Klíčem k životu je informace

Ing. Josef Potoček
24. 5. 2016

Článek převzat z portálu Církve bratrské

Jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné,
lze od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí
o jeho díle, takže nemají výmluvu.
Římanům 1,20

Můj článek o teistické evoluci, uveřejněný v č.2/2016 časopisu Brána, byl psán z teologického hlediska. Jeho smyslem bylo upozornit na rizika spojená s daným tématem. V následující veřejné i neveřejné diskusi se opakovaně objevila námitka, že je třeba respektovat současné poznání vědy a že Písmo není učebnicí přírodopisu. To mne přivedlo k tomu, abych článek ještě doplnil několika poznámkami z čistě přírodovědeckého hlediska. Josef Potoček

Podle evoluční teorie je živý svět výsledkem kontinuálního procesu – projevu samoorganizačního potenciálu hmoty. Tak to přijímají i mnozí věřící, jen s tím rozdílem, že za evolučním procesem vidí Boží působení: „Hmota, věrná svému zadání, je tvůrčí… je v ní zakódována schopnost evoluce“ (Marek Vácha). „Bůh stvořil svět a dal mu schopnost relativně samostatné existence“ (Petr Raus). Atp. V pozadí tohoto pohledu je přesvědčení, že evoluční teorie má povahu prokázaného poznání vědy, o kterém se nesluší pochybovat. Ve skutečnosti ale žádné přímé důkazy v tomto ohledu k dispozici nemáme. Darwinovo schéma mutace–selekce jsou jen domněnky, které vyvrátila molekulární biologie. Často uváděný fosilní záznam je jednak neúplný, a především, neříká vůbec nic o tom, jak ten domnělý postupný proces vlastně probíhal (jaký byl jeho mechanismus). Podobně je tomu s dalšími argumenty, uváděnými ve prospěch evoluce, jako je podobnost organismů, rudimentární orgány atp. Když chceme něco říci o původu a rozvoji života, tak musíme svoji pozornost obrátit k molekulárnímu základu života a ke genetickému kódu uloženému v molekule DNA.

Naše tělo se skládá z ohromného množství buněk, odhady jejich počtu se pohybují řádově kolem stovek bilionů. Základním chemickým materiálem lidského těla – jakož i každého jiného živého organismu – jsou bílkoviny (proteiny); v těle jich máme tisíce různých druhů. Funkcí, které plní, je „příliš mnoho na to, aby je bylo možno vyjmenovat“ – jak to komentuje Harperova biochemie, jedno ze stěžejních děl z této oblasti. Jedno ale mají společné: pokračování zde.

*****************************************

Poznámka Pavla Kábrta k článku:
Dovolil bych si skromně poopravit tuto větu bratra Potočka:
"Často uváděný fosilní záznam je jednak neúplný..."

Odkud a kdo ví, že fosilní záznam je neúplný - a kdy by byl úplný? Tento lživý obrat totiž vymysleli Darwinovi darebáci, jmenovitě Darwin sám, lež, že chybí mezičlánky a fosilní záznam je neúplný.

Fosilní záznam je naprosto kompletní, protože je takový, jaký je. Když zátopa naplaví na jedno místo hromadu o 100 kamenech, je ta hromada neúplná proto, že tam nebylo naplaveno 200 kamenů? Nesmysl.

Aby Darwinovi darebáci oklamali lidi svojí evoluční báchorkou, museli začít vytrubovat, že fosilní záznam je neúplný a chybí miliardy mezičlánků. Skutečnost je taková, že oni to z ničeho nemohou dokázat, že nějaké mezičlánky kdy existovaly ani nemohou dokázat, jak by měl fosilní záznam vypadat, aby byl úplný. Fosilní záznam prostě, jak správně píše bratr Potoček, nepodporuje jejich evolucionistický mýtus, a tak ho museli prohlásit za "neúplný". Nenechme se touto lží ovlivnit: fosilní záznam je zcela úplný a řetězce evolučních spojovacích článků nikdy neexistovaly, takže nemohou ani chybět ve zkamenělinách zcela úplného fosilního záznamu. Tento úplný fosilní záznam totiž nad jiné věci spolehlivě dokazuje, že na této Zemi k žádné evoluci organizmů NIKDY NEDOŠLO!

