Klíčem k životu je informace

Ing. Josef Potoček
24. 5. 2016

Článek převzat z portálu Církve bratrské

Jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné,
lze od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí
o jeho díle, takže nemají výmluvu.
Římanům 1,20

Můj článek o teistické evoluci, uveřejněný v č.2/2016 časopisu Brána, byl psán z teologického hlediska. Jeho smyslem bylo upozornit na rizika spojená s daným tématem. V následující veřejné i neveřejné diskusi se opakovaně objevila námitka, že je třeba respektovat současné poznání vědy a že Písmo není učebnicí přírodopisu. To mne přivedlo k tomu, abych článek ještě doplnil několika poznámkami z čistě přírodovědeckého hlediska. Josef Potoček

Podle evoluční teorie je živý svět výsledkem kontinuálního procesu – projevu samoorganizačního potenciálu hmoty. Tak to přijímají i mnozí věřící, jen s tím rozdílem, že za evolučním procesem vidí Boží působení: „Hmota, věrná svému zadání, je tvůrčí… je v ní zakódována schopnost evoluce“ (Marek Vácha). „Bůh stvořil svět a dal mu schopnost relativně samostatné existence“ (Petr Raus). Atp. V pozadí tohoto pohledu je přesvědčení, že evoluční teorie má povahu prokázaného poznání vědy, o kterém se nesluší pochybovat. Ve skutečnosti ale žádné přímé důkazy v tomto ohledu k dispozici nemáme. Darwinovo schéma mutace–selekce jsou jen domněnky, které vyvrátila molekulární biologie. Často uváděný fosilní záznam je jednak neúplný, a především, neříká vůbec nic o tom, jak ten domnělý postupný proces vlastně probíhal (jaký byl jeho mechanismus). Podobně je tomu s dalšími argumenty, uváděnými ve prospěch evoluce, jako je podobnost organismů, rudimentární orgány atp. Když chceme něco říci o původu a rozvoji života, tak musíme svoji pozornost obrátit k molekulárnímu základu života a ke genetickému kódu uloženému v molekule DNA.

Naše tělo se skládá z ohromného množství buněk, odhady jejich počtu se pohybují řádově kolem stovek bilionů. Základním chemickým materiálem lidského těla – jakož i každého jiného živého organismu – jsou bílkoviny (proteiny); v těle jich máme tisíce různých druhů. Funkcí, které plní, je „příliš mnoho na to, aby je bylo možno vyjmenovat“ – jak to komentuje Harperova biochemie, jedno ze stěžejních děl z této oblasti. Jedno ale mají společné: pokračování zde.

*****************************************

Poznámka Pavla Kábrta k článku:
Dovolil bych si skromně poopravit tuto větu bratra Potočka:
"Často uváděný fosilní záznam je jednak neúplný..."

Odkud a kdo ví, že fosilní záznam je neúplný - a kdy by byl úplný? Tento lživý obrat totiž vymysleli Darwinovi darebáci, jmenovitě Darwin sám, lež, že chybí mezičlánky a fosilní záznam je neúplný.

Fosilní záznam je naprosto kompletní, protože je takový, jaký je. Když zátopa naplaví na jedno místo hromadu o 100 kamenech, je ta hromada neúplná proto, že tam nebylo naplaveno 200 kamenů? Nesmysl.

Aby Darwinovi darebáci oklamali lidi svojí evoluční báchorkou, museli začít vytrubovat, že fosilní záznam je neúplný a chybí miliardy mezičlánků. Skutečnost je taková, že oni to z ničeho nemohou dokázat, že nějaké mezičlánky kdy existovaly ani nemohou dokázat, jak by měl fosilní záznam vypadat, aby byl úplný. Fosilní záznam prostě, jak správně píše bratr Potoček, nepodporuje jejich evolucionistický mýtus, a tak ho museli prohlásit za "neúplný". Nenechme se touto lží ovlivnit: fosilní záznam je zcela úplný a řetězce evolučních spojovacích článků nikdy neexistovaly, takže nemohou ani chybět ve zkamenělinách zcela úplného fosilního záznamu. Tento úplný fosilní záznam totiž nad jiné věci spolehlivě dokazuje, že na této Zemi k žádné evoluci organizmů NIKDY NEDOŠLO!

Průměr: 3.8 (4 votes)

Re: Pavel Kábrt

Jen bych doplnil, že lidé takto po všechny předchozí věky i věřili

Oni věřili. My víme Smile

Obrázek uživatele JHK

Jako kreacionista ....

... zastávám velmi jednoduchou tezi.

Veškerý vesmír s jeho nesčetnými hvězdami, všemi základními typy živých bytostí včetně člověka byl stvořen přímým stvořitelským Božím aktem během stvořitelského týdne popsaného v 1. knize Mojžíšově.

Stvoření jako takové tím bylo hotové a ukončené. Všechny biologické změny, které se od té doby vyskytly, vedly jenom ke změnám (např. ke vzniku ras) uvnitř původního druhu. - převzato z knihy Použil Bůh evoluce od Wernera Gitta

Vlastik - moc pěkný komentář

Marné je vyvracet stvoření. Všechno okolo totiž pro stvoření svědčí. Celá živá příroda a všechny živé organizmy svědčí o tom, že tento systém - byl takto stvořen již od svého počátku a to tak, aby fungoval v celém svém rozsahu, podobně jako jej vidíme fungovat i dnes. Akorát jediný rozdíl byl v tom, že ten původní byl na pohled mnohem lepší. V.S.

