(Ne) umělý život

Ne-umělý život.jpg

Ne-umělý život_2.jpg

http://news.bbc.co.uk/2/hi/science_and_environment/10132762.stm

(Ne)umělý život
Václav Kocián
http://rcs-34.blogspot.com/2010/05/neumely-zivot.html

Na BBC jsem se dočetl, že vědci "Oznámili průlom ve výzkumu umělého života". Podstatou úspěšného experimentu bylo vložení synteticky vytvořené DNA do živé buňky, která se pak začala chovat tak, jako by DNA byla její vlastní.

Zkráceně proběhl experiment ve třech krocích:

1. Přečtení DNA existující buňky
2. Syntéza "kopie" přečtené DNA
3. Vložení syntetické DNA do jiné buňky

Je celkem zřejmé, že lze jen stěží hovořit o stvoření umělého života, protože "obě", zdrojová i cílová buňka, byly živé ještě před pokusem. Zároveň k provedení pokusu nebylo zapotřebí, aby pokusníci pochopili, jak daná DNA přesně funguje. Prostě vytvořili její kopii.

Analogie ze světa počítačů může být následující:
Programový příkaz
IF(a)THEN exit;
je v počítači zakódován následující posloupností čísel (A-E jsou v 16-kové soustavě čísla):
49462861295448454E20657869743B0A
Zatímco každý gramotný člověk dokáže uvedenou řadu čísel bez obtíží přečíst a přepsat, jenom opravdový počítačový guru dokáže takový text bez obtíží "pochopit", dokonce i když bude vědět, že jde o 16-kové kódy ASCII. A bude potřebovat mnohem hlubší znalosti, aby dokázal přesně předpovědět, jak může změna tohoto příkazu ovlivnit program o několika stovkách nebo tisících řádků, jehož je příkaz součástí a vůbec nemluvím o vymýšlení řádků zcela nových.

Přesto se však vědci nestydí prohlašovat, že už v dohledné době budou vyrábět jako housky na krámě buňky, které budou léčit nemoci, pojídat skleníkové plyny a pohánět automobily. Nejsem ještě stár, ale ze zkušeností mi je jasné, že vytvoří spíše buňky, které budou šířit nemoci a pojídat lidi Smile

A pochopitelně, jak se dalo očekávat, "luza" tento zdařilý pokus považuje za další důkaz neexistence Boha a tím za další povolenku "dělat, co nás napadne".

PřílohaVelikost
Ne-umělý život.doc263 KB
Ještě nehodnoceno. Buďte první :-)

answer this topic

People deserve good life time and loan or just secured loan can make it much better. Just because freedom bases on money.

matka a potraceny plod

Ale pokud jste to četl celé pozorně, tak jste si všiml, že to nepřekládám jinak, jen říkám, že v hebrejském originále se mluví VŠEOBECNĚ bez určujícího členu = buď o ŽÁDNÉ smrtelné nehodě ( v kolektivním smyslu vylučujícím jak smrtelnou nehodu matky tak dítěte ), nebo o JAKÉKOLI smrtelné nehodě ( opět v kolektivním oboustraném smyslu - tedy buď matky, nebo dítětě, nebo obou ).

Nikde v tom textu se nepíše VÝLUČNĚ o smrti matky = nekonkretizuje se, kdo měl přijít o život = že by to měla být matka. Jestli některé PŘEKLADY snad vyvolávají ten dojem, tak nejsou přesným vyjádřením myšlenky hebrejského textu. Navíc je to i nelogické - těhotenství v Izraeli bylo posvátné a požehnané - o plodu břicha se hovořilo, jako o Božím daru a neplodné ženy byly dosti diskvalifikované, protože ta společnost byla zatížená na početné rození dětí = i březí vulgaritaměla větší cenu, než vulgaritajalová, tak i jakákoli jiná březí chovná samice, za připuštění se běžně platilo, oč více měla v manželových očích hodnotu těhotná žena, která mohla např. potenciálně nosit jeho prvorozeného syna a zajistit tak pokračování mužovy linie, čili jména. Na to byli tehdy v Izraeli velmi citliví. Vzpomeňme jen např. slova Alžběty k těhotné Marii :

"„Jsi požehnaná mezi ženami a požehnaný je plod tvého lůna!"

To nebylo v Izraeli nic neobvyklého a v tomto světle je pochopitelné, že stráta dítěte potratem, ať už spontánním, nebo při zmíněné nehodě, nebyl považován za žádnou malou věc. Proto byly i následky v případě mrtvého dítěte život za život. Než byl tento trest vykonán, soudci přirozeně vzali v úvahu okolnosti a také to, do jaké míry byl tento skutek spáchán úmyslně. (Srovnej 4Mo 35:22–24, 31.)

