Molekulární ekvidistance (=stejná vzdálenost): potvrzení diskontinuity?

Molekulární ekvidistance - stejná vzdálenost - potvrzení diskontinuity_1-úvodní obrázek.jpg

(Z http://www.icr.org/article/5867/ přeložil Pavel Kábrt – 2/2011

Výzkumný tým ICR zabývající se vědou o životě využívá sekvenční srovnávání, aby znovu přezkoumal již publikovaná molekulární data, a hledá jejich diskontinuity. (1) Jedno z našich předběžných zjištění má fascinující důsledky vzhledem k biblickému modelu počátků.

Předchozí článek uvedl tabulku čísel možných výsledků u porovnávání genových sekvencí řady organizmů (2) Zde je další tabulka skutečných výsledků v přiřazování a porovnávání proteinových sekvencí genu cytochromu b (jde o gen pro vnitřní energii buňky) u šesti různých druhů.

Molekulární ekvidistance - stejná vzdálenost - potvrzení diskontinuity_2-tabulka.jpg

Číslo v každé buňce reprezentuje procentuální shodu mezi molekulárními sekvencemi dvou porovnávaných druhů. Tato data jsou podobná datům u jiného genu pro využívání vnitrobuněčné energie, cytochromu c, což v roce 1985 diskutoval Michael Denton ve své klíčové práci, kritické vůči evoluci. (3)

Jaký vztah mají tyto výsledky vzhledem k původu těchto molekul? Evolucionisté nadšeně vykřikují, jak jsou porovnávání mezi člověkem a ostatními druhy uspořádaná do hierarchického vzoru (což je zobrazeno levým krajním sloupcem tabulky). Spatřují v tom vyplnění předpokladů ohledně evolučního stromu života. (4)

Jenže, jak už Michael Denton pozoroval (3) a jak i my také pozorujeme, ony řádky s daty zobrazují něco úplně jiného. Jak ukazují srovnávání kvasinky se všemi dalšími organizmy v tabulce (je v nejspodnějším řádku), cytochrom b kvasinky nemůže být uspořádán do žádné možné hierarchie s jinými organizmy; kvasinka je ekvidistantní ke všem ostatním organizmům. Takže to vypadá, že cytochrom b kvasinky je izolovaný, oddělený a zcela odlišný od všech ostatních druhů v tabulce – je stejně tak blízko broukům jako lidem! V jistém smyslu se tedy kvasinka jeví diskontinuální (nesouvisející, oddělená) od všech ostatních organizmů v tabulce. Což odpovídá předpokladům v Genesis 1.

Tyto výsledky vzbuzují celou řadu dalších výzkumných otázek:

1. Je toto schéma či tento vzor (podobný pozorovanému cytochromu c) oprávněný jen v genech se vztahem k energii? Anebo je tento jev ekvidistance obecně platný napříč všemi skupinami genů?

2. Proč lidský cytochrom b tento vzor ekvidistance nevykazuje?

3. A jak je to s ostatními druhy, které evolucionisté mohou použít ke konstrukci „stromu života“ – vykazují tyto druhy vzor striktní ekvidistance nebo vzor striktní hierarchie?

Výše uvedená data vzbuzují jednu definitivní otázku, která je zvlášť příhodná tento měsíc, kdy oslavujeme 50. výročí vydání knihy The Genesis Flood: Které molekulární rozdíly mezi tvory plynou z původních genetických hranic stvořených druhů, a které pocházejí z diverzifikace uvnitř stvořených druhů až po stvoření (a pro organizmy, které byly na arše) a po potopě? Je jasné, že potopa neměla své důsledky jen v geologii, ale také v biologii. Ústřední teze Genesis Flood – že potopa je jednou z kritických událostí pro vědu o původu – není o nic méně platná dnes, než tomu bylo v roce 1961.

Aktivně hledáme odpovědi na tyto otázky a jsme plni očekávání, co tyto studie přinesou.

Odkazy:

1. Jeanson, N. 2010. Literature Review: Molecular Data and the Tree of Life. Acts & Facts. 39 (12): 6.
2. Jeanson, N. 2011. Looking for Molecular Discontinuity: The Use of Sequence Alignments. Acts & Facts. 40 (1): 6.
3. Denton, M. 1985. Evolution: A Theory in Crisis. Bethesda, MD: Adler & Adler.
4. The not-so-angry evolutionist. Cosmic Log. Interview with Richard Dawkins posted on cosmiclog.msnbc.msn.com, accessed December 13, 2010.

