Meze biologických změn

Napsal Nathaniel T. Jeanson, Ph.D.

(Z http://www.icr.org/article/5479/ přeložil M. T. – 7/2010)

Meze biologických změn_1.jpg

Vědecký tým z oboru vědy o živé přírodě (life sciences) z Institutu pro výzkum stvoření pracuje v současné době na několika klíčových výzkumných otázkách týkajících se biologického vzniku organizmů. První dvě otázky se zabývají vlastní přirozeností a významem taxonomie (klasifikace živých organizmů), biologickými hranicemi společného předka a významem hebrejského výrazu pro druh (1). Tato třetí otázka míří k limitům biologických změn.

S jakým objemem biologických změn počítá Bible? Geneze 1 jasně učí, že Bůh stvořil specifické druhy (kind) živých organizmů a že zmínění tvorové nevznikli pomalým a postupným procesem evoluce. Navíc rodokmeny v Genezi i jinde v Písmu svědčí o tom, že k tomuto stvořitelskému aktu došlo v nedávné minulosti - před méně než 10 000 roky - a nikoli před miliardami let. I dnes však pozorujeme u živých organizmů zřetelné změny; dokonce i člověk je může šlechtit i křížit, a tak vlastně též uměle měnit jejich vlastnosti. Ale do jaké míry lze vůbec měnit druhy, jak je chápe Geneze 1?

Geneze 6-7 nám jasně říká, že k uvedeným změnám může docházet pouze v omezené míře. Zmíněné dvě kapitoly líčí, jak Bůh nařídil Noemovi, aby vzal na palubu Archy dva jedince každého druhu (totéž slovo jako v Genezi 1) suchozemských tvorů, aby se zachovalo semeno veškerých druhů - slovo „semeno“ používá Písmo i jinde a znamená „potomstvo“. Z výroků v obou uvedených kapitolách vyplývá, že:

1) Nedostal-li se nějaký druh do Archy, nezachovalo se jeho potomstvo (semeno) do popotopní doby, a proto vymřel.

2) Hypoteticky myšleno, nepřežil-li nějaký druh živého organizmu v Arše, znamená již tento samotný fakt, že ani seberozsáhlejší změny existujících „druhů“ (které plavbu v Arše přežily) nemohly napomoct v oživení tohoto ztraceného „druhu“, jelikož jeho potomstvo (semeno) bylo už navždy ztraceno. Biologické změny probíhají tedy pouze v omezené míře - druhy nelze změnit v druhy jiné.

Tyto postřehy z Bible staví badatele před důležitou otázku pro výzkum: Kde jsou v biologii mezidruhové bariéry? Jakým způsobem Bůh zakomponoval tento mechanizmus do přediva biologických struktur jednotlivých tvorů?

V současné době zmíněný výzkumný tým studuje příslušnou literaturu ve snaze najít ověřitelné hypotézy o tom, kde by mohly ležet ony meze změn. Domníváme se, že bychom je mohli najít ve vývojové biologii různých tvorů. /Pozor: nezaměňovat evoluční biologii za vývojovou biologii, která se zabývá studiem procesů růstu a vývoje organismů, nikoli evolucí – pozn. edit./ K tomuto závěru nás vedou následující důvody:

1. Pojem druh se patrně vztahuje k morfologii (tvarovým vlastnostem). Již slovo druh jako takové znamená zřejmě „tvar“ (viz kniha „Původ ze společného předka a Bible“, na kterou odkazujeme v dalším výkladu a která analyzuje význam slova druh). I kdyby to však implikovalo meze reprodukce (tj. „množte se podle svých druhů“), existuje jasná souvislost mezi zděděným genotypem (souborem všech genů vložených do zárodku organizmu bez ohledu na jejich umístění v buňce) a fenotypem (zevním vzhledem).
2. Vícebuněční tvorové budují svou morfologii stále znovu od počátku – každá jejich generace počíná jedinou buňkou - proces tvorby gamet (pohlavních buněk jako je třeba spermie a vajíčko) přitom vynuluje druhově specifickou morfologii toho kterého tvora jen proto, aby ji po oplodnění opět vybudoval.
3. Takže programy vývojové biologie řídí morfologii.
4. Takže chceme-li změnit morfologii, musíme nejdříve změnit vývojový program.
5. Takže meze morfologických/biologických změn budou patrně spočívat ve vývojových programech určujících, jak ten který tvor vypadá. Tahle logika představuje nicméně jen jednu z mnoha hypotéz – tato otázka je předmětem dalšího aktivního výzkumu.

Existence mezí biologických změn nám klade ještě další otázku: Kde se tu vzala celá ta úžasná biodiverzita, které jsme dnes svědky? Touto problematikou se bude zabývat tým biologů Institutu pro výzkum Stvoření jako svým příštím klíčovým tématem.

(Dr. Jeanson je samostatným vědeckým pracovníkem; vystudoval buněčnou a vývojovou biologii na Harvardově univerzitě, kde obdržel titul Ph.D.)

Odkazy:

1. See Jeanson, N. 2010. New Frontiers in Animal Classification. Acts & Facts. 39 (5): 6; and Jeanson, N. 2010. Common Ancestry and the Bible-Discerning Where to Draw the Line. Acts & Facts. 39 (6): 6.

PřílohaVelikost
Meze biologických změn.doc270.5 KB
Průměr: 3 (2 votes)

pro čulis

Ty vypotiny obsahují nějaké argumenty, na které by se mělo uvést protiargumenty? Že jsem si nevšiml...

pro Anonyma

Omlouvám se, ale příspěvek do původní rubriky nešel vložit.

