Materialistická evoluce: nebezpečná humanistická filozofie

Gary Howell

(Z Creation Matters, svazek 17, čís. 4, červenec/srpen 2012, přeložil M. T. - 12/2012)

Všechny veřejné školy v Americe i téměř v celém světě učí materialistickou (naturalistickou) evoluci jako jednou provždy dokázaný fakt. Tvrdošíjně zastávají názor, že veškerý rostlinný i živočišný život na planetě zemi začal existovat automaticky jako derivát času, náhody, mutací a přírodního výběru. To jsou oni čtyři hráči v tom, co je běžně považováno za materielní procesy čili klasickou darwinovskou evoluci. Jak jsme informováni, tak struktura atomu a vesmír jsou nahodilosti, které se zhmotnily z nicoty.

Argumenty proti tomuto všeobecně přijímanému materialistickému náboženství jsou zatracovány v podstatě jako kacířské klauniády, křupanské nesmysly či ještě něco horšího. Izolované ostrovy vzpoury proti shora popsané Říši však přetrvávají, a tento článek je jejich dalším dokladem.

Patrnost designu

Design (plán) je největším nepřítelem materialistické evoluce jako nějaký nepřekročitelný Rubikon. A skutečně, slovo „design/plán“ nelze v souvislosti s materialistickou evolucí použít, protože Merriam-Webster definuje sloveso „plánovat“ jako „vytvářet, modelovat, provádět podle plánu“ nebo „vymýšlet a naplánovat v mysli či duchu“ (1). Materialistická evoluce ovšem ducha postrádá; neexistuje v ní inteligence, plánování, záměr, představivost. Proměnné, které fungují v evoluci, jsou čas, náhoda, mutace, a onen amorfní opiát, přírodní výběr. Toto není „křupanská“ teistická doktrína, nýbrž fundamentalistické, materialistické evoluční učení. V materialistické evoluci neexistuje design. Onen kámen úrazu pro evoluci, fakta prokázaná studiem přírody a fyziky (vědou), je onen tabuizovaný, otravný, záhadný a nedotknutelný fakt designu; fakt, který prostě neoddiskutujete. A co je ještě horší, čím více vrstev poznání vědci odkrývají, tím více se potvrzuje, že tím více je potvrzován plán a design.

Jako inženýr se 17 domácími i zahraničními patenty vám mohu potvrdit, že složité systémy nemohou vzniknout bez přípravy, tvůrčího myšlení, plánování, technologických stavebních kamenů a inteligence; tvrdit opak je vědecky neudržitelné a škodlivé. Ať už se jeví naplánovaná provázanost jakkoli složitá, jakkoli pečlivě budovaná, evoluční filozofie prostě trvá na tom, že se to všechno jenom „zdánlivě jeví jako naplánované“ (2). A navzdory celým desetiletím intenzívního vědeckého bádání zůstává mnoho z „přirozených“ výtvorů včetně například Cortiho orgánu ve vnitřním uchu, lepkavého pavoučího vlákna (které člověk nedokáže vyrobit) i lidského mozku nevysvětlitelných.

Kdyby si někdo podal přihlášku patentu (k Americkému úřadu pro patenty a ochranné známky) na materialistické procesy jako prostředek k výrobě života i neživé atomární struktury, byla by taková žádost bez velkých okolků zamítnuta. Představy patentovat nelze! Příslušný úředník by požádal o objasnění plánu takových výrobků (na jakém principu fungují?). Žadatel by opakoval, že složité organické i anorganické mechanizmy lze zkonstruovat vzájemným působením času, náhody, mutací a přírodního výběru. Úředník by opět trval na tom, tentokrát už důrazněji, že toto je představa, a nikoli základ pro fungující patent. Vraťte se, až budete mít fungující projekt. Materialistická evoluce je jen představa, hypotéza, teze, či přesněji řečeno humanistická filozofie.

