Moderní ptáci nalezeni spolu s dinosaury – klamou muzea veřejnost?

Don Batten

(Z http://creation.com/modern-birds-with-dinosaurs?utm_media=email&utm_sour... přeložil Pavel Kábrt – 11/2013.)


Duck One ©iStockPhoto.com/Andy Gehrig | Duck Two ©iStockPhoto.com/Paul Tessier | Gallery ©iStockPhoto.com/gyn9038 | Barrier ©iStockPhoto.com/Nicolas Hansen | Dinosaur ©iStockPhoto.com/Christian Martínez Kempin

Evoluční teorie tvrdí, že všechny živé bytosti povstaly z jednoduché buňky přírodními procesy během obrovských časových věků, a Bůh s tímto procesem neměl nic společného. Podle této teorie každý živočich povstal z jiného druhu živočicha během ´miliónů let´. Například většina evolucionistů tvrdí, že moderní ptáci se vyvinuli z dinosaurů. Jenže nálezy zkamenělin moderních ptáků s dinosaury, a ne nad dinosaury, odporuje této myšlence.

Kniha a DVD dr. Carl Wernera Living Fossils (Živé zkameněliny) přináší na světlo skutečnost, že vědci našli mnoho zkamenělin pozůstatků moderních ptáků spolu s dinosaury, jenže muzea tyto zkameněliny nevystavují, tuto informaci prostě do veřejnosti nepouštějí. Tím, že tuto informaci tají, udržují děti a dospělé v naočkovaném stavu falešné představy, že se zvířata měnila s časem (od časů dinosaurů), a že tedy evoluce je pravdou.

Dr. Werner si chtěl ověřit evoluční teorii, a tak navštívil 60 přírodopisných muzeí a deset aktivních paleontologických míst s dinosauřími vykopávkami v sedmi různých zemích. Když se ptal paleontologů, mají-li nějaké osobní poznatky o moderních ptácích nalezených spolu s dinosaury, byl docela pořádně překvapen.

„Udělal jsem rozhovor s vědcem v Muzeu paleontologie v Berkeley, který diskutoval o zkamenělině papouška, kterého našli v křídových vrstvách (tzv. dinosauří horniny). Ale tohoto papouška v tomto muzeu nevystavili.“

S každým takovým rozhovorem na jeho seznamu přibývalo stále více a více moderních ptáků, kteří byli nalezeni spolu s dinosaury, včetně: papoušků, tučňáků, sov, jespáků /bahník – pozn. př./, albatrosů, plameňáků, potáplic, kachen, kormoránů a křivozobek. Carl sestavil tento seznam na základě rozhovorů s různými paleontology, také z článků evolučních vědců a učebnic (zdroje lze najít v Living Fossils).

Nebylo to tak moc dlouho předtím, kdy si dr. Werner povšiml důležitého rozporu: muzea nevystavovala to, co vědci odhalovali v jednorázových soukromých rozhovorech. Spíše přírodovědecká muzea byla v rozporu s realitou a vnucovala pravý opak. Z 60 muzeí, jež navštívil, až na jedinou výjimku, v žádném neviděl byť jen jedinou zkamenělinu moderního ptáka nalezeného v dinosauřích vrstvách hornin; jen jediné muzeum ze šedesáti vystavilo model moderního ptáka spolu s dinosaurem: bylo to Milwaukee Museum (USA). V jednom vzdáleném rohu vystavovalo muzeum rekonstrukci křivozobky z dinosauřího naleziště Hell Creek (Montana) – viz níže obrázky. To jsou jasné křivozobky.

Toto je informační nápis v Americkém přírodopisném muzeu z roku 2011. V protikladu k této informaci, dr. Werner objevil, že spolu s dinosaury bylo nalezeno mnoho různých ptáků včetně kachen, potáplic, plameňáků, albatrosů, sov, tučňáků, jespáků, papoušků, kormoránů či křivozobek, spolu s vyhynulými ptáky, jak jsou Mononykus, Archaeopteryx a Hesperornis. Zatímco tyto vyhynulí ptáci měli zuby, bylo nalezeno mnoho moderních typů ptáků bez zubů. Ignorováním těchto faktů muzejní expozice klamou veřejnost.

