Ledabylé snůšky kostí

(Autor neuveden, z http://www.genesisevidence.org/evidence/bones_to_pick.html přeložil M. T. - 2/2012)

*

Všimněte si na fotografii tří různých lebek. 20 let byla kostra vpravo (vystavená roku 1915) vystavována bez hlavy, protože se paleontologové nemohli shodnout na tom, která hlava tvorovi patří. Pak byla roku 1936 instalována hlava Camarosaura na tvora známého jako brontosaurus.

Po více než 50 letech pak paleontologové určili, že tělo patřilo apatosaurovi, a že brontosaurus ve skutečnosti nikdy neexistoval. Rozhodli se tedy, že vhodnější bude hlava diplodoka.

http://www.lindahall.org/events_exhib/exhibit/exhibits/dino/index.shtml

Existují jen tři lebky apatosaurů, a lebka na fotografii pocházející z přírodovědného muzea v Cincinnati je z nich zachována nejlépe, i když vypadá, jako by ji přejel tank. O co horší musí být ty druhé?

I když při zmíněném trapasu s hlavami šlo nejspíše o prosté nedopatření, a nikoli o přímý pokus o podvod, svědčí celá věc o tom, jak evolucionisté dělají ukvapené závěry opřené o velmi chatrné důkazy. Najde se hrst kostiček, a veřejnosti se oznámí, že jde o důkazy toho, že po našem kontinentu běhal ten a ten tvor.
To vše však jen v tom případě, že důkazní materiál lze upravit tak, aby byl v souladu s evoluční teorií. Vymykají-li se důkazy zažitým představám, jsou zameteny pod koberec či vycpány a vystaveny v kabinetu kuriozit.
Přitom uvedená hlava nepředstavuje jediný omyl v souvislosti s apatosaury – hlava apatosaura v muzeu Yaleské univerzity má stále nohy Camarosaura!

www.straightdope.com/classics/a2_011.html

*

Londýnský Daily Telegraph z prosince 2000 přinesl zprávu o tom, že onoho roku na podzim se rozhodli ve Waleském národním muzeu v Cardiffu rozebrat a vyčistit vystaveného ichtyosaura (viz obrázek), kterého měli už přes 100 let. Načež zjistili, že u mnoha z jeho údajně skutečných kostí jde ve skutečnosti o SÁDROVÉ odlitky pokryté několika vrstvami NÁTĚRU, aby se vytvořil dojem, že jsou staré.

A nejen to, kostra zvířete byla sestavena ze dvou různých exemplářů. Kurátorka muzea Caroline Butlerová připustila, že „Jde o směs dvou různých druhů ichtyosaurů, a navíc o šikovný pokus o podvod, pokud jde o části kostry uměle doplněné.“

Zajímalo by nás, kolik dalších koster rekonstruovaných v minulém století jsou vlastně sádrová falza?

A přece se od nás žádá, abychom věřili evolucionistům, když nám tvrdí, že máme společné předky s opicemi, skunky a krysami?

*

Časopis National Geographic, vycházeje z vlastního hloupého selhání v záležitosti podvodu s archaeoraptorem, referoval v čísle z prosince 2000 o dalším trapném omylu. Triceratopse (nahoře) vystavovaného uplynulých 100 let ve Smithsonově institutu tvoří ve skutečnosti kosti 14 různých zvířat včetně nohou kachnozobého dinosaura (dole).

Je neomluvitelné, aby takový omyl unikal po celé století pozornosti našich nejlepších paleontologů. Zajímalo by nás, kolik dalších takových omylů či úmyslných podvodů zůstává ještě dosud neodhaleno.

Evoluční teorie je plná podobných nesmyslů. Jak důvěryhodná může být teorie založená na takových lajdáckých důkazech?

**

PřílohaVelikost
00489-23.2.2012-ledabyle_snusky_kosti.doc131.5 KB
Průměr: 4 (5 votes)
Obrázek uživatele Šriber

Nosotonda

Jestli to nevíte, popíráte učitele národů Jana Ámose Komenského

No a co ? I učitel národů se může mýlit...

Je to váš názor, že křesťanská morálka je zvrácená

Ne všichni křesťané jsou prudérní puritáni jako ty...

popíráte historické základy evropské civilizace?

Základ je to původní, na čem se staví, což v případě evropské civilizace rozhodně není z Asie v 1. století importované křesťanství...

To, že že něco dělá většina neznamená, že je to správné

To, že někdo říká, že je to špatné, neznamená, že je to špatné...

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

Nosotonda

Někteří současní sexuologové naopak dávají rady zcela opačné, přímo nabádají jak dělat chyby. Stačí jen počty obětí AIDS a jiných obtížně léčitelných nemocí, které se přenáší sexuálním stykem.

