Klíčem k životu je informace

Ing. Josef Potoček
24. 5. 2016

Článek převzat z portálu Církve bratrské

Jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné,
lze od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí
o jeho díle, takže nemají výmluvu.
Římanům 1,20

Můj článek o teistické evoluci, uveřejněný v č.2/2016 časopisu Brána, byl psán z teologického hlediska. Jeho smyslem bylo upozornit na rizika spojená s daným tématem. V následující veřejné i neveřejné diskusi se opakovaně objevila námitka, že je třeba respektovat současné poznání vědy a že Písmo není učebnicí přírodopisu. To mne přivedlo k tomu, abych článek ještě doplnil několika poznámkami z čistě přírodovědeckého hlediska. Josef Potoček

Podle evoluční teorie je živý svět výsledkem kontinuálního procesu – projevu samoorganizačního potenciálu hmoty. Tak to přijímají i mnozí věřící, jen s tím rozdílem, že za evolučním procesem vidí Boží působení: „Hmota, věrná svému zadání, je tvůrčí… je v ní zakódována schopnost evoluce“ (Marek Vácha). „Bůh stvořil svět a dal mu schopnost relativně samostatné existence“ (Petr Raus). Atp. V pozadí tohoto pohledu je přesvědčení, že evoluční teorie má povahu prokázaného poznání vědy, o kterém se nesluší pochybovat. Ve skutečnosti ale žádné přímé důkazy v tomto ohledu k dispozici nemáme. Darwinovo schéma mutace–selekce jsou jen domněnky, které vyvrátila molekulární biologie. Často uváděný fosilní záznam je jednak neúplný, a především, neříká vůbec nic o tom, jak ten domnělý postupný proces vlastně probíhal (jaký byl jeho mechanismus). Podobně je tomu s dalšími argumenty, uváděnými ve prospěch evoluce, jako je podobnost organismů, rudimentární orgány atp. Když chceme něco říci o původu a rozvoji života, tak musíme svoji pozornost obrátit k molekulárnímu základu života a ke genetickému kódu uloženému v molekule DNA.

Naše tělo se skládá z ohromného množství buněk, odhady jejich počtu se pohybují řádově kolem stovek bilionů. Základním chemickým materiálem lidského těla – jakož i každého jiného živého organismu – jsou bílkoviny (proteiny); v těle jich máme tisíce různých druhů. Funkcí, které plní, je „příliš mnoho na to, aby je bylo možno vyjmenovat“ – jak to komentuje Harperova biochemie, jedno ze stěžejních děl z této oblasti. Jedno ale mají společné: pokračování zde.

*****************************************

Poznámka Pavla Kábrta k článku:
Dovolil bych si skromně poopravit tuto větu bratra Potočka:
"Často uváděný fosilní záznam je jednak neúplný..."

Odkud a kdo ví, že fosilní záznam je neúplný - a kdy by byl úplný? Tento lživý obrat totiž vymysleli Darwinovi darebáci, jmenovitě Darwin sám, lež, že chybí mezičlánky a fosilní záznam je neúplný.

Fosilní záznam je naprosto kompletní, protože je takový, jaký je. Když zátopa naplaví na jedno místo hromadu o 100 kamenech, je ta hromada neúplná proto, že tam nebylo naplaveno 200 kamenů? Nesmysl.

Aby Darwinovi darebáci oklamali lidi svojí evoluční báchorkou, museli začít vytrubovat, že fosilní záznam je neúplný a chybí miliardy mezičlánků. Skutečnost je taková, že oni to z ničeho nemohou dokázat, že nějaké mezičlánky kdy existovaly ani nemohou dokázat, jak by měl fosilní záznam vypadat, aby byl úplný. Fosilní záznam prostě, jak správně píše bratr Potoček, nepodporuje jejich evolucionistický mýtus, a tak ho museli prohlásit za "neúplný". Nenechme se touto lží ovlivnit: fosilní záznam je zcela úplný a řetězce evolučních spojovacích článků nikdy neexistovaly, takže nemohou ani chybět ve zkamenělinách zcela úplného fosilního záznamu. Tento úplný fosilní záznam totiž nad jiné věci spolehlivě dokazuje, že na této Zemi k žádné evoluci organizmů NIKDY NEDOŠLO!