Přeji pěkný den,

takže přeci jen se jedná o filosofické teoretizování. To zkuste s nějakým evolučním filosofem. Ve skrytu duše jsem doufala, že se vytasíte s něčím skutečným a Vy nic. Nechápu, jak chcete přírodní vědy dokazovat filosofií?

Navíc mi pořád chybí ti Vaši teoretikové ET. Což je, podle mne, poměrně důležité (těch totiž je). Stále žijící Franz Maria Wuketsis , který je sociobiolog a je spíše představitelem evoluční etiky (filosof), mi (se vší úctou k němu) zrovna jako ten, kdo stanovil základy ET, nepřijde. A s tím výrokem, který jste uvedl jako jeho, nesouhlasím.

Je zřejmé, že pro Vás je filosofie, se svou volnou metodou, bez nutnosti experimentovat a měřit, asi tak jedinou "vědou" (já jí tedy za reálnou vědu nepovažuji), kde můžete planě teoretizovat a nic neprokazovat. Filosofií se skutečné (reálné) problémy neřeší a pokud ano, tak se málokdy opravdu "vyřeší". Na UoS zkuste metafyziku a ontologii - tam patří.

Vzhledem k tomu, že se zde jedná o jasné vysvětlení přírodních jevů, tak postupuji striktně vědeckou metodou, metodologií přírodních věd.

Abych však na vaší otázku odpověděla, tak pro mne "Princip evoluce není základním předpokladem".

pro Host

Přeji pěkný den,

děkuji za vysvětlení. Ale Vy už moc dobře víte, že já VÍM, že všichni a tedy i ten Váš bůh i s přetvořeným Kristem, jsou vymyšlení.
Důkazy žádné nemáte, jen víru. Jenže i tu máte založenou na lži, neboť lži v bibli jsou skutečné.

No konečně Death

jsi to pochopil.Máš pravdu.Dotek vymyšleného Boha je nemožný.Dotek Hospodina a přetvoření člověka Ježíšem Kristem možný nejen že je,ale je dokazatelný na příkladech velkého množství lidí.I proto ,že to mnoho lidí zakouší na vlastní kůži,tak i kdybys evolučně oblboval týdny i roky,tak tvé úsilí dopadne Sysifovsky.Když ,ale budeš mít štěstí a budeš chtít,tak Ježíš vstoupí i do Tvého života a změní Tě i když Mu nebudeš v jeho díle moc nápomocen.Je to krásné dobrodružství,když se člověk ohlídne zpět a člověk se sám diví jak Bůh je dobrotivý,že se zabýval a zabývá lidskou maličkostí,při všech osobních selháních vůči Bohu.

Tele100

Zato vaše dva krátké příspěvky jsou skutečně vrchol kultivovanosti a plné relevantních protiargumentů..

to Death333

to je úroveň ty vaše vypotiny, to se jen tak nevidí

To jsou kecy staré Blažkové

To jsou kecy staré Blažkové

Pro Anonymku

Přeji pěkný den,

to, že je bible stará kniha bylo myšleno spíše jako deviza (bohužel jediná), ne jako dehonestace. Pokud jste to pochopila jinak, omlouvám se. Bylo to myšleno jen v příměru kniha=ANO, boží slovo=NE.
Pokud mi vysvětlíte chyby, které tam jsou (minimum uvedené v příspěvku, na který jste reagovala), tak si to ráda poslechnu. Původní věřící buď neznal odpověď nebo se mu nechce či nemůže odpovídat.
A můžeme to klidně vzít i od toho prvního písmenka: Na počátku stvořil bůh nebe a zemi. - Máte nějaký skutečný důkaz? Pokud ne - bylo by to možné označit za domněnku, ale protože je to věřícími (i bez důkazu) vydáváno za jedinou možnou pravdu, tak je to lež.

Poděkovat za svůj život, můžete jen svým rodičům.

Chápu, že jste objevila něco, v co věříte a co Vám pomohlo a pomáhá. Přeji Vám to, buďte šťastná a osobně si věřte opravdu čemu chcete.

Ale já zde poukazuji hlavně na rozdíl v tom, že (bohužel) věřící lidé často zapomínají na to, že jejich víra v cokoli, není vírou ostatních. A právě vymyšlené bohy a "jimi" napsané knihy podávají jako důkaz, že mohou ostatním diktovat, co si můžou a co nesmějí myslet a u toho to samozřejmě nekončí a nastupuje náboženské ZLO. Takže, pokud je kniha (vydávaná za boží slovo) chybná (a ona je), tak je chybná i víra a jasně diskvalifikuje právo věřících v cokoli, nutit ostatním své smyšlenky.
Pro ET platí to samé - dokazujte. Jenže oni, narozdíl od náboženských dogmatiků, přesně tohle dělají.

Píšete, že: "Proto taky bude dokazování, že život je skutečně dílem Božím, běh na dlouhou trať." - To jistě. Tisíce let neskutečné moci věřících v cokoli a porobování ostatních, jim doposud nestačilo na to, aby podali jediný důkaz.
A Vy se teď čílíte, že ET nemají za nějakých pouhých cca 150 let (ale z toho bylo svobodných jen cca 70) všechny odpovědi? To přijde (blbcům a nic nevědoucím hlupákům se narozdíl od Vás vyhnu) hloupé zase mě.

Jsem sice jen hloupá Smrt, ale přesto vím, že dotek vymyšleného boha je nemožný.

pro anonymku

můžu se zeptat, co přesně myslíte větou "můj život byl jak na houpačce"?

Obrázek uživatele Ondra

to Anonym - pisatelka (ženské pohlaví)

Zdravim,

trochu je nepřehledné, když tady píše spousta anonymů....proto jsem to do předmětu snad specifikoval jasně.

Váš komentář se mi líbí a musim souhlasit.
Něco obdobného jsem prožil minulý rok...- "obrácení"

Customize This