Materialistická evoluce: nebezpečná humanistická filozofie

Gary Howell

(Z Creation Matters, svazek 17, čís. 4, červenec/srpen 2012, přeložil M. T. - 12/2012)

Všechny veřejné školy v Americe i téměř v celém světě učí materialistickou (naturalistickou) evoluci jako jednou provždy dokázaný fakt. Tvrdošíjně zastávají názor, že veškerý rostlinný i živočišný život na planetě zemi začal existovat automaticky jako derivát času, náhody, mutací a přírodního výběru. To jsou oni čtyři hráči v tom, co je běžně považováno za materielní procesy čili klasickou darwinovskou evoluci. Jak jsme informováni, tak struktura atomu a vesmír jsou nahodilosti, které se zhmotnily z nicoty.

Argumenty proti tomuto všeobecně přijímanému materialistickému náboženství jsou zatracovány v podstatě jako kacířské klauniády, křupanské nesmysly či ještě něco horšího. Izolované ostrovy vzpoury proti shora popsané Říši však přetrvávají, a tento článek je jejich dalším dokladem.

Patrnost designu

Design (plán) je největším nepřítelem materialistické evoluce jako nějaký nepřekročitelný Rubikon. A skutečně, slovo „design/plán“ nelze v souvislosti s materialistickou evolucí použít, protože Merriam-Webster definuje sloveso „plánovat“ jako „vytvářet, modelovat, provádět podle plánu“ nebo „vymýšlet a naplánovat v mysli či duchu“ (1). Materialistická evoluce ovšem ducha postrádá; neexistuje v ní inteligence, plánování, záměr, představivost. Proměnné, které fungují v evoluci, jsou čas, náhoda, mutace, a onen amorfní opiát, přírodní výběr. Toto není „křupanská“ teistická doktrína, nýbrž fundamentalistické, materialistické evoluční učení. V materialistické evoluci neexistuje design. Onen kámen úrazu pro evoluci, fakta prokázaná studiem přírody a fyziky (vědou), je onen tabuizovaný, otravný, záhadný a nedotknutelný fakt designu; fakt, který prostě neoddiskutujete. A co je ještě horší, čím více vrstev poznání vědci odkrývají, tím více se potvrzuje, že tím více je potvrzován plán a design.

Jako inženýr se 17 domácími i zahraničními patenty vám mohu potvrdit, že složité systémy nemohou vzniknout bez přípravy, tvůrčího myšlení, plánování, technologických stavebních kamenů a inteligence; tvrdit opak je vědecky neudržitelné a škodlivé. Ať už se jeví naplánovaná provázanost jakkoli složitá, jakkoli pečlivě budovaná, evoluční filozofie prostě trvá na tom, že se to všechno jenom „zdánlivě jeví jako naplánované“ (2). A navzdory celým desetiletím intenzívního vědeckého bádání zůstává mnoho z „přirozených“ výtvorů včetně například Cortiho orgánu ve vnitřním uchu, lepkavého pavoučího vlákna (které člověk nedokáže vyrobit) i lidského mozku nevysvětlitelných.

Kdyby si někdo podal přihlášku patentu (k Americkému úřadu pro patenty a ochranné známky) na materialistické procesy jako prostředek k výrobě života i neživé atomární struktury, byla by taková žádost bez velkých okolků zamítnuta. Představy patentovat nelze! Příslušný úředník by požádal o objasnění plánu takových výrobků (na jakém principu fungují?). Žadatel by opakoval, že složité organické i anorganické mechanizmy lze zkonstruovat vzájemným působením času, náhody, mutací a přírodního výběru. Úředník by opět trval na tom, tentokrát už důrazněji, že toto je představa, a nikoli základ pro fungující patent. Vraťte se, až budete mít fungující projekt. Materialistická evoluce je jen představa, hypotéza, teze, či přesněji řečeno humanistická filozofie.

Další širokopásmovou obtíží pro materialistickou evoluci je to, že musí vymýšlet nová a nová řešení pro tentýž problém. Vezměme si například létání. Tento výkon spočívající ve vymrštění subjektu skrze směs plynů, kterou nazýváme vzduchem, vyžadoval člověka s inteligencí, nápady i plány – soustředěné úsilí po několik století. Leonardo da Vinci o něm snil a vypracoval neúspěšné plány včetně ornitoptéry (3). A teprve když jsme začali chápat principy unášení diferenciálním tlakem jako následek působení lopatek (Bernoulliův zákon), zrodilo se cosi podobného úspěšnému létajícímu stroji. Živočišná říše však vyřešila tento problém kladoucí nároky na systematické myšlení třemi různými způsoby: u ptáků, hmyzu a savců.

