Materialistická evoluce: nebezpečná humanistická filozofie

Gary Howell

(Z Creation Matters, svazek 17, čís. 4, červenec/srpen 2012, přeložil M. T. - 12/2012)

Všechny veřejné školy v Americe i téměř v celém světě učí materialistickou (naturalistickou) evoluci jako jednou provždy dokázaný fakt. Tvrdošíjně zastávají názor, že veškerý rostlinný i živočišný život na planetě zemi začal existovat automaticky jako derivát času, náhody, mutací a přírodního výběru. To jsou oni čtyři hráči v tom, co je běžně považováno za materielní procesy čili klasickou darwinovskou evoluci. Jak jsme informováni, tak struktura atomu a vesmír jsou nahodilosti, které se zhmotnily z nicoty.

Argumenty proti tomuto všeobecně přijímanému materialistickému náboženství jsou zatracovány v podstatě jako kacířské klauniády, křupanské nesmysly či ještě něco horšího. Izolované ostrovy vzpoury proti shora popsané Říši však přetrvávají, a tento článek je jejich dalším dokladem.

Patrnost designu

Design (plán) je největším nepřítelem materialistické evoluce jako nějaký nepřekročitelný Rubikon. A skutečně, slovo „design/plán“ nelze v souvislosti s materialistickou evolucí použít, protože Merriam-Webster definuje sloveso „plánovat“ jako „vytvářet, modelovat, provádět podle plánu“ nebo „vymýšlet a naplánovat v mysli či duchu“ (1). Materialistická evoluce ovšem ducha postrádá; neexistuje v ní inteligence, plánování, záměr, představivost. Proměnné, které fungují v evoluci, jsou čas, náhoda, mutace, a onen amorfní opiát, přírodní výběr. Toto není „křupanská“ teistická doktrína, nýbrž fundamentalistické, materialistické evoluční učení. V materialistické evoluci neexistuje design. Onen kámen úrazu pro evoluci, fakta prokázaná studiem přírody a fyziky (vědou), je onen tabuizovaný, otravný, záhadný a nedotknutelný fakt designu; fakt, který prostě neoddiskutujete. A co je ještě horší, čím více vrstev poznání vědci odkrývají, tím více se potvrzuje, že tím více je potvrzován plán a design.

Jako inženýr se 17 domácími i zahraničními patenty vám mohu potvrdit, že složité systémy nemohou vzniknout bez přípravy, tvůrčího myšlení, plánování, technologických stavebních kamenů a inteligence; tvrdit opak je vědecky neudržitelné a škodlivé. Ať už se jeví naplánovaná provázanost jakkoli složitá, jakkoli pečlivě budovaná, evoluční filozofie prostě trvá na tom, že se to všechno jenom „zdánlivě jeví jako naplánované“ (2). A navzdory celým desetiletím intenzívního vědeckého bádání zůstává mnoho z „přirozených“ výtvorů včetně například Cortiho orgánu ve vnitřním uchu, lepkavého pavoučího vlákna (které člověk nedokáže vyrobit) i lidského mozku nevysvětlitelných.

Kdyby si někdo podal přihlášku patentu (k Americkému úřadu pro patenty a ochranné známky) na materialistické procesy jako prostředek k výrobě života i neživé atomární struktury, byla by taková žádost bez velkých okolků zamítnuta. Představy patentovat nelze! Příslušný úředník by požádal o objasnění plánu takových výrobků (na jakém principu fungují?). Žadatel by opakoval, že složité organické i anorganické mechanizmy lze zkonstruovat vzájemným působením času, náhody, mutací a přírodního výběru. Úředník by opět trval na tom, tentokrát už důrazněji, že toto je představa, a nikoli základ pro fungující patent. Vraťte se, až budete mít fungující projekt. Materialistická evoluce je jen představa, hypotéza, teze, či přesněji řečeno humanistická filozofie.

