Ne až tak temná strana Měsíce

Ne až tak temná strana Měsíce.jpg
Známky siliciklastického vulkanizmu na odvrácené straně Měsíce svědčí o jeho nízkém stáří.
Wikipedia


Emil Silvestru

(Z http://creation.com/young-moon-active-mantle přeložil M. T. - 9/2011. Zveřejněno na stránkách CMI 23. srpna 2011)

Lidé kráčeli po Měsíci, sbírali tam vzorky, které byly důkladně analyzovány, a některé z nich byly vystavovány po celém světě. Stále si vzpomínám na dojetí, se kterým jsem se díval na tenký řez měsíční horninou pod mikroskopem, když jsem ještě před (příliš!) mnoha lety studoval na univerzitě. A to, co jsem viděl, odpovídalo tak krásně modelu, který jsem již přejal od svých profesorů: Měsíc je patrně kusem primitivní Země vyrvaným ke konci akrečního stadia sluneční soustavy po srážce s masivním tělesem (možná protoplanetou). A protože byl mnohem menší než Země, chladl rychleji a jeho povrch nyní připomíná zmrzlý obraz roztaveného pekla, které na něm vládlo na počátku. Jakmile povrch ztuhl, začaly se v něm uchovávat jizvy po četných impaktech, které zaplnila láva a vytvořila čedičové nížiny – moře – typický prvek měsíční krajiny. Navíc, protože ke zchladnutí došlo před plnou gravitační diferenciací všech chemických prvků (s doprovodným teplem gravitačního tření), nebylo dost času na to, aby na Měsíci začala tektonika litosférických desek. Desková tektonika na Zemi je pokládána za recyklační mechanizmus hornin, který udržuje zemský plášť aktivní a dostatečně horký na to, aby ji poháněl.

Zdá se, že vědce neznepokojují spletitá vysvětlení nutná k vysvětlení chemických i fyzikálních procesů....v jejich scénáři.

Brzy se stalo dogmatem, že měsíční horniny jsou v zásadě mafické, tj. bohaté na hořčík a železo. Bylo proto překvapením, když astronauti Apolla 14 přivezli na Zemi několik zlomků pravé žuly. Jelikož byly tyhle zlomky radiometricky datovány jako skoro 4 miliardy let staré, má se nyní za to, že jde o důkaz přítomnosti vody v dětství Měsíce, před jeho „termální smrtí“.

NASA přišla nedávno s novými fakty, která zpochybňují všechny ony úhledně uspořádané interpretace dat z terénu. Na temné (či „odvrácené“, jak se vám líbí) straně našeho Měsíce byly v datech poskytovaných postupně sondami Lunar Prospector roku 1998 a Lunar Reconnaissance Orbiter (2011) zjištěny stopy křemitého vulkanizmu. Abychom pochopili, proč je to tak důležité, musíme podniknout malou petrografickou „exkurzi“.

Geologové třídí vyvřeliny (horniny vytvořené zchladnutím a utuhnutím roztavených směsí) především podle místa jejich údajného zchlazování. Rozdělují je tedy na plutonické, tj. intruzívní horniny (o kterých soudí, že chladly a tuhly velmi pomalu v zemské kůře) a vulkanické, tj. extruzívní horniny (které dosáhly povrchu a chladly a tuhly rychle). Petrologové (geologové specializovaní na studium hornin jako chemických a fyzikálních entit) třídí vyvřeliny do souvislých řad podle obsahu křemíku SiO2 , od ultramafických (méně než 45% křemíku) po felzické (více než 69% křemíku). V každé takové skupině pak existují zástupci intruzívní i extruzívní. Takže například gabro je mafická plutonická hornina s čedičem jako svým vulkanickým protějškem, tzn., že čedič je v podstatě gabrem, které vyvřelo na povrch a tam ztuhlo. Žula je felzickou plutonickou horninou s ryolitem jako svým vulkanickým protějškem. Pro geologa je existence ryolitu na povrchu téměř vždy známkou existence hlubinného žulového lávového krbu.

