Může se vyvinout jeden druh živého organizmu v jiný?

Ne, nemůže, protože živé organizmy byly stvořeny Bohem v jasně vymezených skupinách, které nelze navzájem plodně křížit. Možné jsou jen modifikace (variabilita) v rámci druhu, např. současná plemena psů vznikla velmi pravděpodobně z kdysi Bohem stvořeného páru dvou pravlků – to není evoluce, ale jen výběr z původní stvořené pestrosti možností. Rozhodně však není možné, aby se například z veverky vyvinula opice (protože veverka nenese ve svých genetických informacích znaky pro opici). Je důležité chápat rozdíl mezi současným biologickým termínem druh (species) a termínem stvořitelským/biblickým (baramin - viz samostatné FAQ). Současní biologové (taxonomové) označují mnoho dnešních, blízce příbuzných organizmů, za různé a často i nové druhy (species), ty však geneticky patří do jediného původního druhu (baramin). Pouze původně stvořené druhy (základní typy) se nemohly plodně křížit. Pro pochopení rozdílu mezi variabilitou a evolucí si stačí uvědomit, že vybírat lze jen z toho, co už existuje. Výběr (selekce) tedy netvoří nové geny, jen vybírá z těch, které už stvořeny byly a v genomu/genofondu čekají na svoji realizaci (exprimaci). Takže vše, co evolucionisté označují za „nový druh“ lze kategorizovat jako „nový projev starého druhu“, tedy nová variabilita – ve fenotypu se projevily nové znaky, které už dávno existovaly ve starém druhu, ale dosud se nerealizovaly (nedošlo k exprimaci příslušných genů). Velmi dobrý příklad je současných asi 500 psích ras (plemen). Kdybychom z kynologických knih a historie nevěděli, jak tato plemena vznikla, evoluční biologové by je prohlásili za evoluční novinky, nově vyvinuté druhy a zřejmě i rody – a to samé by učinili s jejich zkamenělinami. A přitom jde o druh jeden (Pes domácí, Canis familiaris) s mnoha varietami (plemeny).

Pro další informace:
http://www.memento.junweb.cz/jakse/omyl4.htm
http://kreacionismus.cz/content/100-let-pokusu-na-octomilce-zadna-evoluce
http://kreacionismus.cz/memento/spzo23.htm

Customize This