Průměr: 3.8 (4 votes)
Obrázek uživatele Chameleon

Sampis

Bod 4 není pravdivý. Každý člen posloupnosti změn nemusí mít význam. Stačí, pokud není pro organismus výrazně negativní.

A ako chceš potom zistiť, ktorá cesta je tá správna?

Odtud plyne vlastně i nesmyslnost původní otázky (1). Jinými slovy, jeho předchůdci nemuseli plnit vůbec žádnou funkci, prostě jen neznevýhodňovali svého nositele natolik, aby se jeho geny nešířili dál.

Tým si všetko len zhoršuješ. Vieš koľko kombinácii napr. 100 aminokyselinového reťazca existuje v priestore nič nevykonávajúcich proteínov? -Ďaleko viac, než niečo vykonávajúcich...

Podle evoluční teorie je evoluce neřízená, vlastně jde o náhodné, chceš-li chaotické změny, usměrňované vlivy prostředí. Typickým příkladem je peří. Jeho primárním účelem je tepelná izolace. Možnost letu je až sekundární využití.

Počkaj. Pred chvíľou si tvrdil, že "předchůdci nemuseli plnit vůbec žádnou funkci". Tepelná izolace je už nějaká funkce. Tak jak to tedy je?

Naprosto laicky lze říci, že k zodpovězení otázky 1,2 a 3 by jsi musel mít k dispozici dna všech organismů (ideálně všech jedinců) ve vývojové řadě. Ta ovšem k dispozici není. Proto tyto otázky nejsou legitimní.

Preto by ste nemali tvrdiť tie vaše sebaisté tvrdenia o evolúcii, keď neviete nič konkrétne zdokumentovať. Je to proti logike.

Dám ti teda jednoduchšiu analogickú úlohu:
Gén je možné prirovnať k vete. Ak má nejaká veta svoj význam, je to ako gén, ktorý má svoju funkciu. Zober si napr. Pythagorovu vetu. -Má 128 znakov a má svoj zmysluplný význam:
"Obsah stvorca zostrojeneho nad preponou pravouhleho trojuholnika je rovny suctu obsahov stvorcov zostrojenych nad jeho odvesnami"
...Vedel by si náhodnými mutáciami v tejto vete docieliť, aby z nej vznikla iná zmysluplná veta prinášajúca nový poznatok? -Postup evolúcie by mal byť analogický so súčasnými postulátmi neodarwinizmu - čiže:
1:
Náhodne vylosuj pozíciu vo vete. (Od 1 do 128.)
2:
Náhodne vylosuj akciu (inzercia, delácia, substitúcia). Čiže jednu z troch možností.
3:
Ak bola v kroku 2 vylosovaná inzercia alebo substitúcia, vylosuj znak abecedy, ktorý treba dosadiť/zmeniť. (Používame len abecedu bez diakritiky, čiže 25 znakov + 10 číslic)
4.
V prípade inzercie inkrementuj počet znakov vety o 1 (n++) a v prípade delácie dekrementuj o 1 (n--).
5.
Vytvor 10 takto zmutovaných jedincov (viet) a ohodnoť ich podľa zmysluplnosti významu na stupni od 1 do 10.
6.
Vyber najlepšiu z viet podľa jej významu a rozmnož ju na ďalších 10 jedincov.
7.
Na každom z takto rozmnožených jedincov aplikuj kroky 1-6.
8.
Vytvor obmedzenie celkového počtu populácie na 100. Ostatné odrež (vymaž). (Analógia obmedzených zdrojov.)
9.
Opakuj kroky 1-8 dovtedy, než nezískaš novú múdrosť, ktorá doteraz na svete nikdy nebola.

Je podľa teba možné touto cestou získať novú múdrosť?

Stejně jako má člověk s ostatními lidoopi společného předka v minulosti, dále má společného předka v dávnější minulosti se savci, ještě dále s čtyřnožci, přes ryby až k prvotním organismům, mají obdobnou vývojovou řadu i ostatní živočichové. Jinými slovy, pakliže byly společnými předky čtvernožců ryby, máme se současnými rybami společné předky. Odtud plyne, že i ryby měly stejný čas na vývoj a změny v generickém kódu.

Ničím nepodložené rozprávky. Venuj sa dokazovaniu, nie viere rozprávkam.