Další širokopásmovou obtíží pro materialistickou evoluci je to, že musí vymýšlet nová a nová řešení pro tentýž problém. Vezměme si například létání. Tento výkon spočívající ve vymrštění subjektu skrze směs plynů, kterou nazýváme vzduchem, vyžadoval člověka s inteligencí, nápady i plány – soustředěné úsilí po několik století. Leonardo da Vinci o něm snil a vypracoval neúspěšné plány včetně ornitoptéry (3). A teprve když jsme začali chápat principy unášení diferenciálním tlakem jako následek působení lopatek (Bernoulliův zákon), zrodilo se cosi podobného úspěšnému létajícímu stroji. Živočišná říše však vyřešila tento problém kladoucí nároky na systematické myšlení třemi různými způsoby: u ptáků, hmyzu a savců.

Ptačí let

Ptáci létají za pomoci kombinace technologií, ale v zásadě díky znaku zvanému peří. Peří vzniká v útvarech připomínajících vlasový folikul z materiálu připomínajícího nehty, beta-keratinu (4).

Existují různé druhy per, která lze rozdělit do šesti hlavních kategorií: ocasní, obrysová, vlasová, štětinová, letky a pera prachová (5). Prachové peří je z nich nejjednodušší, bez paprsků čili „háčků“ propojujících sousední nitky. I když jde o „nejjednodušší“ pero, žádný materiál vyrobený člověkem se mu zatím nevyrovná co do tepelněizolačních vlastností, svou lehkostí ani kryvostí.

A moderní člověk, přestože disponuje vyspělými technologiemi v metalurgii, chemii polymerů, uhlíkových vláken, projektování pomocí počítačů atd., nebude asi nikdy schopen vyrobit strukturu napodobující design ptačího pera. „Lehké jako peříčko“ přestává být pouhým klišé, zamyslí-li se tým techniků-návrhářů nad tím, jak by napodobili parametry pera: poměr pevnosti k hmotnosti, modul pružnosti, houževnatý, samonosný kuželovitý dutý středově vyztužený paprsek – a nepodceňujme typickou podrobnost celého designu – pero musí vyrůst na určeném místě!

Peří musí být uspořádané a umístěné zcela přesně, a vzájemně propojené tak, aby tvořilo souvislou pokrývku. Architektura ptačího křídla tvoří skutečnou nosnou plochu. Jeho vyklenutí způsobuje, že se vzduch obtékající je shora pohybuje rychleji než vzduch proudící pod křídlem. To vytváří nad křídlem podtlak, který ptáka zvedá. Je fascinující, že ptáci (kteří se, jak nám říkají, vyvinuli z dinosaurů) vyřešili tenhle systematický, technologický problém bez záměru či inteligence!

Jde přesně o způsob vztlaku užívaný letadly Boeing 747 a F-15. Ptačí křídla jsou však mnohem složitější než křídla moderních letadel, protože jsou pružnými nosnými plochami! Pomocí předvídavé komunikace zajišťované neurální zpětnou vazbou se ptačí křídla přizpůsobují konkrétním podmínkám za letu, pták se může „opřít“ do létání, vystupovat do výšky a opět sestupovat, reagovat na rychlost vzdušných proudů, boční vítr, hustotu vzduchu, blízkost, a podobně. Moderní konstruktéři letadel mohou jen snít o pružných nosných plochách, stejně jako da Vinci snil o létání.

Hmyzí let

Naturalistická evoluční filozofie tvrdí, že hmyz má odlišný původ než ptáci, ale hmyz nicméně vyřešil problémy letu zcela originálním způsobem. Nikoli pomocí peří, nýbrž chitinu, strukturálního polymeru běžného v přírodě zvaného polysacharid.

Hmyzí let využívá některé prvky vztlaku na nosných plochách křídel, ale pohon a zdvih zde obstarávají zejména víry, které vznikají na náběžné hraně hmyzího křídla, a třepotání, díky kterému se víření přenáší na špici křídla (6). Let navozený člověkem se naopak vírů bojí (turbulentní proudění versus laminární proudění vzduchu), ale hmyzí let záměrně vyvolává mocné víření, a využívá ho účinně pro vztlak, pohon a manévrování!

