Mohou dinosauři vyvrátit evoluci?

To je další Achillova pata!


Z http://creation.com/dinosaurs-falsify-evolution přeložil Pavel Kábrt - pavelkabrt@seznam.cz – 9/2016. Článek vyšel na stránkách CMI 2. srpna 2016. Translation granted by Creation.com - Přeloženo s povolením od Creation.com /CMI/, která je vydavatelem časopisu Creation. Anglickou verzi časopisu je možné si objednat zde. Na stránkách CMI jsou i další české články zde.
CMI – Creation Ministries International /Mezinárodní kreacionistická služba/ je celosvětovou organizací, která se řadí ke kreacionistickým organizacím mladé Země a doslovného výkladu Bible /jako jsou např. ICR, CRS, AiG aj./. Zabývá se rozšiřováním vědecké pravdy o stvoření světa Bohem v protikladu k evolucionistickým nevědeckým báchorkám, jak svět stvořil sám sebe.

dinosaurs

iStockphoto

Dinosauři jsou neustálým zdrojem úžasu mladých i starých. Rozhovory o dinosaurech jsou na CMI církvemi často nejvíce požadovaná témata, a nevyhnutelně toto téma vždy zazní během našeho tématu odpovědí a otázek. Proč je tomu tak? Vždyť přece vedle dinosaurů máme tisíce vyhynulých tvorů, které nacházíme ve zkamenělém záznamu—různé typy korýšů, hmyzu, ryb, obojživelníků, plazů a ptáků. Bibličtí kreacionisté nemají žádný problém na toto odpovídat, protože Bůh mohl všechny tyto organizmy stvořit. Například během 5. dne stvořitelského týdne, asi před 6 000 lety, stvořil mořské a létající živočichy a 6. dne stvoření stvořil suchozemské tvory. Jakmile ale padne řeč na dinosaury, je tu jakési podivné tajemství. “Jak sladíte dinosaury s Biblí? Proč v Písmu nejsou zmiňováni?” jsou běžné otázky, které dostáváme.

Dinosauři = milióny let?

Většina křesťanů netuší, že tyto otázky klade jen v důsledku evolučního masírování mysli. Jednoduše řečeno, většina lidí je ve zmatku, protože celé téma s dinosaury je pevně propojeno s milióny let (Millions Of Years-MOY). Stejně tak jsou dinosaury fascinováni lidé světští, a existuje spousta filmů, dokumentů a dětských knih; také muzeí, které dinosaury elegantně znázorňují v rekonstruované podobě vždy v rámci evoluce coby MOY (miliónů let - viz Darwinovský slovník). A tyto údajné ‘důkazy’ zřejmě ohromí mnohé.

“Podívejte se, nacházíme jejich kosti, takže jsou skuteční a musí být MOY (milióny let) staré.”

Pevnost MOY (miliónů let) je tak silná, že se dokonce i upřímní křesťané občas uchýlí k nějakým nebiblickým myšlenkám; třeba řeknou, že dinosauři existovali v údajné časové mezeře mezi Genesis 1:1 a 1:2. Někteří zmatení křesťané dokonce tvrdili, že Bůh stvořil zkameněliny, aby vyzkoušel naši víru a jiní dokonce tvrdí, že to jsou padělky.

Zde jde o jednoduchou ukázku nebiblického myšlení v takových věcech. Proto je hlavním důvodem, proč CMI jde za církvemi, pomoct věřícím, aby dělali logické dedukce z Písma u věcí, kde by se povrchně mohlo zdát, že tam Bible mlčí. Víme třeba, že dinosauři existovali na základě jejich zkamenělin. Jsou to suchozemská zvířata, takže byla vytvořena 6. dne stvořitelského týdne, spolu s lidmi. A ejhle! To tedy znamená, že dinosauři a člověk byli současníky. Když ale začnete tvrdit, že dinosauři žili jen před pár tisíci lety společně s člověkem, lidé se na vás začnou dívat jako na ty, kteří nechali svoje mozky před vstupem do kostela!

