Kouzelný monarcha

Vše podle plánu

Jonathan C. O´Quinn, D.P.M., M.S.

(Z https://creationresearch.org/index.php/creation-matters-newsletter/curre... přeložil Pavel Kábrt – 7/2014. Adresu odkazu mohou otevřít jen předplatitelé CRSQ. Článek vyšel v Creation Matters, červenec/srpen 2014, sv. 19, čís. 4.)

Tito barevní motýli vlastní několik charakteristických rysů, které vzdorují pokusům vysvětlit jejich vznik náhodnými mutacemi.

Zaprvé, samičky motýlů monarchů kladou svoje vajíčka na klejichách (klejicha, angl. milkweed, je rostlina, která při poranění roní „mléko“ – pozn. překl.), které žerou nově vylíhlé housenky až do okamžiku, kdy je zahájena jejich metamorfóza v dospělého motýla. A je tu jedna věc: rostliny klejichy jsou pro predátory jedovaté, např. pro ptáky. Housenky tyto toxiny z klejichy stráví a ty jsou uchovány i v tělech motýlů, což poté odrazuje ptáky a jiné dravé živočichy, aby motýly žrali. Je to lekce, kterou predátoři nezapomenou!

Zadruhé, každým rokem se zrodí několik generací monarchů, a každá ta generace žije jen několik týdnů. Jenže ta poslední generace každého roku může žít mnoho měsíců, a to jsou právě ti motýli, kteří podnikají ony pozoruhodné zimní migrace do teplejších oblastí Mexika, Kalifornie a dokonce Jižní Ameriky, což je přes 9 600 kilometrů tam a zpět. Příští rok, bez mapy a kompasu, se motýli vracejí zpět do svých domovských areálů po celé Severní Americe, aby se zde rozmnožili.

Jak to ti motýli vědí, že jejich potomstvo může bezpečně jíst rostlinu, jejíž pozření mnoha jiným živočichům způsobí onemocnění, někdy smrtelné? Jak tihle křehcí tvorové získali životní energii letět tisíce kilometrů? A jak tito motýli získali nezbytné porozumění k navigaci na tak obrovské vzdálenosti? Jak by všechny tyhle charakteristické rysy mohly vzniknout shodou okolností? Takže, i když tahle nádherná stvoření nemají žádnou schopnost mluvit, hlasitě svědčí o naplánovaném stvoření dokonalého řádu.

Odkazy

1. Anonymous. n.d. Monarch Butterfly Fact
Sheet. Retrieved June 5, 2014, from
http://dnr.wi.gov/org/caer/ce/eek/teacher/milk
weedmonitoring/monarchfacts.pdf

2. Oberhauser, K. 2014. Monarch Butterfly
Facts. Retrieved June 5, 2014, from
www.learner.org/jnorth/search/MonarchNotes
3.htm

PřílohaVelikost
00695-22.7.2014-kouzelny_monarcha.doc467 KB
Průměr: 5 (1 vote)
Customize This