Další širokopásmovou obtíží pro materialistickou evoluci je to, že musí vymýšlet nová a nová řešení pro tentýž problém. Vezměme si například létání. Tento výkon spočívající ve vymrštění subjektu skrze směs plynů, kterou nazýváme vzduchem, vyžadoval člověka s inteligencí, nápady i plány – soustředěné úsilí po několik století. Leonardo da Vinci o něm snil a vypracoval neúspěšné plány včetně ornitoptéry (3). A teprve když jsme začali chápat principy unášení diferenciálním tlakem jako následek působení lopatek (Bernoulliův zákon), zrodilo se cosi podobného úspěšnému létajícímu stroji. Živočišná říše však vyřešila tento problém kladoucí nároky na systematické myšlení třemi různými způsoby: u ptáků, hmyzu a savců.

Ptačí let

Ptáci létají za pomoci kombinace technologií, ale v zásadě díky znaku zvanému peří. Peří vzniká v útvarech připomínajících vlasový folikul z materiálu připomínajícího nehty, beta-keratinu (4).

Existují různé druhy per, která lze rozdělit do šesti hlavních kategorií: ocasní, obrysová, vlasová, štětinová, letky a pera prachová (5). Prachové peří je z nich nejjednodušší, bez paprsků čili „háčků“ propojujících sousední nitky. I když jde o „nejjednodušší“ pero, žádný materiál vyrobený člověkem se mu zatím nevyrovná co do tepelněizolačních vlastností, svou lehkostí ani kryvostí.

A moderní člověk, přestože disponuje vyspělými technologiemi v metalurgii, chemii polymerů, uhlíkových vláken, projektování pomocí počítačů atd., nebude asi nikdy schopen vyrobit strukturu napodobující design ptačího pera. „Lehké jako peříčko“ přestává být pouhým klišé, zamyslí-li se tým techniků-návrhářů nad tím, jak by napodobili parametry pera: poměr pevnosti k hmotnosti, modul pružnosti, houževnatý, samonosný kuželovitý dutý středově vyztužený paprsek – a nepodceňujme typickou podrobnost celého designu – pero musí vyrůst na určeném místě!

Peří musí být uspořádané a umístěné zcela přesně, a vzájemně propojené tak, aby tvořilo souvislou pokrývku. Architektura ptačího křídla tvoří skutečnou nosnou plochu. Jeho vyklenutí způsobuje, že se vzduch obtékající je shora pohybuje rychleji než vzduch proudící pod křídlem. To vytváří nad křídlem podtlak, který ptáka zvedá. Je fascinující, že ptáci (kteří se, jak nám říkají, vyvinuli z dinosaurů) vyřešili tenhle systematický, technologický problém bez záměru či inteligence!

Jde přesně o způsob vztlaku užívaný letadly Boeing 747 a F-15. Ptačí křídla jsou však mnohem složitější než křídla moderních letadel, protože jsou pružnými nosnými plochami! Pomocí předvídavé komunikace zajišťované neurální zpětnou vazbou se ptačí křídla přizpůsobují konkrétním podmínkám za letu, pták se může „opřít“ do létání, vystupovat do výšky a opět sestupovat, reagovat na rychlost vzdušných proudů, boční vítr, hustotu vzduchu, blízkost, a podobně. Moderní konstruktéři letadel mohou jen snít o pružných nosných plochách, stejně jako da Vinci snil o létání.

Hmyzí let

Naturalistická evoluční filozofie tvrdí, že hmyz má odlišný původ než ptáci, ale hmyz nicméně vyřešil problémy letu zcela originálním způsobem. Nikoli pomocí peří, nýbrž chitinu, strukturálního polymeru běžného v přírodě zvaného polysacharid.