Evolucionisté tvrdí, že je nemožné, aby kterýkoliv člověk viděl živého dinosaura, protože ti vymřeli před 65 MOY (milióny let). Podle evoluce je člověk (Homo sapiens) nedávným příchozím na evoluční časové stupnici, který se objevil až někdy kolem 200 000 let před námi. To je 300 násobný časový rozdíl. Navíc evolucionisté tvrdí, že se někteří dinosauři nakonec vyvinuli v ptáky (kupodivu právě ti ‘plazopánví’ dinosauři, namísto ‘ptakopánvých’ dinosaurů). Bible však udává, že ptáci předcházeli dinosaurům, protože byli stvořeni 5. dne (jeden den před suchozemskými živočichy).

Dinosauři = milióny let? Teď už ne!

Dinosauři představovali pilíř evoluce—pevnost, která, žel, vedla bezpočet lidí (zvláště naše děti) k víře v MOY, milióny let evoluce. Bibličtí kreacionisté však proti tomu vedou spor a ukazují pravdu o těchto nádherných stvořeních. Názorový proud se mění a evoluční domněnky o jedněch z nejúžasnějších tvorů Božího stvoření se obrací vzhůru nohama.

Archeologické důkazy

Mnoho let časopis Stvoření a naše další publikace ukazovaly sošky, kresby, gobelíny, vázy a ornamenty atd., kde lidé ztvárňovali dinosaury, které museli vidět z první ruky, jelikož jsou na nich vytvořeny neuvěřitelné detaily. Všimněte si třeba rytin (leptů) na mosazi kolem hrobky biskupa Bella v katedrále Carlisle na severu Anglie. Byl zde pohřben v roce AD 1491. Snadno tam poznáme i ostatní tvory, jako jsou netopýr, pták, ryba a dokonce psa s obojkem! Avšak jedna rytina zobrazuje dva, krky do sebe zakleslé, sauropody (mají dlouhý krk a ocas). A dokonce lze jednoho specifikovat zřejmě jako shunosaura, což je málo známý dinosaurus s kostěnou palicí a ostny na ocasu. Je pozoruhodné, že ten druhý tyto rysy nemá. Máme dnes desítky podobných příkladů z celého světa, což je pro evoluční teorii zhola nemožné, pokud člověka a dinosaury odděluje 65 miliónů let.

Vědecký důkaz—měkká tkáň

Flickr/CLS Research Office

hadrosaur-skin

Kůže hadrosaura

Našim příznivcům jsme tu zprávu poprvé přinesli v 90. letech dvacátého století, kdy paleontoložka Dr. Mary Schweitzerová tvrdila, že našla nezkamenělé krevní buňky ve stehenní kosti Tyrannosaura rex. V té době nastalo mohutné úsilí zdiskreditovat toto tvrzení; evolucionisté se snažili prokázat, že nálezy mohou být všechno možné, jen ne dinosauří krevní buňky. Jak moc se ale mýlili! Teď už máme nesčetné příklady nálezů měkkých tkání, včetně vaziva, masa, dalších mnoha krevních buněk a dokonce kůži hadrosaura. Všechna tato tvrzení jsme uvedli v v časopise Creation [Stvoření] a na CREATION.com.

Dinosauří DNA

commons.wikimedia.org

dino-dna

DAPI [barvivo] vázané ve dvojitém žlábku šroubovice DNA.

Ještě více šokující byl objev DNA v kostních buňkách dinosaurů, o které se tvrdí, že je 65 miliónů let stará. Přitom DNA je velmi nestabilní chemická molekula a propočty ukazují, že při všech možných teplotách a rozmanitých podmínkách nemůže přežít milióny let.