Ptačí let

Ptáci létají za pomoci kombinace technologií, ale v zásadě díky znaku zvanému peří. Peří vzniká v útvarech připomínajících vlasový folikul z materiálu připomínajícího nehty, beta-keratinu (4).

Existují různé druhy per, která lze rozdělit do šesti hlavních kategorií: ocasní, obrysová, vlasová, štětinová, letky a pera prachová (5). Prachové peří je z nich nejjednodušší, bez paprsků čili „háčků“ propojujících sousední nitky. I když jde o „nejjednodušší“ pero, žádný materiál vyrobený člověkem se mu zatím nevyrovná co do tepelněizolačních vlastností, svou lehkostí ani kryvostí.

A moderní člověk, přestože disponuje vyspělými technologiemi v metalurgii, chemii polymerů, uhlíkových vláken, projektování pomocí počítačů atd., nebude asi nikdy schopen vyrobit strukturu napodobující design ptačího pera. „Lehké jako peříčko“ přestává být pouhým klišé, zamyslí-li se tým techniků-návrhářů nad tím, jak by napodobili parametry pera: poměr pevnosti k hmotnosti, modul pružnosti, houževnatý, samonosný kuželovitý dutý středově vyztužený paprsek – a nepodceňujme typickou podrobnost celého designu – pero musí vyrůst na určeném místě!

Peří musí být uspořádané a umístěné zcela přesně, a vzájemně propojené tak, aby tvořilo souvislou pokrývku. Architektura ptačího křídla tvoří skutečnou nosnou plochu. Jeho vyklenutí způsobuje, že se vzduch obtékající je shora pohybuje rychleji než vzduch proudící pod křídlem. To vytváří nad křídlem podtlak, který ptáka zvedá. Je fascinující, že ptáci (kteří se, jak nám říkají, vyvinuli z dinosaurů) vyřešili tenhle systematický, technologický problém bez záměru či inteligence!

Jde přesně o způsob vztlaku užívaný letadly Boeing 747 a F-15. Ptačí křídla jsou však mnohem složitější než křídla moderních letadel, protože jsou pružnými nosnými plochami! Pomocí předvídavé komunikace zajišťované neurální zpětnou vazbou se ptačí křídla přizpůsobují konkrétním podmínkám za letu, pták se může „opřít“ do létání, vystupovat do výšky a opět sestupovat, reagovat na rychlost vzdušných proudů, boční vítr, hustotu vzduchu, blízkost, a podobně. Moderní konstruktéři letadel mohou jen snít o pružných nosných plochách, stejně jako da Vinci snil o létání.

Hmyzí let

Naturalistická evoluční filozofie tvrdí, že hmyz má odlišný původ než ptáci, ale hmyz nicméně vyřešil problémy letu zcela originálním způsobem. Nikoli pomocí peří, nýbrž chitinu, strukturálního polymeru běžného v přírodě zvaného polysacharid.

Hmyzí let využívá některé prvky vztlaku na nosných plochách křídel, ale pohon a zdvih zde obstarávají zejména víry, které vznikají na náběžné hraně hmyzího křídla, a třepotání, díky kterému se víření přenáší na špici křídla (6). Let navozený člověkem se naopak vírů bojí (turbulentní proudění versus laminární proudění vzduchu), ale hmyzí let záměrně vyvolává mocné víření, a využívá ho účinně pro vztlak, pohon a manévrování!

Let kupředu a stoupání je u ptáků možné jen tehdy, mávnou-li křídlem směrem dolů, kdežto hmyz je schopen otočit svá křídla zcela dozadu, takže horní plocha křídla vytváří vztlak i při mávnutí směrem vzhůru – tzn., že každé mávnutí hmyz nadnáší a pohání. Může tak létat hlavou dolů, jako třeba při přistávání na stropě, či létat dozadu a do stran. Člověka jímá závrať nad počtem kroků potřebných k vytvoření tohoto úžasného, systematického „zdání designu“. Entomologové i letečtí inženýři začínají teprve chápat a doceňovat mimořádné výkony, které tito drobní tvorové ve vzduchu předvádějí.

