Nález nové fosilie opět zamíchal evolucí dinosaurů

Nález nové fosilie zamíchal evolucí dinosaurů.jpg

Brian Thomas, M. S.

(Z http://www.icr.org/article/5882/ přeložil M. T. – 2/2011)

Článek uveřejněn 25. ledna 2011 v časopisu ICR.

Nově objevený dinosaurus přiměl vědce, aby opět převyprávěli příběh původu těchto tvorů. Kostra drobného dinosaura rodu Eodromaeus vykopaná v Jižní Americe „vyhodila ze sedla“ tvora považovaného dříve za společného předka všech dinosaurů. „Dějiny“ evoluce vykazují neustálou tendenci vykládat fosilní data podle předem přijaté filozofické koncepce – nikoli vycházet z objektivně posouzených vědeckých závěrů.

Eodromaeus murphi byli velcí asi jako psi a připomínali „plazovité mývaly“, měli ostré zoubky a drápky (1). Paleontolog Paul Sereno z chicagské univerzity nalézá od sklonku 80. let 20. století v Argentině zajímavé fosilie dinosaurů. O nalezišti, údolí zvaném Ischigualasto, se soudilo, že obsahuje fosilie reprezentující některé z nejranějších forem dinosaurů – tvorů, ze kterých se zřejmě vyvinula celá ta plejáda dinosaurů dalších.

Tam také našli roku 1991 Eoraptora, „o němž se někteří vědci domnívali, že jde o společného předka všech dinosaurů“ (1). Eoraptor, který sahal člověku téměř ke kolenům, pocházel prý z „doby, kdy se dinosauři poprvé objevili na Zemi“ (2). Evolucionisté ho občas považovali za předka jedné ze dvou z celkových tří hlavních skupin dinosaurů: ptakopánvých zahrnujících Triceratopse a Hadrosaury; a plazopánvých zahrnujících sauropody jako byl Apatosaurus a teropody jako byl Tyrannosaurus.

Stanovit však jediného tvora jako předka celé široké škály dinosaurů – která zahrnuje Stegosaura podobného tanku i masivního Ultrasaura stejně jako drobného dvounohého Compsognatha – je, jak známo, velmi těžké (3). Jak by měl vlastně takový předek vypadat? A ukáže-li se, že jeho morfologii nedokážeme vymezit, mohlo by pak něco takového vůbec existovat?

Po objevu Eodromaeuse změnili Sereno a jeho kolegové definici Eoraptora jako společného předka dinosaurů. Ve studii otištěné v odborném časopisu Science tito autoři tvrdí, že Eoraptora bychom nyní měli považovat za předka sauropodů. Tím se „odchylují od dřívějších fylogenetických hodnocení tohohle raného dinosaura jako předka plazopánvých dinosaurů či předka teropodů.“ (4)

Jinými slovy, někteří vědci měli za to, že Eoraptor mohl být evolučním předkem všech plazopánvých či pouze teropodních plazopánvých či pouze sauropodních plazopánvých. Citovaní autoři dávají přednost tomuto posledně jmenovanému pojetí, jelikož Eodromaeus připomíná vzhledem více teropoda než tomu je u Eoraptora. Podle jejich názoru je tedy Eoraptor teď, kdy vědci označili Eodromaea za nového předka teropodů, ze hry.

Takže podobně jako tomu je bez výjimky se všemi navrhovanými evolučními předky, experti se opět rozcházejí v názoru na to, který tvor se vyvinul v kterého (5). Když se tedy takhle odborníci nemohou shodnout na tom, co je nebo byť jen by mohlo či mělo být konkrétním evolučním předkem v nějaké fylogenezi, pak nedosáhne úsilí zařadit fosilní data do myšleného evolučního rámce nikdy větší jistoty než že „Váš odhad je stejně dobrý jako můj“.

K tomu Eodromaea našli plně vyvinutého, beze stopy toho, že by se u něho nějaká část těla teprve přetvářela z nějaké odlišné formy. Takové přechodné rysy bychom očekávali u „předka“ všech dinosaurů z „větve Theropodů“ (4), ale Eodromaea našli dvounohého a v plně životaschopné formě (6).

Jelikož Eodromaeus nevykazuje žádné rysy přechodné formy života a měl tělo složené z dobře koordinovaných integrovaných částí, z nichž každou mohly, ale nemusely, mít i jiné druhy dinosaurů, neskýtá tahle fosilie žádné odpovědi na otázky evolučního původu dinosaurů. Místo toho vypadá, jako by byla od počátku záměrně dokonale vytvořena.

Odkazy:

1. Weise, E. New dog-sized dinosaur discovered. USA Today. Posted on usatoday.com January 13, 2011, accessed January 13, 2011.
2. Parsell, D. L. Scientist's Finds Spur New Thinking on Dino Evolution. National Geographic News. Posted on news.nationalgeographic.com February 19, 2002, accessed January 13, 2011.
3. Thomas, B. New Dinosaur Causes New Confusion. ICR News. Posted on icr.org December 18, 2009, accessed January 13, 2011.
4. Martinez, R. N. et al. 2011. A Basal Dinosaur from the Dawn of the Dinosaur Era in Southwestern Pangaea. Science. 331 (6014): 206-210.
5. Scores of quotes from leading evolutionists show that they disagree about how each supposed major evolutionary transition among vertebrates is supposed to fit into an evolutionary narrative. These have been catalogued by zoologist Frank Sherwin in Morris, J. and F. Sherwin. 2009. The Fossil Record. Dallas, TX: Institute for Creation Research.
6. Not only do theropods have no known non-theropod ancestor, but the study's authors wrote, "The earliest dinosaurs had already evolved the most functionally important trophic and locomotor features characterizing ornithischians, sauropodomorphs, and theropods" (Martinez et al, A Basal Dinosaur). As such, the suddenness of the occurrence of fully formed dinosaurs, already arrayed into their major categorized forms, is "like a Cambrian radiation in terms of tremendous diversity," according to Sereno (Parsell, Scientist's Finds Spur New Thinking).