Let kupředu a stoupání je u ptáků možné jen tehdy, mávnou-li křídlem směrem dolů, kdežto hmyz je schopen otočit svá křídla zcela dozadu, takže horní plocha křídla vytváří vztlak i při mávnutí směrem vzhůru – tzn., že každé mávnutí hmyz nadnáší a pohání. Může tak létat hlavou dolů, jako třeba při přistávání na stropě, či létat dozadu a do stran. Člověka jímá závrať nad počtem kroků potřebných k vytvoření tohoto úžasného, systematického „zdání designu“. Entomologové i letečtí inženýři začínají teprve chápat a doceňovat mimořádné výkony, které tito drobní tvorové ve vzduchu předvádějí.

Savčí let

Netopýři jsou savci – tvorové rodící živá mláďata, teplokrevní, živící svá mláďata mlékem - , a liší se tak podstatně od brouků i ptáků; ale přitom i oni znovu vyřešili tajemství létání, zcela odlišným designérským fíglem i výběrem materiálu. Možná, že problém létání není zase tak „velkým kumštem“, jenom náhodou došlo k tomu, že ho inteligentní lidé řešili překvapivě dlouho. Koneckonců netopýři „prostě jen“ napnou koženou membránu na kostěnou strukturu a vzlétnou. Ale sotva je to zas tak jednoduché, jelikož ze struktury kůže a kostí musí vzniknout již dříve zmíněná nosná vztlaková plocha zahrnující příslušné nervově-svalové systémy, které upravují podle potřeby geometrii křídla, a tak netopýrovi umožní bezpečný let na dlouhou vzdálenost i bláznivou akrobacii.

Ach, a smíme se vůbec zmínit o znaku, který netopýří létání provází, plně integrované echolokaci, která jde ruku v ruce s létáním? Žádná velká věda, podle našich nejlepších kolejních profesorů biologie, ale tito arogantní akademici nikdy sami nestáli u rýsovacích prken a nikdy nic nevyvíjeli! Je vědecky absurdní a beznadějně hloupé tvrdit (nehledě na to, že to přesně rekonstruovat vůbec nejde), že by mechanizmy postulované materialistickou filozofií mohly vyprodukovat kterýkoli z těchto létajících strojů, a zejména, že by to dokázaly třemi naprosto odlišnými způsoby.

Řeč

Lingvisté tvrdí, že lidská řeč je jedním ze znaků, který nás zásadně odlišuje od opic (7), ale pokud bychom použili slovník evolucionistů, museli bychom postulovat, že by mělo být docela snadné najít některého z nejbližších zvířecích příbuzných člověka, který by dokázal zamumlat nějaké to slovíčko podobné lidskému. A tento trapný rozpor přetrvává ve všech skupinách opic navzdory jistě dlouhodobé snaze badatelů z vládnoucí evolucionistické říše vymáčknout z nich artikulovaný zvuk. Neměli bychom pokládat tento fenomén za jedinečně výstižný, možná zábavný, a dokonce skandální? Zatímco náš nejbližší „rodič“ nesvede ani náznak artikulovaného slova (což bychom rozhodně nečekali), neobyčejně vzdálený, nesavčí příbuzný toho svede „nabrebentit“ spoustu, a to pěkně po lidsku, a bez nějaké únavné drezúry – to je pěkně prosím pěkně skandální, nečekaná skutečnost.

Je dobře známo, že četné ptačí druhy včetně různých papoušků jako jsou třeba kakadu, ara a další, se s touto erbovní schopností lidské rasy dokáží bez potíží popasovat, přičemž papoušek šedý je s to vyslovit stovky slov! /8/ Primáti mají hrtany („hlasivky“) podobné našim, ale tito naši „nejbližší příbuzní“ svedou zamumlat leda nějakou tu samohlásku, nikoli souhlásky, a proto nesvedou napodobit jediné srozumitelné lidské slovo. Jsou však podle evolucionistů omluveni z veřejných proslovů, protože kosti jazylky a okolí nejsou prý u primátů na správném místě, aby mohly tvořit slova – což je skandál: tak rádi bychom si poslechli, co by nám naši bratranci pověděli!

