"Mně Romové nevadí - mě serou ..."

Reakce Pavla Kábrta na básničku Jiřího Čunka: Mně Romové nevadí - mě serou ...

Opět článek, který jen zdánlivě nesouvisí s kreacionismem, přestože s ním souvisí víc než hodně, vždyť rasismus s kreacionismem souvisí, zvláště když Darwin, darwinisté a nacisté, kteří jsou darwinismem odkojeni, jsou jedna velká rasistická banda, což je naprosto v rozporu s učením Bible i kreacionismu. Rasismus je pavědecká evolucionistická vražedná lež. Evolucionista Stephen Jay Gould napsal: „Biologické argumenty pro rasismus mohly snad být běžné již před r. 1859 [kdy bylo vydáno Darwinovo dílo], ale mnohonásobně zesílely až po přijmutí evoluční teorie.“ (A. E. Wilder Smith: Man´s Origin, Man´s Destiny)

Dostal jsem od jedné známé emailem básničku nějakého Jiřího Čunka, doufám, že to není ten známý politik z KDU-ČSL, ale snad jde jen o shodu jmen. Básnička nese název doslova podle originálu "Mě Romové nevadí - mě serou ..."

V názvu básně jsem panu Jiřímu Čunkovi opravil gramatickou chybu (mě/mně) a básničku zde nebudu přetiskovat, hnus fialový nebudu rozšiřovat. Zde je moje stanovisko, které považuji za jediné možné křesťanské.

Jiří Čunek je idiot, který si neuvědomuje, že se mohl on sám narodit jako Rom. A kdyby se tak narodil, on by pak byl jako cikán lepší cikán? On by se oddělil od cikánů? A jemu by nevadilo, že by nějaký bílý idiot o něm psal podobné srágory?

Ach Bože, jen doufám, že pan Jiří Čunek se navíc ještě nehlásí k víře v Boha, jako se k ní hlásil Adolf Hitler a Darwinovi nacisté. Opravdu, dneska těm lidem totálně hrabe.

Já neschvaluji, že mnoho cikánů toho moc nenadělá, rádi zpívají a hrají, kočují a žerou za cizí peníze, ale naprosto plně si uvědomuji, že jsem si svoji rasu, rodinu, barvu kůže, místo narození nebo způsob výchovy, který jsem v dané rodině či komunitě dostal, NEVYBRAL!! Žiju ve městě Teplice v Severních Čechách, kde mnoho lidí nenávidí cikány a Araby.

Nedávno se mi jedna ateistka nenávidící Araby i cikány, svěřila: "Když jeden Arab viděl, jak z koše vybírám víčka, která sbírám pro děti, šel ke mně a dal mi 1 000 Kč. Já je nechtěla, ale pak jsem si je vzala. No, to víte, pane Kábrte, oni ti Arabové mají ropu, tisícovka pro ně nic není."

Já jí řekl: drahá paní, ten Arab Vám nedal tisícovku proto, že "Arabové mají ropu", ale proto, že měl dobré srdce. Vy, lakomá ženská, ateistka tupá, kdybyste měla deset ropných polí, nedáte nikomu ani pětník - laskavě si udělejte ve Vaší hlavě pořádek. To byl hodný člověk s dobrým srdcem. Takový může být Arab, cikán nebo i bílý.

A tuto poslední větu vzkazuji Jiřímu Čunkovi a všem podobně smýšlejícím idiotům: jestli si myslíte, vy nekřesťanští hlupáci, že až jednou budete stát před Bohem, že se obhájíte tím, že jste měli bílou kůži a nenarodili se v cikánské rodině nebo nějaké prostitutce či dealerovi drog, že jste nekočovali a nevýskali v partě cikánů na trávníku a nedojili státní rozpočet, tak na to zapomeňte, že se na Vás Bůh usměje a řekne: pojď, drahý synu, drahá dcero, do mého království, když tebe srovnám s těmi hnusnými cikány, tys opravdu hoden/hodna býti v mém Božím království, jsem z tebe naprosto nadšen.

Hlupáci, vzpamatujte se, dokud je čas! Ježíš Kristus zemřel i za cikány i za Araby, ne jen za nás, "celkem slušné lidi" s bílou kůží. A nebyli to ani cikáni, ani vyděděnci na okraji společnosti, ani nemakačenkové, pobírající sociální dávky, kdo Krista poslal na kříž a kdo ho ukřižoval! Jděte, dejte si vy lenoši, ustrašenci a tupí kritici všeho odlišného tu práci, a Krista cikánům zvěstujte, ať je evangelium promění! A laskavě si Vy všichni nenávistníci vůči barevným a šikmookým a jiným podobným etnikům uvědomte:

