Kůň a traktor

Z http://creation.com/the-horse-and-the-tractor přeložil Pavel Kábrt - pavelkabrt@seznam.cz – 12/2015. Permition granted by Creation.com - Přeloženo s povolením od Creation.com. Článek vyšel v časopisu Creation 22(4):53 v září 2000. Anglickou verzi časopisu je možné si objednat zde. Na stránkách CMI jsou i další české články zde. CMI – Creation Ministries International /Mezinárodní kreacionistická služba/ je celosvětovou organizací, která se řadí ke kreacionistickým organizacím mladé Země a doslovného výkladu Bible /jako jsou např. ICR, CRS, AiG aj./. Zabývá se rozšiřováním vědecké pravdy o stvoření světa Bohem v protikladu k evolucionistickým báchorkám, jak svět stvořil sám sebe.

*******

Jednoho dne navštívil obchodník farmáře u něj doma; farmář při orání vždy spokojeně používá pluh tažený koněm. Obchodník farmáře informoval, že byl nedávno vynalezen naftou poháněný traktor, a že, “přichází právě proto, aby řekl farmáři o něčem, co mu naprosto vyrazí dech.”

Potom, co mu vysvětlil, jak takový traktor funguje, farmář poznamenal: “Aha, tak traktor je nový způsob, jak zapřáhnout koně k tažení pluhu, chápu to dobře?”

“Ale vůbec ne,” řekl obchodník. “Traktor nijak s koněm nespolupracuje. Traktor nahrazuje koně.” Poté obchodník vysvětlil farmáři, že traktor má vlastní pohon a tudíž vůbec žádného koně nepotřebuje.

“Aha, už to chápu,” zadumaně řekl farmář. “Já prostě zkombinuji koně s traktorem tak, že na traktoru zařadím neutrál [pro neřidiče: to znamená, že motor traktoru poběží naprázdno a bude odpojen od kol] a kůň potáhne traktor i pluh.”

“Podívejte se,” řekl obchodník. “Tohle by přece nemělo vůbec žádný smysl. Proč by měl kůň táhnout traktor a ještě pluh? Pokud budete používat traktor, necháte ho, aby táhnul pluh vlastní silou. Použijete-li koně, kůň bude orat sám bez traktoru. Proč byste měl nebohé zvíře trápit, aby pro nic za nic táhlo těžký traktor a ještě pluh?”

“V tom případě,” odpověděl farmář, “pojedu na traktoru a kůň bude jen pro zábavu. Kdykoli ale potáhnu traktorem pluh, budu každému říkat, že ve skutečnosti pluh táhne můj kůň.”

Obchodník zoufalstvím zakroutil hlavou a odpověděl: “Vyprávějte si, cokoli Vás uspokojí. Ale pamatujte si, že traktor má svůj vlastní pohon. Kůň s tím nemá nic společného.”

“Ale ne, vůbec ne, naprosto se mýlíte,” řekl farmář s pevným přesvědčením. “Jen proto, že nemůžeme nikde koně vidět, neznamená, že tu žádný kůň není a netáhne to všechno neviditelným způsobem.”

Obchodník si povzdechl a oblékl kabát. “Jasně, máte pravdu,” zamumlal a namířil si to ke dveřím. “Nejsem schopen vám to vysvětlit. Pro hnací sílu traktoru a fungování traktoru má koňská síla jen obraznou hodnotu. Ve skutečnosti, vážený pane, není absolutně žádný rozdíl, ať už říkáte cokoliv, mezi traktorem samostatně táhnoucím pluh a traktorem neviditelně taženým neviditelným koněm.” A obchodník se šel poohlédnout za jinými zákazníky.

Jaké z toho máme poučení? Takové, že je stejným bláznovstvím kombinovat traktor s koněm jako kombinovat evoluci s Bohem, což je názor tzv. teistických evolucionistů. Přirozené, naturalistické evoluční vysvětlení (třeba původu života či původu prvních zvířat) nepotřebuje Boha, který by tento proces popostrkoval.1 V této věci stejně, jako na tom koni, na Bohu vůbec nezáleží. Pokud traktor dobře pracuje, kůň se může toulat po pastvě.

Je to to samé, jako představa Boha, který pracuje pomocí materialistické evoluce; je to stejný nesmysl, jako zapřáhnout koně s traktorem, dát neutrál a táhnout společně pluh. Pokud je materialistická evoluce pravdivým a dostatečným vysvětlením, pak má svoji vlastní tažnou sílu— to znamená, že je schopna dostatečně a samostatně vysvětlit vše v termínech přirozených sil a existujících vidtelných věcí. Můžeme si Boha představovat v jiných rolích (pokud pro něj pořád ještě cítíme potřebu), ale tvoření živých organizmů už do této jeho role nepatří.