Hmyzí let využívá některé prvky vztlaku na nosných plochách křídel, ale pohon a zdvih zde obstarávají zejména víry, které vznikají na náběžné hraně hmyzího křídla, a třepotání, díky kterému se víření přenáší na špici křídla (6). Let navozený člověkem se naopak vírů bojí (turbulentní proudění versus laminární proudění vzduchu), ale hmyzí let záměrně vyvolává mocné víření, a využívá ho účinně pro vztlak, pohon a manévrování!

Let kupředu a stoupání je u ptáků možné jen tehdy, mávnou-li křídlem směrem dolů, kdežto hmyz je schopen otočit svá křídla zcela dozadu, takže horní plocha křídla vytváří vztlak i při mávnutí směrem vzhůru – tzn., že každé mávnutí hmyz nadnáší a pohání. Může tak létat hlavou dolů, jako třeba při přistávání na stropě, či létat dozadu a do stran. Člověka jímá závrať nad počtem kroků potřebných k vytvoření tohoto úžasného, systematického „zdání designu“. Entomologové i letečtí inženýři začínají teprve chápat a doceňovat mimořádné výkony, které tito drobní tvorové ve vzduchu předvádějí.

Savčí let

Netopýři jsou savci – tvorové rodící živá mláďata, teplokrevní, živící svá mláďata mlékem - , a liší se tak podstatně od brouků i ptáků; ale přitom i oni znovu vyřešili tajemství létání, zcela odlišným designérským fíglem i výběrem materiálu. Možná, že problém létání není zase tak „velkým kumštem“, jenom náhodou došlo k tomu, že ho inteligentní lidé řešili překvapivě dlouho. Koneckonců netopýři „prostě jen“ napnou koženou membránu na kostěnou strukturu a vzlétnou. Ale sotva je to zas tak jednoduché, jelikož ze struktury kůže a kostí musí vzniknout již dříve zmíněná nosná vztlaková plocha zahrnující příslušné nervově-svalové systémy, které upravují podle potřeby geometrii křídla, a tak netopýrovi umožní bezpečný let na dlouhou vzdálenost i bláznivou akrobacii.

Ach, a smíme se vůbec zmínit o znaku, který netopýří létání provází, plně integrované echolokaci, která jde ruku v ruce s létáním? Žádná velká věda, podle našich nejlepších kolejních profesorů biologie, ale tito arogantní akademici nikdy sami nestáli u rýsovacích prken a nikdy nic nevyvíjeli! Je vědecky absurdní a beznadějně hloupé tvrdit (nehledě na to, že to přesně rekonstruovat vůbec nejde), že by mechanizmy postulované materialistickou filozofií mohly vyprodukovat kterýkoli z těchto létajících strojů, a zejména, že by to dokázaly třemi naprosto odlišnými způsoby.

Řeč

Lingvisté tvrdí, že lidská řeč je jedním ze znaků, který nás zásadně odlišuje od opic (7), ale pokud bychom použili slovník evolucionistů, museli bychom postulovat, že by mělo být docela snadné najít některého z nejbližších zvířecích příbuzných člověka, který by dokázal zamumlat nějaké to slovíčko podobné lidskému. A tento trapný rozpor přetrvává ve všech skupinách opic navzdory jistě dlouhodobé snaze badatelů z vládnoucí evolucionistické říše vymáčknout z nich artikulovaný zvuk. Neměli bychom pokládat tento fenomén za jedinečně výstižný, možná zábavný, a dokonce skandální? Zatímco náš nejbližší „rodič“ nesvede ani náznak artikulovaného slova (což bychom rozhodně nečekali), neobyčejně vzdálený, nesavčí příbuzný toho svede „nabrebentit“ spoustu, a to pěkně po lidsku, a bez nějaké únavné drezúry – to je pěkně prosím pěkně skandální, nečekaná skutečnost.

