Národ Nindžů - Zmutovaní puberťáci

**

Gordon Howard

(Z časopisu Creation 35(1) 2013, str. 48-50, přeložil M. T. – 2/2013.)

Černobyl, Three Mile Island, Fukušima; Proč jsou tato jména spojována se strachem a neblahou předtuchou? Protože známe možná nebezpečí, byť někdy zveličovaná, hrozící při úniku radioaktivních materiálů z poškozených jaderných elektráren. Četli jsme o katastrofálních důsledcích, které může taková událost mít na lidi, úrodu i dobytek.

Nemají však podobné hrozby i svou pozitivní stránku? Vyznavači evoluce by jistě měli skákat radostí v naději, že nějaká nová mutace vyzdvihne lidskou rasu na novou úroveň evolučního pokroku? Nakonec známe přece Spidermana, Hulka, puberťácké mutanty v podobě želvích nindžů i lidi X, kteří všichni ve fantazii svých tvůrců nesmírně získali kontaktem s radioaktivními materiály. Komiksy, filmy i další populární publikace zakotvily ve veřejnosti přesvědčení, že podobní „mutanti“ mohou v dobrém smyslu slova představovat vyšší bytosti než jsou „normální“ lidé. Realita je však naprosto odlišná.

Darwinova evoluční teorie se opírá o výběr těch „nejzdatnějších“ z průběžně se měnící populace; ale už v době, kdy o tom Darwin psal, dokazoval rakouský mnich a vědec Gregor Mendel, že podobné změny mohou probíhat jen ve velmi úzce vymezených hranicích. /Pozn. edit.: Je třeba mít na mysli, že Darwin i jeho následovníci vždy odmítají ta pozorování, která odporují evoluční teorii. viz http://kreacionismus.cz/content/bez-vymluvy-darwin-si-dukazy-jen-sugeroval/ Darwin nevymyslel žádný mechanizmus, kterým by bylo možno tyto hranice rozšířit, ale moderní „neodarwinizmus“ přišel s tím, že zvláštní variace mohou vznikat díky „mutacím“. To jsou změny v normálním genetickém materiálu, které často vedou ke změnám i v potomstvu, a takto změněné jedince může pak přírodní výběr upřednostnit. Mutace se mohou vyskytovat a také vyskytují na základě přirozených příčin jako chyby při kopírování během buněčné replikace nebo mohou být jejich příčinou různé chemikálie či radiace. Představují pro evolucionisty naději.

Ale jsou-li tyto mutace tak žádoucí, a jsou-li odpovědné za onen údajný zázračný úspěch evolučních výdobytků a pokroku nastolených pouhou náhodou, proč se snažíme zabránit lidem, aby žili v blízkosti fukušimské elektrárny obklopeni unikajícím zářením z radioaktivních materiálů? Nedocházelo by tam ke spoustě mutací? Nemůžeme počkat, až se mezi nimi objeví nějaké ty přínosné, a pozdvihnou lidskou rasu na vyšší úroveň?

Bohužel nikoli. Realitou je, že mutace způsobené takovými vlivy jako je ionizující záření jsou daleko spíše zdrojem poškození než přínosu. DNA v buňce připomíná návod pro práci buňky, a jakékoli náhodné změny se budou podobat podobným změnám v onom návodu. Představte si příručku pro stavbu něčeho dobře známého. A teď si představte, že byste provedli náhodné změny písmen a symbolů v této příručce. Změny spojek „a“ a „i“ snad celou věc příliš neovlivní, ale změna z mm na m (milimetrů v metry) nebo změna „9“ v „2“ či změna v pořadí stránek by mohla způsobit značnou škodu. Vaše stavba by trpěla velkými závadami (jako je třeba nejprve stavba střechy a pak teprve základů) a mohlo by se stát, že by nefungovala vůbec.