Savčí let

Netopýři jsou savci – tvorové rodící živá mláďata, teplokrevní, živící svá mláďata mlékem - , a liší se tak podstatně od brouků i ptáků; ale přitom i oni znovu vyřešili tajemství létání, zcela odlišným designérským fíglem i výběrem materiálu. Možná, že problém létání není zase tak „velkým kumštem“, jenom náhodou došlo k tomu, že ho inteligentní lidé řešili překvapivě dlouho. Koneckonců netopýři „prostě jen“ napnou koženou membránu na kostěnou strukturu a vzlétnou. Ale sotva je to zas tak jednoduché, jelikož ze struktury kůže a kostí musí vzniknout již dříve zmíněná nosná vztlaková plocha zahrnující příslušné nervově-svalové systémy, které upravují podle potřeby geometrii křídla, a tak netopýrovi umožní bezpečný let na dlouhou vzdálenost i bláznivou akrobacii.

Ach, a smíme se vůbec zmínit o znaku, který netopýří létání provází, plně integrované echolokaci, která jde ruku v ruce s létáním? Žádná velká věda, podle našich nejlepších kolejních profesorů biologie, ale tito arogantní akademici nikdy sami nestáli u rýsovacích prken a nikdy nic nevyvíjeli! Je vědecky absurdní a beznadějně hloupé tvrdit (nehledě na to, že to přesně rekonstruovat vůbec nejde), že by mechanizmy postulované materialistickou filozofií mohly vyprodukovat kterýkoli z těchto létajících strojů, a zejména, že by to dokázaly třemi naprosto odlišnými způsoby.

Řeč

Lingvisté tvrdí, že lidská řeč je jedním ze znaků, který nás zásadně odlišuje od opic (7), ale pokud bychom použili slovník evolucionistů, museli bychom postulovat, že by mělo být docela snadné najít některého z nejbližších zvířecích příbuzných člověka, který by dokázal zamumlat nějaké to slovíčko podobné lidskému. A tento trapný rozpor přetrvává ve všech skupinách opic navzdory jistě dlouhodobé snaze badatelů z vládnoucí evolucionistické říše vymáčknout z nich artikulovaný zvuk. Neměli bychom pokládat tento fenomén za jedinečně výstižný, možná zábavný, a dokonce skandální? Zatímco náš nejbližší „rodič“ nesvede ani náznak artikulovaného slova (což bychom rozhodně nečekali), neobyčejně vzdálený, nesavčí příbuzný toho svede „nabrebentit“ spoustu, a to pěkně po lidsku, a bez nějaké únavné drezúry – to je pěkně prosím pěkně skandální, nečekaná skutečnost.

Je dobře známo, že četné ptačí druhy včetně různých papoušků jako jsou třeba kakadu, ara a další, se s touto erbovní schopností lidské rasy dokáží bez potíží popasovat, přičemž papoušek šedý je s to vyslovit stovky slov! /8/ Primáti mají hrtany („hlasivky“) podobné našim, ale tito naši „nejbližší příbuzní“ svedou zamumlat leda nějakou tu samohlásku, nikoli souhlásky, a proto nesvedou napodobit jediné srozumitelné lidské slovo. Jsou však podle evolucionistů omluveni z veřejných proslovů, protože kosti jazylky a okolí nejsou prý u primátů na správném místě, aby mohly tvořit slova – což je skandál: tak rádi bychom si poslechli, co by nám naši bratranci pověděli!

Takže…o co tady jde? Zatímco savčí hrtan je umístěn na vrcholu průdušnice, ptačí hlasivky (zvané „syrinx“) se nacházejí v dolní části průdušnice, na spojnici dvou průdušek vedoucích do plic. Jednotlivé membrány syringu, v každé průdušce jedna, jsou řízeny složitým nervosvalovým systémem, a produkují jednotlivé zvuky (9). Díky této „adaptaci“, v podstatě deformující jejich průdušnici, a regulací rychlosti vydechovaného vzduchu, jsou schopni „zazpívat“ dokonale zřetelná lidská slova. Až budete příště ve sprše, zkuste to a zazpívejte si „Já jsem to taky dokázal!“

Myšlenky na závěr

Sféra vlivu evolucionistů se rozrostla natolik a má takovou sílu, že na žádném kolbišti není tolerován jiný světový názor. Platí to zejména tam, kde příslušnou instituci financuje vláda. Žádný konkurenční názor není dovolen ve školách či na pracovištích, kam sahají vládní chapadla. Ten, kdo ho projeví, se v nejlepším případě setká s posměchem, ale nejčastěji s pohrdáním, vyhazovem a pronásledováním. Netoleruje se žádný písemný, ústní, soukromý či veřejný odpor.

