Naše mozky se scvrkávají

Carl Wieland

(Z http://creation.com/our-shrinking-brains?utm_media=email&utm_source=info... přeložil Pavel Kábrt – 11/2013)

Před tisíciletími měli lidé větší mozky. Tento závěr byl učiněn poté, kdy vědci rozpoznali, že dávné lidské lebky z Evropy, Středního východu a Asie měly průměrnou kapacitu mozku 1500 cm3 ve srovnání se současnou kapacitou 1359 cm3. (1, 2)

Prověřované staré lebky byly téměř jistě popotopní, takže podle biblických výpočtů byly staré několik tisíc let, a podle evoluční víry „pouhé“ desítky tisíc let.

Pokud by výsledky byly opačné a ukazovaly, že současné mozky jsou větší, bezpochyby by to bylo interpretováno jako evoluce „inteligence“. Jenže tohle způsobilo překvapení – nejen proto, že je to v protikladu k evolucionistickým očekáváním /a předpovědím – pozn. překl./, ale i z hlediska rozsahu a rychlosti. John Hawks z univerzity v Michiganu to nazval „velkým poklesem během evolučního mrknutí okem“.

V praxi větší mozek neznamená automaticky vyšší inteligenci, a tak mají evolucionisté v tomhle zase dobrou výmluvu. Ale je třeba na to zaostřit z obou stran. Lebky označované Homo erectus (které kreacionisté řadí do skupiny popotopních Adamových potomků, a které i podle některých evolucionistů by měly být překlasifikovány na Homo sapiens (3)) mají kapacitu mozku menší než je současný lidský průměr, i když je stále v intervalu kapacity lidské. Což se vykládá tak, že erektové byli „méně vyvinutí“ a měli menší inteligenci; jak ale vidíme, toto není nutný závěr.

Nicméně nám tato zjištění připomínají, že dnešní lidé, vedle rozsáhlejších „znalostí“ nahromaděných od mnohých předků, určitě nejsou chytřejší než jejich předci. Důvtip dávných lidí je zcela jasně vidět na takových konstrukcích, jako jsou pyramidy. Pokud bychom měli mluvit o nějakém skutečném trendu inteligence, bylo by možné očekávat snižování inteligence, pokud jenom to. To je způsobeno mutační zátěží (nahromaděnými chybami zkopírovanými od předků), což se zvyšuje generaci od generace po Adamově pádu. A v poslední době byla zdokumentována extrémně vysoká rychlost těchto lidských mutací (viz o tom knihu a DVD genetika Johna Sanforda na creation.com/store (5)).

Ostatní evolucionisté, ve snaze nasadit po bitvě chrabrou masku „vše je v pořádku“ tvrdí, že tento výsledek „není překvapivý“. Antropolog Brian Hare z univerzity Duke spekuluje, že moderní lidé „vyvinuli odlišné, mnohem sofistikovanější formy inteligence“, která jaksi zřejmě požaduje menší mozkovou kapacitu.

Jiní antropologé říkají, že protože dřívější lidé byli „větší a silnější“, potřebovali i více „šedé hmoty“, která by tu „větší hmotnost kontrolovala“. /Už chápete, proč o evolucionistech říkám, že to jsou Darwinovi darebáci? – http://www.kreacionismus.cz/content/darwinovi-darebaci - pozn. překl./

Všimněte si přístupu „panna – orel“. Pokud by se velikost našeho mozku zvětšovala, bralo by se to jako důkaz vývoje lidské inteligence. Jelikož se mozek zmenšuje, evolucionisté museli nahodit novou piruetu. Takže evoluční psycholog David Geary z univerzity v Missouri říká: „Jak se vynořovaly složité lidské společnosti, mozek se začal zmenšovat, protože k zachování života už nebylo třeba být tak chytrý.“ Je zřejmé, že ať už jsou fakta jakákoliv a ať už je přezkoumává kterýkoliv evolucionista, evoluce bude vždy nezpochybnitelná.