Je dobře známo, že četné ptačí druhy včetně různých papoušků jako jsou třeba kakadu, ara a další, se s touto erbovní schopností lidské rasy dokáží bez potíží popasovat, přičemž papoušek šedý je s to vyslovit stovky slov! /8/ Primáti mají hrtany („hlasivky“) podobné našim, ale tito naši „nejbližší příbuzní“ svedou zamumlat leda nějakou tu samohlásku, nikoli souhlásky, a proto nesvedou napodobit jediné srozumitelné lidské slovo. Jsou však podle evolucionistů omluveni z veřejných proslovů, protože kosti jazylky a okolí nejsou prý u primátů na správném místě, aby mohly tvořit slova – což je skandál: tak rádi bychom si poslechli, co by nám naši bratranci pověděli!

Takže…o co tady jde? Zatímco savčí hrtan je umístěn na vrcholu průdušnice, ptačí hlasivky (zvané „syrinx“) se nacházejí v dolní části průdušnice, na spojnici dvou průdušek vedoucích do plic. Jednotlivé membrány syringu, v každé průdušce jedna, jsou řízeny složitým nervosvalovým systémem, a produkují jednotlivé zvuky (9). Díky této „adaptaci“, v podstatě deformující jejich průdušnici, a regulací rychlosti vydechovaného vzduchu, jsou schopni „zazpívat“ dokonale zřetelná lidská slova. Až budete příště ve sprše, zkuste to a zazpívejte si „Já jsem to taky dokázal!“

Myšlenky na závěr

Sféra vlivu evolucionistů se rozrostla natolik a má takovou sílu, že na žádném kolbišti není tolerován jiný světový názor. Platí to zejména tam, kde příslušnou instituci financuje vláda. Žádný konkurenční názor není dovolen ve školách či na pracovištích, kam sahají vládní chapadla. Ten, kdo ho projeví, se v nejlepším případě setká s posměchem, ale nejčastěji s pohrdáním, vyhazovem a pronásledováním. Netoleruje se žádný písemný, ústní, soukromý či veřejný odpor.

Existují velké zející mezery v naturalistické evoluci jako vědeckém vysvětlení všeho, co existuje. Ve svém článku jsme probrali jen několik málo z nich. V materialistické evoluční teorii neexistuje žádná první příčina jako základ. Vyznavači evolučního náboženství prostě trvají na tom, že k evoluci došlo, přestože už prostá logická dedukce vyžaduje pro každou událost příčinu.

Materialistická evoluce puštěná z řetězu coby národní i mezinárodní náboženství vede k úpadku lidské kultury (a už ho způsobila). I ten základní požadavek smířlivosti „jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy ve všem jednejte s nimi“ (Matouš 7:12, Lukáš 6:30) odporuje evolučním náboženským zásadám. Slovo Písma, zejména křesťanského, jako konkurenční náboženství vůči materialistické evoluci, nebude tolerováno.

A to nepřeháníme. Od Wall Street po Mayberry je novým životním imperativem přežití nejzdatnějšího, nikoli zlaté pravidlo chování („co nechceš, aby ti jiní činili, nečiň ty jim“). Od svého nástupu v polovině devatenáctého století zavinila evoluční filozofie četné tragické holocausty včetně Hitlerových vyhlazovacích táborů. Je odpovědná za nedostatek slušnosti ve veřejných školách i za to, že si politici i podnikatelé jdou všude po krku. Bude to konec Ameriky, nepoznáme-li, co evoluce skutečně je – nebezpečná, v podstatě bezzásadová, ateistická filozofie, která se snaží o bezohledné zničení všech konkurenčních ideologií.

Odkazy a poznámky

1. Anonymous. 2012. Design. Merriam-Webster Online
Retrieved August 11, 2012, from
www.merriam-webster.com/

2. Dawkins, R. 2006. The God Delusion. Houghton
Mifflin Company, Boston, MA. [See p.. 139,
“We live on a planet where we are surrounded
by perhaps ten million species, each one of
which independently displays a powerful illusion
of apparent design.”; and p. 158, “Darwin
and his successors have shown how living creatures,
with their spectacular statistical improbability
and appearance of design, have evolved
by slow, gradual degrees from simple beginnings.
We can now safely say that the illusion
of design in living creatures is just that — an
illusion.”

