Lidské výrobky ve staré hornině

Genesis Park

Z http://www.genesispark.com/exhibits/evidence/paleontological/artifacts/ přeložil Pavel Kábrt - 5/2016

Evoluční teorie je ideologický hnůj, skládající se z bezpočtu báchorek plných omylů, lží a podvodů, který za 150 let svého prznění vědy nakydali
Darwinovi darebáci na Boží klenoty stvořeného světa.
Pavel Kábrt

Paleontologie ve spojení s archeologií objevily některé fascinující artefakty (lidské výtvory) ve skalních vrstvách údajně starých mnoho miliónů let. Takové kontroverzní nálezy jsou často moderními vědci zamlžovány a upadají v zapomnění. V ohromné knize o 900 stránkách s názvem Forbidden Archeology: The Hidden History of the Human Race (Zakázaná archeologie: skrytá historie lidstva) prezentují její autoři, Michael Cremo a Richard Thompson ohromné množství neobvyklých faktů, která bourají převládající příběh o původu lidí. Kniha začíná důkladnou debatou o ostře řezaných a zlámaných kostech, důkazech o lidské činnosti z vrstev pleistocénu a eocénu. Pak následuje přesvědčivá přehlídka pazourkových nástrojů, které nesou důkazy lidské řemeslné zručnosti, jako jsou nástroje k seškrabování či vrtání v Red Crag v Anglii (pliocén-eocén). Poté, co vyčerpávajícím způsobem ukážou fakta, docházejí autoři k závěru, že to jsou dvojí měřítka, předpojatost a ukrývané důkazy, co přivedlo vědeckou komunitu k naprosto špatnému pohledu na původ člověka.

Další fascinující starodávné artefakty zahrnují malou zinkovou a stříbrnou nádobu z massachusettských horninových vrstev, údajně starých 600 miliónů let a pokročilé kamenné nástroje nalezené v kalifornských zlatých dolech. Vůdčí geolog státu Kalifornie, profesor J. D. Whitney, publikoval rozsáhlý přehled těchto nástrojů, včetně hrotů kopí, hmoždířů a paliček a potvrdil, že to bylo nalezeno hluboko v důlních šachtách pod silnou neporušenou vrstvou lávy, takže to musí být staré od 9 do 55 miliónů let. Názor většiny kreacionistů bude, že artefakt nalezený pod masivními vrstvami sedimentů byl pohřben během Potopy popsané v knize Genesis. Asi takovými nejlepšími čtyřmi kandidáty předpotopních (či antediluviálních) artefaktů jsou:

Kladívko z křídového období (říká se mu dinosauří kladívko) - anglicky
Zvon nalezený v uhlí - česky
Železná nádoba nalezená v uhlí - anglicky
Dorchesterská váza - anglicky

Informace o Parku Genesis
Účelem Parku Genesis je předvést důkazy o tom, že člověk byl stvořen společně s dinosaury a po celou historii spolu koexistovali. Zde je možné dozvědět se víc v angličtině.

Pazourkové nástroje k vrtání nalezené ve
svrchním oligocénu. Ze sbírky Královského
institutu přírodních věd v Belgii

Zakázaná archeologie

Pazourkové kladivo z Wimereux, Pas-de-Calais ve
Francii. Tyto pískovcové vrstvy datují evolucionisté
do spodního paleocénu, tedy blízko doby, kdy žili
dinosauři.

Podobné články:
Podivné relikty z hlubin země - anglicky
Dinosauři z Acambaro: utajované nálezy - česky
Nejlepší kreační novinky roku 2013 - česky

PřílohaVelikost
947-17.5.2016-lidske_vyrobky_ve_stare_hornine.doc101 KB
Průměr: 3 (4 votes)

Re: Záhada Londýnského kladiva (zde dinosauří kladívko)

O "argumentech" zdejších "oponentů" si každý může udělat obrázek přečtením:
http://vaclavdostal.8u.cz/omletepriklady.htm

Myslím, že když by to bylo obvykle -

Škoda jen, že nám oslové na Oslu nevysvětlili, jak takový "proces" pozná, kdy má něco obalit horninou "neobvykle" a kdy "obvykle".

- tak by to by z toho kladívka zbyla jen zkamenělá kostra. V.S.

Připomínka

Opět připomínám bratřím kreacionistům, že evolucionisté jsou lháři, lháři a pak ještě lháři. Aby nás to nezmátlo, protože my si naivně často myslíme, že lidé jsou poctiví a čestní a nemohou klamat. Mohou, ďábelníci klamou a lžou a jsou to vrazi. PK

Obrázek uživatele Hrabě Monte Cristo 2011

Kvík

pěkný článek, na který jsem již odkazoval je zde

Odkazoval, závěr však zcela předvidatelný: "jedná se o kuriozitu", nic jiného na to evoluční vypatlanci říci neumí. To tvrdí pan Kábr už léta. Takže nic nového.

Geologové tento neobvyklý, ale možný jev vysvětlují jako vytvoření konkrece z vodou rozpustných minerálů, které se kolem opuštěného artefaktu za vhodných podmínek vytvořily, utuhly a za velmi krátkou dobu řádově desetiletí až století ztuhly do podoby horniny. Podobné jevy byly pozorovány v přírodě i na některých lokalitách, kde intruzivní předměty obalené vrstvou hmoty s rozpuštěnými minerály po nějaké době vypadají, jako kdyby vyrůstaly z pevné horniny vzniklé v geologické minulosti.

Tohle je také gól. Ovšem do vlastní branky. Všechno, co je obalené horninou je "z geologické minulosti", krom toho, co vypadá jako lidské výrobky. Jinými slovy, kladívko tak pouze vypadá, zatímco , kupřikladu trilobita "tento neobvyklý proces" jistě, v žádném případě potkat před 4500 lety nemohl. Neboli týká se jen toho, co se evolucionistům nehodí do evoluční mytologie. Pak je to "neobvyklý proces".

Škoda jen, že nám oslové na Oslu nevysvětlili, jak takový "proces" pozná, kdy má něco obalit horninou "neobvykle" a kdy "obvykle".

Nu což, jsi taky Osel.

------------------------------------------------------------
Přehodnocení pekla

Záhada Londýnského kladiva (zde dinosauří kladívko)

pěkný článek, na který jsem již odkazoval je zde

Customize This