Průměr: 3.8 (4 votes)
Obrázek uživatele JHK

Formamidové moře?

Vyrobit na zemi formamidové moře a pak čekat, až do něho spadne asteroid by bylo poněkud neefektivní. Tak vědci doručili energetický pulz jinak.

https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/limity-pro-chemicke-latky-v-hrackac...

- nemáte Koroslave nějaký když už tedy lepší odkaz, možná více "pravdivější" - tady zrovna formamid k "životu vhodnému" nějak nesvědčí. Jste si jist, že to bylo opravdu formamidové moře? Nebylo to spíše prostě jen - moře? Neboli - normální voda? V.S.

Obrázek uživatele Alexander

SSK

Kľudne predlož aj postupnosť chcemických reakcii, ako vznikla bunka. Na tú sme rovnako zvedaví. Posúdime, prekúmame. Niečo na tento spôsob.

Obrázek uživatele SSK

Kábrt

Pořádná rána taky třeba stačí, aby se zastavené srdce opět rozběhlo.

jediné, co zatím neumí, je nám to dneska předvést, zopakovat to, ale to je už jen drobnost.

kdysi stačilo pár ran a vznikla živá buňka - jediné, co zatím neumí, je nám to dneska předvést, zopakovat to, ale to je už jen drobnost.

Proč by se měl někdo pokoušet předvádět kreacionistické výmysly? Podle současného vědeckého poznání buňka nevznikla ani pár ranami ani jednorázově. Tudíž to, že nikdo nedoložil jednorázový vznik buňky a dokonce ranami (asi holí) a ani se o to nikdo soudný nesnaží, není nic divného.

----------------------
S úctou, SSK.

Re: Vlasta a nepochopení vědecké práce

Takže víme, že z jednoduché organické sloučeniny vznikne aminokyselina bez inteligence, konstruktéra nebo plánu. Stačí na to pořádná rána.

Pořádná rána také stačí, aby se ze vzácné vázy stala hromada střepin nebo ze živého organizmu mrtvý - opačně se nám to moc nedaří. Darwinův prolhaný darebák "ví", že kdysi stačilo pár ran a vznikla živá buňka - jediné, co zatím neumí, je nám to dneska předvést, zopakovat to, ale to je už jen drobnost. PK

Vlasta a nepochopení vědecké práce

Vyrobit na zemi formamidové moře a pak čekat, až do něho spadne asteroid by bylo poněkud neefektivní. Tak vědci doručili energetický pulz jinak.

Holt Vlasto, Země se za 4,5 miliardy let své existence změnila, stejně jako Sluneční soustava. Takže teď už můžeme některé věci dělat jen v laboratoři. Má to ale výhodu, dokážeme zajistit, že vzorek nebude před pokusem kontaminovaný. Takže víme, že z jednoduché organické sloučeniny vznikne aminokyselina bez inteligence, konstruktéra nebo plánu. Stačí na to pořádná rána.

Nejhorší den pro vědu bude, až se nebude na co ptát.

Obrázek uživatele JHK

Re: - koroslav a "přírodní procesy"

například když krystalizuje voda, nebo vědci v PALS simulovali pád asteroidu do formamidového moře, napálili do něho laserem v PALS a vznikly jim z toho základní aminokyseliny pro RNA.

- ano - skvělé přírodní procesy není-liž pravda? Evoluce disponuje velmi zajímavými "prostředky" - laserem, formamidovým mořem ve "zkumavce" ...... ch, ch, ch .... srandy pytel s takovými důkazy.... - hlavně to dělat přírodně - a přirozeně.....

Obrázek uživatele JHK

Re: - koroslav a utrpení

Koroslav tvoje příspěvky čte, ale je to utrpení.
CO je život a jak se projevuje, jsi nikde nenapsal. Jenom plácáš hromadu nic neříkající omáčky.