Takže…o co tady jde? Zatímco savčí hrtan je umístěn na vrcholu průdušnice, ptačí hlasivky (zvané „syrinx“) se nacházejí v dolní části průdušnice, na spojnici dvou průdušek vedoucích do plic. Jednotlivé membrány syringu, v každé průdušce jedna, jsou řízeny složitým nervosvalovým systémem, a produkují jednotlivé zvuky (9). Díky této „adaptaci“, v podstatě deformující jejich průdušnici, a regulací rychlosti vydechovaného vzduchu, jsou schopni „zazpívat“ dokonale zřetelná lidská slova. Až budete příště ve sprše, zkuste to a zazpívejte si „Já jsem to taky dokázal!“

Myšlenky na závěr

Sféra vlivu evolucionistů se rozrostla natolik a má takovou sílu, že na žádném kolbišti není tolerován jiný světový názor. Platí to zejména tam, kde příslušnou instituci financuje vláda. Žádný konkurenční názor není dovolen ve školách či na pracovištích, kam sahají vládní chapadla. Ten, kdo ho projeví, se v nejlepším případě setká s posměchem, ale nejčastěji s pohrdáním, vyhazovem a pronásledováním. Netoleruje se žádný písemný, ústní, soukromý či veřejný odpor.

Existují velké zející mezery v naturalistické evoluci jako vědeckém vysvětlení všeho, co existuje. Ve svém článku jsme probrali jen několik málo z nich. V materialistické evoluční teorii neexistuje žádná první příčina jako základ. Vyznavači evolučního náboženství prostě trvají na tom, že k evoluci došlo, přestože už prostá logická dedukce vyžaduje pro každou událost příčinu.

Materialistická evoluce puštěná z řetězu coby národní i mezinárodní náboženství vede k úpadku lidské kultury (a už ho způsobila). I ten základní požadavek smířlivosti „jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy ve všem jednejte s nimi“ (Matouš 7:12, Lukáš 6:30) odporuje evolučním náboženským zásadám. Slovo Písma, zejména křesťanského, jako konkurenční náboženství vůči materialistické evoluci, nebude tolerováno.

A to nepřeháníme. Od Wall Street po Mayberry je novým životním imperativem přežití nejzdatnějšího, nikoli zlaté pravidlo chování („co nechceš, aby ti jiní činili, nečiň ty jim“). Od svého nástupu v polovině devatenáctého století zavinila evoluční filozofie četné tragické holocausty včetně Hitlerových vyhlazovacích táborů. Je odpovědná za nedostatek slušnosti ve veřejných školách i za to, že si politici i podnikatelé jdou všude po krku. Bude to konec Ameriky, nepoznáme-li, co evoluce skutečně je – nebezpečná, v podstatě bezzásadová, ateistická filozofie, která se snaží o bezohledné zničení všech konkurenčních ideologií.

Odkazy a poznámky

1. Anonymous. 2012. Design. Merriam-Webster Online
Retrieved August 11, 2012, from
www.merriam-webster.com/

2. Dawkins, R. 2006. The God Delusion. Houghton
Mifflin Company, Boston, MA. [See p.. 139,
“We live on a planet where we are surrounded
by perhaps ten million species, each one of
which independently displays a powerful illusion
of apparent design.”; and p. 158, “Darwin
and his successors have shown how living creatures,
with their spectacular statistical improbability
and appearance of design, have evolved
by slow, gradual degrees from simple beginnings.
We can now safely say that the illusion
of design in living creatures is just that — an
illusion.”