Existují velké zející mezery v naturalistické evoluci jako vědeckém vysvětlení všeho, co existuje. Ve svém článku jsme probrali jen několik málo z nich. V materialistické evoluční teorii neexistuje žádná první příčina jako základ. Vyznavači evolučního náboženství prostě trvají na tom, že k evoluci došlo, přestože už prostá logická dedukce vyžaduje pro každou událost příčinu.

Materialistická evoluce puštěná z řetězu coby národní i mezinárodní náboženství vede k úpadku lidské kultury (a už ho způsobila). I ten základní požadavek smířlivosti „jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy ve všem jednejte s nimi“ (Matouš 7:12, Lukáš 6:30) odporuje evolučním náboženským zásadám. Slovo Písma, zejména křesťanského, jako konkurenční náboženství vůči materialistické evoluci, nebude tolerováno.

A to nepřeháníme. Od Wall Street po Mayberry je novým životním imperativem přežití nejzdatnějšího, nikoli zlaté pravidlo chování („co nechceš, aby ti jiní činili, nečiň ty jim“). Od svého nástupu v polovině devatenáctého století zavinila evoluční filozofie četné tragické holocausty včetně Hitlerových vyhlazovacích táborů. Je odpovědná za nedostatek slušnosti ve veřejných školách i za to, že si politici i podnikatelé jdou všude po krku. Bude to konec Ameriky, nepoznáme-li, co evoluce skutečně je – nebezpečná, v podstatě bezzásadová, ateistická filozofie, která se snaží o bezohledné zničení všech konkurenčních ideologií.

Odkazy a poznámky

1. Anonymous. 2012. Design. Merriam-Webster Online
Retrieved August 11, 2012, from
www.merriam-webster.com/

2. Dawkins, R. 2006. The God Delusion. Houghton
Mifflin Company, Boston, MA. [See p.. 139,
“We live on a planet where we are surrounded
by perhaps ten million species, each one of
which independently displays a powerful illusion
of apparent design.”; and p. 158, “Darwin
and his successors have shown how living creatures,
with their spectacular statistical improbability
and appearance of design, have evolved
by slow, gradual degrees from simple beginnings.
We can now safely say that the illusion
of design in living creatures is just that — an
illusion.”

3. Fuller, J. 2012. Top 10 bungled attempts at oneperson
flight: 9. Leonardo da Vinci's Complex
Ornithopter (c. 1505). HowStuffWorks. Retrieved
August 11, 2012, from
http://science.howstuffworks.com/transport/flig
ht/classic/ten-bungled-flight-attempt2.htm

4. Anonymous. 2012. Feather. Wikipedia. Retrieved
August 11, 2012, from
http://en.wikipedia.org/wiki/Feather

5. Kazilek, C.J. 2012. Feather biology. Ask A Biologist,
Arizona State University. Retrieved August
11, 2012, from
http://askabiologist.asu.edu/explore/feather-biology/

6. Anonymous, 2004. Animal Flight Group: Aerodynamics.
Department of Zoology, University of Cambridge. Retrieved August 11, 2012, from
www.zoo.cam.ac.uk/zoostaff/ellington/aerodyna
mics.html

7. Bolles, E.B. 2010. Are humans unique? Babel’s
Dawn (blog), July 11, 2010. Retrieved August
12, 2012, from www.babelsdawn.com/files/arehumans-
unique-071110.pdf. [Bolles referred to
Corballis who “points to three things — language,
tools, and mental time travel — that distinguish
humans from apes. Language uses
sentences, while apes trained in sign language
produce signals that ‘are devoid of
syntax…parts of speech…tenses…moods…
diathesis…in effect no sentences.’”]