A teď zpátky k Měsíci: NASA informovala o objevu jednoznačně vulkanických struktur, kuželů a kalder se strmými svahy a prohlubněmi na vrcholech, což jsou všechno útvary, které na Zemi vytváří viskózní (křemitý) vulkanizmus. Je zajímavé, že podobné křemité (felzické) vulkanické struktury byly objeveny na Měsíci již dříve, a to jak na jeho přivrácené tak na odvrácené straně (1), ale byly považovány za nepodstatné výjimky, které nepředstavovaly vážné problémy pro standardní model. Zmíněný nový objev přinesl závažné překvapení, a jako vždy, když jsou zavedené a populární teorie zpochybněny fakty, naskočili vědci do „univerzálního vlaku plného spekulací“, a začali se prostě ohánět kdejakým divokým vysvětlením, které jim slina na jazyk přinesla, jen aby udrželi zavedený model nad vodou. A hypotézami a spekulacemi se to v nejnovějších zprávách jen hemží (1). Na rozdíl od dříve objevených křemitých sopek – které se vyskytovaly v sopečných oblastech měsíčních moří, tj. impakty vytvořených pánví, do kterých se vylila čedičová láva – se nedávno objevené útvary vyskytují nejen vně zmíněných moří, nýbrž vystupují jako osamocené a velmi výrazné prvky měsíční krajiny. Skutečnost, že nejsou poznamenány obvyklými impakty – na odvrácené straně Měsíce, která je nejvíce bombardována! - , svědčí o tom, že jde o útvary mladší. A protože na Měsíci neexistuje desková tektonika, musí být takový felzický vulkanizmus důsledkem hlubinného tavení v plášti, jelikož v kůře by neměly existovat žádné aktivní žulové lávové krby, je-li model správný. Tavenina z hloubky pláště by pak musela vyvřít vzhůru skrze 50 km lunární kůry (podle seizmických dat), a to není něco, co by geologové očekávali. Takže spekulace pokračují formulacemi jako „mohlo by“ a „možná“ jako všelékem. Zdá se, že vědce neodrazuje spletitost teorií nutných k vysvětlení chemických a fyzikálních procesů předpokládaných v jejich scénáři (extrémní chemická frakcionace, tj. naprosté oddělení mafických a křemitých složek v krbu uvnitř statické kůry). Nonšalantně konstatují, že „složením podmíněný vulkanizmus skutečně probíhal na místech velmi vzdálených od měsíčních moří s jejich vulkanizmem čedičovým“, a přitom otevřeně připouštějí, že jde o „záhadu“. Je sice dokonale vědecké užívat slov jako „možná“, pokoušíme-li se o vysvětlení faktů, ale proč by se tak mělo dít jen při naturalistických, evolucionistických vysvětleních? Proč jsou jako směšná odbývána v tolika případech vysvětlení kreacionistická, použijí-li tutéž formulaci? Otázka je vysloveně rétorická!

Měsíc je podobně jako Země dosti mladý na to, aby měl aktivní plášť

Sledovali jsme se zájmem práci sondy Lunar Reconnaissance Orbiter a zdůraznili jsme, že objev (2010) brázdiček potvrzuje nízké stáří Měsíce. Světští vědci vysvětlili brázdičky jako důsledek scvrkávání lunární kůry během chladnutí a použili k vysvětlení též „univerzální lunární hodiny“, tj. impaktní krátery (protínané brázdičkami, které proto musí být mladší), které prý svědčí o stáří 100 milionů let. Dobrá tedy, jenže objev recentního křemitého vulkanizmu přináší lepší vysvětlení původu brázdiček: měsíční plášť je stále aktivní, což může způsobovat tektoniku (vrásnění) na povrchu (pravý opak vrásnění v důsledku scvrkávání).

Pro kreační vědce nejenže existuje mnohem jednodušší a přímější odpověď – tato odpověď je také zcela v souladu se známou vulkanickou aktivitou i s křesťanským světovým názorem: Měsíc je stejně jako Země dost mladý na to, aby měl aktivní plášť, který by stále chemicky frakcionoval lávu; má také dost vnitřního tepla na to, aby vytlačil zmíněnou lávu na povrch. Na rozdíl od Země nemohl měsíční plášť odstartovat deskovou tektoniku, s největší pravděpodobností proto, že tomu zabránila silná zemská přitažlivost. Očividný rozdíl v chemickém složení hornin na bližší a vzdálenější straně Měsíce je v souladu s gravitačním tahem těžších prvků v plášti a jádře směrem k Zemi, což způsobuje malé výchylky v rotaci Měsíce. Tento jev může dobře vysvětlit lunární libraci (=kývavý pohyb). Asymetrie jádra a pláště pak může docela dobře stát za neexistencí deskové tektoniky na Měsíci.