Ale zvažte to jinak...naši předci jen před pár tisíciletími byli větší, silnější a měli více šedé kůry mozkové než my /a dožívali se vyššího věku - pozn. př./ – že by nakonec přece jenom ta zpráva o stvoření v Genesis byla pravdivá?

Odkazy a poznámky

1. Our brains shrinking, The Courier-Mail, 7 February 2011, p. 21. Return to text.
2. Santini, J., Are brains shrinking to make us smarter?, The Sydney Morning Herald, news.smh.com.au, 6 February 2011. Return to text.
3. E.g. Milford Wolpoff, also at the University of Michigan. Return to text.
4. Woodmorappe, J., How different is the cranial-vault thickness of Homo erectus from modern man? J. Creation 14(1):10–13, 2000; creation.com/cranium. Return to text.
5. And interview in Creation 30(4):45–47, 2008; creation.com/sanford. Return to text.

Viz též článek: http://kreacionismus.cz/content/lidstvo-hloupne

PřílohaVelikost
00603-5.11.2013-nase_mozky_se_scvrkavaji.doc37 KB
Průměr: 2.5 (17 votes)
Obrázek uživatele Eva

Re: dítě

..............hmmmm................
koukám, že při setkání se Synem člověka Krvavému kolenu ňáko došel dech...................

Kdyby byly dveře vnímání očištěny, bylo by vidět všechno takové, jaké to je...

I ten, co mě chce zabít?

Záleží na tom, jak blízko jsi Bohu. Wink

Obrázek uživatele Šriber

syn člověka

Pochop už konečně, že bližní je každý člověk který je, ne pouze ten, kterého si ty sám vybereš.

I ten, co mě chce zabít?

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

dítě

Ale nepatří mezi ně ani lidé z internetové diskuze.

Takže znovu si vybíráš Exclamation Mark Vidím že si skutečně nejsi vědom toho, že tím co v životě mluvíš, nebo tím co píšeš, jako třeba zde, dáváš svým bližním, jinak také všem lidem znát, kým jsi. Pochop už konečně, že bližní je každý člověk který je, ne pouze ten, kterého si ty sám vybereš.

Tvůj příklad je mimo mísu, ale i tak. Já si neurčuji způsob dokázání existence boha, přijmu jakýkoliv důkaz, který jeho existenci dokáže.

Přijmeš Boha v momentě když si Ho uvědomíš Quest

Samozřejmě, že mne soudíš, i když to jako správný ideolog popíráš. Pročti si svůj příspěvek, kolikrát se zmiňuješ o mně či o mých vlastnostech.

Opakuji ti, svými slovy ty sám ukazuješ, o čem a jak přemýšlíš, jakým člověkem jsi nebo chceš být. Jestli tě někdo či něco soudí, tak jsi to ty sám, tvé slovo tě soudí, já mu jenom naslouchám. Smile

Třeba to, že ve 21. století ve střední Evropě může ještě dospělý člověk zastávat názory tuhého středověku.

To je jen planá fráze. Co tě sem opravdu přivádí?

Tak mi tedy najdi v mém textu kde píši:

- že veřejnoprávní televize přetéká pořady se zaměřením na víru v boha
- že veřejnoprávní televize masivně vysílá na všech svých kanálech pořady kterýma by lidem vnucovala víru v boha
- že veřejnoprávní televize nevysílá vůbec pořady, které by nebyly takto zaměřeny

Stejné je to s nutností ty nesmysly sledovat. Nikdy jsem to nenapsal.

To je jednoduché, napsal jsi že ve veřejnoprávní televizi jsou pravidelně vysílány programy na podporu největšího podvodu v dějinách lidstva – náboženství. Zato ateistické pořady nejsou vůbec. Když tedy ateistické pořady nejsou vůbec, a náboženské pořady jsou vysílány pravidelně, můžeš jasně vysvětlit, jak jsi to vlastně ty sám myslel? A ještě jsi navíc napsal toto.