8. Morgana, A. 2002. Audio clip and transcript of
N'Kisi the African Gray Parrot talking with Aimee Morgana. The N'kisi Project: Avian
Contextual Language Use in Interspecies Social
Interactions. Retrieved August 12, 2012,
from www.sheldrake.org/nkisi/nkisi1_text.html

9. Davies, G.H. n.d. Bird songs. In D. Attenborough,
The Life of Birds. Public Broadcasting Service
(PBS). Retrieved August 12, 2012, from
www.pbs.org/lifeofbirds/songs/index.html

PřílohaVelikost
00571-1.12.2012-materialisticka_evoluce-nebezpecna_humanisticka_filozofie.doc62 KB
Průměr: 3 (6 votes)

Darwin

Darwin byl aktivním abolicionistou, jehož vědecká práce ve skutečnosti pomohla vyvrátit v jeho době obecně rozšířené eugenické koncepty a rasistické názory opírající se o biblicky motivované pseudoargumenty.
Není snad třeba připomínat početné otevřeně rasistické, genocidií a infanticidní starozákonní pasáže, které se nepochybně na dlouhou dobu významně ovlivnily židovsko-křesťanskou etiku.
Je zajímavé, že ještě před 12 lety jsem na vlastní uši slyšel na adventistické přednášce nazvané „Darwinův fatální omyl“, že zčernání pokožky u části lidstva je součástí trestu za „Adamův hřích“.

Václav Hořejší: Hitler - důsledný žák Darwinův?

Obrázek uživatele Šriber

Hrabě

Byl Darwin rasistou?

Ano. Stejně jako prakticky každý v 19. století včetně tvého prapradědečka. Byl však také aktivním abolicionistou...

Ovšem také velmi dobrý rozbor a srovnání uvažování Darwina a Hitlera můžeme najít na stránkách distance.cz

Tak Distance, jo ? Tím si možná šplhneš u Nosotondy, ale to je tak všechno...

Pro všechny lidi by mělo existovat svobodné soupeření a zákony a zvyky by neměly bránit nejschopnějším jedincům, aby se plně uplatnili a mohli i vychovat nejvíce potomků“

Svobodné soupeření neznamená "dělat si co chci" ani "likvidovat konkurenci", nýbrž "zákony ani zvyky nemají co komu bránit s někým spát a mít děti, ale má se to nechat na přírodě"...

(Ch. Darwin, op. cit., str. 96).

1. Doporučuji si to najít a přečíst celé, ne jen tenhle úryvek...
2. Darwin konstatuje fakta podložená statistikou, neprohlašuje, co by se mělo dělat...

Tohle je perlička sám "veliký" Darwin:

To samé...

ale myslím že po přečtení článku musí být v podstatě vše jasné

Ano, je jasné, že máš sníženou schopnost interpretace a pochopení textu...

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

Odp: Hrabě

Brácho Hrabě, musím se tady zastat Trita. Tak trochu si teď emailujeme a musím říct, že mi poslal několik velmi kvalitních teologických studií. Navíc věří ve Stvoření, odmítá evoluci a je (na rozdíl od některých zde) velmi slušný. Nemám problém s tím, že je Svědek Jehovův, neboť se nechová jakkoliv fanaticky. Mohu s čistým svědomím napsat, že je to opravdový bratr v Kristu.
Olda

Filosofie kreacionismu

Nedostudovaný takyfilosof Jan Horník se chtěl zviditelnit něčím, co tu ještě nebylo a co je zajímavé jako filosofické podhoubí pro český neonacismus – „Hitler je filozof, není v něm chyba, chyba je v Darwinově teorii.“ A proto, pozor na ni. Čehož důsledkem je posílení kreacionismu. To je zase zajímavý aspekt pro protestantské fundamentalisty.

Myslící člověk ví, že vůdčí postavy dějin, které chtěly pro sebe ovládnout svět, byli diktátoři, kteří používali a zneužívali různé filozofie a teorie k tomu, aby jim lidé věřili, i když budou vraždit, vždycky ve jménu něčeho drahého až posvátného. Byl to Hitler, Stalin a mnoho jiných před nimi. Nikdy ale nedostihli Boha hrozného, který byl největší vrah, bez jehož vědomí ani vlas nespadne, že? Při potopě nechal utopit všechny lidi kromě Noeho rodiny a nechal zabít miliony lidí ve všech válkách, co jich bylo. (Nebyl to Bůh obyčejných lidiček, ti mají na obláčku svého Boha, ke kterému vzhlížejí.)