Dr. Werner: „Muzea vám tyto zkameněliny moderních ptáků neukážou a ani moderní ptáky, obalené peřím, nevystaví do celkové scenérie spolu s dinosaury. A to je zlé. Vlastně naprosto pokaždé, když uvidíte v muzeu vystaveného T. rex nebo Triceratopse, měli byste tam také vidět kachny, potáplice, plameňáky nebo některé z těchto dalších moderních ptáků, kteří byli nalezeni ve stejných horninových vrstvách, jako tito dinosauři – ale tak tomu není. Nikdy jsem neviděl v přírodovědeckém muzeu vystavenou kachnu spolu s dinosaurem – vy ano? Nebo sovu? Nebo papouška?

„Nejenže nevystaví ptáky, ale prestižní Americké přírodopisné muzeum na svém poutači informuje o procesu od dinosaurů k ptákům právě opačně. Zobrazení je vysoce zavádějící a opět nezmiňuje moderní ptáky spolu s dinosaury.“ (viz poutač výše)

Jsou muzejní zobrazení prostě jen zastaralá, anebo zcela účelově tají informace? Dva roky po vydání knihy dr. Wernera ani Carnegie muzeum, Smithsonian muzeum či Americké přírodovědné muzeum nenapravilo tyto nesrovnalosti.

Podle komplexního pátrání dr. Wenera jde u muzeí o celosvětový jev; jen jediné muzeum naznačilo, že spolu s dinosaury byli nalezeni i moderní ptáci.

Je třeba poznamenat, že moderní ptáci nebyli nalezeni ve všech vrstvách, kde jsou dinosauři, ale jen v křídových (ne v horninách jury a triasu). Evoluční paleontolog dr. Bill Clemens řekl panu Carlovi, že křídové zkameněliny ptáků byly nalezeny, když v křídových vrstvách hledali moderní zvířata, protože chtěli prokázat, že hypotéza s dopadem asteroidu je mylná (1) – (jde o tvrzení, že dopad asteroidu na konci křídy vyhubil dinosaury). Vědci se snažili prokázat kontinuitu mezi zkamenělinami v horninách nad křídou a těmi v křídě; proto hledali moderní tvory. Kdoví, co by našli, kdyby si dali větší práci s hledáním v jiných vrstvách.

V dokumentu CMI Darwin-the Voyage that shook the World (Darwin-plavba, která otřásla světem) paleontolog z kanadské univerzity v Albertě, profesor Phil Currie, mluví o tom, jak jsou vědecké nálezy často ovlivněny představou vědce, co má být nalezeno. „I když si myslíte, že vaše mysl je otevřená, často vaše představa, jak by věci měly být, nebo váš obraz toho, co by se mělo najít, nebo v některých případech kulturní aspekty víry, budou ve skutečnosti fungovat ve vaší mysli tak, že vaše oči budou otevřeny, ale ne zcela; něco, co by vás mohlo nasměrovat úplně jinak, pominete.“

Když vědci hledají dinosaury, mají tendenci si ani nepovšimnout zbytků jiných živočichů či rostlin. A i když je najdou, mají sklon je dát stranou jako nezajímavé. Ono totiž nalézt nového ´exotického´dinosaura je mnohem vzrušující a lépe publikovatelné, než najít nějakého ptáka nebo savce, kterého už každý zná. A samozřejmě peníze tu jsou pro ty, kteří přijdou se vzrušujícím objevem něčeho ze ztraceného světa, a ne pro nějaké ´nudné´zkameněliny moderních tvorů, které navíc jemně naznačují, že se zvířata nevyvinula.


Křivozobka na výstavě dinosaurů v muzeu v Milwaukee (viz výše) – velmi zřídkavý příklad moderního ptáka (spodní obrázek) na podobných výstavách.