Radiace způsobí přesně takovéto škody v genech – způsobí zmatek v genetickém návodu, a správná funkce příslušného orgánu tím utrpí, nejsou-li schopny škodu napravit vestavěné (stvořené) opravné mechanizmy (1). Zmatený návod v buňkách zajišťujících reprodukci je předán potomstvu, a genetické chyby se v průběhu generací hromadí větší rychlostí, než jakou je odstraňuje přírodní výběr (2).

V době, kdy spisovatelé vynalézali a popularizovali shora uvedené fantastické postavičky, pracovali vědci aktivně na tom, aby vytvořili zmutované zázraky. Po celé dvacáté století bylo s tímto cílem podnikáno mnoho pokusů (3). Jeden výzkumný projekt se zaměřil na ozařování milionů borovicových semínek. Badatelé doufali, že mutace povedou ke vzniku superstromů, které porostou rychleji, budou mít silnější a vyšší kmeny s hutnějším dřevem, méně rozsochaté. Většina z ozářených semínek však ani nevzklíčila. Z těch stromů, které ze semínek vyrostly, pak mnoho umíralo kvůli takovým problémům jako nedostatek chlorofylu či zakrnělá soustava cév, zatímco mnohé stromy, které přece jen přežívaly, se plazily po zemi či vyháněly do více kmínků, měly chlupaté listy či houbovité lýko kmenů nebo vykazovaly jiné známky dezorganizace. Jedinými stromy, které žily delší dobu, byly ty, které unikly významnějšímu poškození vinou mutací a rostly normálně (4).

Je zřejmé, že k mutacím docházelo v DNA, ale stejně tak je zřejmé, že se díky mutacím nevyvinuly ony superstromy, které byly cílem pokusů. I dnes probíhají podobné výzkumy, ale většinou už se počítá s tím, že výsledný organizmus bude nějak poškozen, byť by mohl mít i vlastnosti pro lidstvo přínosné (5). Příklady úspěšného křížení využívajícího mutace zahrnují trpasličí užitkové rostliny (pšenice na krátkých stéblech se neláme pod nápory větru), nepřítomnost semínek v plodech i změny barev květů díky vyloučení konkrétních pigmentů. Opět ale platí, že i když mutace přinese nějaký užitek, ve všech případech s sebou zároveň nese poškození existujících genetických pokynů, nikoli vytvoření nějakých nových. Navíc v jednom nedávném článku jeho autoři konstatují, že dokonce i ony vzácné přínosné mutace mají tendenci se vzájemně vylučovat – jde o fenomén zvaný antagonistická epistaze (6).

Stejný proces proběhne i u kteréhokoli jiného živého organizmu, třeba u lidí. Dostaneme-li dávku záření, můžeme čekat přinejmenším určité poškození DNA v některé ze svých buněk. Dojde-li k němu jen u několika buněk, asi si toho ani nevšimneme, takže nízké dávky (jako třeba občasné ozáření rentgenem) jsou OK. Se zvyšováním dávky však stoupá i nebezpečí poškození, takže člověk začne trpět „nemocí z ozáření“, je-li poškozeno více jeho buněk. Vyšší dávky mohou způsobit deformity u potomstva (dojde-li k poškození pohlavních buněk) nebo selhání konkrétního orgánu nebo rakovinu (což je koneckonců nesprávné množení buněk, protože jejich kontrolní geny byly poškozeny). Ještě větší dávky pak způsobí nevratné poškození velkého množství buněk vedoucí k smrti (7) – jak uznali pracovníci, kteří se dobrovolně účastnili oprav fukušimské elektrárny.

Komerční ozařování potravin se využívá s cílem zneškodnit všechny nežádoucí organizmy v produktu určeném k prodeji a jeho důsledkem je plošné narušení všech procesů probíhajících v buňkách takových organizmů.