3. Fuller, J. 2012. Top 10 bungled attempts at oneperson
flight: 9. Leonardo da Vinci's Complex
Ornithopter (c. 1505). HowStuffWorks. Retrieved
August 11, 2012, from
http://science.howstuffworks.com/transport/flig
ht/classic/ten-bungled-flight-attempt2.htm

4. Anonymous. 2012. Feather. Wikipedia. Retrieved
August 11, 2012, from
http://en.wikipedia.org/wiki/Feather

5. Kazilek, C.J. 2012. Feather biology. Ask A Biologist,
Arizona State University. Retrieved August
11, 2012, from
http://askabiologist.asu.edu/explore/feather-biology/

6. Anonymous, 2004. Animal Flight Group: Aerodynamics.
Department of Zoology, University of Cambridge. Retrieved August 11, 2012, from
www.zoo.cam.ac.uk/zoostaff/ellington/aerodyna
mics.html

7. Bolles, E.B. 2010. Are humans unique? Babel’s
Dawn (blog), July 11, 2010. Retrieved August
12, 2012, from www.babelsdawn.com/files/arehumans-
unique-071110.pdf. [Bolles referred to
Corballis who “points to three things — language,
tools, and mental time travel — that distinguish
humans from apes. Language uses
sentences, while apes trained in sign language
produce signals that ‘are devoid of
syntax…parts of speech…tenses…moods…
diathesis…in effect no sentences.’”]

8. Morgana, A. 2002. Audio clip and transcript of
N'Kisi the African Gray Parrot talking with Aimee Morgana. The N'kisi Project: Avian
Contextual Language Use in Interspecies Social
Interactions. Retrieved August 12, 2012,
from www.sheldrake.org/nkisi/nkisi1_text.html

9. Davies, G.H. n.d. Bird songs. In D. Attenborough,
The Life of Birds. Public Broadcasting Service
(PBS). Retrieved August 12, 2012, from
www.pbs.org/lifeofbirds/songs/index.html

PřílohaVelikost
00571-1.12.2012-materialisticka_evoluce-nebezpecna_humanisticka_filozofie.doc62 KB
Průměr: 3 (6 votes)
Obrázek uživatele Eva

Duch doby

Ducha doby nelze postihnout kategoriemi lidského rozumu. Je to něco jako
„penchant", emocionální sklon, který z nevědomých důvodů působí s neodolatelnou
sugestivností na všechny slabší duchy a strhává je s sebou. Myslet jinak, než se v naší době
právě myslí, má vždy příchuť čehosi neoprávněného a rušivého, ba působí to dokonce jako
cosi nemístného, nezdravého nebo rouhačského, a proto je to pro jedince společensky
nebezpečné. Plave nesmyslně proti proudu. Stejně tak jak bylo dříve samozřejmým
předpokladem, že všechno, co je, se kdysi zrodilo z tvořivé vůle duchovního Boha, objevilo
19. století stejně samozřejmou pravdu, že všechno vzniká z materiálních příčin. Dnes si
nebuduje duševní síla tělo, nýbrž naopak - látka ze svého chemismu produkuje duši. Tento
zvrat by byl k smíchu, kdyby se nestal jednou z velkých pravd ducha doby. Myslet tímto
způsobem je populární, a proto slušné, rozumné, vědecké a normální. Ducha si musíme představovat
jako epifenomén látky. K tomuto závěru směřuje všechno, i když se neříká přímo
„duch", ale „psyche", a i když se nehovoří přímo o„hmotě", nýbrž o„mozku", „hormonech"
nebo o instinktech a pudech. Připisovat duši vlastní substanci odporuje duchu doby, neboť by
to bylo kacířství.