V protikladu ke všemu se stále víc a víc moderních zvířat a rostlin nalézá v horninách, kde by tyto organizmy z evolučního pohledu být neměly. Máme pro to tolik příkladů (jsou diskutované v knize Living Fossils – Živé zkameněliny), že toto množství ukazuje k jasnému potvrzení toho, že se organizmy během času nijak podstatně nemění a že Bůh učinil tvory tak, aby se rozmnožovali ´dle svého druhu´; to vše nám dává velmi silný argument proti evoluční povídačce.

Odkazy a poznámky

1. Existují rozsáhlé důkazy proti impaktové teorii vymření – podívejte se například sem: creation.com/iridium.

Poznámka překladatele:
Už víte, proč tvrdím, že evolucionisté jsou Darwinovi darebáci? – http://www.kreacionismus.cz/content/darwinovi-darebaci?

PřílohaVelikost
00602-3.11.2013-moderni_ptaci_nalezeni_spolu_s_dinosaury_-_klamou_muzea_verejnost.doc613 KB
Průměr: 2.9 (8 votes)

Telesto

Každý průměrně inteligentní a gramotný člověk si přečte v popisku, kdy který organismus žil.

Uvedom si konečne,že pojem ,,každý priemerne inteligentný a gramotný človek",tvorí na stránke www.kreacionismus.cz menej ako 3%.

Obrázek uživatele Telesto

...

Ve čtvrtek jsem navštívil muzeum přírodní historie ve Vídni. Asi dva metry od diplodoka byli ve vitrínce vycpaní vrabci. Půl metru od vrabců Psittacosaurus a půl metru od psitakosaura Deinonychus.

Na mnoha místech byli pterosauři a ptáci v jedné vitrině. Pochopitelně nic proti ničemu.

To pouze paranoidní mladokreacionisté vidí v uspořádání fosílií v muzeu celosvětovou konspiraci. Každý průměrně inteligentní a gramotný člověk si přečte v popisku, kdy který organismus žil.

„Nad lidskou blbostí se taky nedá zvítězit. Ale nikdy se nesmí přestat proti ní bojovat.“
– Jan Werich

Moderní ptáci nalezeni spolu s dinosaury

Ptáci vrstevníky dinosaurů: Vegavis vrací úder

Pokud jde o ptáky, klasická představa „katastrofy“ na přelomu křídy a třetihor popisuje něco jako velký třesk. Všude jsou dinosauři – spadne meteorit, udělá to velikou ránu – všude jsou ptáci. Studie založené na analýzách současného rozšíření jednotlivých skupin ptáků a na molekulárních hodinách stále hlasitěji naznačovaly, že to tak být nemohlo, a že se jednotlivé linie dnešních ptáků musely objevit daleko dříve. Proti tomu se vehementně ohrazovali paleontologové, protože fosilní záznam nic podobného nenaznačoval. Molekulární hodiny, tedy postup, kdy se z počtu mutací odlišujících jednotlivé linie ptáků odhaduje doba, kdy tyto linie vznikly, nejsou zatím nijak zvlášť spolehlivé a zákonitostem doprovázejícím rychlost evoluce na molekulární úrovni zase tak moc nerozumíme. Odtud plyne vůči molekulárním hodinám jistá skepse.

Nakonec se ukázalo, že fosilní záznam byl (jako ostatně vždy) děravý jako řešeto.

Tým paleontologů pod vedením Julie Clarkeové z North Carolina State University detailně analyzoval křídové fosílie pocházející ze západoantarktického ostrova Vega. Dospěli k závěru, že kosti patřili ptákovi dobře zařaditelnému do řádu vrubozobých (Anseriformes) a dokonce blízce příbuznému dnešním kachnám. Dotyčného ptáka pojmenovali podle místa svého nálezu Vegavis, a podle jedné ze zúčastněných institucí (Instituto Antártico Argentino) možná až příliš politicky korektně Vegavis iaai.