Toto je moc pěkně řečeno, díky, Vlasto. Jen bych doplnil, že lidé takto po všechny předchozí věky i věřili a v přírodě drtivá většina lidí po tisíciletí spatřovala Boží dílo. Aby prolhaní evolucionisté toto lidské vnímání, pravdivé vnímání přírody, nějak odvysvětlili, tak současným generacím nakukali, že ti lidé před námi byli nemoderní a hloupí, vlastně jim to moc nemyslelo, určitě ne tak dobře, jako současným "vědeckým" evolucionistům.

Chacha. Lidé před námi byli o moc chytřejší než jsme my, každý test bychom s nimi dnes prohráli a jakou měli paměť si můžeme o té svojí dnes jen nechat zdát. Proto lidé před námi by se něčemu tak blbému a lživému, jako je evoluční teorie, jen vysmáli. Tedy bláznivé myšlence, že "se příroda stvořila sama", z dávné prabuňky.

Dávno tomu dávno, milé děti, za devatero horami a devatero řekami, bylo jedno bláto. A to bláto ožilo a vytvořily se z něj rostliny a zvířátka a lidičky. Tak, a teď šupito presto do postýlek, až vyrostete, budete se tuto přiblblou pohádku učit v hodinách evoluční biologie jako vědu. PK

Obrázek uživatele JHK

Re: - marnost.

Marné je vyvracet stvoření. Všechno okolo totiž pro stvoření svědčí. Celá živá příroda a všechny živé organizmy svědčí o tom, že tento systém - byl takto stvořen již od svého počátku a to tak, aby fungoval v celém svém rozsahu, podobně jako jej vidíme fungovat i dnes. Akorát jediný rozdíl byl v tom, že ten původní byl na pohled mnohem lepší. V.S.

Obrázek uživatele JHK

Re: - Chameleon.

Ne, tento robot není živý - krom toho je to oxymóron. Živý je člověk - ne robot. V.S.

Obrázek uživatele Chameleon

Čo je to "živý"?

Obrázek uživatele Chameleon

Sampis

Evoluční teorie netvrdí nic v tak humorném smyslu, že jedna generace nohy nemá a druhá už ano. A to ani teorie zamrzlé evoluce. Byť se evoluce pravděpodobně děje skokově, nejde o až takové skoky.

Podstatou predpokladanej evolúcie nie sú zmeny vo fenotype, ale v genotype. Na papier nie je problém nakresliť ľubovolný fantazíjny scénar, ako sa mohol fenotyp postupne po drobných krôčikoch meniť, aby sme z prvku A dostali prvok B. V praxi ale často i zdanlivo drobná zmena vyžaduje zásadnú a pomerne komplikovanú zmenu v genotype. (Mnoho aminokyselín musí v proteínoch zmeniť svoje usporiadanie - a to už nie je žiadna drobnosť) Často sú potrebné i celkom nové gény pre celkom nové proteíny, ktoré v biosfére "dovtedy" neboli. Aby sme sa týmto problémom vyhli, dám ti jednoduchšiu otázku:

Majme napr. rhodopsín (zrakový pigment citlivý na svetlo, ktorý sa nachádza v tyčinkách sietnice oka). Mohol by si napísať, akú funkciu plnil jeho najbližší predchodca - čiže proteín "o jeden evolučný skok" vzad?
2:
Chcel by som ďalej vedieť, na koľkých miestach sa vo svojej aminokyselinovej štruktúre líši. (Z toho vypočítame, aká bola pravdepodobnosť, že tento skok sa mohol odohrať náhodnými mutáciami).
3:
Aké je ďalšie pokračovanie postupnosti až k vzdialenejšiemu predchodcovi, ktorý sa zásadne líšil usporiadaním aminokyselín a funkciou.
4:
Každý člen postupnosti musí mať samozrejme z hľadiska postulátov evolučnej teórie nejaký význam v biosfére. Takže pri každom člene nezabudni spomenúť jeho funkciu a na koľkých miestach sa líši od následníka/predchodcu. (Aby sme mohli počítať pravdepodobnosti.)

Re: - George....

Jojo, to bude presne ten duvod, proc nekteri kreacioniste treba nepovazuji rostliny za zive - vsak nemusime chodit daleko, jeden takovy pise i sem...

- to nech stranou - to teď nerozebírám. Až to budu chtít rozebírat, napíšu to. Ok?

Mno ale stejne te zklamu Vlasto, tam se o "zivote" a "nezivote" nepise.

- nepovídej Georgi. Fakt? Já bych spíše řekl, že chceš něco zamluvit..... V.S.

Re: - neboli.....

Vše je tam velmi jasně a jednoduše dosvědčené a ukázané.

Jojo, to bude presne ten duvod, proc nekteri kreacioniste treba nepovazuji rostliny za zive - vsak nemusime chodit daleko, jeden takovy pise i sem...

Mno ale stejne te zklamu Vlasto, tam se o "zivote" a "nezivote" nepise.

Re: - George - jak.....

A kdo treba? Dejme tomu pan Kabrt? Tomu se nelibi co o tom rikam ja... tak tam nejaky ten propastny rozdil asi vidi...

Customize This