/C.G.Jung - Duše moderního člověka/

Kdyby byly dveře vnímání očištěny, bylo by vidět všechno takové, jaké to je...

Odp:

Fascinují mě "důkazy" a argumenty kreacionistů. Jejich "vy jste byl u toho?", "viděl jste to na vlastní oči?", "můžete dokázat?" atd. jsou k smíchu. Vždyť oni sami nemohou dokázat vůbec nic. K podpoře evoluce existují statisíce důkazů, které můžeme vidět, nahmatat si je, přesvědčit se o nich. Můžeme se přesvědčit o způsobu jejich datování. I když můžeme polemizovat o míře přesnosti datovacích metod, zcela jistě nedochází k takovým omylům, aby byly zaměňovány tisíce a miliony let.
Ptám se, jaké hmatatelné důkazy mají kreacionisté o stvoření. Mohou zpochybňovat cokoliv z evoluce (a taky to je to jediné, co dělají, protože věda zpochybňuje sama sebe ve snaze o relevantní a přesné údaje), ale nejsou schopni dokázat cokoliv ze své teorie. Mají snad nějaké fotky, pozůstatky, důkazy o činnosti nějakého boha? Mají prd, ale na evoluci budou neustále útočit. Dokažte, pánové, nejdříve existenci původce vašeho stvoření - boha, a pak můžeme diskutovat dále. Mám ale na mysli dokázat hmatatelnými a prokazatelnými důkazy, podobnými, jako je dokazatlená evoluce. Myslím, že už teď jste namydlení.
Vedl jsem diskuzi s několika vašimi "odborníky". Každý mi tvrdil, že ví, že bůh existuje, že se o tom přesvědčil. Ale nikdo mi ještě neřekl, jak se přesvědčil. Bude zde někdo první? Předem upozorňuji, že argumenty, že "svět a příroda jsou tak pestré a nádherné, že je nemohl stvořit nikdo jiný, než bůh" jsou možná argumenty pro věřící, ale nikoliv pro diskuzi s uvažujícím tvorem.

Hrabe

Tak ja nejak neresim o co jde v "prvni rade" tobe.
Nicmene obecne vzato existuje dlouha rada udalosti, u kterych jsem osobne nebyl a presto se domnivam, ze k nim s nejvetsi pravdepodobnosti doslo.
Jen duvody (proc se to domnivam) jsou ponekud jine, nez ze je to napsane v nejake knizce - ostatne tato skutecnost zjevne nestaci ani rade vericich, protoze proc by jinak vubec vznikalo napr. neco jako "biblicka archeologie".
My take mame svoje "vykopavky", stejne jako mame DNA a radu dalsich veci.

Obrázek uživatele Šriber

Hrabě

Protože Bible je unikátní.

Když pomineme, že je to věc názoru, tak unikátnost se nerovná pravdivost...

že se jedná o svědectví konkrétních lidí

Ty jsi u toho byl, že víš, že to psali očití svědci daných událostí ?

ale očité svědectví bylo a DODNES JE!!! Pořád naprosto nenahraditelné při hledání pravdy a odpovědí na naše otázky

Očité svědectví je ze všech důkazů to nejméně spolehlivé...

Co by si třeba počali u soudů, kdyby nebyli přizváni svědkové?

Daktyloskopie, genetika, balistika, forenzní antropologie, chemie, patologie apod. jsou mnohem spolehlivější než svědkové...

Jak bychom interpretovali dějiny kdybychom nevěřili svědkům, kteří konkrétní události zažili?

Ty si myslíš, že mi věříme každému slovu, které kdo napsal ? Ono něco interpretovat není taková sranda, jak si představuješ, o to víc, pokud je z dost dávného období. Krom toho existují další vědní obory, se kterými spolupracujeme - zejména s archeologií...