Z fundamentalismu jde hrůza. Židovští fundamentalisté zabili Izaka Rabina, islámští fundamentalisté zničili „dvojčata“ v NY. Baptističtí fundamentalisté zase vymývají mozky pavědou kreacionismem, posilují si tím svoje ego. Ani v ČR, ani jinde v Evropě, ani v USA se to nesmí přednášet ve školách. U nás ani v soukromých školách. Nedávno pohrozila ministryně školství jednomu pražskému gymnasiu, kde se rodiče postavili proti vymývání mozků svých dětí, že gymnasium uzavře. Myslím, že článek J. Horníka se pohybuje na okraji spektra české společnosti a slouží též tomuto okraji společnosti. Je vás zkrátka málo, i protestantských fundamentalistů (něco přes 3000), i neonacistů. Jste psi, kteří štěkají na karavanu jdoucí dál. Už mi ty vaše zajímavosti neposílej, jsou pod úroveň moderního inteligentního člověka.

k článku Filozofie holokaustu

Hrabě

"Nu nechci jíti ve šlépějích Triturusse"

Dostal jsem škytavku a hned jsem tušil, že na mě někdo myslí Smile

Jinak, pokud je to třeba a info je kvalitní, nevidím důvod proč nejít v mých šlépějích .. když to navíc může někoho obohatit a pomoct mu to.

Hrabě

Ausgezeichne, excellen, very good, charašó...

Obrázek uživatele Hrabě Monte Cristo 2011

Citace a zdroje

Nedávno jsem spolu s Sharon Sebastianovou napsal knihu nazvanou Darwinovští rasisté: včera, dnes a zítra. Ve třetí kapitole analyzujeme Darwinovo vysvětlení pro rozdíly mezi lidmi a opicemi, jak je prezentuje v knize Původ člověka.
V kapitole 6, O příbuzných člověka a jeho genealogii, Darwin tvrdí, že očekává, že civilizované rasy člověka zcela vyhubí lidské divoké rasy za pouhých pár století. Byl Darwin rasistou?

Ovšem také velmi dobrý rozbor a srovnání uvažování Darwina a Hitlera můžeme najít na stránkách distance.cz (zdroj níže) Jen malé ukázky z textu:

Pro všechny lidi by mělo existovat svobodné soupeření a zákony a zvyky by neměly bránit nejschopnějším jedincům, aby se plně uplatnili a mohli i vychovat nejvíce potomků“ (Ch. Darwin, op. cit., str. 173-4).

nebo si zase pomůže člověk sám, to znamená, že sáhne k umělému omezení svého rozplozování se všemi již naznačenými těžkými důsledky pro rasu a druh“ (A. Hitler, op. cit., str. 146-7).

Pan Greg a pan Galton již jasně potvrdili, že největší překážkou k zvyšování počtu vynikajících lidí v civilizovaných zemích je skutečnost, že nejchudší a nejzanedbanější jedinci, kteří většinou také propadli neřestem, se téměř vždy žení avdávají brzy, zatímco lidé uvážliví a skromní, kteří mají obvykle i všechny jiné ctnosti, uzavírají manželství pozdě........ Nicméně tato sestupná tendence je různými způsoby omezována. Viděli jsme již, že prostopášníci trpí vysokou úmrtností a lidé velmi zhýralí po sobě zanechávají málo potomků. Nejchudší vrstvy se tísní ve městech, a jak dokázal dr. Stark podle skotských statistik za deset let, úmrtnost mladých i starých je ve městě mnohem vyšší než na venkově(Ch. Darwin, op. cit., str. 96).

„V boji o každodenní chléb podléhá všechno slabé, nemocné, méně odhodlané, zatímco boj samců o samice poskytuje právo k plození jen tomu nejzdravějšímu. Vždy však je boj prostředkem k upevňování zdraví a odolnosti druhu, a proto i příčinou jeho vyššího vývoje. Kdyby tento proces probíhal jinak, přestalo by všechno další vyšší formování druhu a nastoupil by spíš jeho opak....... Musí tedy být provedena korektura ve prospěch lepších. Tu však obstarává příroda tím, že vystavuje slabší část tak těžkým životním podmínkám, že už tím je omezována její početnost, a ani zbytek nepřipouští k rozmnožení bez výběru, nýbrž i tu uskutečňuje bezohledný výběr podle síly a zdraví.