Na druhé straně, pokud je evoluce falešným vysvětlením (pokud traktor neexistuje či nefunguje), proč Boha násilím s evolucí spojovat? Proč zatěžovat Boha stvořitele žádostí, aby ‘postrkoval’ nepravdivý, neexistující, neřku-li brutální a ničivý proces?

A nejabsurdnější ze všeho je, zachovávat bezobsažnou či jen a pouze rétorickou roli pro Boha v procesu, který ho vůbec nepotřebuje. Farmář, který bude navzdory všem pozorovatelným okolnostem stále tvrdit, že jeho traktor funguje jen díky tomu, že ho pohání neviditelný kůň, asi moc velkou důvěru od svých sousedů nezíská.

‘Teistická’ a materialistická (naturalistická) evoluce fungují stejně. Jediným rozdílem je prázdný teologický jazyk, který se k materialistické evoluci pojí — tento jazyk však nemá o nic větší hodnotu pro evoluci než má neviditelný kůň pro traktor.

Tento článek vyšel v Bible-Science Newsletter a na autorově webové stránce — zde uveden s povolením.

Poznámka

 1. Doplňující poznámka: to je ve skutečnosti hlavní důvod, proč byl traktor zkonstruován — viz Darwin’s real message: Have you missed it?

(Vyšlo též ve finštině)

Podobné články v angličtině

Pro další četbu v angličtině

Videa v angličtině k tomuto tématu


 • Jako teistický evolucionista přemýšlejte o těchto věcech

 • Použil Bůh k tvoření evoluci?
 • PřílohaVelikost
  00826-10.12.2015-kun_a_traktor.doc97.5 KB
  Průměr: 5 (1 vote)

  Tonda

  A co se týče těch hektolitrů krve, tak si laskavě přečtěte Starý zákon, ne jen vybrané části o stvoření světa a potopě.

  Já vím, Toniku, že jste mdlé mysli, jako každý evolucionista, takže nejste schopen pochopit rozdíl mezi metodou Božího tvoření a stavem, který nastal po hříchu už v hotovém stvoření (vraždění, Boží soudy, krev) a je to pro Vás "vsjo róvno". Asi jako přemístění předmětu bude pro Vás totéž jako krádež předmětu, "vsjo róvno".

  No, a když tak kritizujete můj bonmot s kamením politým vodou, které se změnilo na lidi a přírodu, jestlipak byste se zmohl na nějaký ten svůj vlastní evolucionistický obraz dávné zeměkoule, kde vše "nezačalo kamením, nepřišla pak na to kamení voda a nezačala tak evoluce života"? Čili jak tomu skutečně dle evoluce bylo, aniž by tam bylo kamení a přišla na to voda... To se asi nedočkám (možná nějaké mlhy), stejně jako se nedočkám Vašeho vysvětlení, který evolucionista a do které části evoluční teorie potřebuje Vašeho evolučního boha, to se asi také odpovědi nedočkám, kde evoluci onen evoluční bůh postrkoval - to se asi konkrétní odpovědi nedočkám, že? Na mlhavé kecy bez věcného obsahu jste ovšem Mistr. Smysl článku jste evidentně nepochopil - anebo - nevíte si s tím rady, co Vám ten článek sděluje: TEDY ŽE EVOLUČNÍ TEORIE ŽÁDNÉHO BOHA NEPOTŘEBUJE! To je pecka, co? To je oříšek, co? Místo věcné odpovědi, kde evoluce boha potřebuje, Toník dodá jen: kecy, kecy, kecy o něčem zcela jiném. PK

  Re: Kábrt

  Tento článek je specielně pro Tondu a podobně smýšlející teistické evolucionisty, kteří do Bible cpou evoluci s jejími hektolitry prolité krve

  Děkuji za speciální článek pro mě.

  Srovnávání koně a traktor s evolucí a Božím stvořením může snad jen žák ve druhé třídě pomocné školy. Vlastně se není čemu divit, když tu neustále opakujete, že evolucionisté tvrdí, že poléváním kamení vznikl život. Můžete mi sdělit, kdo a kde to tvrdí.

  A co se týče těch hektolitrů krve, tak si laskavě přečtěte Starý zákon, ne jen vybrané části o stvoření světa a potopě.
  Tonda

  Drsoňman

  Škoda, že tuhle či támhle někdo netvoří něco z ničeho slovem, že?