V Bibli se mezi umělým a samovolným potratem nedělá rozdíl; výraz potrat je tam používán v širším smyslu a v obou významech. Hebrejské slovo ša·khal′, jehož význam je ‚potratit‘ (2Mo 23:26), je překládáno také jako „olupovat“ (5Mo 32:25), ‚připravit o děti‘ (3Mo 26:22), ‚potrácet‘ (Oz 9:14) a ‚prokázat se jako neplodná‘ (Mal 3:11). Hebrejské slovo vó·ce’th′, které je v Žalmu 144:14 přeloženo jako „zmetání“, je odvozeno od kořene, jenž znamená „vyjít ven“. (Srovnej 1Mo 27:30.) Vyjádření „potrat“ a „ten, který se narodil předčasně,“ (Ža 58:8; Ka 6:3) jsou překladem hebrejského slova ne′fel; to pochází z kořene na·fal′ a jeho význam je „pád“. (Srovnej Iz 26:18.)

Biblický SZ názor byl, že plod lůna je požehnáním a darem od Boha. (3Mo 26:9; Ža 127:3) Když tedy Bůh dal Izraelitům slib, že se jim bude dobře dařit, ujistil je, že jejich ženy zdárně donosí své děti a že budou plodné. Řekl: „V tvé zemi nebude existovat ani žena, která potrácí, ani žena neplodná.“ (2Mo 23:26) Židé pokládali děti a zvláště chlapce za požehnání (Ža 127:3; 128:3; 1Mo 29:32–35; 30:5, 6), a neplodnost za hanbu a pohanu. (Lk 1:24, 25; 1Mo 25:21; 30:1) Pro vdanou ženu proto bylo těhotenství něčím žádoucím. (1Sa 1:2, 11, 20) Jakmile bylo dítě počato, pohlíželo se na vyvíjející se zárodek neboli plod jako na duši. Bible opakovaně píše o tom, že Bůh vnímal lidský zárodek jako živou bytost a počítal s ním jako se živým a měl s ním i svůj plán (Soud.13:5, Ža 139:16, Jer.1:5, Luk.1:14,15, Řím 9:10 - 13). Těhotenství bylo posvěcené a posvátné.

Obrázek uživatele Nosotonda

Skoro dobře, až na

http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/vaclav-horejsi.php?itemid=10024

Skoro dobře, ale v závěru byly tyto bláboly, které srovnávají neživé lidské výtvory s živými organismy a člověkem. Jedině, co mně napadá, neboť jsem diskutoval více než rok s tímto akademikem, je to, že si tento myslí, že letadlo se bude tak zdokonalovat až z něho vznikne agilní dinosaurus, dle některých pseudoučenců - pták.

Jako obvykle se při této příležitosti ozvaly i hlasy z církevních kruhů, které kritizují, že si „člověk nemá hrát na Boha“. Tenhle argument mě trochu zlobí – stejně bychom mohli namítat proti stavbě letadel („kdyby bůh chtěl, aby člověk létal, dal by mu křídla“), vývoji antibiotik („nemoci jsou součástí božího plánu“) nebo in vitro fertilizaci („děti ze zkumavky“).

Nosotonda
................................................................................................................ Lepší jest muž trpělivý než silný; a kdo panuje nad myslí svou, lepší jest než ten, kterýž dobývá města /Kniha Přísloví/

matka a potraceny plod

Proc pak ale vsechny ceske (a i jeden z anglickych prekladu, ktere jste dodal) vyslovne zmunuji zivot za zivot matky? Jaktoze to prekladate jinak, nes ostatni pred Vami?

(DRA Exodus 21:23 But if [b]her[/b] death ensue thereupon, he shall render life for life,...)

Pro badatele Bible

kteří rádi srovnávají různé překlady a slovníky + popř. originály, je docela dobrý tenhle odkaz :

http://www.faithofgod.net/davar/#CZECH_BOOKS

Jinak to není tak, že překlad ČASTO říká úplně něco jiného než originál, jsou samozřejmě nepovedené vyjímky a parafráze, ale většina moderních překladů poměrně věrně tlumočí klíčovou myšlenku. Takové překlady se pokoušejí o maximum možného = o ideální kompromis mezi "co nejvíce doslovným" a mezi "podle smyslu". Jakýkoli překlad ( nejen biblický ) má ovšem své limity, které jsou dány odlišnostmi a pravidly jazyka, gramatiky, doby, kulturních a sociálních reálií a ekvivalentů a také myšlení ( protože správný překladatel musí umět v jazyce i myslet, nikoli jen znát slovíčka ).

Ilustrační příklad :

Když misionáři překládali Bibli do Gronské inuitštiny, vznikl problém z absencí ekvivalentů kulturně dobových reálií = eskymáci těžko chápali Ježíšovo podobenství o pšenici a plevelu, protože to vycházelo z předpokladů znalosti zemědělské praxe v Palestině na přelomu letopočtu, kdežto oni žádné zemědělství neměli, byli loveckou společností. To je typický příklad problému na nejž může překladatel narazit. Co má udělat ? Má svévolně zasáhnout do textu a nahradit pšenici tuleni ? To asi není ideální řešení. Proto kvalitní biblické překlady obsahují poznámkový aparát pod čarou, vysvětlivky a odkazy, z nichž je možné zjistit jak doslovné znění, tak znění podle smyslu, popř. vysvětlení kulturních nesrovnalostí. Bez toho bude vždy docházet k nedorozuměním, která jsou dána už těmi jmenovanými rozdíly, přičemž na straně cílového textu vždy neexistují obdoby jako v textu výchozím.

