Mars je mladá planeta

http://www.novinky.cz/veda-skoly/234665-mars-je-mlada-planeta-v-embryona...

Průměr: 2.6 (5 votes)

KTE

Zajímavé. Mě se vždy také líbila jedna teorie o níž jsem četl v jedné sci fi, že pás asteroidů mezi Marsem a Jupiterem je pozůstatek po kolizi nějaké planety, která na této ose pobíhala s jinou planetkou.

Sú aj iné metódy

hmmm....evoluční to ale nebudou...volila bych ty kreativní...
a posílám jeden

http://www.youtube.com/watch?v=H_3YM50yYdk&NR=1

do Podpolany.

Aby sa

mäkký, zradný had premenil na pevného, hrdého vtáka nie je potrebné vyhadzovať ho oknom. Sú aj iné metódy.

Evo

určite by to šlo. Ale bolo by to značne nepraktické. Predstavte si nervóznu rybu, ktorá si urýchlene potrebuje šluknout. Musí zadržať vodu v žábrech, vyliezť na súš, pripraviť do čibuku tabak a žeravé uhlíky, natiahnuť do vody šlauf.

Obrázek uživatele Nosotonda

Evi

To mě pobavilo, jako by mne něco pohladilo na dobrou noc!

Nosotonda
................................................................................................................ Lepší jest muž trpělivý než silný; a kdo panuje nad myslí svou, lepší jest než ten, kterýž dobývá města /Kniha Přísloví/

Život na Marsu

Co mi vrtá hlavou víc než Martovo stáří, je informace, že kosmické sondy přinesly důkazy o tom, že kdysi na Marsu existovala voda v kapalném skupenství. Přesto nebyly nalezeny stopy jakéhokoliv života, byvšího nebo dokonce jsoucího. Nezklamala poněkud evoluční hypotéza tím, že nedokázala předpovědět zdali je nebo není na Marsu život a svou předpověď zdůvodnit. Vždyť na Zemi podrobně komentuje vývoj života. Přitom informace o možné existenci vody na Marsu jsou poměrně staré.

veď ako by sme fajčili žiabrami ?

Šlo by to vodní dýmkou?

Host - článek na Novinkách

Samozřejmě je třeba se pídit po původním zdroji z Nature, převyprávění žurnalistou z Novinek nemusí být objektivní.

Článek v Nature může mít pravdu, ale nemusí. Vědecké články se píší a uveřejňují právě proto, aby vzbudili polemiku, v jejímž rámci je možné se dobrat správného nebo aspoň lepšího vnímání skutečnosti.

Ať už jsou závěry článku v Nature (že Mars vnikal rychle, zůstal však v embryonálním stádiu a dál se nevyvíjel) objektivní nebo budou časem přehodnoceny, nijak není zpochybňováno stáří Marsu, které je srovnatelné se stářím Země i sluneční soustavy.

Ptám se (Hosta): Za jaký nevyvratitelný fakt se v souvislosti se stářím Marsu dříve vědci do krve bili a který dnes už neplatí?

Customize This