Náboženství vzniklo evolucí sebeovládání

Náboženství vzniklo evolucí sebeovládání
Datum vydání: 1. 1. 2009
Zdroj: http://creationsafaris.com/crev200901.htm#20090115a:
Přeložil Ing. Ivo Kraus, prosinec 2009

Jeden psycholog přišel s novou teorií, jak se náboženství vyvinulo. Vyvinulo se prý proto, aby lidé měli více sebeovládání.

Náboženství vzniklo evolucí sebeovládání.jpg

Časopis Science Daily informoval o představách psychologa z Miami Michaela McCullougha. Článek, v jehož popředí je obrázek venkovského kostela uvádí, že v zásadě

se „náboženství asi vyvinulo díky své schopnosti pomáhat lidem cvičit sebeovládání“.

Sebeovládání je pěkná věc, když ho máte. Zcela jasně dává člověku určitou zdatnost. "To opět může pomoci vysvětlit, proč náboženští lidé v menší míře užívají drogy, dosahují lepších výsledků ve škole, páchají méně kriminality, mají lepší zdravotní návyky, méně depresí a delší život."

McCulloughův pohled není sektářský. Tento článek "vysvětlil" jak "stejná společenská síla, která motivuje ke skutkům dobroty a štědrosti, může stejně tak motivovat lidi opásat se bombami, a pak se vyhodit do povětří v přeplněných městských autobusech." Je to trochu více náročné pochopit, proč by se měla takto zlepšovat zdatnost, ale pro tohoto autora článku evoluce prostě učí, že "náboženství může motivovat lidi udělat téměř cokoliv."

Jednu věc by možná evoluce udělat mohla, a to pomoci vědcům osvojit si správnou nauku o původu druhů. Jiný článek v Science Daily sděloval: "Dlouho držená teorie o původu druhů v oceánech byla odmítnuta." Jak jsme uvedli v úvodníku z 15. 1. 2003, šlo zde o jistou náboženskou válku uvnitř darwinistického tábora. Sympatrická speciace bojuje proti alopatrické speciaci, aby přežila ta nejzdatnější teorie. V oceánech vítězí kacíři. Možná mají lepší námořnictvo.

Pojďme si to ujasnit. Náboženští lidé mají sebekontrolu, a proto jsou více fit. Otázka zní, zda nedostatek sebeovládání způsobuje, že darwinisté říkají hlouposti.

A na tohle se posaďte: předpokládáme, že uslyšíme mnohem více nesmyslů v měsíci, kdy bude mít král Charles svoji re-korunovaci ke svým 200 narozeninám. Přece vidíte, co dělají, ne? Blafují a matou otázkou, jak se náboženství vyvinulo, místo toho, aby se ptali, zda se náboženství vyvíjelo.

To je taktika násilníka uplatňovaná na jeho hřišti. Způsob, jak se postavit tyranovi tváří v tvář bez mrknutí oka, je obrátit manýry proti němu. Nepřijímejte jeho předpoklady, použijte jeho zbraně. Zeptejte se ho, jestli to, co říká, říká jen proto, že je hříšník snažící se racionalizovat své zlé cesty. "Jaké zlé cesty?" začne blafovat. "Cože? No, přece to, když odporujete sám sobě.“ "Co tím myslíte?" řekne, a vypadá zmateně. "Dobře," pokračujete nonšalantně a poukážete na to, co bylo řečeno: že věřící lidé mají tendenci mít delší život. "Jak ale může mít mladý chlapec, který se odpálí ve školním autobuse, delší život? Jak se tento postoj mohl vyvinout?" Tím nasměrujete hovor a ukážete, že teorie, která je v rozporu sama se sebou, nevysvětluje vůbec nic. "Přemýšlejte o tom“, pokračujete laskavě ale důrazně, "jestliže je náboženství pozitivní věcí, ke kterému náboženství se tedy hlásíte vy?“ Asi zamumlá, že je ateista.

