Kontinenty měla už dávno zarovnat eroze

Kontinenty měla už dávno zarovnat eroze.jpg

Brian Thomas, M. S.

(Z http://www.icr.org/article/6309/ přeložil M. T. – 8/2011. Článek byl publikován na stránkách ICR 22. srpna 2011)

Podle standardních evolucionistických modelů se stáří země odhaduje na 4.5 miliardy let a její světadíly se prý vytvořily před 3.5 miliardami let. Avšak je-li tomu tak, proč už nebyly terénní útvary země zcela zarovnány erozí a uloženy do moří?

Podle nové studie by eroze, ke které dochází na celé planetě, i když pomalu, zarovnala (počítáme-li, že probíhala vždy stejně rychle jako dnes) kontinenty již přinejmenším 70krát, jsou-li tak staré, jak tvrdí evolucionisté!

Geologové změřili množství Be-10, izotopu prvku berylia, který se stává radioaktivním, je-li vystaven slunci. Čím více Be-10 nalezneme na daném místě, tím déle bylo vystaveno slunci, aniž by jeho materiál snášela eroze. Tuhle metodu použily tucty geologů, aby stanovily rychlost eroze v různých částech světa.

Studie zveřejněná Americkou geologickou společností (1) se opírala o data Be-10 shromážděná ze všech světadílů. Badatelé pečlivě převedli všechny zprávy do přímo srovnatelných jednotek a zjistili, že v říčních povodích probíhá eroze 18krát rychleji než na výchozech hornin.

Podle studie činí průměrná rychlost eroze na výchozech 12 metrů za milion let. Průměrná síla kontinentální kůry nad hladinou moře je přibližně 623 metrů (2). Úplné zarovnání 600 metrů kůry rychlostí 12 metrů za milion let by vyžadovalo pouhých 50 milionů let. Takže je-li země stará několik miliard let, proč není její povrch zcela plochý?

Říční údolí čili nízko položené oblasti, které dostávají více dešťových srážek z výše položených míst, erodují mnohem rychleji. Kdybychom počítali s touhle rychlostí, byly by kontinenty zarovnány na úroveň moře za méně než tři miliony let. Takže data v téhle studii svědčí o tom, že celková doba potřebná k erozi kontinentů činí 3 až 50 milionů let, což je rozpětí zahrnující odhad prezidenta Institutu pro výzkum stvoření Johna Morrise z roku 2007, který byl 14 milionů let (3).

Aby si zachovali víru v dlouhé věky, mohli by někteří lidé přijít s tím, že terénní útvary byly opakovaně vyzdvihovány tektonickými silami, což by zajišťovalo další a další masy souše k odnášení povětrnostními vlivy. Geolog z Univerzity v Loma Linda však poznamenal, že tento scénář by vedl ke zlikvidování právě těch vrstev hornin, které údajně představují miliony let evoluce! Napsal:

Spekuluje se, že hory ještě existují, protože jsou neustále obnovovány zvedáním. Avšak tenhle proces vyzdvihování by nemohl absolvovat ani jeden úplný cyklus eroze a vyzdvižení, aniž by vymazal vrstvy geologického sloupce, který v nich nalézáme. Eroze by svou současnou rychlostí směřovala k rychlému vymazání starších usazenin; tyhle sedimenty však stále všude v hojné míře nalézáme, jak v horách tak jinde (2).

Nově zjištěné rychlosti eroze potvrzují tento dlouho existující argument. Fakt, že hory i kontinenty vůbec stále existují, svědčí o nízkém stáří země. Vypadá to, že kontinenty nemohou být staré několik miliard let, protože by erodovaly ve zlomku této doby. A přece je tu stále máme.

Odkazy

1. Portenga, E. W. and R. R. Bierman. 2011. Understanding Earth's eroding surface with 10Be. GSA Today. 21 /8/: 4-10.
2. Roth, A. A. 1986. Some Questions about Geochronology. Origins. 13 (2): 64-85.
3. Morris, J. D. 2007. The Young Earth. Green Forest, AR: Master Books, 93.

PřílohaVelikost
Kontinenty měla už dávno zarovnat eroze.doc83.5 KB
Průměr: 3.5 (11 votes)

Nebylo by jednodušší konečně

Nebylo by jednodušší konečně přiznat, že celá Bible je jeden podvod ?
Rozhodně míň práce než podle ní předělávat celý svět vesmíru včetně... Smile))

V "knížce" Věda a víra se docela vážně spekuluje o tom že vědci se přeci jen mohli mýlit a že je docela možné že Slunce skutečně obíhá Zemi...
Ti co neví co je Foucaultovo kyvadlo, by měli vzít v potaz tuto možnost... Laughing out loud)

natvrdlý indián

A - nebo se v tom vůbec nevyznám.
----------------------------------------
"A" je správně.