Je smutné, že veřejnoprávní ČT tyhle pořady vůbec vysílá a dává jim takový prostor. Jednak je pro menšinu obyvatelstva a časový prostor tomu neodpovídá a druhak nás veřejnoprávní médium masíruje ideologií za naše peníze koncesionářů. Odporné! Abys to při svém dokonalém duchovním zdraví pochopil - nevadí mi ty pořady v tom smyslu, že se na ně dívat samozřejmě nemusím, ale vadí mi fakt, že je ČT vůbec vysílá, a to v takové míře.

Z toho výpisu programu který tu uvedla Eva, za což jí děkuju, nijak nevyplývá, že by veřejnoprávní televize nevysílala pořady nezaměřené na víru v Boha. Jak se docela jasně ukázalo spíše naopak Exclamation Mark Dále píšeš že je smutné, když ČT pořady s jistým zaměřením vůbec vysílá a dává jím takový prostor. Skutečně nevím, jak velký prostor máš ty na mysli, když píšeš takový. Také píšeš, že je to pro menšinu obyvatelstva a že časový prostor tomu neodpovídá. Jsi si vědom toho, že v této republice jsou lidé, kteří se veřejně hlásí k víře v Boha, o kterém se píše v Bibli? Víš jaké procento lidí z celkového obyvatelstva které je schopné se k tomuto vyjádřit, to je Quest Exclamation Mark A dále, spočítal sis někdy procentuálně časový prostor vymezený ve veřejnoprávní televizi pořadům zaměřeným na víru v Boha? Dohromady na všech jejich kanálech? Pokud to poctivě uděláš, pak si možná o sobě něco uvědomíš. Wink

Musím svými daněmi přispívat na mzdy fráterníků, opravy náboženských staveb, provoz církví a další věci. Kdo chce, ať si těm nesmyslům věří, ale za své.

To bychom mohli vidět podobně jako s těmi pořady v televizi. Zkus si opět uvědomit že nežiješ ve státě, jehož 100% obyvatel kteří platí daně a měli by být schopni se k tomu vyjádřit, se k víře v Boha nehlásí. Čili plátci daní v našem státě nejsou pouze lidé, kteří v Boha nevěří. Já svými daněmi také přispívám na různé světské věci o jejichž dobrém či vůbec nějakém smyslu mám velké pochybnosti. Smile

Ty možná ne.

Psal jsi vy, tak kdo Quest Exclamation Mark

Ale ty nejsi jediný vyznavač křesťanské ideologie. Třeba třicetiletá válka ti nic neříká?

Skutečně nevím jaké lidi máš v tomto svém vidění na mysli. Když ne mně, tak koho?

Patrně jsi četl bibli jen selektivně. Osvěžím ti paměť:

"Deuteronomium 13:13-19 Kdybys uslyšel o některém svém městě, které ti dává Hospodin, tvůj Bůh, aby ses v něm usadil, že z tvého středu vyšli muži ničemní a svádějí obyvatele města slovy: „Pojďme sloužit jiným bohům,“ které jste neznali, budeš pátrat a zkoumat a dobře se vyptávat; bude-li to jistá pravda, že se taková ohavnost ve tvém středu stala, úplně vybiješ obyvatele toho města ostřím meče, zničíš je ostřím meče jako klaté, i všechno, co je v něm, i jeho dobytek. Všechnu kořist z něho shromáždíš na jeho prostranství a město i všechnu kořist z něho spálíš jako celopal pro Hospodina, svého Boha. Zůstane navěky pahorkem sutin, nikdy nebude vystavěno. Ať ti neulpí na ruce nic z toho, co propadlo klatbě, aby se Hospodin od svého planoucího hněvu odvrátil a udělil ti slitování. Slituje se nad tebou a rozmnoží tě, jak přísahal tvým otcům, když budeš poslouchat Hospodina, svého Boha, dbát na všechny jeho příkazy, které ti dnes udílím, a dodržovat, co je správné v očích Hospodina, tvého Boha."