"Pak ale podle své vlastní teorie jste méně fit. No, popravdě, dneska opravdu vypadáte poněkud depresivně a jaksi provinile. Nechtěl byste si zajít do fitness centra? A co kdybyste si jako novoroční předsevzetí dal naučit se většímu sebeovládání a životu ve spravedlnosti, bez zvyku vytvářet příběhy jen na pokladě svých fiktivních představ? Pojďte, vezmu vás do kostela, kde se můžeme dozvědět o Pravdě, která se nevyvíjí. "

Zástup lidí věřících na „evoluci všeho“ nedokáže ani objasnit své základní představy o původu druhů, a to ani 150 let poté, kdy na to prý Darwin přišel, a to nám chtějí rozumově vysvětlit původ náboženství. Takže pokud se náboženství vyvinulo, tak se vyvinulo směrem dolů od pravého poznání Boha ke všem možným druhům podvodů a lží, včetně evoluce. Je čas aktualizovat původní Darwinův název jeho knihy:

O původu druhu myšlení, při kterém člověk odmítne zcela jasné stvoření, v boji o existenciální filozofii.“ Jenže tím už jen parafrázujeme biblického apoštola Pavla.

PřílohaVelikost
Náboženství vzniklo evolucí sebeovládání.doc286.5 KB
Ještě nehodnoceno. Buďte první :-)
Štítky:

PS : Dogoni a Pygmejové

Pygmejové označovali již dávno planetu Saturn jako "Bibi Tiba Abutsiua ani"=hvězda devíti měsíců. A devátý měsíc byl objeven díky svým malým rozměrům až 1966. Těmto znalostem se velmi divil Francouz Pierre Hallet, který mezi Pygmeji žil 18 měsíců.

http://algernon.webzdarma.cz/astro/historie/pocatkyastronomievafrice.htm

Hitler byl typický mystik.

Myslím, že je to poněkud jednostraný a zjednodušující profil. V co skutečně ne/věřil sám Hitler o tom můžeme jen spekulovat ale usozovat to z různých jeho veřejných náznaků, činností či prohlášení je trochu zavádějící, protože Hitler byl ve skutečnosti uzavřený člověk a to jak se prezentoval navenek bylo často cílené divadlo s politickými cíly. Z tohoto hlediska by s dalo říct, že Hitler byl účelovou směsicí a všehochutí čehokoli co se hodilo k jeho intrikám. Byl by klidně uzavřel i smlouvu s ďáblem, kdyby to šlo, uzavřel různé smlouvy - s komunistickým SSSR, konkordát s Vatkánen, někdy se prazentoval jako ochránce pravé křesťanské víry árijského Ježíše o níž řekl že ji pošpinil žid Pavel, zase jindy hrál na strunu pangermáské slavné minulosti a hrdosti - což byla opět jen politická zaminka k výpadu na východ do původní pravlasti germánských kmenů.

Takže Hitler byl cokoli ale jen ne TYPICKÝ = konkrétně vyhraněný. Jeho příklony k té či oné straně byly chladně vykalkolované a přísně účelové a když splnily svůj účel, tak neváhal popřít svá dřívější spojenectví a vztahy.

Řekl bych spíš - ano Hitler se navenek někdy choval i jako mystik, ale ne typický, když to bylo zapotřebí, hrál i na strunu křesťanství, protože většinu německého národa tvořili buď katolíci nebo luteráni a ti měli velmi silné pozice a vliv na lidi a Hitler v době, kdy ještě balancoval na hraně si nemohl dovolit jim nepochlebovat, ač později, když už byl pevný v kramflecích tyto vztahy popřel a církev chtěl potlačit, protože její vliv ohrožoval jeho plány. Klasická politika - intriky, nic víc a to bohužel nejen u Hitlera ale i ze strany křesťanských denominací.

Pokud Hitler využil myšlenku sociálního Darwinismu, jak dokládají někteří autoři, tak možná ani ne tak proto, že by byl přesvědčený evolucionistou ve smyslu vědy, ale opět pouze proto, že to zapadalo do jeho politický kalkulací. Prostě klasika = účel světí prostředky. Nic víc za tím nehledejte.

K tomuto tématu doporučuju nastudovat alespoň :

Paul Johnson : Dějiny křesťanství
Alan Bullock : Hitler, Stalin, paralelní životopisy
David Irving : Hitlerova válka
Ian Kershaw : Hitler.