Testy na uhlík-14

A mnohem později přišlo odhalení, že všechny testované dinosauří zkameněliny obsahují uhlík-14 (14C). To vytočilo evolucionistickou komunitu až tak, že dokonce podrobila cenzuře vědecké výsledky na velké mezinárodní konferenci. Z mnoha typů radiometrických datování je 14C používáno pro datování organických materiálů (ne hornin atd.), a má velmi krátký poločas rozpadu v trvání 5 730 let. Bylo tedy odhadnuto, že by žádný detekovatelný 14C neměl být nalezen v čemkoli starším než 60 000 (hypotetických) let. Můžeme mít ještě nějaký silnější vědecký důkaz, který přímo zavrhuje dogma o dinosaurech starých milióny let?

Zmapoval jsem tedy několik větších pohledů, které vám, jak doufám, ukázaly, že dinosauři nejsou žádnými důkazy pro evoluci—ale jsou naopak velkým důkazem pro časový rozsah Bible. Potřebujete-li více informací, otevřete si Dinosaur Questions and Answers. Protože spolu s dinosaury jsou rozšířeny pověsti o miliónech let (MOY), může být tato naše informace pro lidi, kteří ji předtím nikdy nedostali, velmi překvapivá, ale ještě důležitější je, že může změnit jejich život. Jason W. napsal:

“Tyto stránky [creation.com] jsem objevil nedávno, velmi se mi líbí a jsou pro mne plné informací. Ve svém životě víry jsem po velmi dlouhou dobu bojoval s pochybami, které převážně pramenily z evoluční teorie a teorie o dinosaurech a vědeckého materiálu…”

Náš přítel Vance Nelson je důležitým přispěvovatelem v oblasti kreacionismu, který vytváří biblický pohled na dinosaury. Je autorem knihy Untold Secrets of Planet Earth: Dire Dragons [Nevyřčená tajemství planety Země: Strašní draci]. Když Sharon M. slyšel Vance mluvit na konferenci CMI, napsal:“Opravdu se mi prezentace o dinosaurech a dracích velmi líbila a ‘důkazy’ poskytnuté Vancem Nelsonem byly vynikající. Dinosauři jsou opravdu ‘výkladní skříní’ evolučních tvrzení a protože se tak velmi moc líbí dětem, myslím si, že když dinosaury umístíme na Archu Noemovu a do popotopní historie, začne to děti přitahovat na cestu k biblickému světovému názoru.”

Ano, to je pravda. Můžeme takhle začít ukazovat jasná biblická fakta a linii důkazů, které mohou lidé následovat.

Biblické důkazy

Asi už víte o biblickém popisu tvora jménem behemot v Jobovi 40:15–24. Když Bůh mluvil k Jobovi během jeho zkoušek, říká mu, aby uvažoval o mocném behemotovi, kterého učinil společně s ním (6. dne stvoření). Poté Bůh uvádí o behemotovi několik detailů. Připomíná Jobovi, že byl jedním z prvních ‘Božích činů’; dále, že žere trávu jako vůl (je to vegetarián); má kosti jako bronzové trubky a jako železné tyče; může stát v řece Jordánu s tlamou proti vzedmutým vlnám; ale skutečná stopa, že se jedná o sauropodního dinosaura, je v popisu jeho ocasu, který je jako cedrový strom.

Job zřejmě žil v oblasti Středního východu, proto mu Bůh připomíná mohutné libanonské cedry. To byly obrovské stromy, ze kterých později Šalomoun vystavěl chrám. Žádné současné suchozemské zvíře s ocasem jako cedr nám dnes nemůže přijít na mysl. Ukazuje to jedině na sauropodního dinosaura.

Rozličné sady důkazů

Samozřejmě je snadné odmítnout jednu sadu důkazů, ale jak bylo zmíněno výše, je jich několik. Protože prakticky každý člověk byl vystaven evolučnímu učení coby ‘faktu’, je třeba se od toho ‘oprostit’ a tyto evoluční informace odhodit zvláště proto, že nejsou přesné a vytvářejí v našich životech překážky. To se týká především snahy dosáhnout lidi ztracené, kteří jsou pod vlivem víry, že evoluční učení je fakt.

wikipedia.org

lebanese-cedar

Libanonský cedr

Rozbití takových pevností a informování věřících, to je hlavní poslání CMI. Jak nás ve skutečnosti samo Písmo napomíná:

“Zbraně našeho boje nejsou světské, nýbrž mají od Boha sílu bořit hradby. Jimi boříme lidské výmysly a všecko, co se v pýše pozvedá proti poznání Boha. Uvádíme do poddanství každou mysl, aby byla poslušná Krista. (2. Korintským 10:4–5).