PřílohaVelikost
Nález nové fosilie opět zamíchal evolucí dinosaurů.doc86.5 KB
Ještě nehodnoceno. Buďte první :-)

Had

"Včera můj kluk dostal od rabína vynadáno. Von dětem vykládal, že Hospodin řekl hadovi, že se za trest bude plazit po břiše."
"No a co na to jejich Móricek?"
"Zeptal se ho, po čem se plazil předtím."

Myslím, že zdejší čtenáře by

Myslím, že zdejší čtenáře by mohly zajímat i kritické reakce:

Dan Madzia na Wild Prehistory:

http://www.wildprehistory.org/index.php?option=com_content&task=view&id=...

a já na pan-Aves:

http://pan-aves.blogspot.com/2011/02/kreacionizmus-verzus-fakta-pripad.html

Obrázek uživatele Samain

Censurion

No ano - já také nemluvila o prstech. A už vůbec ne o funkčnosti, ale o dvou zřetelných drápech na každém křídle.
Dnešní slepici takové drápy naprosto k ničemu nejsou, jsou absolutně zbytné a tak se zdá že jde o relikt.

Dancing with the moonlight knight.

Obrázek uživatele Stoura

to Nosotonda - odmlčení, Atlas a nedokončené otázky

ad Nevím, co jaké míry čteš English, ale doporučoval bych raději Atlasy stvoření Haruna Yahyu.

Proč se Ondry ptáte na angličtinu, když je tam inzerován ten atlas v češtině a dokonce je tam několik desítek stran na ochutnávku?

Osobně bych doporučoval spíše knihu Prehstorie, která loni vyšla ve Čtenářském klubu. Ale klidně může zkusit někdo obě knihy porovnat.
Osobně jsem v tom kreacionistickém Atlasu postrádal něco rozsáhlejšího k trilobitům, vzhledem k jejich početnosti a významu. Bylo tam jen, že mají moc složité oči a proto Bůh a Genesis.

ad Asi se na nějakou dobu odmlčím, pokud mne něco nerozčílí příliš.

Hmm - a nechtěl byste před odmlčením dokončit nehotová témata:
1. Kterým pokusem podle Vás Michelson prokázal otáčení Země? Tohle tvrzení jste tu kdysi pronesl, ale stále neuvedl pokus, na nějž se odvoláváte.
2. Proč podle Vás nevyplyne otáčení Země už z předchozích pozorování (Keplerovy zákony - 1619 či Newtonovy zákony - 1686, nebo také Fucaultovo kyvadlo - 1851, Coriollisova síla - 1856)
3. Jak jste došel ke vzorcům v jeho pokusu? Správné vzorce jsem uvedl v diskusí pod článkem Kosmologický argument pro existenci Boha
4. Proč jste v další diskusi uvedl vzorec E=mc^2 jako příklad záměny předpokladů a závěrů, když ten vzorec je jasným závěrem?

Obrázek uživatele Ondra

Helo

Po úporném hledání jsem nějaké zmínky našla, máš pravdu, i když u kuřat teda. Ale ten sarkasmus sis mohla odpustit. A škubané kuře jsem viděla, dokonce i kuře bezhlavé, běhající.

Běhající bezhlavé kuře???? Tak to bych to tipoval na nějaký evoluční mezičlánek. Chudák kuřátko!

Obrázek uživatele Ondra

Censurion

Jinak pro Ondru k mezičlánkům -myslím ,že confuciusornis mezičlánkem není, je to postraní větev vývojové linie vedoucí k dnešním ptákům. Ona pravděpodobnost nalezení fosílie přímého předka dnešních živočichů je asi extrémně malá.

Hehe, to je sranda. Kdykoliv předtím někdo ukazoval nějakého mezičlánka, tak jsem říkal, že to není. A dneska jsem confuciosornise nazval mezičlánkem, protože byl zajímavý z obrázku, tak si to argumentoval, že myslíš, že není mezičlánek. Tak jsem se zatím ještě s evolucionistama neshodl Tongue

Samain

Určitě si neměla štěstí na samé mutanty, já tou větou myslel, že se na jejich křídlech nevyskytují zřetelné prsty s drápy tak jako u primitivních ptáků. A vůbec, tohle je nepodstatná odbočka od příkladu oganismu podobného kreacionsity předpokládaného mezičlánku, kterou jsem chtěl dát Ondrovi:)

Obrázek uživatele Samain

Helo

Citace:
máš pravdu, i když u kuřat teda.
Konec citace:

U kachen taky. Rozhodně u barberie (husokachna)
Ten kačer měl drápy tak 5 mm dlouhé. Nedaly se přehlédnout.

Dancing with the moonlight knight.

Obrázek uživatele Samain

Confuciusornis

Citace:
Pár kuřat jsem za život taky oškubal, ale myslím, pokud mě tedy má nepříliš dobrá paměť neklame, toto se na jejich křídlech nevyskytuje:)
Konec citace:

Že bych měla štěstí na samé mutanty? Včetně toho brojlera před týdnem?

Dancing with the moonlight knight.

Obrázek uživatele Samain

Helo

Sarkasmus jsem rozhodně neměla v úmyslu. To víš - dnes už mnoho lidí neví jak vlastně celé kuře vypadá - takže promiň Smile

Dancing with the moonlight knight.

Customize This