Například vyvedení Židů z Egypta Mojžíšem - to měli Židé ve svých písmech daleko dříve než přišel Ježíš. A je to vlastně předobraz vyvedení lidí (křesťanů) z otroctví hříchu větším Mojžíšem-Ježíšem Kristem...!

Dokazuješ Bibli Biblí ? Tím si tedy nepomůžeš...

A je to venku, Tu údajnou "evoluci",o kterou ale jde v první řadě, jste NEVIDĚL neb jste u ní nebyl.

Já nebyl u osidlování Čech Slovany, ale jsem si celkem jistý, že k tomu došlo...

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

Rapid banking institution line of credit

The excellent news is one can find nevertheless establishments like Earliest Millennium Platinum Card that are prepared to assist you. They are really regarded as undesirable credit history personal loan providers and might be the answer with your situation. Poor Credit history lenders are available that can help all those in a severe money crisis and supply you with credit score and loans to those that can have a inadequate credit heritage, typically with no equity or collateral.

Take a good ten-minute break http://ww.bing.com what you are engaging in previous to you finalize the arrangements for any online fast payday advance. Oftentimes you don't have any other available choices, and owning to ask for instant loan cash advances is usually a response to an unplanned occasion. For that reason, it is important that you just fully understand the bank fast advance agreement completely.

Cash loan loans or perhaps dollars progress may be necessary with the stop belonging to the thirty day period for meeting urgent expenditures like health related expenses, energy debts, telephone expenditures, household rent, other utility charges or another surprising expenditure. These cases ordinarily arise any time a man or woman lives beyond his suggests or fails to maintain a family funds. In these circumstances, pay-day cash advances or simply a dollars advance is usually the only way outside of a tough economic circumstances.

http://rutgersclubnyc.org/content/split-second-banking-institution-cash-...
http://www.trewood.ee/?q=node/4954
http://mamiwu.ca/content/pay-check-borrowing-2
http://www.dgjezz.neobase.hu/content/virtually-instant-commercial-bank-c...
http://www.jobrhino.com/node/224218

Anonym

Proti Bohu zhřešili všichni lidé, není ani jediného spravedlivého. A proto se nikomu z nás nedostává slávy Boží.
A každý člověk žijící ze své přirozenosti (podle své přirozenosti) je Bohu odcizen a vzdálen.

Tomu nerozumiem. Kresťania neveria na reinkarnáciu. So zrodom každého človeka prichádza na svet nová duša. Ešte nevykonal jediný skutok, nevyriekol jediné slovo, jeho mysel nepošpinila jediná myšlienka a už zhrešil?
A človek žijúci podľa svojej prirodzenosti, ktorou ho vybavil práve Boh, je Bohu odcudzený a vzdialený. Má teda žiť proti svojej prirodzenosti aby sa Bohu priblížil? Prečo ho Boh stvoril na svoj obraz a zároveň je mu cizí a vzdálen?

Obrázek uživatele Hrabě Monte Cristo 2011

George

A tam je to (pro me osobne) otazkou pravdepodobnosti, nebot se bavime o davne minulosti u ktere nikdo z nas nebyl.

No prosím!! A je to venku, Tu údajnou "evoluci",o kterou ale jde v první řadě, jste NEVIDĚL neb jste u ní nebyl.

Takže to co pozorujete, pouze dedukujete a interpretujete jako EVOLUCI. Takže matete pojmy, klamete širokou veřejnost a svádíte lidi do záhuby a tak máte velký hřích! Puzzled Puzzled Puzzled

------------------------------------------------------------
Přehodnocení pekla

Obrázek uživatele Hrabě Monte Cristo 2011

Šriber

Jsou i jiné texty a v těch naházíme informace, jež jsou odlišné od těch v Bibli. Proč by nemohl být pravdivý některý z nich ? Proč zrovna Bible ?