Jednak si myslím, že vyvozujete mylné závěry, a druhák bych řekl, že nejde ani tak o zdrženlivost jako spíš o omezení promiskuity, která samozřejmě nemá se zdrženlivostí nic společného.

Nicméně by mne zajímalo jaké jste odbornosti.

Molekulární biologie, genetika, botanika.

Zpravidla se sexuálního souladu dosahuje v manželství po dobu několika let. Tudíž vyzkoušení partnera je dost problematické. Páry, které spolu žijí "na psí knížku" jsou podstatně méně stabilní než páry, které se rozhodnou pro společný život. Dovoluji si uvést příklad, kdy se jeden z partnerů zraní nebo nemůže provozovat odpovídající sexuální roli. Abych to zdramatizoval. Mají třeba dvě děti. Tak tedy ten zdravý a žádostivý má vyhledávat sexuální služby jinde nebo dokonce za prachy?

Netvrdím to, co mi nenápadně podsouváte a co, to zdůrazňuji, přišlo na mysl vám. Když spolu lidé před svatbou sexuálně nežijí, tak z logiky věci se může stát, že jim to nebude spolu vyhovovat, což povede minimálně k frustraci. Víc za tím nehledejte. Nijak z toho nevyplývá, že se má proto jeden nebo druhý chovat jako prase, což z toho vyvozujete vy, tedy ten, který se holedbá svými morálními hodnotami.

Tady bychom se mohli dostat do diskuse, jestli se nedostává v tomto tvrzení obsah s konstatováním do rozporu.

Tady se nemusíme nikam dostávat. To, co jsem napsal, je naprosto pravdivý a zcela nezpochybnitelný fakt, s nímž maximálně nemusíte souhlasit.

Vaše tvrzení lze považovat za hanebné. Jestli se neumíte stydět, tak je to to hlavní, co se potřebujete v životě naučit.

Proč hanebné? Za co bych se měl stydět? Vždyť masturbace je přirozená věc a to i pro duchovní, kteří ji bez pochyby ve velkém provozují. Není na tom nic špatného.

Drsoňman

Jan Ámos Komenský rozhodně není arbitrem správnosti výuky náboženství na veřejných školách.
Až zmoudříte, poznáte, že odkaz Jana Ámose Komenského v pedagogické oblasti je nadčasový a vychází jednoznačně z víry, jako podstatné a složky osobnosti člověka.

Smiřte se s tím, že dnes už jsou z církví jenom zájmové kroužky, které nemají nárok na žádná zvláštní privilegia.
Není mi známo, že by v nějakém zájmovém kroužku někdy řešili podstavu světa, stvoření, etiku, vědecký názor na svět, historické pozadí společnosti, hřích, svědomí, svobodu člověka, schopnost člověka poznávat a další. V tomto směru je skutečně církev privilegovaná a vztah k Bohu ať už kladný nebo jeho popření má rozhodující vliv na život každého z nás.

Zrovna tak veřejně deklarovaná víra v Boha už není z dobrých důvodů povinnost, ba dokonce ani nutnost a už vůbec ne privilegium, dar nebo něco podobného. Je to osobní věc každého člověka a vedení k víře nemá na školách, co dělat.
Víra skutečně není povinnost. Je to projev svobodné vůle člověka vůči svému Stvořiteli. Až zmoudříte, poznáte, že je to nezasloužený dar Boha člověku, který se Bohu vzdaluje svým hříchem a skrze Krista, našeho Pána se jeho obětí očišťuje.

Sexuální výchova, povídání o prevenci a o rozumném přístupu k sexuálnímu životu, který naprosto přirozenou součástí nejen lidského života, mi nepřipadá jako propagování volné lásky a sexu a vyvyšování prožitku štěstí a slasti nad ostatní hodnoty.
Víra nepopírá výjimečnost sexuálního vztahu dvou lidí. Co je rozumné v přístupu k sexuálnímu životu by se dalo charakterizovat francouzským příslovím: V opravdové lásce je to duše, která objímá tělo.

Děti přirozeně k sexu dojdou samy. Tak proč jim nedat pár rad, aby nedělaly zbytečné chyby?
Někteří současní sexuologové naopak dávají rady zcela opačné, přímo nabádají jak dělat chyby. Stačí jen počty obětí AIDS a jiných obtížně léčitelných nemocí, které se přenáší sexuálním stykem.