Nebyli to cikáni ani Arabové, nebyli to bezdomovci ani drobní zloději, ani pobírači sociálních dávek, ani kurvy či pasáci, ani pobudové a povaleči, ani přistěhovalci, kdo rozpoutal 2. světovou válku s 50ti či 70ti milióny mrtvých. Byli to bílí lidé a často jsou to lidé vzdělaní (Hitler byl zcela mimořádnou výjimkou nevzdělaného člověka, ale kolem něj byli samí vzdělanci a Německo té doby patřilo k nejvzdělanějším národům světa s nejlepšími univerzitami - téměř všichni tito akademici táhli s Hitlerem a sedli mu na jeho zločinecké plány), jsou to vysokoškoláci s bílou kůží, kteří připravují války a posílají do nich lidi, kteří vyrábějí ty nejstrašnější zbraně masového vraždění; byli to a jsou to často spořádaní otcové a matky rodin, kdo páchá ta největší zvěrstva na světě včetně zabíjení vlastních nenarozených dětí - anebo na ta zvěrstva jen kouká a nehne ani prstem proto, aby svět byl lepší, třeba aby byli lepší i ti Romové (evangelium často Roma změní k nepoznání, ale NĚKDO MU HO MUSÍ ZVĚSTOVAT!) Vy samolibí lenoši, co umíte jen kritizovat a odsuzovat pro barvu kůže, ujasněte si Boží hierarchii hodnot, vy všichni "bílí slušňáci" a "synové a dcery Království Božího, protože máte bílou barvu kůže".

Když jsem dopsal tento článek a odeslal na adresu ženy, která mi hnusnou básničku Jiřího Čunka poslala, jako Božím řízením mi za pár hodin skajpovala moje kolegyně z Armády spásy z Prahy, která se právě vrátila z Anglie. Dlouhou dobu mi vyprávěla o třech anglických církevních sborech se stovkami Romů, které navštívila (českých a slovenských Romů), nevěřil jsem vlastním uším. Úplně proměnění lidé, platí církvi (Armádě spásy) desátky do posledního centu (jeden si nechal raději spočítat, kolik má platit, aby náhodou neudělal chybu), všichni ti Romové pracují, jeden z nich byl v ČR stíhán a utekl do Anglie, aby se vyhnul trestu, ale poté, co uvěřil a přijal Krista do srdce, se rozhodl přihlásit se českým úřadům a podstoupit trest, aby měl před Bohem čistý štít (soudce tím byl tak udiven, že mu slíbil poloviční trest, jen dva roky). Ta moje kolegyně byla úplně nadšena a doslova řekla: já vždy, když tam přijedu, načerpám mezi těmito Romy mnoho sil (ona už je tam navštívila asi potřetí). Romové tam mají vlastní bohoslužby, se svým vlastním způsobem a zvyklostmi, Armáda spásy je nenutí změnit jejich oblíbený, hodně živý, styl uctívání Boha.

Řekl jsem jí, jak v Teplicích kdekdo a bohužel i křesťané Romy či Araby nenávidí a jak já tím trpím a brečel bych nad takovým ohavným smýšlením, a ona řekla: protože jsme se jim nevěnovali, neučili je jinak žít, tak jsou takoví, jak jsme si je vychovali. Kdo se ale Romům intenzivně věnuje, přináší jim trpělivě Krista, jako třeba Armáda spásy [nebo Svědkové Jehovovi, dodávám já ze své zkušenosti], ten vidí ovoce své práce. A přesně opakovala moje slova: oni za to nemohou, že se narodili jako cikáni, oni si to nevybrali, nevybrali si ani rodinu, ani výchovu, kterou jako děti prošly. NEBYLA TO JEJICH VOLBA.

Je to hnus fialový, že mnozí křesťané mají stejné postoje k Romům jako pohané, ateisté či nacisté. Je to šeredný hnus a nemá to vůbec nic společného s Ježíšem Kristem a křesťanstvím! My máme být jiní lidé. Nikdo neschvaluje lenost, krádeže, flákáčství či příživnictví, ani Bible ani já ani ten, kdo skutečně patří Kristu, nikdo takový toto neschvaluje. Ale křesťan jde dál: dívá se na věci jinýma očima než tupí materialisté a povrchní lidé, dívá se k příčinám, ví, že ne každému Bůh dal do vínku stejně hřiven, ví, že Bůh si často vybírá právě ty lidi, kteří jsou na okraji společnosti. Tím není schvalováno, co špatného Romové dělají, ale naprosto odsuzuji ony hnusné postoje k nim jako k etniku. To mne hluboce odpuzuje od všech, kteří takto smýšlejí. Já volím křesťanskou lásku k těm, kteří si nevybrali svůj osud a byli strženi ke zlému prostředím, do kterého se narodili.

Až budeš zase nadávat na cikány, polož si tyto otázky:
1. Kdyby ses ty, samolibý a sebespravedlivý malý človíčku, narodil mezi cikány do cikánské rodiny, byl bys jiný, odlišný? Podívej se na sebe do duchovního zrcadla, jak moc se odlišuješ od průměrné tupé společnosti bělochů s jejich hospodskými a televizními názory, jak jsi jiný, morálnější, svatější běloch! A pak kritizuj.
2. Co jsi udělal proto, aby se cikáni změnili, aby byli pracovití, poctiví, nezneužívali sociální dávky a chovali se jako "bílí slušňáci"?
3. Myslíš si, že cikáni jsou příčinou největších zel a zvěrstev tohoto světa? Nejsou příčinou největších zrůdností a masového vyvražďování v celé historii lidstva spíše ti bílí, slušní a zdánlivě spořádaní taťkové a mamky od rodin, často uhlazení kravaťáci s vyšším vzděláním, pohybující se v "lepší" bílé společnosti?

