Lidská DNA je mnohem složitější, než se dříve myslelo, což působí evolucionistům zmatek, jak přiznávají vědci ze Spojeného království

Andre Mitchell

Z http://www.christiantoday.com/article/human.dna.more.complex.than.earlie... přeložil Pavel Kábrt - 2/2016. Vyšlo na stránkách Christiantoday.com 3. února 2016.

Vypadá to tak, že obhájci evoluce nacházejí stále víc a víc důvodů pochybovat o svém tvrzení, že lidské bytosti pocházejí z opic.

Vědecký tým z britské univerzity Cambridge nedávno zjistil, že DNA, která uchovává lidskou biologickou informaci a způsob, jakým jsou ovlivňovány její modifikace, je mnohem složitější než si předtím vědecká komunita představovala.

Když badatelé publikovali výsledky své studie v časopisu "Nature Structural and Molecular Biology", uvedli, že lidský genom čili kompletní sada DNA je mnohem složitější, než si vědci předtím představovali.

Je to následkem skutečnosti, že různé modifikace DNA, nazývané "modifikacemi epigenetickými", byly dříve vědci přehlíženy. Jde o epigenetické studie toho, jak jsou v organizmech geny zapínány a vypínány.

"Máme to za překvapivé, že tak malá pozornost byla dosud věnována přímým epigenetickým modifikacím," napsali vědci ve své studii nazvané "Identifikace metylovaných deoxyadenosinů u obratlovců ukazuje na rozmanitost DNA modifikací."

Abychom rozhodli, jestli zde ve skutečnosti neexistují další modifikace, použili jsme jako vzor dA6m a zjistili, že vyšší eukaryotní genom je rozmanitější, než jsme si předtím mysleli," říkají dále ve své studii citované v Christian News.

V důsledku jejich nových objevů vědci tvrdí, že bude existovat ještě více modifikací DNA čekajících na další výzkumy a studie.

"Přímé modifikace DNA by mohly být mnohem rozšířenější než se dříve myslelo," říká tým ve své souhrnné studii.

Dr. Jeffrey Tomkins, který svůj Ph.D. titul získal na univerzitě Clemson, nazval tento poslední objev v lidském genomu "naprostý rozpor s evolučními předpoklady."

"Jazykový systém v genomu nevyjevuje dál a dál nic menšího než je neuvěřitelná složitost," řekl Tomkins Christian News.

Mezitím Dr. Magdalena Koziolová, členka tohoto výzkumného týmu, řekla, že vědecká komunita potřebuje epigenetické modifikace zkoumat stále hlouběji.

"Je možné, že jsme měli právě velké štěstí s tímto modifikátorem, ale věříme, že pravděpodobnější je, že existuje mnohem více modifikací, které přímo regulují naši DNA. To by mohlo otevřít obor epigenetiky," řekla Koziolová.

[Zvýraznění dodáno - PK]

PřílohaVelikost
917-7.2.2016-lidska_dna_slozitejsi_nez_se_drive_myslelo.doc285.5 KB
Ještě nehodnoceno. Buďte první :-)
Obrázek uživatele JHK

Tím - to, k čemu jsem se také mohl dostat jsem myslel např. -

- toto:

Myšlení je heterogenese na třech různých rovinách, které se protínají a vzájemně interferují, jež jsou však i se svými prvky neredukovatelné. Místem, kde dochází k propojení, skloubení těchto tří rovin je mozek. „Myslí mozek, a nikoli člověk, protože člověk je pouze krystalizace mozku.“ (str. 183) „Je nesprávné říkat: já myslím. Měl by se říkat: ono ve mně myslí. (...) JÁ je někdo jiný.“20 Mozek je vor, jenž se noří do chaosu, aby mu čelil pomocí tří aspektů, v nichž se stává subjektem, pomocí vědy, filosofie a umění. Mnohasložkové vesmírné plavidlo vznášející se v nesmírné prázdnotě. „Člověk chybí, ale je cele v mozku“ (str. 183), kormidelník, jenž je součástí lodi, tak jako loď je jen nejzazším výběžkem vlny, jež oba unáší.

jsem proto opravdu rád, že se k tomuto dostávám už jako křesťan, potažmo jako člověk, který mohl poznat Boha - Stvořitele a přijmout Jeho dílo - Stvoření. V.S.