Zmíněná fosílie byla poprvé studována v roce 1992, ale vzhledem ke špatnému stavu nebyla tehdejší analýza zrovna důkladná. Clarkeová se svými kolegy použila k analýze fosilních zbytků vegavise CT technologii, čili počítačovou tomografii.

Pomocí rentgenových paprsků odhalili celou řadu nových kostí včetně obratlů, pánevních kostí a kostí předních a zadních končetin. Z fosílie bylo možné odvodit celou řadu morfologických znaků a ty pak použít pro fylogenetickou analýzu, do které zahrnuli i velký soubor dnes žijících i vymřelých druhů ptačí linie. Ukázalo se, že vegavis je prakticky kachna, což vzápětí potvrdily i histologické rozbory kostní tkáně z kostí křídla vegavise.

Máme tedy doložené, že ptačí dinosauři žijí nejen s námi, ale že žili i se svými příbuznými již v křídě. Je jasné, že k samotnému vzniku současných linií ptáků muselo dojít mnohem dříve, než na katastrofickém přelomu křídy a třetihor.

Pramen: Nature 433 (7023): 305-308.

http://www.osel.cz/index.php?clanek=1181

Vyhynulé druhy kachen

5. února 2010 v 17:08 | Ptáci

Presbyornis

Tahle vůbec nejstarší kachna žila v období Eocénu ve Wyomingu. Hlavu už měla kachní, krk byl ale dlouhý a připomínal spíše husu nebo labuť. Tím čím ale byla neobvyklá byly její dlouhé nohy kterými připomínala čápa nebo volavku. Na nich už měl ale plovací blány. Právě z tohoto druhu se zřejmě vyvinuly kachny a husy které známe dnes.

http://deinonych.blog.cz/1002/vyhynule-druhy-kachen

Kachní dinosauři

29. 12. 2007Přezdívka těchto ptakopánvých dinosaurů není náhodná, jejich "čumák" opravdu připomíná kachní zobák. Na konci je bezzubý, uzpůsobený k trhání trvrdých listů, vzadu se však ukrývalo velké množství zubů. To všechno proto, aby si jejich zobák poradil s jehličím a hrubými listy, jejichž konzumace činila ostatním značné problémy. Už na první pohled je zřejmé, že takovýto zobák patří býložravým dinosaurům. Zubů měli několik stovek, přičemž sloužily k drcení potravy. Ne náhodou se hovoří o "zubních bateriích".

A něco možná mají také s kachnami společné - třeba plovací blány a obliba ve vodním prostředí. Alespoň se to dlouhou dobu tvrdilo. Nicméně je dost možné, že zdání klame a plovací blány jsou ve skutečosti jen jakýmisi vycpávkami chodidel pro snadnější chůzi a že tedy hadrosauridi s vodou nemají nic extra společného. Tak to tvrdí i nové vědecké studie.

Žili převážně ve svrchní křídě (100 až 65 miliony let), v Asii a Severní Americe.

Hadrosauridi byli mohutní, kromě "zobáku" měli na hlavě často různé ozdoby. Tyto útvary na hlavách byly většinou duté, takže mohly posloužit k rezonaci. Vědci jsou fascinováni tím, jak muselo znít jejich troubení s tímto vestavěným hudebním nástrojem. Zde si můžete poslechnout pravděpodobný zvuk parasaurolopha: audio. Mluví se však i o mnoha dalších funkcích těchto ozdob. Mohly sloužit k lepšímu rozpoznání jedinců (samice měly pravděpodobně menší hřebeny), mohly být barevně vybarvené a cosi signalizovat, mohly napomáhat termoregulaci, také možná zlepšovaly čichové vlastnosti.

