Náboženství vzniklo evolucí sebeovládání

Náboženství vzniklo evolucí sebeovládání
Datum vydání: 1. 1. 2009
Zdroj: http://creationsafaris.com/crev200901.htm#20090115a:
Přeložil Ing. Ivo Kraus, prosinec 2009

Jeden psycholog přišel s novou teorií, jak se náboženství vyvinulo. Vyvinulo se prý proto, aby lidé měli více sebeovládání.

Náboženství vzniklo evolucí sebeovládání.jpg

Časopis Science Daily informoval o představách psychologa z Miami Michaela McCullougha. Článek, v jehož popředí je obrázek venkovského kostela uvádí, že v zásadě

se „náboženství asi vyvinulo díky své schopnosti pomáhat lidem cvičit sebeovládání“.

Sebeovládání je pěkná věc, když ho máte. Zcela jasně dává člověku určitou zdatnost. "To opět může pomoci vysvětlit, proč náboženští lidé v menší míře užívají drogy, dosahují lepších výsledků ve škole, páchají méně kriminality, mají lepší zdravotní návyky, méně depresí a delší život."

McCulloughův pohled není sektářský. Tento článek "vysvětlil" jak "stejná společenská síla, která motivuje ke skutkům dobroty a štědrosti, může stejně tak motivovat lidi opásat se bombami, a pak se vyhodit do povětří v přeplněných městských autobusech." Je to trochu více náročné pochopit, proč by se měla takto zlepšovat zdatnost, ale pro tohoto autora článku evoluce prostě učí, že "náboženství může motivovat lidi udělat téměř cokoliv."

Jednu věc by možná evoluce udělat mohla, a to pomoci vědcům osvojit si správnou nauku o původu druhů. Jiný článek v Science Daily sděloval: "Dlouho držená teorie o původu druhů v oceánech byla odmítnuta." Jak jsme uvedli v úvodníku z 15. 1. 2003, šlo zde o jistou náboženskou válku uvnitř darwinistického tábora. Sympatrická speciace bojuje proti alopatrické speciaci, aby přežila ta nejzdatnější teorie. V oceánech vítězí kacíři. Možná mají lepší námořnictvo.

Pojďme si to ujasnit. Náboženští lidé mají sebekontrolu, a proto jsou více fit. Otázka zní, zda nedostatek sebeovládání způsobuje, že darwinisté říkají hlouposti.

A na tohle se posaďte: předpokládáme, že uslyšíme mnohem více nesmyslů v měsíci, kdy bude mít král Charles svoji re-korunovaci ke svým 200 narozeninám. Přece vidíte, co dělají, ne? Blafují a matou otázkou, jak se náboženství vyvinulo, místo toho, aby se ptali, zda se náboženství vyvíjelo.

To je taktika násilníka uplatňovaná na jeho hřišti. Způsob, jak se postavit tyranovi tváří v tvář bez mrknutí oka, je obrátit manýry proti němu. Nepřijímejte jeho předpoklady, použijte jeho zbraně. Zeptejte se ho, jestli to, co říká, říká jen proto, že je hříšník snažící se racionalizovat své zlé cesty. "Jaké zlé cesty?" začne blafovat. "Cože? No, přece to, když odporujete sám sobě.“ "Co tím myslíte?" řekne, a vypadá zmateně. "Dobře," pokračujete nonšalantně a poukážete na to, co bylo řečeno: že věřící lidé mají tendenci mít delší život. "Jak ale může mít mladý chlapec, který se odpálí ve školním autobuse, delší život? Jak se tento postoj mohl vyvinout?" Tím nasměrujete hovor a ukážete, že teorie, která je v rozporu sama se sebou, nevysvětluje vůbec nic. "Přemýšlejte o tom“, pokračujete laskavě ale důrazně, "jestliže je náboženství pozitivní věcí, ke kterému náboženství se tedy hlásíte vy?“ Asi zamumlá, že je ateista.

"Pak ale podle své vlastní teorie jste méně fit. No, popravdě, dneska opravdu vypadáte poněkud depresivně a jaksi provinile. Nechtěl byste si zajít do fitness centra? A co kdybyste si jako novoroční předsevzetí dal naučit se většímu sebeovládání a životu ve spravedlnosti, bez zvyku vytvářet příběhy jen na pokladě svých fiktivních představ? Pojďte, vezmu vás do kostela, kde se můžeme dozvědět o Pravdě, která se nevyvíjí. "

Zástup lidí věřících na „evoluci všeho“ nedokáže ani objasnit své základní představy o původu druhů, a to ani 150 let poté, kdy na to prý Darwin přišel, a to nám chtějí rozumově vysvětlit původ náboženství. Takže pokud se náboženství vyvinulo, tak se vyvinulo směrem dolů od pravého poznání Boha ke všem možným druhům podvodů a lží, včetně evoluce. Je čas aktualizovat původní Darwinův název jeho knihy:

O původu druhu myšlení, při kterém člověk odmítne zcela jasné stvoření, v boji o existenciální filozofii.“ Jenže tím už jen parafrázujeme biblického apoštola Pavla.