Patrně jsi přehlédl konec té věty, a ten zněl, když by nepřijali pravdu, kterou zjevil Kristus v tomto světě na zemi. Jakou má tedy přesně souvislost to co jsem uvedl já s tím, co se snažíš říct těmi vypsanými verši? Pokud se jimi tedy vůbec něco snažíš říct?

Jistě.

Tak to budu jenom rád.

Jistě, ale nemám neustálou potřebu ho hodnotit, něco mu doporučovat, provádět jeho psychologický rozbor, psát mu, že potřebuje pomoc atd. Je to z vaší strany pokrytectví.

Je pro tebe pokrytectví, když se o sobě dovíš věci, které ti nejsou zrovna příjemné? Pro mě to pokrytectví není, ale počátek mého uzdravení. Tohle platí pro každého člověka bez výjimky, včetně mě samozřejmě.

Nemůže být, protože neexistuje. Čas je pro všechny stejně rychlý a tvoje naděje, že se ti dostane milosti, věčného života tad. jsou liché.

Má naděje je v Bohu, a to navěky, snad tomu jednou porozumíš. Wink

Obrázek uživatele Eva

Re: Eva

Ano.....nedáme.....Smile....

Kdyby byly dveře vnímání očištěny, bylo by vidět všechno takové, jaké to je...

Anonym 2

To málokdo zná a taky je umění to pít a nepobryndat se.

Jj, malokdo. Prave jsem cekal jestli se nekdo chytne. Tongue

George

My jsme driv pili krvava zada, nedame si?

To málokdo zná a taky je umění to pít a nepobryndat se. Big smile

Eva

My jsme driv pili krvava zada, nedame si? Tongue

Obrázek uživatele Eva

Krvavé koleno

14:10
Sváteční slovo ředitele Arcidiecézní charity Olomouc Václava Keprta
Dokument. Kdo pomáhá druhým, pomáhá sám sobě.
Dokument - Přidat do mých pořadů

14:15
Křesťanský magazín
Magazín. Radosti a strasti života víry. Magazín nejen pro věřící. Uvádí A. Parma
Zábava - Přidat do mých pořadů

14:45
Uchem jehly
Dokument. Setkání evangelického faráře Pavla Klineckého s dirigentem Liborem Peškem.
Dokument - Přidat do mých pořadů

15:10
Příběhy, které svět nevidí
Nerušte mé kruhy. Dokument ČR. Jak Diakonie Českobratrské církve evangelické pomáhá autistům.
Dokument - Přidat do mých pořadů

15:40
Ptáčata (12/16)

Hodina a půl věnována podvodu, lži a jedné z nejkrvavějších ideologií. A to vše ve veřejnoprávní televizi...
________________________________

Ano............velmi KRVAVÉ....... Sad(
http://www.michaldrtina.cz/foto/v/divadlo/prelet07/koleno/krvave_kolenoI...

Kdyby byly dveře vnímání očištěny, bylo by vidět všechno takové, jaké to je...

Re: Naše mozky se scvrkávají

14:10
Sváteční slovo ředitele Arcidiecézní charity Olomouc Václava Keprta
Dokument. Kdo pomáhá druhým, pomáhá sám sobě.
Dokument - Přidat do mých pořadů

14:15
Křesťanský magazín
Magazín. Radosti a strasti života víry. Magazín nejen pro věřící. Uvádí A. Parma
Zábava - Přidat do mých pořadů

14:45
Uchem jehly
Dokument. Setkání evangelického faráře Pavla Klineckého s dirigentem Liborem Peškem.
Dokument - Přidat do mých pořadů

15:10
Příběhy, které svět nevidí
Nerušte mé kruhy. Dokument ČR. Jak Diakonie Českobratrské církve evangelické pomáhá autistům.
Dokument - Přidat do mých pořadů

15:40
Ptáčata (12/16)

Hodina a půl věnována podvodu, lži a jedné z nejkrvavějších ideologií. A to vše ve veřejnoprávní televizi...

Customize This