PřílohaVelikost
Molekulární ekvidistance - stejná vzdálenost - potvrzení diskontinuity.doc422 KB
Ještě nehodnoceno. Buďte první :-)

odkaz

Souhlasím Telesto

vždyť je to potvrzení zprávy z Genesis, kde je popsáno jak a proč had o končetiny přišel.

Třeba

Drápy hroznýše.

Obrázek uživatele Telesto

Vývoj končetin

Hlavní problém je ten, že končetiny ještěrů pokud by vznikli ještěři z hadů by nebyly homologické ke končetinám např. savců nebo obojživelníků. A to jsou. Pak by byla možnost, že z hadů vznikly všechny druhy plazů, obojživelníků, savců a ptáků. Čemuž zase neodpovídá fosilní záznam. Ale důvodů proč si myslet, že hadi vznikli ze čtvernožců je více...

„Nad lidskou blbostí se taky nedá zvítězit. Ale nikdy se nesmí přestat proti ní bojovat.“
– Jan Werich

Vývin končetin z ničeho by

Vývin končetin z ničeho by předpokládal vysoce nepravděpodobnou mutaci genů, končetiny mají desítky svalů, kostí obrovské množství cév a rovněž mají řídící centrum v mozku bez kterého by byly jen na obtíž, nejsou bičíkem u bakterie, jsou značně nezjednodušitelné. Nějaký postupný vývoj by musel být zaznamenán ve fosilích ale není, všichni ještěři, savci a ptáci mají končetiny jako modifikace společného vysoce propracoveného základu - stejný počet 4, podobný počet kostí a svalů.Proč např. žádný savec nemá 6 noh nebo dvě hlavy? K takovým mutacím dochází i dnes jenže vše to jsou jen poškozené zrůdy bez šance na založení vlastního druhu a tak tomu bylo i dříve, krom toho k založení nového druhu potřebuješ dva jedince stejného druhu a opačného pohlaví, se stejným počtem chromozomů.Přitom 6 nohou by mohlo být evoluční výhodou jako u hmyzu.

Obrázek uživatele Nosotonda

Telesto

Logicky vzato je pravděpodobnější varianta KS, tedy to, že plazi byli původně bez nohou a teprve později se jim nohy tím, že přešli na sucho vyvíjely.
Diskusně vzato bylo by vhodnější uveřejnit, co konkrétně dokazují fylogenetické analýzy, embryologie, apod.)
S Pavlovou K. kůží na trh vzato, jsou na tomto blogu uveřejňovány články, které jsou volně k diskusi, na schválení, na rozcupování, na zamyšlení. Tak by byla vhodnější reciprocita.
Noeticky vzato nelze vyloučit antitezi, že tato fosílie byla tímto tvorem s touto anatomií od svého stvoření.
Odborně vzato bez odkazu na odbornou literaturu je diskusní příspěvek pouze na úrovni anonymní informace.
Přátelsky vzato věřím, že další informace prospějí diskusi.

Nosotonda
................................................................................................................ Lepší jest muž trpělivý než silný; a kdo panuje nad myslí svou, lepší jest než ten, kterýž dobývá města /Kniha Přísloví/

Obrázek uživatele Telesto

Pro KS

Jistě by se na to dalo dívat i tímto způsobem. To je fakt. Nicméně musíme naše hypotézy konfrontovat s fakty. Tak například ve fosilním záznamu skutečným hadům předchází hadi "s nohama". Což by se ještě dalo vysvětlit nedostatečným fosilním záznamem, nicméně genetika takový pohled zcela jistě vyloučí úplně po všech stránkách (fylogenetické analýzy, embryologie, apod.).

„Nad lidskou blbostí se taky nedá zvítězit. Ale nikdy se nesmí přestat proti ní bojovat.“
– Jan Werich

Obrázek uživatele Nosotonda

Ing.Pitřík, Čulis

Potvrzuji, že Nostodont a Nosotonda je to samé, k obrazu Božímu stvořené individuum. V případě, že mám jen málo času, hlásím se jako host Nostodont.

Nosotonda
................................................................................................................ Lepší jest muž trpělivý než silný; a kdo panuje nad myslí svou, lepší jest než ten, kterýž dobývá města /Kniha Přísloví/

Fosílie mezidruhu

Uvedený nález fosílie přechodného živočicha by mohl docela dobře dosvědčovat opak: Jak ještěři získávali nohy (při vývoji z původních společných předků hadů a ještěrů). Jinak řečeno: když mohly ryby "vylézt" na souš jako obojživelníci, proč by nemohli předcházet také dnešním ještěrkám. Dnes nalézáme jak hady, tak ještěrky.

Jak hadi ztráceli končetiny

Customize This