PřílohaVelikost
Náboženství vzniklo evolucí sebeovládání.doc286.5 KB
Ještě nehodnoceno. Buďte první :-)
Štítky:
Obrázek uživatele Stoura

A ještě k otázce, jak si

A ještě k otázce, jak si mohla evoluce vytvořit víru (tedy spíš náboženství):
1. Náboženství umožňuje sebeidentifikaci i širší skupině, než je rodina. Větší skupina pak neplýtvá energií na spory, ale ušetřené síly může využít k expanzi.
2. Náboženství umožňuje zabalit základní znalosti a společenský pravidla do jednoho balíku, a to včetně technologie vtloukání do hlav.

Obrázek uživatele Stoura

howto: chybi ve vyctu

Ve Vašem výčtu chybí to, že bariérou může být prostě jen vzdálenost. Je známo několik druhů, kde populace na okrajích výskytu mohou mít potomky jen se sousedící populací a ani laboratorně nelze křížit populace ze vzdálených okrajů areálu výskytu.

Populaci A lze zkřížit s populací B, tu s populací C, ale A s C už nelze. Příklady jsou některé druhy ryb v jezerech jižní Ameriky, nebo třeba severoamerický čolek Ensatina nebo některé druhy hlodavců.

Zajímavým příkladem jsou zvířata, která se rozešla

z jednoho místa při pohybu kontinentů vznikly samostatné oddělené populace, které někdy žijí na úplném konci světa - příkladem mohou být vačnatci v J Americe a v Austrálii, popř. Tasmánii, či Papui-Nové Guinei. Nebo třeba takový TAPÍR, zvíře žijící jak v JV Asii, tak v J Americe a to bez velkých rozdílů, lamy a velbloudi ( přičemž se tvrdí, že místem vzniku velblouda stejně jako koňovitých byla původně Amerika ). Co se ví málo, tak fosílie vačnatců - konkrétně např. klokanů nejsou vůbec omezeny na australskou oblast, ale nacházejí se i v Evropě. Myslím, že příkladů by se našlo, mnohem, mnohem více, než mě jen teď tak z hlavy napadlo.

Dobrá pro taková srovnání je kniha :

Zvířata na zeměkouli ( zabývající se migrací druhů ) od Urlicha Sedlaga ( vydalo Panorama,Praha, 1986 ) půjde jistě sehnat přes on-line antikvariáty.

Nebo : Migrace zvířat od Johna Cloudsleyho-Thompsona ( vydal Albatros,Praha,1988 )

Howto,

nemohu mluvit za evolucionisty, ale pokud vím, tak se shodné znaky, nebo i celková anatomická podobnost i u geneticky nepříbuzných druhů vysvětluje mj. tzv. divergencí, což je jistá obdoba analogie či homologie.

Má to jistou logiku, kterou však lze použít dvojsečně. Dejme tomu, že v určitém biotopu, v určité nice je třeba stejný způsov obživy. Její získání musí korespondovat z fyzikálními zákony, které jsou pro daný způsob obživy jednotné a dle evoluce se jim nakonec musí podřídit i shoda anatomie = kdo chce rychle běhat, musí mít dlouhé nohy, silné srdce a dobré plíce, bez ohledu na druh. Kdo chce dobře létat, musí svým tvarem těla odpovídat jednotným zákonům aerodynamiky což platí i pro pohyb pod vodou, který podle evoluční teorie vede v konečném důsledku ke stejnému proudnicovému tvaru těla jak u ichtyosaurů, tak u paryb typu žralok, tak u savců typů delfín.

Prostě stejné prostředí = stejné = fyzikální zákony = stejná nebo podobná anatomie. Tyto shody můžeme opravdu pozorovat u specializovaných druhů - např. pro život ve stepi, ve vzduchu, ve vodě, atd. Stejně tak lze ale argumentovat tak, že Tvůtce přírodních a fyzikálních zákonů stvořil dané typy zvířat právě ve shodě z fyzikálními zákonitosmi prostředí do nějž je původně umístil, přičemž jim samozřejmě dal do vínku dost velkou variabilitu v rámci přizpůsobivosti, tak aby se daný druh při změně prostředí vlivem např. klimatických změn byl schopen přizpůsobit a nebyl kvůli přílišné specializaci odsouzen k vyhynutí.

Ale na podrobné vysvětlení těchto mechanismů a jejich příčin z hlediska ET se budete muset asi opravdu zeptat spíše evolucionistů, i když mám pocit, že ani na teoretické úrovni vysvětlení mezi nimi v dílčích aspektech nenajdete vždy jednotu a shodu.