červotoč

A teď najednou koukám, že housle zní do posledního červotoče. Tak to jsem z toho jelen.

Znění stále vděčné téma

Venku prší a anžto jsme v moderní době, máme netbooky a free wifiny v kdejaké díře, tak jsem se tu zase zjevil a vidím, že dohromady jsem o nic přišel.

Po odchodu posledního abonenta koncertu asi nic nezní i kdyby tam bylo hejno sov.
Eva pro účely definice slovesa "zní" zcela jasně vyloučila jako příjemce zvukových vybrací (čidlo) lidské břicho, k lidské čelisti s mezistupňem v noži se nevyjádřila, každopádně nohy hluchého člověka jsou též nevyhovující. Takže hluchým lidem zjevně nic nezní ani zprostředkovaně jinými orgány. Vzhledem k tomu, že to všechno jsou orgány lidské (byť ne uši), pak sotva může něco znít když příjemce je ne-lidský (asi tedy zvířecí) orgán i kdyby tím orgánem bylo ucho.
A - nebo se v tom vůbec nevyznám.
Absolutně už mi není jasná situace, kdy mám na Marsu, kde fakt natuty nikdo není, mikrofon a na Zemi se technici koukají na zaznamenanou zvukovou křivku přesýpajícího se písku. Zní to nebo to nezní? Cílový tvor je sice člověk, čidlem je mechanické, ale přece jen jakési ucho (mikrofon), primárně určené (na rozdíl od břicha, čelisti a jiných kostí) k zprostředkování zvukových vln člověku. Nicméně je tu spousta prostředníků, úplným vrcholem všeho je, že ten zvuk je vnímaný na monitoru očima, tj. naprosto nepatřičným orgánem.
To fakt nevím.
Navíc nám tady poněkud selhává ono "svět žije v nás", páč všichni uvidíme tutéž křivku z níž všichni odečteme tytéž hodnoty.
Tím jen tak naokraj připomínám, že ony deformace způsobené nestejnými smysly lze výrazně (téměř úplně) redukovat.

Obrázek uživatele Stoura

to Eva -nádoby

ad Špatně, šťouro! o nádobě a pixle nebyla řeč.

Správně. Nebyla řeč ani o tom, že tam nějaké nádoby jsou ani o tom, že žádné nejsou. Pokud domů nesete nákup, také není řečeno nic o tašce, ale přesto ji asi nesete s tím nákupem. Materiály v obalech jsou správným řešením stejně, jako materiály bez obalů. Konkrétní význam by opět mohl záviset na kontextu.

stoura

- Já rozumím tomu, co Vy konkrétně popisujete pojmem "znění". Jen se snažím ukázat, že ten pojem ani zdaleka není jednoznačně určen.
.......................................
Taky rozumím tomu, jak to myslíte Vy. Pojem jednoznačně určen není, proto jsem se spoléhala na ten obecně vnímaný význam slova, na "prostý selský rozum".

- Nevím, jestli sluchem nadaného červotoče v noze skříně v rohu sálu považujete za posluchače - pokud ano, mohly by případně housle znít i po odchodu posledního abonenta koncertu

Ano - housle zní "do posledního červotoče" Smile

stoura

Záleží na tom, jestli použiji doslovný nebo vžitý význam. Občas v žertu položím nádobu s vodou na pixlu s kávou.

.........................
Špatně, šťouro! o nádobě a pixle nebyla řeč.

george

- Necetla jsi nahodou Wumenguan

ne...: -)))))))))))))))))))))
A už dneska nechci nic vědět, žádné informace, jdu na pivko a všech přítomných se zeptám, co to znamená, když zní housle.
(už jsem ze všeho tak zpitomělá, že místo "gravidita" jsem napsala "gravitace"...)

Eva

Necetla jsi nahodou Wumenguan? Tongue

Obrázek uživatele Stoura

to Eva - voda na kafe

Záleží na tom, jestli použiji doslovný nebo vžitý význam. Občas v žertu položím nádobu s vodou na pixlu s kávou.

Vžitý význam vznikl jako zkratka - z věty "postav na zapnutou plotnu vařiče vodu na zalití kafe" se prostě část slov častým používáním vytratila.

Customize This