Čtenářův komentář:

Daryl vdB., Austrálie, 26. srpna 2011

Tenhle článek zaměňuje pojmy „odvrácená strana“ Měsíce (strana, kterou ze Země nikdy nevidíme) a „temná strana“ Měsíce (strana odvrácená od Slunce), třebaže nejde o jedno a totéž, protože Slunce svítí na odvrácenou stranu Měsíce, jak obíhá kolem Země. Věděl jsem, co máte na mysli, ale rozšiřovat omyly není dobré, zejména tehdy, nelze-li předpokládat, že by jiní čtenáři článku mohli mít tak detailní vědomosti.

Emil Silvestru odpovídá:

Promiňte, že jsem způsobil nedorozumění! Narážel jsem – jak jsem se pokoušel výklad odlehčit – na album skupiny Pink Floyd „Temná strana Měsíce“. V astronomii je tenhle pojem totožný s „odvrácenou stranou“ jen při úplňku. Ale pokud vím, v běžné řeči jsou oba výrazy používány jako synonyma.

PřílohaVelikost
Ne až tak temná strana Měsíce.doc75.5 KB
Průměr: 3.5 (4 votes)
Obrázek uživatele Šriber

Viko

Snad "Lež o přistání na Měsíci", ne ?

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

Obrázek uživatele Šriber

David Černý

To moc nedává smysl. Z hlediska diverzity* jsou členovci nejúspěšnější skupinou naprosto neohroženě od té doby, co vznikli

Nemyslel jsem, co se diverzity týče, ale co by pomyslný vrchol potravního řetězce.

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

pravda o pristani na mesiaci

A co stojící člověk se šnorchlem, s hlavou pod vodou?

Horko, těžko se nadechne. Chvíli dychat bude, ale jen chvíli. Znám to z vlastní zkušenosti, v mládí jsem se potápěl.

To Censurion

Když už jste tady, jak je to s tou vahou dinosaurů?

Jelikož autor tvrdí, že jeho články nemusí být brány vážně, tak docela OK. V opačném případě by to bylo horší...

Obrázek uživatele Stoura

ad Nerozumím. Na přelomu

ad Nerozumím. Na přelomu druhohor a třetihor už savci dávno existovali; co je tedy myšleno tím, že k nim "směřoval vývoj"?

Množství a rozmanitost druhů.

To Pacák, Sriber & Šťoura

Pacák:

Vzhledm k vývoji od primitivního k dokonalejšímu bych očekával [...]

Problém je samozřejmě v tom, že vývoj neprobíhá od primitivnějšího k dokonalejšímu. Slovo primitivní má sice v evoluční biologii své místo, jenže neznamená nedokonalé nebo špatně fungující. Primitivní znak zde prostě byl jako první; o tom, jak dobře svou funkci plnil, ten pojem neříká vůbec nic. Příklad: poslední společný předek ptáků byl ozubený a až později několik linií nezávisle na sobě zuby ztratilo; ozubené čelisti jsou tedy pro ptáky primitivní. Pro obratlovce je pak primitivní nemít čelisti vůbec žádné. Ani jedno zjevně není nijak špatné, protože ozubených a bezčelistnatých zvířat je na světě pořád celá řádka.

-----------------------------------------------------------

Sriber:

V prvohorách byli gigantičtí hlavonožci a členovci, poté až do konce druhohor plazi, pak krátce ptáci a nakonec savci. Ta nejúspěšnější skupina si prostě "mohla dovolit" narůst do velkých rozměrů

To moc nedává smysl. Z hlediska diverzity* jsou členovci nejúspěšnější skupinou naprosto neohroženě od té doby, co vznikli; druhoústí jako celek (natožpak malé skupinky druhoústých, jako jsou savci nebo ptáci) jim v tomto ohledu nemohou konkurovat. Říct, že "plazy" nahradili ptáci, je taky špatně, protože ptáci pochopitelně jsou plazi. Bylo by v pořádku říct, že jedna skupina plazů nahradila druhou, ale ani to není úplně pravda. Za prototyp úspěšných druhohorních "plazů" považujeme asi archosaury (dinosaury, pterosaury a aspoň ze začátku druhohor taky spoustu krurotarzů, ze kterých nám dneska zbyli už jen krokodýlí). Jelikož ptáci jsou pořád archosauři, a jelikož ptáků je asi dvakrát víc než savců, máme tady vlastně kontinuální nadvládu archosaurů (od toho to taky jsou "archosauři" -- latinsko-řecký paskvil pro "vládnoucí ještěry").