Tyto hradby se mu opravdu zbořily, jak nám píše Rich D. ve svém emailu:

“Mohu dosvědčit a vím, že máte ve svých záznamech mnoho dalších takových svědectví—četl jsem je—že CMI pomáhá nejen těm, jejichž víra zeslábla, ale i těm, kteří se ani k víře nedostali. Vyrůstal jsem v hluboce sekulárním prostředí … měl jsem to za samozřejmé a logické, že pro křesťanství není žádný rozumný argument a že materialistické historické povídačky, tak mocně tlačené většinovými médii (samozřejmě společně s útoky na naprostou přesnost dalších historických kanonických knih) jsou v základu nepopiratelným faktem. Ale když přišla moje chvíle, tak mne duch svatý vedl k informacím od CMI a já jsem zjistil během týdnů, jak moc jsem se mýlil.

“Naprosto bez pochyb vím, že ve stejné situaci, jako jsem byl já, je dnes mnoho dalších lidí a mým úmyslem je zbytek svého života věnovat hledání těchto lidí a zprostředkování jim těchto vynikajících informací od CMI…Chvála Bohu!”

Dinosaury má rád každý!

Dinosauři jsou vlastně takovým jedním velkým evangelizačním nástrojem k otevření rozhovoru s nevěřícími, kteří uvádějí evoluci jako důvod k odmítnutí křesťanské víry. Vždy jsem velice věřil, že evangelizace musí začínat doma. Rodiče i prarodiče by si měli uvědomit, že naši mladí získávají většinu těchto informací o těchto fascinujících tvorech ze světských zdrojů. Nemůže tomu být jinak, když jsme tím bombardováni 24 hodin denně a 7 dní v týdnu. A pokud se tomu nepostaví hráz, vytváří se možnost vzniku silných pevností, ve kterých jsou dinosauři a podobní spojení s milióny let a tyto MOY - milióny let, poté zbaví lidi důvěry v Písmo. Chceme-li v našich rodinách zachovat víru, musíme všichni ‘obnovit svojí mysl’ (Římanům 12:2) a poddat ji, i vzhledem k těmto informacím, korektnímu biblickému přístupu.

Na závěr bych vás rád povzbudil ve dvou věcech

  1. Přijmete pro pomoc vám i vašim rodinám od CMI informace, které nabízejí?
  2. Zvážíte možnost podpořit CMI, aby mohla dál tyto informace šířit?

Související články

Další čtení

PřílohaVelikost
971-2.9.2016-mohou_dinosauri_vyvratit_evoluci.doc156.5 KB
Průměr: 5 (6 votes)

Re:Vlasta

bud aspon chvilu pti zmysloch, zamysli sa, precitaj si aj o inom zvierati popisovanom v biblii a zistis, ze nielen behemot ale aj leviatan je ukazkou fantazie pisatelov biblie.
Hadam si to najst vies, ale namatkovo opis leviatana

jeho kychanim sa rozpaluje teplo
z ust mu unikaju pochodne, lietaju iskry z nozdier vyfukuje paru
jeho dych zapaluje ohen,z tlamy mu slaha plamen

atd...
...
takze ake zvieratko to opisuju?
Nie je potom definovanie behemota rovnaka rozpravka?

Ale ako som vyssie napisal, sebakritika veriacich je nulova

Však je to jen opis rafaeli.

