Která víra je správná?

*

Imaginární rozhovor mezi ┼ kreacionistou a evolucionistou.

Fred Smugge

┼Smím se Vás zeptat, kde se tu vzal náš vesmír?

Většina vědců má za to, že začal „velkým třeskem.“

┼Třeskem? To zní jako výbuch. Co vybuchlo?

No, mnoho vědců se domnívá, že šlo o soustředění nesmírného množství energie ve velmi malém objemu.

┼To není odpověď na mou otázku, že? Jde totiž o to, kde se tu ta energie vzala?

Myslím, že nevím, a mám za to, že to neví žádný vědec. Snad proto mnoho dalších vědců soudí, že to vybuchla ‚nicota‘.

┼Chcete říct, že neexistovalo prostě nic, ale že „nicota“ jakýmsi způsobem vybuchla, a z toho vzniklo celá ta závratná spousta hmoty a energie vyplňující celý tenhle vesmír? Nevyžadovalo by vytvoření toho všeho z nicoty zázrak?

Vědci se nikdy nezabývají myšlenkou něčeho nadpřirozeného. Raději nazývají „velký třesk“ singularitou – to znamená něčím, k čemu muselo dojít, ale co se těžko kdy bude opakovat vzhledem k zákonům, které dnes kontrolují vesmír.

┼Ale jste si jist, že nějaký Bůh přece jen neexistuje a nestvořil vesmír?

Nikoli, to se prostě zřejmě nedá dokázat, zda Bůh existuje či nikoli.

┼Anglické slovo „věda“ pochází z latinského slova pro „znalost, vědění“? Nemůžete-li dokázat, a tedy vědět, zda Bůh existuje či neexistuje, pak ale ani nemůžete nazývat „vědou“ či „znalostí“ vědeckou představu, kde je Bůh mimo hru, ne?

Myslím, že jsem na tohle nikdy nepomyslel.

┼Dovolte mi, abych se zmínil ještě o jedné věci: ve škole jsem se učil o vědeckém zákonu, který, jak se matně pamatuji, se nazýval „zákonem o zachování hmoty/energie“. Tento zákon říká, že hmotu/energii nelze ani vytvořit ani zničit. To znamená, že „velký třesk“ je z vědeckého hlediska nemožný. Věříte v něj tedy přesto, že odporuje vědeckému zákonu?

Ano, samozřejmě.

┼Dovolte mi další otázku: co je to „život“? Zdá se, že veškerý život zde na zemi je založen na uhlíku; je možné, aby byl život založen na nějakém jiném prvku – snad křemíku či dusíku?

Nemyslím si, že kdy nějaký vědec byl s to definovat „život“ či byl schopen představit si život založený na jiném chemizmu než je ten, na kterém je založen zde na zemi.

┼Teď se Vás zeptám, jak začal život zde na zemi?

Myslím si, že většina vědců zastává názor, že se náhodou sešly na jednom místě všechny nutné prvky, a že život vznikl sám od sebe, spontánně, a pak se pozvolna vyvinul ve všechny formy, které dnes vidíme.

┼Učili mě i jiný vědecký zákon, který si vybavuji jako „zákon biogeneze“. Říká, že život může vzniknout jedině opět ze života. Celý konzervárenský průmysl je založen na tomhle zákoně. Vzniká-li život pouze ze života, nemůže vzniknout z neživé hmoty, že? Šlo tedy o zázrak?

Nikoli, vědci nepřipouštějí ve svém myšlení cokoli nadpřirozeného, a tak by to raději nazývali další singularitou, další událostí, ke které muselo dojít, ale která se patrně už nebude opakovat.

┼A třebaže spontánní vznik života odporuje vědeckému zákonu biogeneze, Vy v něj stále věříte?

Ano, věřím.

┼Dovolte mi položit Vám další otázku: mnohokrát jste v našem rozhovoru užil termín „věřit“. Myslíte si, že Vaše názory mají větší právo, aby se jim vyučovalo na školách, než jakékoli názory jiné, třeba křesťanská víra v Boha Stvořitele?

Ano, jsem o tom přesvědčen, protože považuji jiné názory za náboženství, a své za vědu.

┼Cože? Tak vy jste uznal, že výše zmíněné teorie, které souvisejí s evolucí, jsou jen věroučným systémem, neboť je nikdy nikdo nedokázal a navíc odporují široce zastávaným vědeckým zákonům, a přesto je považujete za vědecké?

Takže, čtenáři, jak se postavíš ke shora uvedenému rozhovoru? Odporuje-li zmíněná věrouka ve skutečnosti vědeckým zákonům, měla by být přesto považována za vědeckou a mělo by se jí učit jako vědě? Nebo by se měla vyučovat pouze jako věrouka? Které názory považuješ za vědečtější: ty evolucionistovy nebo názory křesťana věřícího v Bibli?

Fred Schmugge je pastorem v důchodu a žije ve Vadnais Heights v Minnesota.

Z LUTERÁNSKÉ STRÁŽE 2001, užito s povolením autora.

(Reverend Schmugge byl jedním z organizátorů a pracoval jako první tajemník TCCSA.)

Průměr: 2.5 (6 votes)
Obrázek uživatele Šriber

Ondra

Řízení automobilů neznamená automaticky automobilové nehody

Kouření cigaret neznamená automaticky rakovinu plic (či jiné choroby)...