Dále se touto problematikou docela seriozně zabývali : Kenneth Haris, Richard J. Evans a Fleming.

Gulliverovi cesty

Jestli se ptáš mě, tak nevím - jednak si už nepamatuju detaily z té knížky a taky nevím - pokud něco takového Swift tvrdil, jestli to tvrdil právě v Guliverových cestách. To možná bude vědět umpa. Já tu knihu už nemám, jinak bych se podíval.

Jak to věděl ? Takových záhad je více. Např. afričtí Dogonové měli osu vesmíru, která spojovala Polárku s Jižním křížem. Dva konce osy pojmenovali "boží oči" a tyto pomáhají světu spolu se svými 266 hvězdami a souhvězdími. Další dva hlavní body astronomie obsahují slunce a Siria, kteří jsou určeni jako dvojčata stvoření. Tyto dva elementy jsou objekty promyšlené oběti, která udržuje vesmírný řád. Dogonové také měli jak solární, tak lunární kalendář a jejich slavnosti měly znázorňovat dobu stvoření života a Země. Věděli, že Země je kulatá a točí se kolem vlastní osy. Věděli, že Mléčná dráha má tvar spirály, což moderní věda objevila narozdíl od Dogonů až v tomto století. Věděli o čtyřech Jupiterových měsících a ač se to dá až zázračné, tak jim nezůstal utajen ani Saturnův prstenec, který nelze pouhým okem spatřit.

A co vše věděli Dogoni o Siriovi? Věděli, že kolem něj krouží i jeho průvodce-"bílý trpaslík"-a věděli nejen, že je bílý, ale také že je "z nejtěžšího kamene, z materiálu těžšího než pozemské železo". Dokonce znali i to, že jeho dráha kolem hlavní hvězdy je eliptická a obíhá jednou za 50 let. Dogonové věří, že jim tyto všechny znalosti předali návštěvníci ze Siria, kteří na počátcích naší civilizace přistáli v perském zálivu, kde se utvářely počátky 4 civilizací(o těchto mimozemšťanech se zmiňují i Babyloňané, Egypťané a Řekové).

http://algernon.webzdarma.cz/astro/historie/pocatkyastronomievafrice.htm

Predispozice

V každém člověku existuje schopnost prožívat nebo vnímat nějaký mysticko náboženský obsah. Tato dispozice se bezpochyby vyvinula evolučně a lze si představit spoustu situací, kdy náboženská víra jednoznačně přispívá k přežití jednotlivce nebo skupiny. Jak lze očekávat, jsou síla a projevy této dispozice ovšem velmi individuální a různorodé.
Například středověkým bitvám pravidelně předcházela modlitba. Podobných účinků na bojovou morálku se jindy dosahovalo příznivou věštvou, provoláváním slávy, vlastenectvím. Nad hlavou účastníků vlály prapory, honosily se kříže, kalich zdobil hustiské pavézy atd., přestože tyto ozdoby samy o sobě nijak nezlepšovaly takticko technické vlastnosti soudobé výzbroje. Pod praporem pravé víry se válčilo o sto šest, prostě to nějak fungovalo a v mírně odlišných formách funguje dodnes.
Ani Hitler nebyl žádný evolucionista, jak se nám tu někteří snaží namluvit. Často zmiňoval prozřetelnost, Hitlerova víra a její projevy byly především mystické a působily na stejné vrozené lidské predispozice, jako typické náboženství. Svastika, starogermánské a starořímské symboly, pochody, bubny, trubky - Hitler byl typický mystik.

Pravda

Jen jednu poznámku ( sice nevím na cos konkrétně reagoval ), ale chci říct, že pravda o něčem se z principu definice ( objektivní daná skutečnost, realita ) nemůže vyvíjet a proto nemůže být ani relativní ale je vždy absolutní bez ohledu na měnící se pohledy a názory. To co může být relativní a co se může vyvíjet jsou cesty k poznání této pravdy o něčem, naše interpretace a pochopení této skutečnosti o něčem.

Je možná významový rozdíl mezi pojmem a definicí slova pravda a mezi tím co často lidé označují za svoji, či vaši pravdu. Ale žádná moje či vaše pravda neexistuje - pravda je pravdou bez ohledu na existenci pozorovatele, který ji nějak zkoumá, posuzuje a interpretuje.