Protože Bible je unikátní. Nadřazení a arogantní evolucionisté se mohou sic posmívat, ale zapomínají na to, že se jedná o svědectví konkrétních lidí zachovávající určitou dějovou linku či mířící do určitého cíle. Těchto pisatelů bylo 40 různých profesí a společenského postavení a tito psali a navazovali na sebe během 1600 let!

Čili můžete se pyšně posmívat,ale očité svědectví bylo a DODNES JE!!! Pořád naprosto nenahraditelné při hledání pravdy a odpovědí na naše otázky. Co by si třeba počali u soudů, kdyby nebyli přizváni svědkové???

Jak bychom interpretovali dějiny kdybychom nevěřili svědkům, kteří konkrétní události zažili??? A tak dále a tak podobně.

Dále jsou v Bibli jasné paralely. Například vyvedení Židů z Egypta Mojžíšem - to měli Židé ve svých písmech daleko dříve než přišel Ježíš. A je to vlastně předobraz vyvedení lidí (křesťanů) z otroctví hříchu větším Mojžíšem-Ježíšem Kristem...!

Nebo obětování Izáka jakožto jediného syna Abrahamem, bylo napsáno daleko dříve a má ukazovat zas a opět na Ježíše Krista. Je to příběh věrnosti a rovněž nám něco říká jak Abraham miloval Boha, jak těžké pro něj muselo být obětovat svého jediného syna a zároveň co Bůh udělal pro svět. Gn 22:1-19

Je možné aby boží svědkové, kteří psali biblické knihy byli schopni udržet takovou dějovou linku celkového poselství, bez toho, aby nebyli inspirováni jedním Autorem??? Zvláště když se nemohli vzájemně domluvit a poznat neb všichni žili v jiné době??

To vše a mnoho jiných věcí odlišuje Boží slovo od všeho ostatního notabene když víme jak většinou lidská pyšná díla končí po několika pár desetiletích v zapomnění!

------------------------------------------------------------
Přehodnocení pekla

Hrabe

Přesvědčil jste se pouze ve svém nitru. Jen vy! vy! a zase vy! A děláte z toho nějaké nadřazené mystérium, které vidíte jen vy neb, jak se domýšlivě domníváte, jste chytřejší a vzdělanější a kdo ví co ještě.

Ale prosim te. Tongue A jak jsi na to prisel?
Zrovna ja, ktery opakovane psal, ze o tom stejnem se muze presvedcit v pripade zajmu vlastne skoro kazdy - v zasade staci ubirat se tou stejnou cestou a pochopitelne, nemit svuj nazor na tuto vec uz davno hotovy. Protoze i ja pisu, ze jsem k nemu dospel a nikoliv, ze jsem se v nem sel jen utvrdit nebo tak neco.

Nebo myslis, ze jsem studoval sam? Nebo ze jsme tam byli vsichni jen sami ateisti/agnostici? Tongue
Ne nadarmo se rika, ze kdo chce, hleda zpusoby - a kdo nechce, hleda duvody.

To co pozorujete a interpretujete si (sám pro sebe) jako evoluci, jest kardinální otázkou a jádro sporu zda tyto procesy jsou natolik "tvůrčí", aby vytvořili celou živou přírodu a lidi.?

A tam je to (pro me osobne) otazkou pravdepodobnosti, nebot se bavime o davne minulosti u ktere nikdo z nas nebyl. To jest na tuto "kardinalni" (dle tebe) otazku nelze dat jednoznacnou odpoved, coz ovsem nic nemeni na skutecnosti, ze kreacioniste zamerne lzou/mystifikujou v mnoha konkretnich zalezitostech, na ktere toto vztahnout nelze.

Obrázek uživatele Šriber

Hrabě

Tyto informace nacházíme v Bibli a ty jsou odlišné od vašich prapodivných teorií.

Jsou i jiné texty a v těch naházíme informace, jež jsou odlišné od těch v Bibli. Proč by nemohl být pravdivý některý z nich ? Proč zrovna Bible ?

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

Customize This