Klíčem k životu je informace

Ing. Josef Potoček
24. 5. 2016

Článek převzat z portálu Církve bratrské

Jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné,
lze od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí
o jeho díle, takže nemají výmluvu.
Římanům 1,20

Můj článek o teistické evoluci, uveřejněný v č.2/2016 časopisu Brána, byl psán z teologického hlediska. Jeho smyslem bylo upozornit na rizika spojená s daným tématem. V následující veřejné i neveřejné diskusi se opakovaně objevila námitka, že je třeba respektovat současné poznání vědy a že Písmo není učebnicí přírodopisu. To mne přivedlo k tomu, abych článek ještě doplnil několika poznámkami z čistě přírodovědeckého hlediska. Josef Potoček

Podle evoluční teorie je živý svět výsledkem kontinuálního procesu – projevu samoorganizačního potenciálu hmoty. Tak to přijímají i mnozí věřící, jen s tím rozdílem, že za evolučním procesem vidí Boží působení: „Hmota, věrná svému zadání, je tvůrčí… je v ní zakódována schopnost evoluce“ (Marek Vácha). „Bůh stvořil svět a dal mu schopnost relativně samostatné existence“ (Petr Raus). Atp. V pozadí tohoto pohledu je přesvědčení, že evoluční teorie má povahu prokázaného poznání vědy, o kterém se nesluší pochybovat. Ve skutečnosti ale žádné přímé důkazy v tomto ohledu k dispozici nemáme. Darwinovo schéma mutace–selekce jsou jen domněnky, které vyvrátila molekulární biologie. Často uváděný fosilní záznam je jednak neúplný, a především, neříká vůbec nic o tom, jak ten domnělý postupný proces vlastně probíhal (jaký byl jeho mechanismus). Podobně je tomu s dalšími argumenty, uváděnými ve prospěch evoluce, jako je podobnost organismů, rudimentární orgány atp. Když chceme něco říci o původu a rozvoji života, tak musíme svoji pozornost obrátit k molekulárnímu základu života a ke genetickému kódu uloženému v molekule DNA.

Naše tělo se skládá z ohromného množství buněk, odhady jejich počtu se pohybují řádově kolem stovek bilionů. Základním chemickým materiálem lidského těla – jakož i každého jiného živého organismu – jsou bílkoviny (proteiny); v těle jich máme tisíce různých druhů. Funkcí, které plní, je „příliš mnoho na to, aby je bylo možno vyjmenovat“ – jak to komentuje Harperova biochemie, jedno ze stěžejních děl z této oblasti. Jedno ale mají společné: pokračování zde.

*****************************************

Poznámka Pavla Kábrta k článku:
Dovolil bych si skromně poopravit tuto větu bratra Potočka:
"Často uváděný fosilní záznam je jednak neúplný..."

Odkud a kdo ví, že fosilní záznam je neúplný - a kdy by byl úplný? Tento lživý obrat totiž vymysleli Darwinovi darebáci, jmenovitě Darwin sám, lež, že chybí mezičlánky a fosilní záznam je neúplný.

Fosilní záznam je naprosto kompletní, protože je takový, jaký je. Když zátopa naplaví na jedno místo hromadu o 100 kamenech, je ta hromada neúplná proto, že tam nebylo naplaveno 200 kamenů? Nesmysl.

Aby Darwinovi darebáci oklamali lidi svojí evoluční báchorkou, museli začít vytrubovat, že fosilní záznam je neúplný a chybí miliardy mezičlánků. Skutečnost je taková, že oni to z ničeho nemohou dokázat, že nějaké mezičlánky kdy existovaly ani nemohou dokázat, jak by měl fosilní záznam vypadat, aby byl úplný. Fosilní záznam prostě, jak správně píše bratr Potoček, nepodporuje jejich evolucionistický mýtus, a tak ho museli prohlásit za "neúplný". Nenechme se touto lží ovlivnit: fosilní záznam je zcela úplný a řetězce evolučních spojovacích článků nikdy neexistovaly, takže nemohou ani chybět ve zkamenělinách zcela úplného fosilního záznamu. Tento úplný fosilní záznam totiž nad jiné věci spolehlivě dokazuje, že na této Zemi k žádné evoluci organizmů NIKDY NEDOŠLO!