Nadčeleď Hadrosauroidea zahrnuje i nejdůležitější čeleď Hadrosauridae. A právě o této čeledi pojednává tento článek. Hadrosauridae se dále rozděluje na Hadrosaurinaea Lambeosaurinae. Ačkoliv se to zdá složité, vlastně je to prosté - ti, co měli na hlavě dutý hřeben, patří do skupiny Lambeosaurinae (přičemž se dá ještě rozdělit podle tvaru ozdoby na Parasaurolophini a Corythosaurini), ti, kteří neměli žádnou kostěnou ozdobu na hlavě patřili mezi Hadrosaurinae. Toto rozdělení je u jednotlivých druhů uvedeno. U některých druhů je kvůli nedostatku indicií jejich zařazení sporné, proto je uveden otazník.

Hadrosauridi byli, jak se zdá, průměrně inteligentní dinosauři, přičemž největší inteligenci měli malí a hbití troodonti a dromaeosaři, nejhloupější byli pochopitelně obrovští sauropodi.

Hadrosauři dávali přednost chůzi po čtyřech, ale když bylo třeba, většinou jim nedělalo problém běhat pouze po zadních. Byli poměrně masivní a žili i v tisícových stádech. Měli zřejmě ve zvyku pečovat o mláďata v hnízdě, dokud nedorostla.

Ocas byl oproti nedávným představám rovný, tuhý a silný, sloužil spíše k vyvažování rovnováhy než k nějakému kormidlování, natož šermování.

Našly se skvěle zachované otisky kůže těchto zvláštních dinosaurů, takže o nich víme opět o něco více. Nebyly pokrytí peřím a jejich kůže měla dlaždicovou strukturu.

A teď k zástupcům:

http://www.asantekotoko.estranky.cz/clanky/paleozoologie/kachni-dinosaur...

Jsou ptáci dinosauři?
...a proč to není (zase až tak) důležité.

Je docela dobře možné, že pokud jste v posledních dvaceti letech nežili v dokonalé informační izolaci, nebude vám myšlenka pták = dinosaurus zcela nepovědomá. V žádné knize o dinosaurech sice nenajdete obsáhlejší kapitolu věnovanou recentnímu ptactvu (taková kniha by musela být z 19/20 svého obsahu věnována právě příslušníkům skupiny Aves), nicméně žádná moderní kniha nemůže zapřít jeden dlouhodobě uznávaný fakt. Současní ptáci jsou fakticky malými opeřenými formami dinosaurů.

http://www.osel.cz/index.php?obsah=6&akce=showall&clanek=4320&id_c=105222

Re: Hádanka

JEŠTĚ JSEM ZAPOMĚL DODAT, ŽE TO TAKÉ VYPADÁ JAKO KACHNA A TAKÉ TO VYPADÁ JAKO PTÁK, ALE NENÍ TO KACHNA A NENÍ TO ANI PTÁK ..

To je fakt záhada ..

Re: Hádanka

Hrábě Monte Cachna!

Hádanka

JE TO KACHNA A NENÍ TO KACHNA, JE TO PTÁK A NENÍ TO PTÁK - CO TO JE ???

Už nevím zda jsem to sem dával

Ptáci si vykračovali ve stínu gigantů
Publikováno 1.11.2013 | Autor: JanPetricko

Dvojice zkamenělých stop pařátků, které paleontologové objevili v tzv. Dinosauří jeskyni v Austrálii, jsou dle všeho vůbec nejstarší ptačí stopy. Opeřenec si zde vykračoval v období svrchní křídy před zhruba 105 000 000 let.

Analýzou bylo zjištěno, že létající ptáci koexistovali (alespoň v této oblasti) s dinosaury daleko dříve, než se dosud předpokládalo. Kromě stop objevili paleontologové rovněž stopy po norách a hnízdech. Následnými testy bylo navíc zjištěno, že zkamenělé otisky pařátů v sedimentu říčního pískovce nepatřili jen jednomu ptáku, ale dvěma různým exemplářům. Co se týká velikosti, ptáci byli fyzickou konstitucí podobni větší volavce.

http://21stoleti.cz/blog/2013/11/01/ptaci-si-vykracovali-ve-stinu-gigantu/

POZN : toto je jiný článek, než který sem vložil náš milý Hrabě.