Tohle je perlička sám "veliký" Darwin:

„Na druhé straně my, civilizovaní lidé, děláme vše, co je v našich silách, abychom proces vymírání zarazili; stavíme ústavy pro slabomyslné, tělesně postižené a nemocné, zavádíme zákony na ochranu chudých a naši lékaři vynakládají veškerý svůj um, aby zachránili každý život tak dlouho, jak je to jen možné. Máme důvod se domnívat, že očkování zachránilo tisíce lidí slabého zdraví, kteří by dříve zahynuli na neštovice, a tak slabí příslušnici civilizovaných společností dále rozmnožují svůj rod. Nikdo, kdo se zabýval chovem domácích zvířat, nebude pochybovat, že to lidské rase musí velice škodit“ (Ch. Darwin, op. cit., str. 93).

vs. "veliký" vůdce....

„Ukazuje se se strašlivou zřetelností, že při každém míšení krve Árijce s nižšími národy dochází k zániku nositele kultury ... Výsledkem každého křížení ras je tedy, zcela stručně řečeno, vždy: a) pokles úrovně vyšší rasy, b) tělesný a duševní pokles a tedy i počátek, i když pomalého, avšak jistě pokračujícího chřadnutí. Způsobit takový vývoj neznamená nic jiného, než páchat hřích proti vůli věčného Tvůrce. Jako hřích bude tento čin i potrestán. Pokouší- li se člověk vzepřít železné logice přírody, dostává se do boje se zásadami, jimž i on sám vlastně vděčí za své lidské bytí. Tak musí jeho jednání proti přírodě vést k jeho vlastnímu zániku. ... Kdo chce žít, ten ať bojuje, a nechce-li bojovat v tomto světě věčného zápasu, nezaslouží si žít“ (A. Hitler, op. cit., str. 313-14 a 317).

... Ve všech dobách a po celé světě vytlačoval jeden kmen druhý; a protože v jejich úspěchu hrála významnou roli morálka, všude tak stoupala azvyšovala se mravní úroveň a počet morálně vyspělých lidí“ (Ch. Darwin, op. cit., str. 90 a 92).

„Míšení krve a tím podmíněný pokles úrovně rasy je jedinou příčinou odumírání všech kultur, neboť lidé nehynou kvůli prohraným válkám, nýbrž pro ztrátu oné odolnosti, která je vlastní jen čisté krvi. Co v tomto světě není dobrá rasa, je plevel“ (A. Hitler, op. cit., str. 324).

Nu nechci jíti ve šlépějích Triturusse Big smile , ale myslím že po přečtení článku musí být v podstatě vše jasné: Hitler se inspiroval a opíral o Darwina!!!

Ale posuďte sami: Charles Darwin: O původu člověka - rasistická příručka pro vyznavače pokroku a přírodního výběru

------------------------------------------------------------
Přehodnocení pekla

On the spot lender bank loan

The amount of mortgage depends upon the borrower's credit record, salary status, repayment capacity from the borrower and so forth. The mortgage total which is mostly approved is as much as L1,000. The repayment tenure for awful credit history cash advance loans is brief often starting from seven to 14 days or the next bank loan.

Most people misinterpret the practicality of such financial loans. These are the things they are intended to be, short time period financial loans that has to be repaid in the cash loan adhering to your fund currently being deposited into your checking account for rapid use. They really are not supposed being heaped for the backs with the destitute poor. They can be meant to get employed by working men and women who have regular employment and a checking acc in their title. They're not intended to take advantage of everybody. The bank fast cash is more dangerous for your loan provider; for that reason, it stands to motive that this fascination pace can be increased. The only real collateral the lender has is a cash of the borrower.

You frequently fork out a slightly better desire price with these personal loan providers when compared to lender loans. If you should believe in regards to the day after day hardship that having difficulties to make ends fulfill has caused, its well really worth it the couple more pounds. Never to mention, your credit rating report suffers a blow with every passing working day. The primary Millennium Platinum Card supplies zero percent APR and standard payments will enhance your credit score ranking.