šupiny-peří-srst-primární účel, sekundární účel a báchorkotvorba

Nenašla se jediná zkamenělina, která by prokazovala přechod od šupiny k peří či srsti. To JEDNOZNAČNĚ PROKAZUJE, že jde o evoluční báchorku, protože zkamenělin hotových šupin a per a srsti je dost! Nejvíce slepý je ten, kdo nechce vidět. PK

Čtyřlístkům

Ostatky cara, jeho ženy a tří dcer byly nalezeny u Jekatěrinburgu už na konci 70. let. Tehdy poskytl první důkaz manžel britské královny princ Philip, který je s Romanovci příbuzensky spřízněn. Genetická a molekulární analýza DNA tehdy prokázala rodovou příbuznost jeho tkáně s pozůstatky carské rodiny.
DNA potvrdila nález dvou dětí cara Mikuláše

Domníváš se, že je legitimní uvažovat o příbuznosti price Philipa s posledními Romanovci bez detailního studia DNA všech "mezičlánků"?

Re: re: Chameleon

"Typickým příkladem je peří. Jeho primárním účelem je tepelná izolace. Možnost letu je až sekundární využití."

Peří k primárnímu účelu, tepelné izolaci se dost liší od peří k sekundárnímu účelu (exarpace?). Jakými změnami muselo projít a jaká je jejich pravděpodobnosti?

"Naprosto laicky lze říci, že k zodpovězení otázky 1,2 a 3 by jsi musel mít k dispozici dna všech organismů (ideálně všech jedinců) ve vývojové řadě. Ta ovšem k dispozici není. Proto tyto otázky nejsou legitimní."

Pokud je to pravda, je legitimní úspěšně uvažovat o evolučním vývoji druhů a kreslit "stromy života"?

"Podle evoluční teorie je evoluce neřízená, vlastně jde o náhodné, chceš-li chaotické změny, usměrňované vlivy prostředí."

Profesor Flegr tvrdí, že evoluce má směr – od jednodušších organizmů ke složitějším. Má pravdu? Vlivy prostředí jsou chaotické. Jakto, že evoluce (zdánlivě?) směřuje ke stále vyšší složitosti přes svou (údajnou?) chaotičnost.

Oznámení

Do své knihy "Kreativní informace" jsem nově přidal: Co je informace; Na počátku byla informace, Klíčem k životu je informace; Informace – DNA. Jmenované texty napsali jiní autoři. Viz: http://vaclavdostal.8u.cz/informace.pdf
Kapitoly "Na počátku byla informace","Informace – DNA" jsou také v knize "Poznej pravdu a pravda tě vysvobodí"

Milé děti

Bod 4 není pravdivý. Každý člen posloupnosti změn nemusí mít význam. Stačí, pokud není pro organismus výrazně negativní.

Jak víte, milé děti, pohádky mají v sobě vždy prvky reálné a prvky nereálné, pohádkové, neskutečné. Například potůček je reálný, žabička je reálná, ale její proměna na krásného prince už reálná není, i když existují lidé, říká se jim evolucionisté, kteří věří, že z obojživelníků vznikl člověk.

Pamatujte si, milé děti, že pusou lze namluvit lidem všechno možné - horší je už to ukázat v realitě. Dejte si na to pozor, milé děti, Baron Prášil uměl vymýšlet neuvěřitelné, pravdě velmi podobné, příběhy. To také uměl malý chlapec Darwin, ten rád vymýšlením nepravdivých příběhů klamal svoje posluchače a dělalo mu velkou radost, když mu nalítli - tak sám sebe popisuje ve svém vlastním životopisu. Žel, neopustilo ho to ani v dospělosti a mnozí lidé mu nalítli a z jeho evoluční bajky udělali skutečnost, hodně jí rozvedli a opatřili různými detaily - ovšem jen na rétorické, vypravěčské úrovni.