- jestli to chcete nějak vyřešit - poradím Vám. Víte jak to např. dělám já? Nejsem tu zase tak krátce, takže některé lidi už trochu znám a tuším, co by asi tak mohlo následovat - např. Queek, Hrabě, někdy i jiní. Ale Hrabě a Queek jsou už typičtí. Takže např. v případě Queeka už vím, že jakmile začne hrát ohranou písničku se sluncem, - že to už nemá cenu nějak louskat a rozebírat, protože vím, co tím "básník chce naznačit". Neboli - tedy zbytečně "netrpím". V případě Hraběho - pokud začne rozebírat demokracii, také vím, co mě čeká. Takže zase - "netrpím", protože vím, co bude následovat.
Ale - prostě se stane, že mi zrak sem tam zabloudí na některé řádky, takže si i tak něco sem tam přečtu - a přitom netrpím Koroslave - netrpím. Já netrpím, když nemám důvod trpět Koroslave - nevím jak Vy, ale já když něco čtu, tak netrpím, leda by to, co čtu - by bylo spojené s mým životem - že bych třeba četl úmrtní oznámení, nebo zprávu, že se stalo něco mým blízkým, pak bych trpěl, ale ne tak, jak asi trpíte Vy v tomto případě - nejspíše trochu jinak. No ale to myslím není podstatné - kdo vás nějak nutí to, co píšu číst? Kdo vás nutí na to, co píšu reagovat? To také trpíte? Někdy si tu připadám, jako kdybych byl někde na Marsu, nebo ještě na jiné - "divné" planetě. Vy by Jste nemohl být archeolog, protože by Jste hrozně "trpěl" při louskání hieroglyfů.....

- nenapsal?

a tohle je co? - no jo Georgi, jenomže není pohyb jako pohyb. Je pohyb "zákonitý" - něco jako vítr a je pohyb "samo" volný - když to tak vezmu - proti jisté "zákonitosti". A myslím, že lze velmi dobře mezi tím rozlišovat. No, kdybys to chtěl nějak rozporovat, tak Ti to ještě ztížím, že jsou organizmy biologické a pouhá "hmota", aby Jsi mi zase nedával ty bílkoviny, nebo co to pořád připomínáš. - jo už vím - proteiny - a jestli jsou živé, nebo ne. Měli by jsme se dostat podle mě určitým směrem..... - to je přeci pokračování toho, o čem s Georgem hovoříme a kde dávám najevo, že např. "pohyb" - v tomto případě jiný, než ten co se týče neživé hmoty - jako např. vítr - je to, co podle mě velmi dobře "znázorňuje" - co bych tedy mohl označit za živé.... - jak říkám, nečtete to - anebo čtete, ale protože "hrozně trpíte", tak to nějak tedy nevnímáte. - to je potom těžké....

Re: - Vlasta

Koroslav tvoje příspěvky čte, ale je to utrpení.
CO je život a jak se projevuje, jsi nikde nenapsal. Jenom plácáš hromadu nic neříkající omáčky.

Nejhorší den pro vědu bude, až se nebude na co ptát.

Obrázek uživatele JHK

Re: - koroslav.

Koroslav nečte mé příspěvky a pak si stěžuje, že to vůbec nekonkretizuju. To je pak těžké...... V.S.

Re: Jak se projevuje to, co je živé?

kde po padesát let pozorujeme, že se něco stává složitějším bez předchozí složitosti
například když krystalizuje voda, nebo vědci v PALS simulovali pád asteroidu do formamidového moře, napálili do něho laserem v PALS a vznikly jim z toho základní aminokyseliny pro RNA.

Když si, pane kreacionisto, zakryjete oči, tak toho moc neuvidíte.

Co je živé se projevuje opačně než to, co je mrtvé.
To je dost špatná definice, pokud zároveň nedefinujete co znamená slovo mrtvé.

Nejhorší den pro vědu bude, až se nebude na co ptát.

Customize This