Louisianské plovoucí močály připomínají předpotopní ekosystém

**

Brian Thomas, M. S.

(Z http://www.icr.org/article/6679/ přeložil M. T. – 2/2012)

V jistých horninových vrstvách nalézáme fosilie jedinečných vymřelých rostlin, které měly struktury podobné dutým trubkám, které je patrně nadlehčovaly a umožňovaly jim plavat na rašelinných polštářích, než byly pohřbeny a fosilizovaly (1).

Nová videonahrávka společnosti provádějící geologický průzkum Spojených států ukazuje vědce studující obří moderní plovoucí močál v Louisianě (2). Tenhle vzácný ekosystém nám může poskytnout přibližný obrázek světa, který patrně existoval před Noemovou Potopou, a může nám pomoci vysvětlit jeden zvláštní znak vyskytující se na rostlinných fosiliích.

V komentáři k videu konstatoval vědecký pracovník zmíněné společnosti Chris Swarzenski, že kdyby lidé porosty louisianských močálů pravidelně nevypalovali, začaly by tam růst stromy, a vytvořil by se tam plovoucí les: „Časem by asi rašelinné polštáře nabyly na síle a mohly by tak unést dřeviny jako třeba vřesnu voskovou“ (2). Ale k vysvětlení podrobností o údajných plovoucích rostlinách, které nyní nacházíme jako fosilie, bychom potřebovali plovoucí lesy velké jako celé světadíly.

Paleontolog Truett-McConnellovy vyšší odborné školy Kurt Wise model takových lesů vypracoval – nechal se přitom inspirovat návštěvou jednoho třasaviska v Michiganu. I další vědci píší o možnosti výskytu rozsáhlých předpotopních plovoucích lesů táhnoucích se do mělkých moří z pobřežní půdy celých světadílů (3). Dr. Wise konstatuje, že podobné modely vysvětlují svislé pořadí vrstev rostlinných fosilií, od menších, subtilnějších jedinců dole až po exempláře větších dřevin nad nimi. Dr. Wise popsal východiska svého modelu v časopisu Answers z roku 2008:

Existoval-li kdysi plovoucí les, jak došlo k tomu, že byly rostliny pohřbeny ve zmíněném pořadí? Řekl bych, že ničivé vlny Potopy rozervaly plovoucí les nejdříve zvnějšku, a pak uvnitř – nejprve tedy pohřbily slabé vodní rostliny, pak malé keře, nato vysoké keře, a nakonec vysoké stromy [ve vyšších horninových vrstvách] (4).

Skládání mozaiky, pomocí které bychom rekonstruovali minulost, je složitým a nikdy nekončícím dobrodružstvím. A skutečnost, že i dnes existují rozsáhlé plovoucí lesy, je dalším střípkem dokazujícím, že existovaly i předpotopní plovoucí lesy.

Odkazy

1. Kuntze, O. 1884. Phytogeogenesis: Die Vorweltliche Entwickelung der Erdkruste und der Pflanzen in Grundzugen. Leipzig, Germany: P. Frohberg. In Woolley, J. F. 2010. The origin of the Carboniferous coal measures—part 1: Lessons from history. Journal of Creation. 24 (3): 76-81.
2. McKee, K. L. The Floating Marshes of Louisiana: A Unique Ecosystem. United States Geological Survey. Online video posted on usgs.gov, accessed February 1, 2012.
3. Scheven, J. 1996. The Carboniferous floating forest—an extinct pre-Flood ecosystem. Journal of Creation (formerly Technical Journal). 10 (1): 70-81.
4. Wise, K. P. 2008. Sinking a Floating Forest. Answers. 3 (4): 40-45.

PřílohaVelikost
00490-25.2.2012-louisianske_plovouci_mocaly_pripominaji_predpotopni_ekosystem.doc355 KB
Průměr: 3.3 (7 votes)
Obrázek uživatele howto

Plovoucí porost v močálech

Řekl bych, že plovoucí polštář např. z rašeliníku a ostřic se obvykle vytváří nejprve podél pobřeží a pak se postupně rozšiřuje směrem do středu vodní plochy. Polštář tloustne, na vrchní straně vyrůstají nové rostliny zatímco jejich předchůdci vespod odumírají. Tímto procesem by asi nemohly vzniknout takové větší plochy, pozn. jak uvádí článek.

Customize This