Kulatost Země

Image credit: NASA

Henry Morris, Ph. D.

(Z http://www.icr.org/article/21459/ přeložil M. T. – 10/2011)

„Ten, který sídlí nad kulatou zemí, jejíž obyvatelé jsou jako kobylky, ten, který nebesa jak závoj roztahuje a napíná je jako stan k obývání“ (Izajáš 40:22).

Kulatost ZeměKulatost Země

Objev skutečnosti, že svět je kulatý, je považován za jeden z největších vědeckých výkonů člověka a je často mylně připisován Kryštofu Kolumbovi. I když byl Kolumbus zcela jistě odvážným myslitelem a výzkumníkem, stejně jako křesťanem věřícím v Bibli, přesto už mnoho učenců před ním dospělo k podobnému závěru o kulatosti Země a Nový svět (Amerika) byl objeven mnoha přistěhovalci také již před ním.

Co se týče kulatosti země, pak o ní byli přesvědčeni již mnozí antičtí učenci, na rozdíl od středověkého mýtu o „ploché zemi“. Zejména Bible se nikdy nezmiňuje o žádném bodu na zemské hraně, ze kterého by odtékala voda, či o podobných názorech. Několik jejích odkazů na „čtyři strany“ země (např., Izajáš 11:12) znamená doslova „čtyři čtvrtiny země“ – to znamená čtyři kvadranty kompasu.

V našem textu na dnešní den je slovo „kulatost“ někdy překládáno jako „kompas, vymezení, rozsah“. Například Přísloví 8:27: „…když vymezoval obzor nad propastnou tůní“ (totéž jako „hlubina“, myšlen je oceán). Další výskyty jsou v Jobovi 26:10: „Na vodní hladině vymezil rozsah, kde končí světlo i tma“, a Jobovi 22:14: „(Bůh) se prochází po okruhu nebes.“ Nejlépe všem těmto pasážím porozumíme tehdy, představíme-li si kulatou zemi, jejíž tvar snadno vnímáme na břehu moře, které jí dává hladina oceánu tvarovaná zemskou přitažlivostí. Samotné hebrejské slovo (khug) znamená v podstatě kruh. Kterýkoli svislý průřez středem země představuje samozřejmě „velký kruh“, přičemž kterákoli „přímá“ čára na hladinu oceánu tvoří vlastně kružnicový oblouk.

Tohle je pouze jeden z mnoha příkladů „předvědeckých“ jasnozřivých postřehů Bible napsaných pod Božím vedením dlouho před vznikem moderní vědy. HMM

PřílohaVelikost
kulatost_zeme.jpg18.44 KB
Průměr: 3 (4 votes)

Re: Kulatost Země

Koukám, že Kábrt si už upravuje i překlady Bible podle toho, jak se mu to hodí.

Tonda

Re: Kulatost Země

Mám za to, že by bylo dobré si ten text Izaiáše přečíst i v jiných překladech. Co je to za překlad, který citujete? Wink
Co třeba takto: "Ten, který sídlí nad obzorem země."
Koukl jsem se na jiné překlady, ale o kulaté Zemi jsem nic nenašel.

....Několik jejích odkazů na „čtyři strany“ země....

Můžete to nějak doložit?

Zj 7,1 Potom jsem uviděl čtyři anděly stát na čtyřech úhlech země

Koule a má čtyři úhly? Smile

....„(Bůh) se prochází po okruhu nebes.“ Nejlépe všem těmto pasážím porozumíme tehdy, představíme-li si kulatou zemi....

Ne. Což tak si představit placatou Zemi, nad ni nebe jako přikrývka a na tom nebi jako lampičky zavěšené nebeské tělesa. A nad tím vším Bůh, jenž má všechny pěkně v merku. No všechny vlastně ne. Na ty ze Sodomy se musel jít podívat osobně.

Gn 18,20 I řekl Hospodin: Křik proti Sodomě a Gomoře je tak velký a jejich hřích tak přetěžký, 21že musím sestoupit a podívat se, zdali jednají zcela podle toho křiku, který se ke mně donesl. A jestli ne, zjistím to.

A ještě k zamyšlení:

"Neboť jako když blesk vychází od východu a je vidět až na západ, tak bude i příchod Syna člověka.....Potom se ukáže znamení Syna člověka na nebi, a tehdy se budou bít v prsa všechny kmeny země. A uvidí Syna člověka přicházejícího na nebeských oblacích s mocí a velikou slávou."

Co myslíte, uvidí přicházejícího Syna zároveň v Izraeli a zároveň v jižní Americe? Jo, kdyby byla Země placatá, zas tak velký problém by to nebyl, že? Wink

Obrázek uživatele Eva

Šťoura

Zvažovala jsem další postup...

omlouvám se - ale nejsem už schopná dál tuto diskusi rozvíjet.
Ověřila jsem si na ní a potvrdila, že nedokážu jít sama proti sobě, vytvářet jakousi umělou a falešnou realitu.
Svět vnímám jako jednotu celku, nedělám rozdíl mezi jednotlivými komponenty, všechny mají svoje místo v dějích, jen každý hraje jinou roli.

Svět/Kosmos je pro mě jeden komplex, jeden organismus, synchronizovaný Inteligencí, Vědomím a Láskou a je pro mě velice komplikovné rozdělovat a odpitvávat jednotlivé "orgány" a izolovat je od sebe navzájem...

Necítím se být kompetentní k tomu, abych ROZHODOVALA o tom, kdo - nebo co - má nebo nemá vědomí, inteligenci a vztah, když jsem sama životně závislá na anorganických prvcích a jednobuněčných organismech...