3. Fuller, J. 2012. Top 10 bungled attempts at oneperson
flight: 9. Leonardo da Vinci's Complex
Ornithopter (c. 1505). HowStuffWorks. Retrieved
August 11, 2012, from
http://science.howstuffworks.com/transport/flig
ht/classic/ten-bungled-flight-attempt2.htm

4. Anonymous. 2012. Feather. Wikipedia. Retrieved
August 11, 2012, from
http://en.wikipedia.org/wiki/Feather

5. Kazilek, C.J. 2012. Feather biology. Ask A Biologist,
Arizona State University. Retrieved August
11, 2012, from
http://askabiologist.asu.edu/explore/feather-biology/

6. Anonymous, 2004. Animal Flight Group: Aerodynamics.
Department of Zoology, University of Cambridge. Retrieved August 11, 2012, from
www.zoo.cam.ac.uk/zoostaff/ellington/aerodyna
mics.html

7. Bolles, E.B. 2010. Are humans unique? Babel’s
Dawn (blog), July 11, 2010. Retrieved August
12, 2012, from www.babelsdawn.com/files/arehumans-
unique-071110.pdf. [Bolles referred to
Corballis who “points to three things — language,
tools, and mental time travel — that distinguish
humans from apes. Language uses
sentences, while apes trained in sign language
produce signals that ‘are devoid of
syntax…parts of speech…tenses…moods…
diathesis…in effect no sentences.’”]

8. Morgana, A. 2002. Audio clip and transcript of
N'Kisi the African Gray Parrot talking with Aimee Morgana. The N'kisi Project: Avian
Contextual Language Use in Interspecies Social
Interactions. Retrieved August 12, 2012,
from www.sheldrake.org/nkisi/nkisi1_text.html

9. Davies, G.H. n.d. Bird songs. In D. Attenborough,
The Life of Birds. Public Broadcasting Service
(PBS). Retrieved August 12, 2012, from
www.pbs.org/lifeofbirds/songs/index.html

PřílohaVelikost
00571-1.12.2012-materialisticka_evoluce-nebezpecna_humanisticka_filozofie.doc62 KB
Průměr: 3 (6 votes)
Obrázek uživatele Šriber

Hrabě

Je to samozřejmě váš tragický omyl, jehož důkazem je jen ten prostý fakt, že jsou vědci, kteří mají stejné vzdělání ale evolucionismus odmítají.

Mají vzdělání v jiných oborech a je jich výrazně méně...

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

Obrázek uživatele Hrabě Monte Cristo 2011

P. S. George

Jinak ještě malá poznámka, aby bylo jasno. Bůh nařídil Noemovi naložit některých zvířat sedm párů proto, aby po potopě byla zajištěna velká míra rozmanitosti a variability.

Smile Smile Smile

------------------------------------------------------------
Přehodnocení pekla

Obrázek uživatele Hrabě Monte Cristo 2011

George

Mno a to s tim zebrem - tak to jsem jen citoval lublinskeho arcibiskupa, ktery prednasi na na Filozoficke fakulte Papezske teologicke akademie v Krakove, vis? Samozrejme - kazdemu musi dojit, ze nejaky Hrabe tomu vsemu rozumi 1000x vic... co take s nejakym lublinskym arcibiskupem, ze...

Váš problém spočívá v tom, že nechápete mezi tím něčemu rozumět a mezi tím zastávat nějaké názory! Je to asi tak, jako kdyby komunista tvrdil, že tomu musí rozumět lépe při snaze přesvědčit někoho o prospěšnosti " komunistického zřízení" toho kdo komunismus zažil a zažil, že nefunguje. To je podobné s vámi. Zaměňujete vzdělání za věc stranické linie. Vy jste především ideolog evolucionismu, ale prezentujete to jako otázku empirickou a problém vzdělanosti.

A tak to děláte prakticky se vším. Studium a věda je pro vás adorovaná bohyně, alfa i omega všeho!

Je to samozřejmě váš tragický omyl, jehož důkazem je jen ten prostý fakt, že jsou vědci, kteří mají stejné vzdělání ale evolucionismus odmítají. Takže vaše interpretace všech problémů jako problém "tvrdé vědy" či "vzdělanosti" je falešné dilema!