Obrázek uživatele howto

Rozdíl mezi alopatrickou a sympatricko speciací

Zatím nikdo nekomentoval výše uvedené rozdíly:

alopatrická speciace
Vznik nových druhů, při kterém je areál původního druhu rozdělen geografickou bariérou. Na obou stranách bariéry se populace vyvýjí odděleně a vlivem hromadění pomalých změn vznikají dva druhy. Pokud geografická bariéra zmizí před vytvořením reprodukční bariéry vzniká tzv. hybridní zóna.

sympatrická speciace
Popisuje vznik více druhů z jednoho původního bez působení geografické bariéry. Vysvětluje speciaci u býložravců s druhově omezeným spektrem potravy, kteří přecházejí na nové zdroje potravy a ztrácejí tím biologický kontakt s jedinci původní populace.

Zajímalo by mne, jak evolucionisté vysvětlují skutečnost, že nějaký druh se na různých místech a v různých podmínkách vyvinul úplně stejně?

Naše kreacionistické vysvětlení je jasné. Původní pradruhy stvořil Bůh. Z evolucionistických jsem zaslech jen to, že původně různé druhy se hybridizací mohou začít jevit jako jeden druh, ovšem to by zase dokazovalo jen kreacionismus, tzn. když se druhy mohly křížit, logicky šlo původně o jeden pradruh. Nebo chcete snad tvrdit, že se nezávisle na sobě vyvinuly druhy, které se mohly křížit, ale neměly k tomu geograficky možnost? Či se pradruh rozdělil, pak se vyvíjel samostatně, aby se pak nakonec znovu zmixoval, že ano? Ale jak je pak možné, že jsou některé druhy třeba i 220 mil. let stejné?

Myslím, že článek velmi vtipně upozornil na vnitřní evolucionistické názorové rozdíly na tak základní věc jako je speciace. Pochopitelně když se nedohodnou vymyslí ještě peripatrickou oscilující speciaci, která si vezme od každého něco. Darwinisté tápají, už to ani nejsou oni, už nedokáží ani vysvětlit zda pavouci jsou hmyz a nebo samostatná skupina živočichů. Právě hmyz má největší diverzitu a dalo by se to na něm dobře vystudovat, třeba přemístěním na nějaké jiné rostliny apod. Třeba mandelínku s branbor na akorku, třeba by pak mohla vzniknout mandelínka okurková a ty dva druhy by pak mohly vytvořit hybrid mandelínka bramboukurková. Ha Ha Ha Party

Evolucionisté přiznejte si, Darwin se mýlil, jste v koncích. Nakonec se snad shodneme, podobně jako zastánci sympatrické speciace si totiž myslím, že druhy vznikly z původního pradruhu. mandelínka bude pořád mandelínkou byť větší či menší.

Predispozice :-)

Johnson

Mám doma jak Dějiny židovského národa, tak Dějiny 20. stol., i Dějiny Křesťanství a též Bullocka. Takže vím, že to nejsou žádné brožurky Smile

V dějinách křesťanství je z hlediska konkrétního tématu, které právě rozebíráme zajímavá ta část, kde Johnson popisuje vztahy Nacistického režimu a církví. Pro některé křesťany to bude dost šokující čtení. Zvlášť zajímavá je pasáž od str.440 po str.456. Ale neméně zajímavá a pro někoho šokující je většina dějin křesťanství vpodstatě zhruba od doby Konstantina Velikého, kdy se křesťanstvo postupně zřeklo své neutrální oddělenosti od světa a začalo se aktivně podílet na politice jejímž pokračováním je dle von Klausewicze i válka.

Triturus

Já s vámi víceméně souhlasím Smile Jen jsem chtěl trošku nadzvihnout místní fundamentalisty, pro které je ideovým zdrojem všeho nacistického běsnění evoluční teorie Smile
Doporučoval bych ale všimnout si jednoho aspektu - největší totalitní režimy 20. století více nebo méně otevřeně náboženství potlačovaly. Protože ve zděděných lidských instinktech nelze trvale pěstovat dvojí víru, nábožensví by konkurovalo státní doktríně. Někde v člověku ty dispozice jsou a současnými scanovacími metodami je lze i vědecky zkoumat.
Minimálně jednu z vámi doporučených knih (Alan Bullock) jsem četl, přestože to není žádná útlá literatura. Paul Johnson je mým oblíbeným autorem, Dějiny 20. století jsou napsané s notnou dávkou humoru, ale ne na úkor věcnosti. Četl jsem Dějiny židovského národa, ale Dějiny křesťanství mi zatím unikaly. Kouknu se v knihovně.

Predispozice

"Tato dispozice se BEZPOCHYBY vyvinula evolučně a lze si představit spoustu situací, kdy náboženská víra jednoznačně přispívá k přežití jednotlivce nebo skupiny."

Tam konkrétně MEMETIKA se podle mě pohybuje už za hranicí empirické vědy = tedy spíš v oblasti evoluční fantazie, kdy je přání otcem myšlenky a ta by měla být i dcerou činu. Smile

http://scienceworld.cz/biologie/mem-jen-nesikovny-vyraz-pro-popperuv-3-s...

http://scienceworld.cz/biologie/odpurci-memetiky-je-to-veda-koktejlovych...

http://www.tvarpraveku.wz.cz/puper37.htm

Customize This