Pokud bych použíl nepěkné - škaredé metody Georgea, čím jste se vyučil, že kafráte do filosofie, teologie a popíráte historické základy evropské civilizace? Předpokládám, že nejste tak primitivní jako ten pán, který neustále omílá vzdělání a nadřazuje ho nad poznání. Nicméně by mne zajímalo jaké jste odbornosti.

Vám zakazování používání kondomů nepřipadá zvrácené, když zvlášť v zaostalých zemích vede k šíření chorob a většímu hladomoru? Podle některých těžko ověřitelných zpráv, naopak země jako Uganda, ve kterých vláda doporučuje zdrženlivost, podstatně omezili výskyt pohlavních chorob na rozdíl od sousedních zemí jako je například Botswana, kde vsadili na kondomy.

Sex až po svatbě nepřirozený? Co když si ti partneři nebudou sexuálně vyhovovat?
Zpravidla se sexuálního souladu dosahuje v manželství po dobu několika let. Tudíž vyzkoušení partnera je dost problematické. Páry, které spolu žijí "na psí knížku" jsou podstatně méně stabilní než páry, které se rozhodnou pro společný život. Dovoluji si uvést příklad, kdy se jeden z partnerů zraní nebo nemůže provozovat odpovídající sexuální roli. Abych to zdramatizoval. Mají třeba dvě děti. Tak tedy ten zdravý a žádostivý má vyhledávat sexuální služby jinde nebo dokonce za prachy?

I kdyby něco bylo základem evropské civilizace, neznamená to, že je to správné nebo pravdivé.
Tady bychom se mohli dostat do diskuse, jestli se nedostává v tomto tvrzení obsah s konstatováním do rozporu.

Sexuální vybití je také masturbace. Jsem přesvědčen, že vámi jmenovaní pánové masturbovali všichni včetně papeže.
Vaše tvrzení lze považovat za hanebné. Jestli se neumíte stydět, tak je to to hlavní, co se potřebujete v životě naučit.
Příroda mne obdařila studem a já se vskutku červenám, když se přistihnu při hanebném výroku. To je dar, který mi nedovolí pokládat rozkoš za vrcholné dobro a cíl života. Epiktétos z Hierápole

Nosotonda

Jestli to nevíte, popíráte učitele národů Jana Ámose Komenského. Jste tedy buď borec, že si na to troufáte, nebo opak borce...

Jan Ámos Komenský rozhodně není arbitrem správnosti výuky náboženství na veřejných školách. Smiřte se s tím, že dnes už jsou z církví jenom zájmové kroužky, které nemají nárok na žádná zvláštní privilegia. Zrovna tak veřejně deklarovaná víra v Boha už není z dobrých důvodů povinnost, ba dokonce ani nutnost a už vůbec ne privilegium, dar nebo něco podobného. Je to osobní věc každého člověka a vedení k víře nemá na školách, co dělat.

Jak víte, že propagování volné lásky a sexu a vyvyšování prožitku štěstí a slasti nad ostatní hodnoty nesouvisí s Freudem? Víte něco o něm?

Sexuální výchova, povídání o prevenci a o rozumném přístupu k sexuálnímu životu, který naprosto přirozenou součástí nejen lidského života, mi nepřipadá jako propagování volné lásky a sexu a vyvyšování prožitku štěstí a slasti nad ostatní hodnoty. To hlupáci se svou zvrácenou morálkou chtějí tohle v sexuální výchově vidět. Děti přirozeně k sexu dojdou samy. Tak proč jim nedat pár rad, aby nedělaly zbytečné chyby?

Je to váš názor, že křesťanská morálka je zvrácená. Co vy víte o křesťanské morálce? Pokud bych použíl nepěkné metody Georgea, čím jste se vyučil, že kafráte do filosofie, teologie a popíráte historické základy evropské civilizace?

Vám zakazování používání kondomů nepřipadá zvrácené, když zvlášť v zaostalých zemích vede k šíření chorob a většímu hladomoru? Sex až po svatbě nepřirozený? Co když si ti partneři nebudou sexuálně vyhovovat? I kdyby něco bylo základem evropské civilizace, neznamená to, že je to správné nebo pravdivé.

Mohl bych parafrázovat, kradou všichni, hřeší všichni, bojí se o svůj život všichni. To, že že něco dělá většina neznamená, že je to správné. Nakonec i v historii lze nalézt neblahé důsledky sexuální zvrácenosti v Římské říši, které měly podíl na rozpadu tohoto obrovského a zdánlivě nedobytného imperia. Lidé se nepoučili a dnes stojíme tváří v tvář stejnému problému ohledně Evropské unie.

Chcete říct, že za současné problémy může masturbace? No, alespoň jste nepopřel, že taky masturbujete. Takže k tomu sám přispíváte.