Je to problém ideologický, filozofický nebo věc prostého názoru. O žádnou objektivní pravdu, která je automaticky odhalena jen mechanicky vědou a studiem, se nejedná!!!

------------------------------------------------------------
Přehodnocení pekla

Obrázek uživatele Minerva

George

Jak jsem psala, Hrabě se odkope sám. My na to akorát upozorňujeme. Laughing out loud

ॐ असतो मा सद्गमय

Hrabe

Ale Hrabe, vzdyt jsi tu intepretaci od zacatku odmital a hadal se tu, tak nemel neco o demagogii - dobre vim, ze jsi myslel i na tohle (kdyz jsi ten prispevek psal). Wink
Jakepak "normalni", kdyz jeste nedavno jsi tu dupal, ze je to zkratka naprosty nesmysl "ať si Furstové píší co chtějí!!!". A ted najednou je to "normalni", ju? Big smile

Mno a to s tim zebrem - tak to jsem jen citoval lublinskeho arcibiskupa, ktery prednasi na na Filozoficke fakulte Papezske teologicke akademie v Krakove, vis? Tongue Samozrejme - kazdemu musi dojit, ze nejaky Hrabe tomu vsemu rozumi 1000x vic... co take s nejakym lublinskym arcibiskupem, ze... Tongue

Hrabě

Naprostý souhlas. Pana Trita, či -turuse jsem mnohokráte upozorňoval na délku jeho rešerší. Z diskuse se potom stává časově náročná studia jeho příspěvků.
Obdivuji vaši diskusi a přeji vše dobré ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Škoda, že Tritus či -turus nevěří v Boží Trojici. Ještě mám traktát o tomto problému, který jsem chtěl pročíst za dlouhých zimních večerů, ale zatím nevím, kterým rokem...
Jinak Hořejší je také autorem na jeho vzdělání a plat zcela neúměrně hloupého výroku:
"Přímo bije do očí, že základní přírodní konstanty a zákony jsou takové, že tento vývoj od počátečního chaosu ke stále složitějším strukturám nejen umožňují, ale jakoby přímo vynucují."
Skoro mne to svádí k nějaké vulgaritě...

Obrázek uživatele Hrabě Monte Cristo 2011

KTE

Ten "kontext" ti sem klidně dám znovu.

Nemusíte se obtěžovat, myslím že to jsou bláboly. Nebudu to číst. Nechce se mi - nevyznám se v tom, ostatně jako ve všem co pochází od vás, když už se konečně pokoušíte nějak věcně argumentovat.

Vyjadřoval jsem se k jasné a výstižné přednášce pana Horníka, a s jeho závěry souhlasím! Steve

------------------------------------------------------------
Přehodnocení pekla

Obrázek uživatele Hrabě Monte Cristo 2011

George

pokladas za "uchylnou", kdyz jejim autorem neni nikdo jiny, nez kreacionista Vlastik Furst, jehoz clanek (respektive jeho cast) "Moje matka nebyla opice" byl verejnen i zde na Kreacionismu - pricemz hned v prvnim prispevku (ktery se pod timto clankem objevil) jsi nas shodou okolnosti prave ty nadsene informoval o tom, kterak jsi mu hned kliknul na karmu.

Demagogie!!! Vyjadřoval jsem se a hodnotil jsem vaši "sbírku" jako celek, to že tam možná máte taky něco normálního na celkové vaší libůstce se rochnit ve všelijakých "kuriózních" názorech na křesťanskou a biblickou teologii, které pak ve snaze dehonestovat a zesměšňovat biblické pravdy, účelově dáváte k "lepšímu" , na mém hodnocení nic nemění. Viz například to adamovo žebro, nebo takzvané "nepohlavní rozmnožování"- Big smile

------------------------------------------------------------
Přehodnocení pekla

Hrábě

Ten "kontext" ti sem klidně dám znovu. A pozor! Citovaný úryvek napsal nějaký tajemný J.K., aby to nebyl vracející se Ježíš Kristus, který s kreacionistickou lží zamete po svém.
Citaci komentuje jiný takyfilosof Pavel Steiger evidentně ze stejného hnízda jako Jan Horník, plete si pangermanismus s darwinismem a při té příležitosti bezbožně lže o motivaci Františka Palackého. Kreacionisté podobného typu se lží zřejmě neštítí.