Právě ze strachu před podobným poškozením vyhlásila japonská vláda kolem Fukušimy uzavřené pásmo, a tento strach vedl i země dovážející japonské zboží k zavedení kontrol pátrajících po jakýchkoli zbytcích případné radiace. Žádný informovaný člověk nevěří tomu, že by někdo mohl těžit z náhodných změn (mutací) ve svých genech. Nikdo se nedá ozářit v naději, že získá nějaké přínosné mutace. Nikdo nechce sloužit evolucionistům za pokusného králíka.

Naše prohlubující se znalosti obsahu i aktivity genomu nám umožňují uvědomit si, že DNA kteréhokoli tvora je navržena tak, aby vznikl právě jen tento tvor, a jakákoli náhodná změna tuto kýženou sadu instrukcí poškodí. Je nám stále jasnější, že konkrétní změny nutné k vytvoření třeba takového Spidermana jsou daleko za hranicemi lidských možností. Pročpak tedy někteří lidé věří tomu, že k takovým změnám v minulosti docházelo, a že způsobily, že se z dinosaura stal pták či z ještěrky savec nebo z ryby žába? To prostě není možné. Mutace DNA poškozují. Nevedou ke vzniku nových, složitějších struktur.

Pokud se snad genetikům daří „zlepšit“ nějaký organizmus tak, že přenesou geny z jednoho tvora do jiného, využívají přitom jen již stvořené informace z biosféry. Náhodné změny způsobené ozářením nikdy nepovedou k vytvoření nějakého „supertvora“, a zejména ne k vytvoření nového druhu organizmu. Genetická informace, kterou Bůh původně vložil do každého živého tvora podle konkrétního druhu, představovala plnou míru genetické informace pro daný organizmus, a náhodné mutace nikdy nepřidají žádnému tvoru žádné uspořádané instrukce pro vznik takových „zlepšení“, která by byla nutná k tomu, aby umožnila evoluci od mikroba k lidstvu.

Odkazy

**

PřílohaVelikost
00585-23.7.2013-narod_nindzu-zmutovani_pubertaci-2-creation.doc4.9 MB
Průměr: 3.7 (3 votes)

KTE

Nebo víte ještě o někom, kdo konal podobné zázraky?

Konkrétní jména neznám, ale myslím, že ti tři vámi jmenovaní jsou břídilové ve srovnání s profesionálními záchranáři či lékaři.

Obrázek uživatele Foton

K článku

Debata s kreacionistami o

Debata s kreacionistami o vede je ako hrat sachy s holubom. Darmo viete perfektne pravidla, holub aj tak bude nezmyselne prehadzovat a rozhadzovat figurky, dobat do nich a nakoniec sa vy vulgaritana sachovnicu. Nakoniec odleti medzi svoj krdel holubov hrdo vyhlasujuc ako Vam to natrel.

Kábrt

Jak se, Kábrte, vyrovnáváš s tím, že branhamisté odmítají svatou trojici? Ptám se proto, že jsi ho tady propagoval...

Odp: Evě, Hostovi, KTE

Takže můžeme sestavit předběžné pořadí (v závorce uvádím počet vzkříšených nebožtíků):

1. John Bashoboru (40)
2. William Branham (11)
3. Ježíš Kristus (3)

Nebo víte ještě o někom, kdo konal podobné zázraky?

Kábrt

Hoste, věřím, že víš, že Krista vzkřísil Bůh,

To těžko. Bůh a JK jsou jedna a tatáž osoba, byť trojjediná. Pokud byl mrtev JK, musel být mrtev i bůh a duch svatý, proto ho nemohl vzkřísit.

Víru v samooživení zemského regolitu ponechme ideologickému oddělení evoluční fantazmagorie (ti už 150 let hledají řešení a nyní už jsou velmi velmi velmi blízko a budou se tomu řešení přibližovat stále více a více až do příchodu PJK - pak se jim v kebulích rozsvítí, žel, trochu pozdě).