S tímto jasným a pevným základem je to vše dobře schůdné a vysvětlitelné a pochopitelné a následně i třeba vstřebatelné.

Obrázek uživatele JHK

Ještě před tím, než jsem se trochu více dostal k tomuto

http://web.natur.cuni.cz/filosof/component/content/article/37-vyuka/63-p...

jsem poznal Stvořitele. Myslím, že mohu být - po přečtení těchto stránek - vděčný, že to bylo ještě dříve, než bych o tom přemýšlel jako třeba ateista. Vlastně mohu být Bohu vděčný za to, že jsem Ho mohl poznat dříve, než bych se dostal k takovému nějakému "přemýšlení" bez ladu a skladu a bez naděje i bez pevného základu. V.S.

Ale uvědomuji si aspoň částečně - že má víra je opravdu pro mě osobně velmi vzácná a velmi je ještě dost slabé slovo.

Obrázek uživatele Honza

Re: Vědci přeci nemají žádné představy.

ad: Tvrdá věda přeci nepracuje s představami, alespoň co jsem se dozvěděl já.

To by ses ještě asi možná moc a moc divil, s čím vším "pracuje" tzv. věda...Smile Čarování s realitou, je slabý slovo. Oprav si svý představy o vědě...Smile

Věda světy vytváří, nikoli poznává (Gilles Deleuze, Félix Guattari)

http://web.natur.cuni.cz/filosof/component/content/article/37-vyuka/63-p...

http://web.natur.cuni.cz/filosof/images/stories/files/deleuzeguattari-co...

Následující dobu zvládnou nejlépe ti, co pochopili princip propojení.

Vědci přeci nemají žádné představy.

Vědecký tým z britské univerzity Cambridge nedávno zjistil, že DNA, která uchovává lidskou biologickou informaci a způsob, jakým jsou ovlivňovány její modifikace, je mnohem složitější než si předtím vědecká komunita představovala.

Tvrdá věda přeci nepracuje s představami, alespoň co jsem se dozvěděl já. Tvrdá věda by měla pracovat s fakty - ověřenými, dokázanými, laboratorně odzkoušenými. A pokud tedy něco dokázané nemám - pak by vědci měli říci, že neví. A pokud tedy neví, měli by říkat - že se domnívají když už tedy. A pokud se jen domnívají, pak by měli říkat lidem, že to není věda, ale ideologie - ty jejich "logické vývody". Ne říkat nejdříve - je to asi takhle a pak dokazovat, že to tak je. To je už většinou pozdě něco dokazovat - neboli snažit se dokázat, že to, co říkám je pravda. Snažit se dokázat že vím, co řikám, ačkoli to nevím, je mimimálně nerozumné. V.S.

A ještě horší je pak tvrdit, že to je již dostatečně prokázané někým jiným. To je už čistá víra, kterou bych mohl takovému člověku i jako křes´tan možná jen potichu závidět.

Foton, SSK, Kábrt

Foton: Metylácia inaktivuje gény.
SSK: Drobná oprava: Metylace mimo jiné také inaktivuje geny.
Kábrt: Doplňuji: Metylace také inaktivuje geny.
PK

Obrázek uživatele SSK

Foton

Drobná oprava: Metylace mimo jiné také inaktivuje geny.

----------------------
S úctou, SSK.

Obrázek uživatele Chameleon

Koroslav

Metylácia inaktivuje gény. Nevytvára nový genotyp, ale pracuje s už existujúcim.

Re: Koroslav

Já se ptal jako první, nekličkujte, odpovězte, prosím, a ne protiotázkou. PK

Re: Koroslav

Metylace nepodléhá přírodnímu výběru? A na to jste prosím přišel jak?

Nejhorší den pro vědu bude, až se nebude na co ptát.

Route 66

Přesně.
Až to jejich ignorantství vyráží jednomu dech

Samozřejmě jsem také pořád v šoku, jak Darwinovo bratrstvo se nestydí tlačit kupu lží před sebou a tvářit se, že je vše v pořádku - tváří v tvář skutečné vědě a faktům.

Na druhé straně my dobře víme, že "bojování naše není proti tělu a krvi, ale proti knížatstvu, proti mocnostem, proti světa pánům temností věku tohoto, proti duchovním zlostem, které jsou vysoko". (Efezským 6:12) Zdraví PK

Customize This