Nedostudovaný takyfilosof Jan Horník se chtěl zviditelnit něčím, co tu ještě nebylo a co je zajímavé jako filosofické podhoubí pro český neonacismus – „Hitler je filozof, není v něm chyba, chyba je v Darwinově teorii.“ A proto, pozor na ni. Čehož důsledkem je posílení kreacionismu. To je zase zajímavý aspekt pro protestantské fundamentalisty.

Myslící člověk ví, že vůdčí postavy dějin, které chtěly pro sebe ovládnout svět, byli diktátoři, kteří používali a zneužívali různé filozofie a teorie k tomu, aby jim lidé věřili, i když budou vraždit, vždycky ve jménu něčeho drahého až posvátného. Byl to Hitler, Stalin a mnoho jiných před nimi. Nikdy ale nedostihli Boha hrozného, který byl největší vrah, bez jehož vědomí ani vlas nespadne, že? Při potopě nechal utopit všechny lidi kromě Noeho rodiny a nechal zabít miliony lidí ve všech válkách, co jich bylo. (Nebyl to Bůh obyčejných lidiček, ti mají na obláčku svého Boha, ke kterému vzhlížejí.)

Z fundamentalismu jde hrůza. Židovští fundamentalisté zabili Izaka Rabina, islámští fundamentalisté zničili „dvojčata“ v NY. Baptističtí fundamentalisté zase vymývají mozky pavědou kreacionismem, posilují si tím svoje ego. Ani v ČR, ani jinde v Evropě, ani v USA se to nesmí přednášet ve školách. U nás ani v soukromých školách. Nedávno pohrozila ministryně školství jednomu pražskému gymnasiu, kde se rodiče postavili proti vymývání mozků svých dětí, že gymnasium uzavře. Myslím, že článek J. Horníka se pohybuje na okraji spektra české společnosti a slouží též tomuto okraji společnosti. Je vás zkrátka málo, i protestantských fundamentalistů (něco přes 3000), i neonacistů. Jste psi, kteří štěkají na karavanu jdoucí dál. Už mi ty vaše zajímavosti neposílej, jsou pod úroveň moderního inteligentního člověka.

k článku Filozofie holokaustu

Hrabe

No, vášnivý sběratel různých úchylných biblických interpretací, George. V tom nedávno problém viděl.

Chapu, ze stale nemuzes prekousnout skutecnost, ze nekdo ma vzdelani, ktereho tobe se zkratka nedostalo. Nicmene me opravdu pobavilo, ze napriklad interpretaci:

V té chvíli konečně pochopil, proč do archy přišli "nečistí" živočichové po páru, zatímco ti, které Tvůrce nazývá "čistými" vešli po sedmi párech. Nejen, že se jim tak Stvořitel postaral o to, aby měli co obětovat, ale připravil jim potravu.

pokladas za "uchylnou", kdyz jejim autorem neni nikdo jiny, nez kreacionista Vlastik Furst, jehoz clanek (respektive jeho cast) "Moje matka nebyla opice" byl verejnen i zde na Kreacionismu - pricemz hned v prvnim prispevku (ktery se pod timto clankem objevil) jsi nas shodou okolnosti prave ty nadsene informoval o tom, kterak jsi mu hned kliknul na karmu.

Takze tvymi slovy - Big smile Big smile Big smile

Jde samozrejme o nadhernou ukazku toho, jak se vy kreacioniste chovate. Staci, aby pan X napsal cokoliv proti evoluci a okamzite mu budete nadsene aplaudovat, ovsem jine nazory tehoz pana X stejne tak bez zavahani zaradite mezi "uchylne", napise-li neco, co se vam naopak ani trochu nelibi.

Ubozaci.

Customize This