakteriích, když ukázal blízkou podobnost mezi fosilními bílkovinami a těmi moderními, a v roce 2013 přitloukl pár dalších hřebíků do rakve této teorie.

Tento rok výzkumníci objevili v dřeni rohu Triceratopse několik centimetrů dlouhé, tenké vrstvy bělavé měkké tkáně poté, co pomocí kyseliny odstranili původní kostní minerál.1 Protože roh byl při vykopání vlhký, a vlhkost rozklad tkáně urychluje, objev takovýchto pružných měkkých tkání byl překvapením.

Stejná zpráva popisovala rovněž objev kostních buněk, zvaných osteocyty, stále nepoškozených uvnitř fosilizovaného rohu. Buňky vypadaly, co do tvaru, identicky s osteocyty nalezenými v kostech T. rexe, hadrosaurů i těmi v současné zvířecí kosti. Bakterie nevytvářejí rozsáhlé pružné vrstvy tkání nebo osteocytů. Jaké je tedy rozumné vysvětlení proč tyto měkké tkáně přetrvávají uvnitř dinosauřích kostí? Jednoduché, fosilie jsou staré jen tisíce let, nikoli miliony.2

Kromě již uvedeného byl v roce 2013 ustanoven nový rekord pro údajně nejstarší kolagenový protein, který kdy byl ve fosilii objeven. V časopise Nature paleontologové zdokumentovali svůj objev kostního kolagenu uvnitř dinosauřího embrya, jehož stáří určili na 190 milionů let. Je tu ale problém – měření rychlosti rozpadu kolagenu za teplot běžných v lokalitě nálezu v jižní Číně ukazuje na maximální věk nižší než jeden milion let.3 Jak by mohl být vzorek 190x starší než je jeho maximální možný věk?

Podobně fascinující zpráva - výzkumníci použili nových technologií k prozkoumání známé fosilie ptáka Archeopteryxe, a našli pigmenty a další látky, které mohly pocházet jedině z jeho původního peří.4 Prohlašovat, jako to učinili autoři, že tyto molekulární zbytky peří přežily 150 milionů let, znamená ohnout logiku daleko za bod zlomu. Přesto vědci přisuzují stále více i dalším fosiliím nereálná stáří – jako třeba mořským liliím prohlášeným za dvakrát tak staré jako výše zmíněný Archeopteryx, přestože si uchovaly ze svých původních biochemikálií dost na to, aby vědci mohli zjistit, že obsahují stejné pigmenty jako jejich živé protějšky.5

Všechny tyto fosilie z roku 2013 ukazují na nedávné uložení v souladu s biblickým časováním Noemovy potopy, která je pravděpodobně všechny pohřbila před několika tisíci lety.

Odkazy

1. Thomas, B. Triceratops Horn Soft Tissue Foils 'Biofilm' Explanation. Creation Science Update. Posted on icr.org March 18, 2013, accessed December 11, 2013.
2. Thomas, B. 2013. A Review of Original Tissue Fossils and Their Age Implications. In Proceedings of the Seventh International Conference on Creationism. Horstemeyer, M., ed. Pittsburgh, PA: Creation Science Fellowship, Inc.
3. Thomas, B. The Incredible, Edible '190 Million-Year-Old Egg.’ Creation Science Update. Posted on icr.org May 8, 2013, accessed December 11, 2013.
4. Thomas, B. Fossil Feather Colors Paint Recent Creation Picture. Creation Science Update. Posted on icr.org June 19, 2013, accessed December 11, 2013.
5. Thomas, B. Evidence Doesn't Fade from Colorful Fossils. Creation Science Update. Posted on icr.org March 11, 2013, accessed December 11, 2013.

PřílohaVelikost
00613-6.1.2014-nejlepsi_kreacni_novinky_roku_2013-fosilni_tkane.doc80 KB
Průměr: 3.8 (8 votes)

Na to bych Vám možná mohl odpovědět, ale asi

by Jste to Samain nepochopila. Anebo nepřijala.

Znáte Kristova blahoslavenství? V.S.

Obrázek uživatele Samain

Re: Správně

V tom případě se mnohé objasňuje.
Ještě jeden důvod, proč mi připadá ona věčná blaženost ( nebo radost) nemožná a nevěrohodná. Podle vaší teorie by to znamenalo, že si člověk bude věčně pamatovat ony bídné časy. Jenže - takhle člověk zařízený není. Je zařízený tak, že čas otupuje hrany a ony události - sebehorší z paměti sice nemizí, ale nabývají jiné obrysy. Třebas i taková tragédie, jako je smrt někoho blízkého.
Zpočátku vzpomínka vyvolává smutek a pláč - ale čím dál plyne čas, tím spíše se vynořují vzpomínky příjemné, co pěkného s ním člověk zažil...
Takže - pokud by hrany zůstaly neotupeny - třeba proto, aby člověk mohl ocenit, že mu už nikdo blízký neumírá , zkrátka by to byl někdo jiný. Ne já - a já vážně nevím, proč usilovat o život věčný někoho jiného.
Zkrátka, ať to beru z které strany chci, nevychází to.

Dancing with the moonlight knight.