Kde na těchto lidech vidíte nedostatek sexuálního vybití??? Člověk má ovládat své pudy a ne je na radu mnoha destruktivních rad některých sexuologů nemírně vybíjet!

Sexuální vybití je také masturbace. Jsem přesvědčen, že vámi jmenovaní pánové masturbovali všichni včetně papeže.

Ovšem požadavek, aby ve

Ovšem požadavek, aby ve školách probíhala náboženská výchova, je pochopitelně absurdní a v rozporu se zdravým rozumem.
Jestli to nevíte, popíráte učitele národů Jana Ámose Komenského. Jste tedy buď borec, že si na to troufáte, nebo opak borce...

To s Freudem vůbec nesouvisí.
Jak víte, že propagování volné lásky a sexu a vyvyšování prožitku štěstí a slasti nad ostatní hodnoty nesouvisí s Freudem? Víte něco o něm?

Vy jste jenom puritán se zvrácenou morálkou a drzostí ji považovat za jedinou správnou.
Je to váš názor, že křesťanská morálka je zvrácená. Co vy víte o křesťanské morálce? Pokud bych použíl nepěkné metody Georgea, čím jste se vyučil, že kafráte do filosofie, teologie a popíráte historické základy evropské civilizace?
Masturbují/masturbovali všichni, včetně vás. Jenom člověk s nějakou poruchou nikdy nemasturboval. Mohl bych parafrázovat, kradou všichni, hřeší všichni, bojí se o svůj život všichni. To, že že něco dělá většina neznamená, že je to správné. Nakonec i v historii lze nalézt neblahé důsledky sexuální zvrácenosti v Římské říši, které měly podíl na rozpadu tohoto obrovského a zdánlivě nedobytného imperia. Lidé se nepoučili a dnes stojíme tváří v tvář stejnému problému ohledně Evropské unie.

Důsledky nedostatku sexuálního vybití krásně vidíme např. na katolických kněžích.
Netroufám se k tomu vyjadřovat, neboť celibát nezachovávám. Mnoho velkých mužů žilo v celibátu, například Kant, Liebniz, Buddha po svém osvícení, svatý Augustýn po svém obrácení, současný papež a mnoho dalších vynikajících osobností. Kde na těchto lidech vidíte nedostatek sexuálního vybití??? Člověk má ovládat své pudy a ne je na radu mnoha destruktivních rad některých sexuologů nemírně vybíjet!

Nosotonda

Naprosto v pořádku. Děti a mládež by měli poznat nejčtenější knihu, měli by znát historické poslání vyvoleného lidu a evangelium - hlásání radostné zvěsti. Nelze proutkem ateismu zlikvidovat vše, na čem závisí evropská civilizace, nelze pokračovat v bolševickém oblbování člověka, byť se o to mnoho falešných proroků snaží a dovolávají se například vědy, která naopak jednoznačně vede ke Stvořiteli.

Jen ať se v dějepise nebo literatuře či základech filosofie děti doví o Bibli, Koránu apod.. Ovšem požadavek, aby ve školách probíhala náboženská výchova, je pochopitelně absurdní a v rozporu se zdravým rozumem. Jestli rodiče chtějí, ať si platí soukromé školy. Ve veřejných školách nemá ideologická výuka co dělat.

Tohle bych opět vytknul tomu, kdo se domnívá, že by mohlo být učiteli vytknuto neopodstatněné zveličování sexuálního vztahu v duchu Freuda pro život člověka. Naopak navlékání kondomu na smeták a učení, že masturbace je pro život mladého člověka prospěšná je odporné a k tomu by neměli mlčet nejen věřící rodiče, ale i všichni ostatní!

To s Freudem vůbec nesouvisí. Vy jste jenom puritán se zvrácenou morálkou a drzostí ji považovat za jedinou správnou. Masturbují/masturbovali všichni, včetně vás. Jenom člověk s nějakou poruchou nikdy nemasturboval. Důsledky nedostatku sexuálního vybití krásně vidíme např. na katolických kněžích.

KTE

5... Tento závazek zahrnuje povinnost plnit požadavky rodičů na umožnění katolické náboženské výchovy na všech stupních základních škol a ve všech druzích a typech středních škol a školských zařízení a podporu katolických výchovných organizací a hnutí mladých.
Naprosto v pořádku. Děti a mládež by měli poznat nejčtenější knihu, měli by znát historické poslání vyvoleného lidu a evangelium - hlásání radostné zvěsti. Nelze proutkem ateismu zlikvidovat vše, na čem závisí evropská civilizace, nelze pokračovat v bolševickém oblbování člověka, byť se o to mnoho falešných proroků snaží a dovolávají se například vědy, která naopak jednoznačně vede ke Stvořiteli.