*Diverzitou tady myslím prostě počet "druhů", ať už slovo "druh" znamená cokoli. Jde o dost špatný způsob, jak diverzitu kvantifikovat, ale zase jí takhle lze vyčíst z každé učebnice; smysluplnější alternativy (různé fylogenetické indexy) vyžadují obsáhlou fylogenetickou analýzu, sčítání délek větví apod.

Zajímavá se mi taky zdá myšlenka, že po vyhynutí neptačích dinosaurů chvíli dominovali ptáci a až pak je nahradili savci. Asi tuším, odkud se bere (všechny ty ilustrace paleogénních forusracidů, jak trhají na kusy malé proto-koníky), ale ve skutečnosti je dost těžké takové věci poměřovat; evoluce není hra s nulovým součtem. Není těžké najít kritéria, podle nějž jsou ptáci úspěšnější skupinou než savci.

Ta nejúspěšnější skupina si prostě "mohla dovolit" narůst do velkých rozměrů (respektive někteří její zástupci) - fyzikální podmínky na Zemi s tím podle mě až tak nesouvisí.

Tak jednoduché to nebude, existují čistě biomechanická omezení, díky kterým třeba suchozemští členovci nikdy nepřerostou 50 cm, ať už jsou sebeúspěšnější. Také existuje návrh ("terramegathermy" G. S. Paula), že pro dosažení takových velikostí, jakých dorůstali dinosauři a jakých ještě pořád dorůstají savci, je nutný velmi rychlý metabolizmus. To by vysvětlovalo, proč se suchozemští studenokrevní "plazi" nikdy nedostali daleko za jednu tunu.

-----------------------------------------------------------

Šťoura:

Které se mezitím dost proměnily, takže vývoj nesměřoval opět k plazům, ale teď už k savcům.

Nerozumím. Na přelomu druhohor a třetihor už savci dávno existovali; co je tedy myšleno tím, že k nim "směřoval vývoj"?

Obrázek uživatele Stoura

To Pacák-hydrostatický tlak

ad Šťouro, hydrostatický tlak krve je sice stejný, jako tlak okolního prostředí – vody.

To ano. A platí, že ten hydrostatický tlak krve je kolem plic stejný bez ohledu na to, jestli je ten tvor ve vodě (s hlavou nad hladinou) nebo na suchu.

ad Plíce jsou stlačovány, protože tlak vzduchu je v nich stejný, jako nad hladinou.

Ale jistě. Otázkou jen je, jak velkou silou je tomu tlaku schopen vzdorovat trup toho tvora. To je právě otázka. Je třeba velryba schopna se nadechnout ve vertikální poloze? A co stojící člověk se šnorchlem, s hlavou pod vodou?

Gigantičnost

Šťouro, hydrostatický tlak krve je sice stejný, jako tlak okolního prostředí – vody. Plíce jsou stlačovány, protože tlak vzduchu je v nich stejný, jako nad hladinou. To znamená, že je menší než tlak vody a plicní svaly musí při nádechu vyvíjet větší úsilí, aby rozdíl tlaku překonaly. U velryb a potapěčů s plicní automatikou to nehrozí, proto mohou dýchat i ve velkých hloubkách.

Obrázek uživatele Šriber

Gigantičnost

V prvohorách byli gigantičtí hlavonožci a členovci, poté až do konce druhohor plazi, pak krátce ptáci a nakonec savci. Ta nejúspěšnější skupina si prostě "mohla dovolit" narůst do velkých rozměrů (respektive někteří její zástupci) - fyzikální podmínky na Zemi s tím podle mě až tak nesouvisí.

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

Customize This