Průměr: 3.8 (4 votes)

Sampis

Tedy, přechodných článků, zejména těch živých, máme nepřeberné množství.

Mohl bych vědět, co je to "nepřeberné množství"? A nebylo by pár příkladů toho "nepřeberného množství"? Pokud to nejsou milióny, tak je to málo. Jaké nepřeberné množství mezičlánků živých či zkamenělých máte mezi šupinou a chlupem, šupinou a peřím, prosím? To jste jako vysvětlil větou: "Mimochodem, zdá se, že kód k vytváření peří mají i krokodýlové, ale je DNA blokován?"

Další otázka je, jak funguje evoluce (viz teorie zamrzlé evoluce). Pravděpodobně změny probíhají mnohem rychleji, než se tvoří fosilní záznam.

Aha, tak Vy ještě dodnes nevíte, jak funguje evoluce? A dovolíte si po 160 letech výzkumu ještě dnes napsat "Pravděpodobně změny probíhají mnohem rychleji, než se tvoří fosilní záznam." Nemyslíte, že blábolíte? Já myslím, že ano.

Šimpanz není předkem člověka. Člověk a šimpanz mají společného předka.

Děkuji za úžasné poučení, které jsem od evolučních mudrců slyšel asi už tisíckrát. Sice ten blábol nic nevysvětluje, ale budiž, zní to "vědecky".

Nicméně, dle fosilních záznamů žily různé druhy rodu homo (lidé) souběžně. V současné době ale přežívá z celé větve homo jen člověk moudrý. Zvažuje se, že například v případě neandrtálců šlo o genocidu z "naší strany". Tedy, přechodné či jiné druhy člověka než homo sapiens sapiens v současnosti nežijí, protože buď vymřely, nebo jsme je vyhubili.

Aha, tak Vy jste zopakoval to, co já jsem konstatoval a uvedl pár nepodložených spekulací, proč za 6 miliónů let nemáme ani mrtvé (zkamenělé) ani živé pololidi poloopice. Díky, dobrá diskuze. My jsme vyhubili Neandertálce - hm, zajímavá spekulace. Jen nevím, k čemu to uvádíte. Zaprvé, Neandertálci nebyli naši předchůdci, takže na to jsem se neptal, a zadruhé žili údajně před 800 tis. lety - a kde jsou předchůdci člověka před jedním, dvěma, čtyřmi či sedmi milióny let? Proč nežijí a proč neexistují jejich zkameněliny? Na to jste neodpověděl.

To je úžasné: já se Vás ptám, kde máme milióny přechodných zkamenělých forem mezi rybami a obojživelníky a kde máme milióny živých přechodných forem mezi rybami a obojživelníky, a Vy mne odkážete na lezce obojživelného, kdy ve Vašem vlastním odkazu není ani zmínka, že by šlo o přechodnou formu ryb a obojživelníků a jinde evolucionisti popírají, že by šlo o mezičlánek. Takže děkuji za "přesvědčivý důkaz evoluce od ryb k obojživelníkům" a nálezy mezičlánků v "miliónech kusů".

Zde evolucionisté docházejí k závěru, že u lezce nejde o předka tetrapodů:

"We conclude that mudskipping ‘walking fishes’ (Periophthalmus sp.) and Dipnoi (Protopterus sp.) shed light on the gradual evolutionary transition of ancient fishes to early tetrapods that occurred during the Devonian in muddy, salty waters. However, they are not the ancestors of tetrapods, because extant organisms cannot be progenitors of other living beings. ... Fifty years ago, Osche (1962) proposed that mudskippers, extant amphibious fishes that inhabit tropical mangrove swamps, may be regarded as “model organisms” to elucidate the transition from water to land. However, the “mudskipper-as-extant-model system-hypothesis” is still controversial.