Několik údajů naznačuje, že česká ŘKC bude hledat všechny možnosti, jak oslovit zejména mladou generaci. Na příslušných vládních a parlamentních postech má k těmto snahám nakloněné lidi.
Dost o tom pochybuji, anžto vrchnost ŘKC v mnoha zemích je prolezlá zednáři a popírači učení církve včetně nauky o stvoření. A o sociálním učení církev mlčí. To je spíše předpoklad pro odrazení mladých lidí, kteří touží po pravdě a lásce a realizaci v životě.

6 ... Nevyhnutnou podmínkou pro výkon pedagogické činnosti učitele katolického náboženství ve všech školách je jeho pověření Katolickou církví.
Proti tomu snad nemůžete mít námitku. Předpokladem výuky náboženství je vzdělání na VŠ, stejně tak jako v jiných předmětech.

(poznámka: je pak otázkou, jaké má ředitel školy pravomoci takového učitele propustit například z důvodu, že vyučuje v rozporu s poznatky biologie, fyziky…).
Tu poznámku musel poznamenat "poznamenaný". Jak může ředitel, který je fyzik rozhodovat o rozporech ve výuce češtinářů, dějepisců či zeměpisců a naopak, jak může ředitel , učitel cizího jazyka rozhodovat o rozporech ve výuce přírodních věd? Nakonec ředitel školy by měl mít alespoň základy filosofie a měl by znát Desatero, přikázání lásky a minimálně vědět, kdo byl Kristus a Panna Maria.

7. Osoby s katolickým vyznáním mají ve výchovně-vzdělávacím procesu právo uplatňovat své přesvědčení, pokud jde o výchovu k rodičovství, v souladu se zásadami křesťanské etiky.
Křesťanská etika je jedinou možností, jak dostat svět z krize. Krize rodin, ekonomická krize, krize hodnot a smyslu je důsledkem toho, že zednáři, bolševici, Bilderberg a evolucí a velkým třeskem pomatení přírodovědci ničí společnost odmítáním základů civilizace.

(pozn.: to může v praxi znamenat odmítání jakékoli antikoncepce, aniž by to mohlo být učiteli vytčeno).
Tohle bych opět vytknul tomu, kdo se domnívá, že by mohlo být učiteli vytknuto neopodstatněné zveličování sexuálního vztahu v duchu Freuda pro život člověka. Naopak navlékání kondomu na smeták a učení, že masturbace je pro život mladého člověka prospěšná je odporné a k tomu by neměli mlčet nejen věřící rodiče, ale i všichni ostatní!

George

Tudiz az kreacioniste prestanou tvrdit, ze odpovidajici vzdelani neni zapotrebi k tomu, abys mohl necemu rozumet, o necem publikovat, neco prednaset atd... a ze elektrikar muze rozumet geologii vic nez geolog, fyzice vic nez fyzik, chemii vic nez chemik, biologii vic nez biolog, palentologii vic nez paleontolog... verim, ze tato - jak ty rikas "berlicka" - uz se prilis pouzivat nebude.
Milý příteli!
Jsi natolik omezený, že nedokážeš pochopit rozdíl mezi vzděláním a poznáním. Žiješ natolik v předsudcích, že nedokážeš pochopit, že metody a důkazy v přírodovědecké oblasti jsou dány neempiricky - vychází z myšlenkové činnosti, tudíž nevyžadují detailní poznatky přírodních věd. Jsi natolik pyšný, že odmítáš učení našich otců. Jsi natolik hloupý, že popíráš zdravý rozum, který jasně ukazuje ne nemožnost evolučních bludů a nevědeckou teorii velkého třesku.
Jsi ale natolik neslušný a biješ s falešnou tváří oponenta pod pás, kdykoliv se otíráš o elektrikářskou profesi!

KTE

Slovensko, církevní restituce, smlouva s Vatikánem, odluka církve od státu a tak. Zajímavý článek K církevním restitucím - poučení ze Slovenska.

To je děs! Jímají mě pocity nevolnosti a hrůzy, byť jiskřička naděje zůstává...

K církevním restitucím - poučení ze Slovenska

Před pár dny jsem dostal radostnou zprávu, napsal mi jeden student filozofické fakulty ze Slovenska, že u nich na vysoké škole mu bude umožněno založit nový vyučovací předmět: kreace-evoluce!!! (Oldřich)

Slovensko, církevní restituce, smlouva s Vatikánem, odluka církve od státu a tak. Zajímavý článek K církevním restitucím - poučení ze Slovenska.

Customize This