How are you going to convey to if it is actually currently time to get credit card debt reduction? This will not be for everyone. In the event you assume you will need aid, then you really have to work as quickly as is possible.

The advantages are swift funding, no matter your harmful credit and you'll not owe the money for just a lengthy time, that may limit the quantity of curiosity you certainly will pay for the privilege of getting the personal fast advance. A cash advamce fast cash company works by using an alternative economical establishment to lend them the cash to finance their personal loan to you. Because the personal loan organization is asking for a secured fast advance, which suggests payday loans instant lesser pace of fascination. They need to cost a better level of curiosity whenever they grant a huge hazard personal personal loan to you personally. It may well appear to be substantial; but, give consideration to the truth that they can be in small business to generate a profit.

Obrázek uživatele Šriber

Hrabě

Dovolím si trochu upravit zvýraznění:
"Koncem 19. století začali někteří lidé chápat pojem darwinismus nejen jako empirickou teorii, ale též jako myšlenku, že rasové zdokonalování se děje prostřednictvím boje o přežití [5]. Tento rasismus dovedl do extrému nadšený obdivovatel Charlese Darwina Ernst Haeckel. Ernst Haeckel se dál pokoušel rozvíjet Darwinovo dílo a také jako první přišel s onou značně nepřesnou, zjednodušující a zavádějící formulací, že „člověk vznikl z opice“ [5]. Pro zastánce eugeniky se stal filozof Ernst Haeckel uznávanou osobností a eugenika zase získala značnou popularitu především v nacistickém Německu ( ale samozřejmě nejen tam). O tom, že eugenika byla běžně známa i mezi řadovými Němci, svědčí i následující citace, pocházející z publikace vydané v nacistickém Německu jednou společností chovatelů králíků v roce 1942 a uvádí: „ Od té doby, co se národní socialisté chopili moci, dosáhlo křížení králíků neslýchaného pokroku…a získalo nový cíl. Lidé, kteří se jím zabývají, byli náhle naplněni novými organizačními a eugenickými impulsy“ [7].Nacisté záměrně pokřivili darwinovskou biologii a snažili se ji zneužít pro své rasistické teorie [8]. Toto nevědecké a metafyzické překroucení Evoluční teorie, někdy označované jako etnicko-nacionální ideologie, použili nacisté k oslavě boje o přežití, konkurenčního boje mezi národy, pohrdání slabými a nadřazenosti jedné lidské rasy nad druhou."

Dále se tam píše:
"Nacisté však nikdy jednoznačně nepřijali tu část myšlenek, které se vztahují k původu člověka a jeho vyvinutí se z nižších živočišných forem. Pro nacistickou ideologii, silně ovlivněnou mysticismem, byla Darwinova vědecká teorie přitažlivá tím, že co do struktury odpovídala v zásadě něčemu zcela nevědeckému a primitivnímu – totiž totemismu [9], v němž je původ každého kmene odvozován od posvátného zvířete. Pro Němce však byla nepřijatelná představa, že tímto totemickým zvířetem by měla být právě opice, jak to naznačoval darwinista Ernst Haeckel. Nacisté se tedy přikláněli k nevědeckému vysvětlení, známému jako polygeneze, jehož východiskem byla myšlenka, že různé lidské rasy byly stvořeny odděleně [10]. Zcela pak odmítli myšlenku, že třeba zrovna Germáni by mohli být v rámci evoluce potomky opic – Adolf Hitler ve svém projevu z roku 1927 v Mnichově uvedl: „Odmyslete si nordické Němce a nezbyde vám nic, než jen tanec opic“[10]. Tímto výrokem navázal na antisemitské názory, předcházející nacismu, kdy např. Richard Wagner tvrdil, že „nižší“ rasy pocházejí z opic, zatímco Árijci odvozují svůj původ od bohů."

Minerva má pravdu, ty odkopeš sám sebe...

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

Obrázek uživatele Minerva

Hrabě

Máš to krásně vyřešené - pokud to není absolutně stejné jako v Bibli, tak není žádná spojitost, pokud najdeš jen náznak evoluční teorie, tak je to jasné opírání se.
A Hitler je evolucionista, i když tvrdí, že změna druhů není možná. Sakra, proti tobě není třeba vůbec argumentovat, ty se odkopáváš sám. Laughing out loud

ॐ असतो मा सद्गमय

Customize This