Když ale na těchto následovnících viktoriánského bohoslovce Darwina chcete, aby vám na této zemi ukázali jedno místo v přírodě nebo v laboratoři, kde se samo od sebe něco po padesát let vyvíjí (natož milióny let) a stává stále složitější, jedna jediná soustava prvků, nejsou toho schopni! My dospělí takovému jednání říkáme konfabulace, méně jemně lež či ještě méně jemně prolhaná fantazmagorie. Dejte si na to pozor, na evolucionistické báchorky, pravdě-jen-podobné. PK

PS: Kdysi dávno se moře vylilo z břehů a zaplavilo velké území, tam co je dnes Egypt. Rozemlelo několik masivních skal a přeměnilo je na velké vápencové bloky. Ty se zmítaly na dně moře a obrušovaly, velké proudy je unášely do několika míst, kde se bloky nakupily na sebe, něco podobného máme dnes v Irsku, říká se tomu Cesta Obrů. Tyto vápencové bloky se pak pod vodou nakupily do útvaru, který je z termodynamického hlediska nejstabilnější - jehlan. Nebylo to hned, trvalo to milióny let, samozřejmě tyto jehlany se různě přeskupovaly, některé nebyly vůbec stabilní, ale některé se stabilizovaly a vápencovou kaší stmelily. Později moře opadlo a kolem těchto jehlanů z vápencových bloků zůstal už jen písek - samozřejmě pak všechno vyschlo a zpevnilo se ještě více. Dnes těmto jehlanům, už velmi erodovaným, říkáme pyramidy, jak naše věda pyramidoevoluční zjistila, jsou to ryze jen přírodní útvary a jak jsem vám nyní vysvětlil, naše věda pyramidoevoluční jejich vznik vědecky nade vší pochybnost vysvětlila.

A nyní si, milé děti, představte, že jsou na světě hlupáci, kteří tvrdí, že ty pyramidy postavily dávné bytosti, možná přiletěly z kosmu, nebo žily zde na zemi. Samozřejmě tyto bytosti nikdo nikdy neviděl, nevíme, kdo je vytvořil, jsou to prostě vymyšlené, fantazií vybájené bytosti. To je legrace, milé děti, že? My, vědci pyramidoevoluční však vysvětlujeme vše na tomto světě přirozenými příčinami na základě přirozených zákonů přírody, žádnými vymyšlenými, dnes už neviditelnými, bájnými bytostmi. Jak pyramidy, tak i velbloudi vedle nich, to vše vzniklo přirozeně, samo od sebe, z původně neživého materiálu Mendělejevovy soustavy prvků, za milióny let. Děláme pravou vědu, milé děti, to si pamatujte, ať Vás někdo jednou neoklame nějakými smyšlenými dávnými bytostmi.

Zdraví vás Vaši vědečtí Darwinovi parchanti.

re: Chameleon

Bod 4 není pravdivý. Každý člen posloupnosti změn nemusí mít význam. Stačí, pokud není pro organismus výrazně negativní.

Odtud plyne vlastně i nesmyslnost původní otázky (1). Jinými slovy, jeho předchůdci nemuseli plnit vůbec žádnou funkci, prostě jen neznevýhodňovali svého nositele natolik, aby se jeho geny nešířili dál.
Podle evoluční teorie je evoluce neřízená, vlastně jde o náhodné, chceš-li chaotické změny, usměrňované vlivy prostředí. Typickým příkladem je peří. Jeho primárním účelem je tepelná izolace. Možnost letu je až sekundární využití.

Naprosto laicky lze říci, že k zodpovězení otázky 1,2 a 3 by jsi musel mít k dispozici dna všech organismů (ideálně všech jedinců) ve vývojové řadě. Ta ovšem k dispozici není. Proto tyto otázky nejsou legitimní.

Stejně jako má člověk s ostatními lidoopi společného předka v minulosti, dále má společného předka v dávnější minulosti se savci, ještě dále s čtyřnožci, přes ryby až k prvotním organismům, mají obdobnou vývojovou řadu i ostatní živočichové. Jinými slovy, pakliže byly společnými předky čtvernožců ryby, máme se současnými rybami společné předky. Odtud plyne, že i ryby měly stejný čas na vývoj a změny v generickém kódu.

Obrázek uživatele JHK

Re: - Chameleon

Nechaj... Uvidíme, čo povedia evolucionisti.

Co by k tomu mohli povědět? Vždyť mlčí, nemají k tomu co dalšího říci. V.S.

Obrázek uživatele Chameleon

JHK

Ne, tento robot není živý - krom toho je to oxymóron. Živý je člověk - ne robot. V.S.

Nechaj... Uvidíme, čo povedia evolucionisti.

Treviso

Oni věřili. My víme

"My" jsou kdo? Sekta Darwinových prolhaných darebáků? Zapomněl jste dvě slovíčka: My víme VELKÉ PRD, zbytek dofantazírujeme. PK

Customize This