Ještě jednou se velice omlouvám a děkuji za pochopení.

Kdyby byly dveře vnímání očištěny, bylo by vidět všechno takové, jaké to je...

Obrázek uživatele Stoura

to Eva - rostliny

ad Kdysi jsme spolu diskutovali o takřka cílené ochraně v mutacích před predátory...to by se možná mohlo považovat i za to vytváření modelů...
V tom případě má inteligenci (nebo vědomí) i "evoluční mantra". Protože - jak jsem už psal - lze její aplikací naučit například původně náhodné automaty rozeznávat vzory ve zkoumaných textech. Rostliny i predátoři se pomocí ní také "naučí" také efektivnější.

ad Jestli ano/ne - o co se opřít? Jen o vylučovací metodu pomocí definice?
Ta definice nám musí dát vodítko, podle čeho rozeznáme, co je/není inteligence nebo vědomí.

Obrázek uživatele Eva

stoura

- Lepší otázkou by bylo, jak zjistit, jestli je nebo ne. "Proč" bych navrhoval řešit až když zjistíme, jestli ano či ne.

To "proč" bylo myšleno akademicky.
Jestli ano /ne - o co se opřít? Jen o vylučovací metodu pomocí definice? Lepší by byl praktický pokus, ale to se nám nepodaří zrealizovat. Opřít se o popisovanou zkušenost v některých zdrojích? Jaká je důvěryhodnost a prokazatelnost...?...

Osobně se k přítomnosti jisté formy vědomí v rostlinné říši přikláním. Je to "rodná sestra" fauny. Její děje podléhají stejnému řádu jako říše živočišná. Rostlina reflektuje vnější i vnitřní podněty, reaguje, vyvíjí se podle svého vzorce, když jsou jí kladeny překážky, udělá všechno co je v jejích silách, aby dosáhla cíle = dochovala plod/semeno, rozmnožila se.
Kdysi jsme spolu diskutovali o takřka cílené ochraně v mutacích před predátory...to by se možná mohlo považovat i za to vytváření modelů...

Opravdu se mi dost těžko zvažuje říct u rostlin NE.

Kdyby byly dveře vnímání očištěny, bylo by vidět všechno takové, jaké to je...

Obrázek uživatele Stoura

to Eva

ad Proč by tedy i sféra vědomí v ní nemohla být nějakým způsobem zastoupená?

Lepší otázkou by bylo, jak zjistit, jestli je nebo ne. "Proč" bych navrhoval řešit až když zjistíme, jestli ano či ne.

Nebo naopak můžeme zkusit obecně určit, jaké jsou podmínky vědomí a otázku zodpovědět na základě teorie. Experimentální zjištění by pak teorii ověřilo/vyvrátilo.

Můj názor je ten, že odpověď bude silně závislá na tom, jak si nadefinujeme "vědomí" a jak způsoby ověření jeho existence.

Obrázek uživatele Eva

stoura

- Co přesně rozumíte "emocionálním podnětem"?

Jakousi citovou komunikaci, neverbální, jen pocitovou. Láskyplný vztah. Nebo naopak projev vandalismu...

Rostlinná říše se vyvíjela jinak než živočišná, ale teoreticky má stejný základ a atributy života má. Proč by tedy i sféra vědomí v ní nemohla být nějakým způsobem zastoupená?

Kdyby byly dveře vnímání očištěny, bylo by vidět všechno takové, jaké to je...

Obrázek uživatele Stoura

to Eva - rostliny a podněty

ad jak naložíme s hypotézou, že rostlina dokáže reagovat na emocionální podnět?

Co přesně rozumíte "emocionálním podnětem"?

Podle toho by pak bylo vhodné koncipovat experimenty, které by oddělily emocionální a mechanické podněty. Je totiž možné, že vůbec nejde o emoce v lidském slova smyslu, ale pouze o stimulaci zvukovými vlnami. A nebo o vrozený reflex. (a je otázkou, jestli u lidí to není totéž, jen složitější).

Obrázek uživatele Eva

stoura - pokračování diskuse

Skončili jsme zde:

E: Je to hodně komplikovaný proces. Ale procesy v bio-systémech můžou být ještě komplikovanější, i když se na první pohled jedná o drobnost...jenže mě nic podobného nenapadá...

S: Podle mne to je komplikované pouze částečně (otázka kvantity jednoduchých kvalit, na niž je už možno pohlížet jinak).
......................
S: No - já jsem se kdysi díval na záznam pokusu, kde zkoušeli vliv zvukového působení na růst rostlin. Výsledkem bylo, že rostliny rostly nejhůře v prázdném skleníku, lépe ve sklenících s vážnou hudbou a mile hovořícími osobami a nejlépe tam, kde jim pouštěli rock a heavy metal.

E: Docela dobře se bavím...vzpoměla jsem si na krávy ve Slunci, senu, jahodách...: -))
No ale vážně:
co když na tom fakt něco je, a ty rostliny reagují na vnější emocionální podněty? Pak to posouvá náš pokus do oblasti, kterou bychom měli nějak reflektovat...?...
_________________________________________________________

Text označený tučným písmem jsem dodatečně vložila do citace.
Takže - jak naložíme s úmyslem vložit do definice "vytváření modelů" v kontextu s rostlinami a jejich vědomím?
Resp. - jak naložíme s hypotézou, že rostlina dokáže reagovat na emocionální podnět?

Kdyby byly dveře vnímání očištěny, bylo by vidět všechno takové, jaké to je...

Omluva

Předešlý příspěvek nepatří do této diskuze, tak ho prosím ignorujte. Smile

Customize This