Správně

To předpokládá, že nejsem s životem na tomto světě spokojená, považuju ho za řeku běd a utrpění a těším se na onen, na onu věčnou blaženost

To předpokládá. Možná právě tento předpoklad je asi ten nejdůležitější, nebo alespoň jeden z nejdůležitějších, který způsobuje to, že lidé mohou a věří Kristu. V.S.

Obrázek uživatele Samain

Jenomže

Bez smrti, bez nemocí, bez starostí, bez nenávisti, bez bojů, bez hádek, bez utrpení.

A nelogické to není. Jestliže tam budou žít ti, kteří žili zde na zemi, pak je přece jasné, že všichni ti toto prožili a zažívali na tomto světě.

To předpokládá, že nejsem s životem na tomto světě spokojená, považuju ho za řeku běd a utrpění a těším se na onen, na onu věčnou blaženost. Jenže ono tomu tak není. Já na tomto světě spokojená jsem i s těmi jeho útrapami a hrboly. Nebo možá právě proto.
Mně vůbec připadáte něšťastní a neschopní se radovat ze života právě vy křesťané - pořád bájíte jak to po smrti bude fajn na rozdíl od života který žijete tady - možná bych se taky dala na křesťanství, kdybych byla nebohá, nešťastná pesimistka, která se nedovede vyrovnat se životem.
Jenže já to dokážu. Jak už jsem tu psala, jsem chorobný optimista .

Dancing with the moonlight knight.

Tak to jsem rád,

že mi věříte))))).

Ale v pořádku. Prožívat věčnou blaženost, toto je dost takový neurčitý termín. Mě vždy připadal, jako kdyby ten člověk ani nežil. Je to hrozně neurčité, nejasné, divné.

Bible se o ničem takovém v tomto smyslu asi možná dokonce ani nezmiňuje, já jsem tedy nic přesně v tomto smyslu ani nenašel - jen tak rychle zběžně. Odvodit to z něčeho jiného by však asi nebyl problém.

Ne, Bible se zmiňuje o radostném a pokojném životu, ne o nějaké blaženosti. Bible se zmiňuje o tom, že v tom "čase", budou moci lidé žít bez těch všech problémů, které tady na světě máme. Bez smrti, bez nemocí, bez starostí, bez nenávisti, bez bojů, bez hádek, bez utrpení.

A nelogické to není. Jestliže tam budou žít ti, kteří žili zde na zemi, pak je přece jasné, že všichni ti toto prožili a zažívali na tomto světě. Proto jejich radost bude veliká, když zjistí, že ten život, který tady tak milovali, bude moci pokračovat už navěky. V.S.

A uvažovat o tom, že to bude nuda? No, jestli je pro někoho nuda žít na tomto světě, tak holt to je nuda. To se nedá nic dělat. Zřejmě to postihlo hodně evolucionistů, vidět život věčný jako obrovskou nudu.

Obrázek uživatele Samain

Vlasta - DÍK, ŽE MI PŘIZNÁVÁTE MOU IDENTITU :-)

Ne, Já si nemyslím, že bych neměla pro co žít, kdybych věděla VŠECHNO. Vtip je v tom, že já VŠECHNO vědět ani nechci. Jsou na světě obory a věci, které mně nezajímají , nelíbí se mi a proto o nich ani vechno vědět nechci.
Já mám spíš problém s tou věčnou blažeností. To si fakt nedovedu představit. Podle mých zkušeností , člověk dokážë řádně ocenit klad jen tehdy, když před tím pozná zápor.

Dancing with the moonlight knight.

Ne, jsem si jist, že Jste Samain

a ne Death, (Hrabě je na ní trochu nasazený), ani KTE.

Jen jsem si říkal, zdali také tak konkrétně Vy přemýšlíte, nebo ne.

Ale odpovídat nemusíte, není to pro mě podstatné, v podstatě od té doby, so Sriber navrhl mi neodpovídat s žádnými odpověďmi ani od evolucionistů nepočítám.

Tak trochu si myslím, že toto asi není Váš problém. Ale tak to je jen moje domněnka. Právě proto jsem se ptal, zdali je můj názor na to správný, nebo ne.

Myslím totiž, že i kdyby Jste věděla všechno, přesto by pro Vás život cenu měl, možná že dokonce ještě větší cenu. Ale to už je můj dojem.

Obrázek uživatele Samain

Otázka pro Vlastu

Jste na tom také tak? Že kdyby jste věděla všechno, že by Jste neměla pro co žít? V.S.

Domníváte se, že jsem druhou osobností K.T.E. a musím mít s věčostí stejný problém jako on?

Dancing with the moonlight knight.

Hrábě Monte Cachna

Korán proroku Mohamedovi skutečně nadiktoval anděl. Ale nebyl to Boží anděl, nýbrž se za něj jen vydával!

Jak to víš, byl jsi u toho?

Bible nás varovala předem.

Z báchorek a hlavně z bajek vždy pramení nějaké poučení. S realitou však nemají nic společného.

Obrázek uživatele Šriber

Hrabě

Korán proroku Mohamedovi skutečně nadiktoval anděl. Ale nebyl to Boží anděl, nýbrž se za něj jen vydával!

A WTC nevyhodila do vzduchu americká vláda, ale kanadská vláda...

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

Customize This