" - úžasné důkazy evoluce po milióny let!

" Proč nežijí ryby, které se kdysi vyvíjely v obojživelníky a byly třeba na půl cesty k obojživelníkovi, ještě nehotové, ale už používaly načaté plíce a končetiny ..."
Viz můj odkaz. Žijí.
NEŽIJÍ, lžete, viz můj odkaz.

Z jakého důvodu by jich měli být trilióny? Viz proces fosilizace.

Viz můj komentář, kde jsem Vám tuto otázku vysvětlil polopaticky: že proces fosilizace nevysvětluje absenci mezičlánků. Protože můj komentář ignorujete a v něm popsané argumenty nevyvracíte, končím s Vámi debatu. Je pro mne zcela bezcenná, já o voze a Vy o koze.

PK

Obrázek uživatele Foton

Sampis

Máme. A máme je nejen zkamenělé, ale dokonce živé a je jich celkem dost.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lezec_oboj%C5%BEiveln%C3%BD

To nie je živočích s nehotovými končatinami.

Re: PK

1. Omlouvám se.
2. Píšu z jednoho a stejného stroje, pokud nechám vyplněný email, blokuje mne antispamový filtr.
3. Předpokládám, že proces fosilizace je všeobecně znám. Vy tvrdíte, že odkazovaný článek je blábol. Pak mi ale chybí Vaše vysvětlení procesu fosilizace a zejména podmínek, za jakých vzniká.

"Jako naschvál, máme ty hotové druhy, tedy současné, které Bůh stvořil, a nemáme ty evoluční "ryby z 90 % a z 10 % obojživelníka... "

Máme. A máme je nejen zkamenělé, ale dokonce živé a je jich celkem dost.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lezec_oboj%C5%BEiveln%C3%BD

"...jak by bylo možné, aby neřízené a neúmyslně fungující pochody fosilizace se zrovna jako naschvál darwinistům vyhnuly oněm potřebným spojnicím, které darwinisti tak zoufale už 160 let hledají. ..."

Dle evoluční teorie je každý druh buď konečným (pokud vymře), nebo přechodovým článkem (pokud se z něj vyvine další druh). Tedy, přechodných článků, zejména těch živých, máme nepřeberné množství. Další otázka je, jak funguje evoluce (viz teorie zamrzlé evoluce). Pravděpodobně změny probíhají mnohem rychleji, než se tvoří fosilní záznam.

"Kam se poděly všechny ty poloopice pololidé mezi člověkem a šimpanzem?"

Šimpanz není předkem člověka. Člověk a šimpanz mají společného předka. Nicméně, dle fosilních záznamů žily různé druhy rodu homo (lidé) souběžně. V současné době ale přežívá z celé větve homo jen člověk moudrý. Zvažuje se, že například v případě neandrtálců šlo o genocidu z "naší strany". Tedy, přechodné či jiné druhy člověka než homo sapiens sapiens v současnosti nežijí, protože buď vymřely, nebo jsme je vyhubili.

" Proč nežijí ryby, které se kdysi vyvíjely v obojživelníky a byly třeba na půl cesty k obojživelníkovi, ještě nehotové, ale už používaly načaté plíce a končetiny ..."

Viz můj odkaz. Žijí.

"neexistuje jediná zkamenělina, která by tento vývoj dokládala - a mělo by jich být trilióny."

Z jakého důvodu by jich měli být trilióny? Viz proces fosilizace. Mimochodem, dlouho zůstávalo tajemstvím, že dinosauři byly opeření, právě z důvodu principu fosilizace. Přitom v současnosti mají peří jen dinosauři (ptáci). Mimochodem, zdá se, že kód k vytváření peří mají i krokodýlové, ale je DNA blokován.