Jinak k těm zápasícím můžům :

Ten text nepostihuje pouze jednu z možností = že děti vyšli a přežily, ten text naopak mluví o obou možnostech =

1.) že děti vyjdou, ale nestane se ŽÁDNÁ ( či JAKÁKOLI ) smrtelná nehoda = buď matky či dětí, pak to mělo spravit odškodné určené soudci zaplacené majiteli ( manželovi ) té ženy.

2.) že děti vyjdou a stane se smrtelná nehoda = buď matky, nebo dětí, či obou, pak soudci určí viníka a ten to splatí svým životem ve smyslu zákona "lex talionis", tj. zákona stejné odplaty, pokrytí hodnoty, náhrady („náhrada“. Dosl. „přikrytí“.) za strátu stejným, ekvivalentní protihodnotou = život za život ( v originále nepfeš za nepfeš, čili duši za duši ), oko za oko, zub za zub, atd.

Colber6, život na Titanu

Tak tohle je přece úplně nový objev, starý pár dní, to se tu zatím stoprocentně neprobíralo... a navíc je výjimečný v tom, že odborníci říkají, že jde o zatím nejpřesvědčivější indícii mimozemského života vůbec.

Jinak samozřejmě možnost mimozemského života se tu probírala, o tom není sporu, ale vzhledem k šíři toho tématu se domnívám, že upozornění na takto zajímavý objev rozhodně není žádná Goebelsovská demagogie, jak naznačujete, Colbere Wink

Obrázek uživatele Ondra

Re: Překlad: nyní to začlo dávat smysl

Zdravim,

Nicméně i kdyby váš překlad byl přesnější, je to jen doklad, toho že jsem měl pravdu. Překladům se nedá věřit a často je v něm opak toho co v originále.

Dá se říct že máte pravdu...přesto bych k tomu něco řekl.
Co se týká překladu Bible, tak to gró se v tom překladu
"nese" dál! To si myslim a i to tak podle mne vypadá....
Samozřejmě, že originál je originál...

ALE..

Podívejte kolika lidem Bible změnila život (např. v USA)
Kdyby se v tom to Boží slovo neobjevovalo, tak by to bylo něco jiného - bez pádných výsledků!

A docela si jsem se svým názorem jistý, protože se tématikou křesťanů v USA celkem zajímám.

Obrázek uživatele vitas

Překlad: nyní to začlo dávat smysl

Zdravím Tritura,

Děkuji za správný překlad: A v případě, že by spolu zápasili muži a skutečně (při tom) ublížili těhotné ženě a její děti opravdu vyjdou ( ve smyslu předčasně ), ale nepřihodí se ŽÁDNÁ smrtelná nehoda, zcela jistě mu má ...

Pěkné, i když mám pochybnosti. Hm, když žena předčasně porodí, (a zvlášť v důsledku fyzického napadení) dá lékařům spousta práce, aby dítě přežilo. Rád bych věděl, jak často tato situace (že by dítě přežilo) že se kvůli tomu byl zaveden speciální zákon.

Nicméně i kdyby váš překlad byl přesnější, je to jen doklad, toho že jsem měl pravdu. Překladům se nedá věřit a často je v něm opak toho co v originále.

S pozdravem

viťas
@;;

Na Titanu nalezen život?

No já bych zase tak moc nejásal. Mefík tu znovu vytahuje už probírané teorie. Že by sázka na Goebelse ? Smile

http://www.lidovky.cz/ceres-mozna-kolebka-zivota-d0s-/ln_veda.asp?c=A090...

http://www.rozhlas.cz/leonardo/priroda/_zprava/235199

http://www.osel.cz/index.php?clanek=1779

Stejně jako v případě Marsovského meteoritu. Cituju ze staršího příspěvku :

Otázky ale zní : mikroorganismy žijí i v horních vrstvách atmosféry a Země při svém oběhu za sebou nechává " ohon " z atmosféry = nemohl by být Mars tímto způsobem kontaminován pozemským životem, nebo, když to šlo vyrazit z Marsu a hodit na Zemi, proč by stejně tak v minulosti Země nemohl vyrazit meteorit či planetka část horniny po kolizí se Zemí a ta by zasela život na Marsu či na Titanu. Anebo ještě jinak : lze vyloučit, aby kámen nebyl vyražen ze Země, nějakou dobu ji obíhal a poté si ho Země přitáhla zpět, takže by nemuselo vůbec jít o Marsovský kámen ???

Obrázek uživatele Ondra

re: na titanu nalezen život?

jsem rád že se hezky bavíš Smile
bodeť by ne, když je venku tak nádherně...
já bych si vsadil na to, že tam nějakej evolucionista
"sabotoval" a všechno tam nastražil, aby to vypadalo tak,
jak to teďka na tom Titanu vypadá Wink

Ale vážně..
Článek je zajímavý....ovšem je to všechno "na začátku".

Customize This