Příklad : od starověku až do středověku existovaly různé názory na tvar Země a její místo a roli ve vesmíru ( od toho, že je placka, či, že ji podepírají sloni co stojí na želvě, atd. Pro lidi té doby byl tento stupeň poznání "pravdou" - ale ve skutečnosti to nebyla realita, skutečnost, ale jen jejich subjektivní interpretace = jejich " pravda ", která byla relatívní a měnila se a proto skutečnou pravdou nikdy nebyla.

Skutečnou objektivní reálnou neměnou pravdou vždy bylo, že zcela nezávisle na měnících se lidských názorech a teoriích byla planeta vždy v podstatě kulatý sféroid ( rotační elipsoid z malým zploštěním ). To byla PRAVDA. Ty výklady kolem, které někdo dobově nazýval či nazývá " PRAVDAMI " jsou jen dobově omezené výklady této pravdy, která však na nich není závislá.

I kdyby ne Zemi nežli inteligentní tvorové se schopností tvořit teorie o tvaru Země, pravdou by bylo, že by i bez jejich relativních interpretací Země byla taková jaká je.
To je jako, když dejme tomu v galaxii X existuje hvězda Y a u ní planeta A. Změní tuto skutečnost, to, jestli o tom víme, nebo ne?,jestli to nějak zkoumáme, vyhodnocujeme a komentujemě ? Ne, jediné co se změní jsou tyto naše aktivity, ale ta hvězda Y v galaxii X s planetou A by tam fyzicky byla přes to, že bychom o ní nemuseli vůbec vědět, nebo, že bychom "pravdu" o ní interpretovali myslně a své výklady upravovali.

Lidské brýle tedy nejsou tím co určuje PRAVDU. A kdyby i hypoteticky existovala nějaká zjevená pravda, tak by opět musela být pevně daná bez ohledu na měnící se "pravdy" o ní. Co by to bylo za PRAVDU a co by to vypovídalo o jejím autorovi, kdyby se měnila z každým dobovým názorovým trendem ? Navíc to ani není technicky možné, aby určitá náboženská zjevená pravda ( dogma - nikoli v negat. smyslu, ale ve smyslu pevně daného )mohla současně odpovídat a být v souladu se všemi různícími se lidskými názory. B.Němcová kdysi napsala : " Na Zemi není člověk ten, aby se zalíbil lidem všem."

"Pravda", která by se jen líbivě snažila stále přizpůsobovat stále se měnícím pohledům a interpretacím daným našimi omezenými možnostmi, by pro mě nebyla žádnou pravdou, ale pokrytectvím ve snaze nestratit vrtkavou přízeň většiny.

cetls? cetl

Smile - jo, v pohodě, já s tebou nesoutěžím = nechtěl jsem tě nachytat, ostatně i kdybys to nečetl, co by to dokazovalo ? Nic. Já taky nečetl vše a Guliverovy cesty jsem četl už jako kluk a pak se ta kniha někam stratila, takže ji už ani nemám.

Takže mě to prostě jen zajímalo, bez jiných motivů Smile

Pravda

"...bez zvyku vytvářet příběhy jen na pokladě svých fiktivních představ? Pojďte, vezmu vás do kostela, kde se můžeme dozvědět o Pravdě, která se nevyvíjí."

Ano ano...někteří lidé možná tvoři příběhy na základě svých představ. Bohužel věřící pouze kopírují představy cizí, dva i více tisíc let staré. To, že se pak vaše "pravda" nevyvíjí je jen důkazem jejího totálního záseku. Vám totiž o žádnou pravdu nejde. Vy k ní cestu nehledáte. Vy jí prostě berete jak fakt. Hip hipp hurá vymejvání mozků...

Gulliverovi cesty

Je zajímavé, že autor J. Swift "věděl" o dvou měsících Marsu ještě před jejich objevením...nebo snad ne?Smile

jenze

jak se takova BLBOST pozna?

Citát

Největší vypětí je stát před blbostí v pozoru. (autor neznámý)
P. K.

Customize This