Ty jsi někde ve vědeckých materiálech četl, že vědcům se "již brzy, velmi brzy" podaří rozluštit záhadu vzniku života na Zemi? Cituj, prosím.
Zato od vás tu často čteme, příchod JK, poslední soud atd. přijde již brzy, velmi brzy. Bohužel se nikdy nedozvíme, jak dlouho tato časová jednotka trvá. Big smile

Např. v minulém století William Branham vzkřísil asi jedenáct lidí a několik nákladních aut odváželo již nepotřebné hole a berle a invalidní vozíky těch, kteří byli uzdraveni. I před Kristem se děly podobné věci.

Je možné, aby tohle tvrdil s vážnou tváří dospělý člověk, Evropan, ve 21. století, který o sobě navíc tvrdí, že je inteligentní?
Věc má drobný háček - Branhamovy "zázraky" nebyly nikdy ve vyspělém 20. století nijak zdokumentovány. Zvláštní, viď? Byl to obyčejný podvodník.

Vlasto

Rozhodl jsem se dnes vařit večeři, takže na pivo nejdu. Houby hledej v rovinných světlých lesích pod duby (kovář, křemenáč krvavý) nebo pod osikami (kozák topolový, křemenáč osikový).

Docela by mě zajímalo, jak dlouho tě to už drží. Myslím absolutně vše poměřovat superpravdivou biblí. Nejsou z tebe nešťastní rodiče nebo sourozenci?

Vlasta

Bible je pěkně složitá kniha. Jednoduchá je pro začátečníka,

Tak je složitá, nebo jednoduchá? Obojí platit nemůže. Smile

Ale pak, když se jí člověk začne více zaobírat a nechá ji, aby pronikla znovu a znovu hluboko, aby prosvětlila lidský život, tak pak to začne být pěkně náročné.

Přeloženo do češtiny - když se jí člověk nechá natolik zblbnout, že ztratí kontakt s realitou a není schopen ji vnímat? Když mu nahradí učebmice fyziky, matematiky, češtiny, dějepisu atd.? Když kvůli ní opomíjí všechny logické argumenty a vědecké důkazy? Když z ní člověk zblbne, jako ty? To může být opravdu náročné. A protože já jsem jen slabý člověk, rád se toho vzdám.

Evě, Hostovi, KTE

Milá Evo, děkuji za komentář, kdy my dva už se konečně vezmeme, abychom ve svém svazku naplnili skutkovou podstatu domácího násilí, omezování osobní svobody, zastrašování, vyhrožování a nakonec i vraždy? Jé, to mě zde evolučníci zase sepsují, že tvrdím, že nastavím druhou tvář a nyní tohle. Ale věřím, že víš, že to myslím v legraci, a ke kytičkám se člověk chová s něhou.

Hoste, věřím, že víš, že Krista vzkřísil Bůh, tedy ani jeho zmrtvýchvstání není samozřejmě doklad o samooživení neživé soustavy prvků čili tzv. samoplození. Víru v samooživení zemského regolitu ponechme ideologickému oddělení evoluční fantazmagorie (ti už 150 let hledají řešení a nyní už jsou velmi velmi velmi blízko a budou se tomu řešení přibližovat stále více a více až do příchodu PJK - pak se jim v kebulích rozsvítí, žel, trochu pozdě).

KTE - v tom má pravdu, jistě Ježíš nebyl jediný, kdo křísil mrtvé, on totéž zaslíbil svým následovníkům (ne každému, samozřejmě). Např. v minulém století William Branham vzkřísil asi jedenáct lidí a několik nákladních aut odváželo již nepotřebné hole a berle a invalidní vozíky těch, kteří byli uzdraveni. I před Kristem se děly podobné věci. PK

Tak konečně vyrážím do Prahy

a vysbírám tam KTEmu všechny houby, aby kaňour mě tady neustále neznervózňoval tím, že nosí domů neustále plný košík hub.

Těš se KTE. Nezbude tam ani prašivka!!!!

Customize This