10 zvířat, která zapomněla vyhynout
Publikováno 21.7.2009 | Autor: 21.stoleti

9. Husovec strakatý (Anseranas semipalmata)

Do jaké skupiny patří: ptáci, vrubozobí
Kde jej dnes najdeme: Austrálie a přilehlé oblasti Tasmánie a Nové Guiney
Kdy vymřeli jeho nejbližší příbuzní: před 68 miliony let
Jaké zvláštní znaky jej odlišují od dnešních skupin: takřka mu chybí plovací blány, zobák je na rozdíl od hus a kachen po stranách zploštělý

Husovec strakatý obývá jih a jihovýchod Austrálie a přilehlých ostrovů. Žije ve velkých hejnech zejména v bažinatých záplavových oblastech řek. A co je na této na první pohled běžně vypadající „huse“ vlastně tak zvláštního? Již bližší pohled na jeho tělo odhalí, že oproti ostatním brodivým ptákům má řadu znaků, které z něj dělají jediný druh čeledi husovcovitých (Anseranatidae). Paleontologické nálezy i genetické studie ukazují, že tato skupina, která čítá pouze tento jeden druh, se od předků všech vrubozobých ptáků oddělila ještě dříve, než předek všech hus a kachen. Právě tato evoluční archaičnost z něj dělá „živou fosilií“.

http://21stoleti.cz/blog/2009/07/21/10-zvirat-ktera-zapomnela-vyhynout/

Obrázek uživatele Eva

Drsoňman

Takže se shodneme na tom, že objektivně existuje svět nezávisle na vědomích? Pokud ano, pak na tom, že ho každý pozorovatel vnímá (nebo může vnímat) jinak, nevidím nic divného, připadá mi to spíš jako samozřejmost. Spíš bych se divil, kdyby ho každý vnímal stejně, což je podle mě vyloučeno. Zabývat se dohady o tom, čí subjektivní svět je nebo není ten pravý, mi připadá mírně řečeno přitažené za vlasy, protože každý subjektivní svět je ten pravý.

Shodneme se na tom, že "Objekt/Svět, který je vnímán naším vědomím, je na našem vědomí nezávislý."

Ale jeho EXISTENCE už na našem vědomí závislá je.
My se totiž nebavíme o objektech, ale o EXISTENCI.

Záměrně nebudu nic víc psát, zkuste to promyslet,
jestli tedy máte zájem, samozřejmě Vás nechci do ničeho manipulovat.

Kdyby byly dveře vnímání očištěny, bylo by vidět všechno takové, jaké to je...

Vlasta

Re: Zatím jsem na článek, kde by řekla, že je křesťanka nepřišel. Tedy zatím. Ale když sem nějaký takový dáte, velmi rád si ho přečtu. V.S.

Proč si pořád vymýšlíš? Proto, že se ti to hodí? Já jsem nepsal, že je křesťanka, ale že zná Krista. Žije v křesťanském prostředí, velmi pravdšpodobně ho zná. Stejně, jako ho znám já.

Vlasta

Pro mě je třeba úsměvné to, jak moc tady doporučujete, abychom se jako kreacionisté zajímali o vědecké články, a tříminutový spot, ještě k tomu vtipný, nejste schopen si prohlédnout, jen proto, protože to je na ideologickém webu. Jak dobře pracuje ideologie ve Vás Anonyme, to právě teď předvádíte. Nemůžete se potom divit, že Vaše argumentace je tak trochu vlažná a nemá šťávu.

1. To video nemá 3 minuty, ale asi 10
2. Viděl jsem asi 2 minuty a bylo to opravdu třeskutě vtipné
3. Je rozdíl věnovat se vědeckému zkoumání, které ti něco dá, a rádobyvtipným ideologickým nesmyslům. TV7 mi opravdu nic dát nemůže.

Customize This