Kouření cigaret a vystavování ostatních jedinců do role pasivních kuřáků je spojeno

Takže existuje riziko. Stejně jako existuje riziko nehody při řízení automobilu nebo úrazu při hraní fotbalu či cyklistice...

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

Obrázek uživatele Ondra.

Šriber

A automobilové nehody jsou spojené s řízením automobilů...
Odsuzovat něco, protože je s tím něco špatného spojené, je nesmyslné...

Řízení automobilů neznamená automaticky automobilové nehody! (I když riziko je)
Jízda na kole neznamená automaticky úraz cyklisty (I když riziko je)
Hraní fotbalu neznamená automaticky úraz fotbalisty (I když riziko je)

Kdežto...

Kouření cigaret a vystavování ostatních jedinců do role pasivních kuřáků je spojeno s poškozováním zdraví a znamená to, že kuřáci svým kouřením škodí svému zdraví a rovněž kouření škodí i pasivním kuřákům.

Obrázek uživatele Šriber

Ondra

Ohrožování dětí je spojené s kouřením.

A automobilové nehody jsou spojené s řízením automobilů...
Odsuzovat něco, protože je s tím něco špatného spojené, je nesmyslné...

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

Šriber

Pokud...

Ano, pokud...
Právě proto jsem to psal...

Všichni kuřáci to dělají ? Ne...
Odsuzuj to ohrožování dětí, ne kouření jako takové...

Nedělají. Samozřejmě že ne.

Ohrožování dětí je spojené s kouřením. A pokud toto chceme zredukovat, tak samozřejmě jsou jisté možnosti. Např. kouření E-cigaret, nikotinové žvýkačky, nikotinové náplasti, přestat úplně kouřit.

Obrázek uživatele Stoura

to Maeor - dělení nulou

ad Dělit nulou v žádném případě nelze. Ten limitní přechod, který zavedli a který je masivně využíván v podstatě všude je o chování funkce ve velice blízkém okolí nějakého bodu.

To vím. Měl jsem místo slova "vyřešit" použít "obejít".
Protože je často celkem rozumné dodefinovat nedefinovanou hodnotu v bodě limitou hodnot z jeho okolí.

Obrázek uživatele Šriber

Ondra

Pokud kuřáci/rodiče vystavují své děti do role pasivního kuřáka...

Pokud...

tak si představ, že tohle mi vadí a není mi to lhostejné

Všichni kuřáci to dělají ? Ne...
Odsuzuj to ohrožování dětí, ne kouření jako takové...

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

Šriber

Pokud jde o kouření, tak jsem vždy argumentoval tím, že je to věc kuřáků a nikdo jim nemá co kecat do života...

Pokud kuřáci/rodiče vystavují své děti do role pasivního kuřáka, a kdy v tomto případě dítě, které se mnohdy nemůže nějakým adekvátním způsobem brátnit proti tomu pasivnímu kouření.... tak si představ, že tohle mi vadí a není mi to lhostejné!

Obrázek uživatele Šriber

Ondra

Nebyl jsem to já...
Pokud jde o kouření, tak jsem vždy argumentoval tím, že je to věc kuřáků a nikdo jim nemá co kecat do života...

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

Šriber - pro informaci

Někdo mi tenkrát psal (nebo ne přímo mně), a nevím jestli si to byl ty nebo někdo jiný, že stát vydělává na kouření.

To je jedno, stejně to sem vložim...

Jak stát vydělává na kouření?

To, že kuřáci na jiných diskuzí (co jsem četl) tak vítězoslavně prohlašují, že to jsou právě oni, díky kterým stát "bohatne", jsem registroval.....ale až pár dnů zpátky jsem si přesně ověřil, jak to je s to s tou příjmovou stránkou z hlediska kouření (jestli je to spíš + nebo -) a ten článek (ono to je i jinde) to krásně popisuje. Kuřáci a nebo ti, kteří hlásají, že na odbytu tábákových výrobcích stát bohatne, nemají pravdu!

A zase je to tak, že tam "nahoře" ta vrchnost se toto určitě snaží zatutlat...

No...po přečtení tohoto článku to ve mně neskutečně vřelo! To opravdu nemá obdoby, co je to za kretény v té vládě, že s tímhle něco neudělají!

To si tady ale stěžuji špatně.

Dělení nulou

Dělení nulou se dá poměrně dobře vyřešit limitním přechodem. Je na tom založena fyzika a matematická analýza už od dob Isaaca Newtona a Gottfrieda Leibnize.

Bojím, se, že z myšlenek Newtona a Leibnize jsi moc nepochopil. Dělit nulou v žádném případě nelze. Ten limitní přechod, který zavedli a který je masivně využíván v podstatě všude je o chování funkce ve velice blízkém okolí nějakého bodu.
Stručně řečeno 1/0 je pořád nedefinované, je to singulární bod. Když si vezměš nějaký bod, který je velmi blízký nule, například 10^-100, tak 1/10^-100 dává smysl, když se přiblížíme nule ještě víc 1/10^-100^-100, pořád to dává smysl, ale 1/0 nikdy nebude definováno I při výpočtech integrálů se tyto singulární body obcházejí, protože dělení nulou prostě postrádá smyslu. Našel jsem nějaký textík, kde je toto obcházení namalováno, celá ta látka je poměrně pokročíla, protože se jedná o výpočet fundamentálních řešení parciálních diferenciálních rovnic ve 4D, ale myslím, že ty obrázky co tam jsou napoví
http://en.wikipedia.org/wiki/Propagator
Dělení nulou prostě není možné

Customize This