Kazdy sudny clovek sa len zasmeje, lebo nic take nepozname

Je to řečeno tak, jak by to řekl normální člověk, kdyby něco takového viděl. Krom toho je to řečené v přirovnáních. Je to řečené v přirovnáních, protože když by ten někdo řekl jen - pohleď na "behemota" - co si asi má pod tím člověk dnes představit? Snad žížalu? Nebo slona? Nebo vlaštovku? Mouchu? Je to řečené a sdělené tak, abych si pod tím mohl i dnes, po tolika tisících letech představit zhruba to, jak to asi tenkrát mohlo vypadat. Což se dnes právě velmi dobře kryje s vykopávkami některých zkamenělých živočichů. Což je dobře, protože se tím potvrzuje, že ta historie se nepočítá v domnělých milionech letech, jak nás to učí někteří nerozumní lidé. V.S.

Re: Vlasta

ale ked sa ti velmi cnie za neznamym druhom ,ktoreho teda biblia opisuje, a taky druh ani naozaj nie je, co ma atributy opisane v biblii skusme teda podla nam dostupnym udajom zistit, co je to za zviera...
Kazdy sudny clovek sa len zasmeje, lebo nic take nepozname, opis dalsieho zvierata leviatana je este dramatickejsi, ale je zaujimave, ze take mile zvieratka ako klokan, ci koala sa neopisuje, v korabe nebolo, eukalyptove listy nezbieral Noe ani jeho synovia, aby ho nakrmili, zato to zvieratko zije ovela dlhsie ako dokonca potopa opisana v starsom myte, ako zidovskom.

Re: Mohou dinosauři vyvrátit evoluci?

nuz staci si vsimnut ako je pisana biblia, ze to nie je skutocny opis a skutocna historia, netreba v tom hladat nieco ine, varan a urcity druh varana je vhodny na opis, tiez drak chrliaci ohen neznamena, ze drak chrli ohen, je to len nadsazka, ako napr. celosvetova potopa.

RE: - rafael.....

Nuz behemot je len opis zivocicha, ktory nemusel byt vobec dinosaurusäA ani nebol), mohlo sa jednat o varana

Nevím osobně jakým způsobem by mohl někdo napsat, že varan má ocas jako cedr a že když se vzedme Jordná a do "pusy" se mu valí, že ten varan neustoupí. Předpokládám, že Jordán v té době nebyl nějaký malý potůček, který vyvěral někde pod kusem 5-kilového kamene, anebo že varan byl před pár tisíci lety větší než školní autobus, který vozí v Americe děti do školy.

Obrázek uživatele Foton

EnaXnaY

Malá rada: Nediskutuj na tomto fóre o svojich božských tautológiach pod témami. Admin tohoto fóra to striktne vyžaduje, a tých ktorých neuposlúchnu okamžite banuje.
(Nie banánuje.) Smile

Ne hentaké diskusie aké ty vedieš, je tu všeobecná diskusia.

Ak tu chceš zostať dlhšie ako len niekoľko dní, daj na moju radu. Wink

Re: Mohou dinosauři vyvrátit evoluci?

Ja ma rad banany Wink

A ja som sucastou teba Wink

Potom aj ty mas rad banany Wink

Re: Mohou dinosauři vyvrátit evoluci?

ale podla poslednej uvahy si nie som isty, ci si aj inteligentny, ked si vychadzal z takej sofistikacie, ja ma rad banany, ty mas rad banany ,preto sme asi kamarati...

Re: Mohou dinosauři vyvrátit evoluci?

ako?

Re: Mohou dinosauři vyvrátit evoluci?

Vychádzam z predpokladu...

...že vesmír je inteligentný...

Dovolím si to tvrdiť, lebo ja som inteligentný...

A ja som podmnožinou vesmíru, teda vesmír musí byť inteligentný minimálne na tom mieste kde sa nachádzam ja...

Ak vesmír je BOH...

...teda inteligentný tvorca, potom je pravdou že BOH všetko stvoril...

...sám v Sebe...

A ak je pravdou evolučná teória, potom táto teória vysvetľuje ako to urobil...

Viac na https://www.dzio.sk

Customize This