Mořský koníček

Jerry Bergman

(Z http://creation.com/sea-horse přeložil Pavel Kábrt - 7/2014. Článek vyšel v časopisu Creation 5(3):10-10 v lednu 1983. Tento časopis je možno objednat zde.)

S hrudí, se kterou se může naparovat jako holub voláč, a oděn do pestrého pancéřování, uchvacuje mnoho lidí. Je to 10 cm obrněné krásy, s ocáskem pevně svinutým kolem mořské řasy, ve vertikální plavební pozici ve svém zelenkavém světě vody. Je to jediná ryba, která plave vzpřímeně, čehož dosahuje pomocí speciálních bublin uvnitř svého měchýřku. Citlivé buňky na horní straně měchýřku detekují, kdy je bublina na špatném místě; zvíře se pak natáčí tak dlouho, dokud necítí, že bubliny jsou na správném místě. A to bude až poté, až bude koník zase rovně nahoru.

Pokud máte dost divokou představivost a pokusíte se předělat kteroukoliv jinou rybu na mořského koníka, pak pochopíte, proč dosud žádný vědec nebyl schopen navrhnout jakoukoliv evoluční výhodu pro zvíře, které plave jako koník. Bezpochyby, plavat v této vzpřímené pozici kupředu je poněkud obtížné – asi jakoby se ocitl kůň bez končetin v nějakém špatném světě. A bez toho měchýřku se ani moc rychle pohybovat nemůže. S proděravělým měchýřkem koník bezmocně klesne ke dnu a zemře, pokud se rána nezhojí.

Ale koníček mořský není jen rybou plovoucí na svém ocasu. Jeho celé tělo je vlastně postaveno kolem jeho způsobu plavání, s propracovaným mechanizmem pro udržení rovnováhy i v době spánku. Nemůže se překotit.

Jeho jedinečnost je demonstrována i tím, že pro svůj evoluční původ nenabízí absolutně jedinou stopu. Žádné přechodné články. Žádné příbuzné ryby – napůl mořští koníci. Dokonce i jeho ploutve jsou úplně jiné. Na rozdíl od ostatních ryb, koníček má jen jedinou ploutev, jednu širokou na svých zádech.

Jasně patrný projekt, vetkaný do tohoto malého stvoření, se odráží též na jeho neuvěřitelných očích. Podobně jako suchozemský nezbeda chameleón, mohou se jeho oči nezávisle pohybovat. Jedním okem může koukat vlevo, zatímco druhým se dívá vpravo. Toto zařízení je neuvěřitelně užitečné tehdy, když se nedokážete moc rychle pohybovat. Když se koníček pohybuje u hladiny, může snímat jak vlny nahoře tak ty pod ním současně – je to tedy to nejlepší z obou světů. A stejně jako chameleón, i on umí přizpůsobit svoji barvu okolí, a tak se schovat. Jako taková malá podivná dráčata, mořští koníčci tráví mnoho svého času připoutáni k řasám, mezi kterými žijí. Mnoho z nich nejen že má stejnou barvu jako řasy, ale dokonce se jim i podobají. Říkáte, že se mezi nimi „schovávají“? Dost možná ano, ale na druhé straně mořský koník zas až tak moc nepřátel nemá. Jeho kostěné oplátování a hořká chuť odradí každého, snad až na ty nejhladovější.

Pozorovat, jak táta mořského koníčka dává vznik několika stovkám malinkatých mořských koníčků, je unikátní drama. Svůj podíl na celém procesu reprodukce matka skončí poté, co pečlivě umístila svá oplodněná vajíčka do tatínkova vaku, podobného tomu, jaký má klokan. V něm vajíčka zůstanou následujících čtyřicet pět dní. Otec o ně pečuje až do doby, kdy jsou malí koníčci schopni sehnat si svojí vlastní potravu. Poté mnozí rychle zmizí, aby se starali už sami o sebe.

Je také nádherný pohled na to, když některý malý koníček se obtočí kolem táty a dopřává si projížďku jako stopař.

Proč je mořský koníček takový, jaký je? Jeho podmořské oplátování a všechno to kolem je důkaz velmi pečlivého konstrukčního umění. I kdyby tu neměl žádný jiný význam, než aby se na něm člověk pokochal jeho krásou, byl by jeho účel splněn. My lidé jsme tak často zaslepeni touhou po poznání, že se zapomeneme radovat ze světa, který Bůh učinil. Konec konců je to svět, ve kterém nám náš dobrý Přítel zapůjčil celou sadu cenných věcí.

Podobné články:

The amazing sea horse
Enter the sea dragon
Pygmy pipehorse pipe dream

Pozn. překl:
Navrhuji evolucionistům novou převratnou syntetickou teorii: mořský koník vznikl milióny let trvajícím křížením ryby, klokana a koně v eocénu v oceánu, když se koně a klokani pokoušeli zpět dobýt vodu a stát se rybovitými savci; tehdy docházelo ke křížení. Žel, zkameněliny z tohoto procesu se nezachovaly. Velkému Darwinovi a všem jeho stoupencům buď sláva a čest na věky věkův amen! Kreacionistům neustoupíme!

PřílohaVelikost
00696-23.7.2014-morsky_konicek.doc407 KB
Průměr: 5 (3 votes)
Customize This