Průměr: 5 (1 vote)

Re: "Mně Romové nevadí - mě serou ..."

PK: Já volím křesťanskou lásku k těm, kteří si nevybrali svůj osud a byli strženi ke zlému prostředím, do kterého se narodili.

To od tebe pěkný jak miluješ všechny lidi, ale bohužel to platí jen do doby, než si někdo dovolí s tebou nesouhlasit v kreacionistických blábolech.
Většinou ale rovnou na začátku článku upozorníš čitatele co si něm budeš myslet, když s tebou nebude souhlasit.
A to taky hodně smrdí rasismem.

SSK

Pokud přejdete na obecnou diskuzi, můžeme pokračovat, já Vám tam píšu odpověď. PK

Obrázek uživatele Šriber

Pavel Kábrt

To není jen rozumné tvrzení, to je především historicky prokazatelné tvrzení

1. Tak ho historicky prokaž...
2. "Jsou" je přítomný čas...

Ale člověk, který věří, že ryby vylezly na souš a narostly jim nožičky a ptáci vznikli tak, že si ještěři rozbíjeli držky padáním se stromů po milióny let, až jim narostla křídla...

...neexistuje...

Evoluční teorie nepotřebuje žádná fakta a důkazy

Nepotřebuje žádné další...

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

Obrázek uživatele SSK

Pavel Kábrt

Ale člověk, který věří, že ryby vylezly na souš a narostly jim nožičky a ptáci vznikli tak, že si ještěři rozbíjeli držky padáním se stromů po milióny let, až jim narostla křídla, si může na svoji hubu tvrdit naprosto co chce, i to, že kamení polité vodou se za milióny let na jedné planetě změnilo na lidi a přírodu.

To je zvláštní, že například já, jsa evolucionista, ničemu takovému nevěřím a považuji to za pitomost. Dokázal byste to nějak vysvětlit?

----------------------
S úctou, SSK.

To ...

Ano, to je opravdu "rozumné" tvrzení, že darwinisté jsou jedna velká rasistická banda.

To není jen rozumné tvrzení, to je především historicky prokazatelné tvrzení, je to prostě historický FAKT, jak jsem i doložil výrokem evolucionisty Golda a jak lze doložit Darwinovými výroky. Samozřejmě, že darwinista se bude bránit tomu, že Darwin byl rasista či evolucionista Hitler byl rasista. Ale člověk, který věří, že ryby vylezly na souš a narostly jim nožičky a ptáci vznikli tak, že si ještěři rozbíjeli držky padáním se stromů po milióny let, až jim narostla křídla, si může na svoji hubu tvrdit naprosto co chce, i to, že kamení polité vodou se za milióny let na jedné planetě změnilo na lidi a přírodu. Evoluční teorie nepotřebuje žádná fakta a důkazy, ta si vystačí s bandou tlučhubů majících představivost Barona Prášila (autor výroku Host). PK

George

Vítejte, Georgi, zpět doma. Děkuji za pochvalu článku, ale moc se mě nezastávejte, nebo si rozházíte svoje darwinistické kolegy, jak už vidíte z první "inteligentní" reakce. No, je to Vaše věc, toto je jen drobná poznámka, jsem rád, že nás aspoň něco spojuje, a to je odpor proti rasismu. Zdraví PK

to George

Z článku: Opět článek, který jen zdánlivě nesouvisí s kreacionismem, přestože s ním souvisí víc než hodně, vždyť rasismus s kreacionismem souvisí, zvláště když Darwin, darwinisté a nacisté, kteří jsou darwinismem odkojeni, jsou jedna velká rasistická banda, což je naprosto v rozporu s učením Bible i kreacionismu.

George: Wow, ja zasnu, clovek je chvili v tropech a PK napise rozumny a +/- i inteligentni clanek.

Ano, to je opravdu "rozumné" tvrzení, že darwinisté jsou jedna velká rasistická banda.

Puzzled

Re: "Mně Romové nevadí - mě serou ..."

Wow, ja zasnu, clovek je chvili v tropech a PK napise rozumny a +/- i inteligentni clanek. Asi budu jezdit casteji nebo tam zustanu nadobro, treba se tu pak zmen k lepsimu vic veci. Tongue

Jinak po ceste jsem se stavoval v Dubaji a zase jen koukal, jak tam jsou na letisti (i jinde) takove ty "pokladnicky" na charitu, kolik je tam penez (bankove, ne minci).

Přátelé

Přátelé, nechcete se stáhnout do obecné diskuze? I sám velký mudrc Otrava správně rozeznal, že jeho hloupé lži typu "stvoření a potopa světa jsou nadsazeny" moc k tématu "cikáni jdou do nebe" zrovna nepatří. Děkuji směle i vřele. PK

Obrázek uživatele Šriber

Olam

Z Blízkého východu...

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

Customize This