  Škoda hlavně je, že jste tak hloupý, že ani nevíte, že slovem se dnes běžně tvoří v mnoha oblastech lidských aktivit. Vy nevíte, co je to psát program? Už vidíte, jak jste tupý? PK

  Vlasta

  Až se mi podaří vysvětlit Kábrtovi, Hráběti, Alibabě a čtyřiceti loupežníkům, proč je kreacionistická "populační statistika" nicnedokazující pitomost, pak zvážím, zda bych tobě nemohl něco vysvětlit k samoorganizaci.

  Povídejte si o samoorganizaci co jen budete chtít KTE.

  Až se ti podaří aspoň malililinko pochopit, co je to samoorganizace (v roce 1977 byla za teorii samoorganizace systémů udělena Nobelova cena za chemii), pak mi teprve zkoušej zakazovat o ní povídat.

  Ale neříkejte, že Jste o ní něco řekl, protože zatím Jste o tomto pojmu neřekl nic, krom toho pojmu samotného. Nic jiného.

  Nevysvětlil Jste, co ten pojem znamená a už vůbec Jste se nesnažil na toto téma něco výraznějšího doložit. Během těch 3-4 let, co tu jsem, nic. Pokud něco předtím, tak toho se můj komentář a moje tvrzení netýká. To aby Jste si zase něco nemusel špatně myslet.

  Takže pokud chcete - klidně o samoorganizaci něco řekněte. Protože já mám jednu knížku, kde se o ní mluví - evolucionistickou. A tak to budu moci porovnat, zdali říkáte pravdu, nebo si vymýšlíte. V.S.

  Ale i kdyby Jste chtěl něco o té samoorganizaci zde vykládat, tak si prosím nejdříve dejte dohromady své pojmy ohledně toho, co je DNA a také to, co všechno o DNA zatím víme, nehledě na to, co to vlastně je buňka. Pokud si myslíte, že víte už všechno, tak pokračujte v tom tvoření, když říkáte že víte všechno. Děkuji.

  Re: Dát hlavy dohromady

  Když se dá mnoho tupých hlav dohromady, výsledkem je jedna hlava skopová.
  C.G.Jung

  Vlasta

  Až se Vám to podaří, pak si tady povídejte něco o samoorganizaci. Jasné?

  Až se ti podaří aspoň malililinko pochopit, co je to samoorganizace (v roce 1977 byla za teorii samoorganizace systémů udělena Nobelova cena za chemii), pak mi teprve zkoušej zakazovat o ní povídat.

  Obrázek uživatele Route 66

  phobos

  To chce mokrý ručník na čelo, Kábrte... Zase bude dobře.

  éééééééééééééééééééééééééééééééééééé

  koukam, ze u tebe to jaxi nezabira. a nezabira to ani u usvedceneho lhare kto, ci jak. zano

  "Ježíšek je, jenže my to nesmíme říkat, abychom byli připuštěni na vyšší stupeň všeobecně vzdělávacích škol. A zapřeme-li ho docela, možná i na školu vysokou"
  Yvonka - sestřenice pionýra Vasila Krátkého

  Dát hlavy dohromady

  Vlastik radí, aby KTE a další evomudrouši dali hlavy dohromady. Víte, co vznikne, když se k sobě dá několik koňských koblih? Kupka hnoje. A když se jich dá hodně dohromady, bude to velká kupa hnoje. PK

  Nejdříve je třeba hlavně nějakou myšlenku KTE.

  Při početí a vývoji dítěte se právě takhle uplatňuje boží přítomnost. Protože se tomu u kreacionistů nesmí říkat samoorganizace.

  Pokud možno - bych si dovolil podotknout ve Vašem případě - rozumnou - víte? Aby to mělo nějakou hlavu a patu. Rozumíme si.?

  Pak je třeba tu myšlenku třeba udržet v hlavě déle, než se vytratí a pak díky té myšlence utvořit buňku.

  Drsoňman na stvoření buňky, jak tak koukám rezignoval - snad se - Vám - tedy možná bude dařit lépe.

  Až se Vám to podaří, pak si tady povídejte něco o samoorganizaci. Jasné? V.S.

  Anebo dejte s Drsoňmanem hlavy dohromady, to vždy pomůže. Víc hlav více ví. Jen podotýkám, abych nebyl nesprávně pochopen - dát hlavy dohromady neznamená, že by Jste se měli nejdříve stát rozumnými, to ne. Ne ve smyslu - něco zlepšit. Tak jsem to nemyslel. Jsem tady poslední dobou některými jedinci špatně chápán, proto jsem si dovoli to trošičku vysvětlit. Aby došlo k pochopení i na straně příjemce. A tím Jste samozřejmě Vy osobně KTE. Tak kdyby něco - dyžtak to dovysvětlím.

  Customize This