Sampis

Sampis

1. Nevím, komu píšete, domnívám se, že mně. Prosím, abyste do předmětu psal adresáta, na koho Váš komentář reaguje či ke komu je směřován, určitě neodpovídáte sám sobě. Děkuji, i za odpověď, pokud patří mně. PK

2. Určitě jsem Vás nezablokoval, ani náhodou, už proto, že jsem nikoho dnes neblokoval. Všiml jsem si však, že jeden Váš komentář byl v bílých polích, čili pro druhé lidi kromě mne, neviditelný. To je chyba na Vaší straně, ale neřeknu Vám, čím vzniká, občas se to někomu stane, asi jste to psal z nějakého jiného stroje.

3. Píšete: Fosilní záznam je nekompletní z principu vzniku fosilního záznamu. Pročetl jsem si Vámi uvedený webový odkaz. Jsou to, bez urážky, čiré nesmysly darwinistické party, výmluvy, proč evoluční báchorka není podepřena právě těmi potřebnými zkamenělinami.

► Fosilní záznam není nekompletní ze svého principu, ale proto, že neodpovídá evoluční báchorce. Kdyby evoluční báchorka byla pravdivá současně s výmluvami na nekompletnost fosilního záznamu z důvodů obtížnosti fosilizace, pak by nemohly existovat miliardy zkamenělin kompletních koncových, současných organizmů (ryb, obojživelníků atd.) po celém světě a ZÁROVEŇ neexistovat stovky miliard jemně odstupňovaných zkamenělých spojnic mezi nimi, čili mezi rybami a obojživelníky, obojživelníky a plazy, plazy a savci/ptáky či opicemi a člověkem. Obojí není možné, to by musel být jen úmysl tafonomických procesů - chacha, nezanechat darwinistům právě to, co tak zoufale pro podporu svojí báchorky potřebují.

► Každý člověk, který není veskrze prolhaný a nevybral si darwinismus jako osobní náboženství svého života pochopí při jednoduché první úvaze velmi snadno, že tím, co se píše ve Vašem odkazu na zákony fosilizace, čili například jak je neběžné, aby organizmy zkameněly a jaké podmínky jsou k tomu třeba, tak tímhle nelze omluvit a vymluvit se z faktu, že nemáme aspoň milióny jemných spojnic z těch údajných biliónů, které by dle evobáchorky MUSELY na zemi žít. Jako naschvál, máme ty hotové druhy, tedy současné, které Bůh stvořil, a nemáme ty evoluční "ryby z 90 % a z 10 % obojživelníka - milióny těchto údajně kdysi žijících, ryby z 80 % a z 20 % obojživelníka - milióny těchto údajně kdysi žijích "ryboobojživelníků", milióny ryb z 70 % a 30 % obojživelníka - milióny takových patvorů - kdepak jsou, proč nejsou ani ve zkamenělinách ani naživu? Jen vylhat se z toho můžete, jen vylhat, nic jiného.

► Každý trochu soudný člověk si umí představit, kolik muselo existovat biliónů mezičlánků mezi všemi současnými rostlinami a houbami a zvířaty, kdyby se evoluční báchorka někdy v minulosti, dokonce po milióny let, na této zemi odehrávala, a jak by bylo možné, aby neřízené a neúmyslně fungující pochody fosilizace se zrovna jako naschvál darwinistům vyhnuly oněm potřebným spojnicím, které darwinisti tak zoufale už 160 let hledají. Jedině zlí kreacionisté by to museli z těch hornin odstranit, jiné řešení neexistuje. Úmyslné vykradení celosvětových hornin, neúmyslné procesy by nemohly k darwinistům být tak principiálně nepřejné!

► Vaše báchorka, že fosilní záznam je nekompletní, odporuje řadě dalších faktů, třeba tzv. živým zkamenělinám. Darwinista se samozřejmě vylže ze všeho, ale vylhat se z faktu, že nejen prvohorní bakterie staré údajných 600 miliónů let, ale dokonce bakterie staré 4 miliardy let! jsou téměř stejné jako ty dnešní, to už vyžaduje velkou porci drzosti - tvrdit, že za 4 miliardy let se jim nezměnily podmínky a proto se nemusely nikam vyvíjet. To už vyžaduje velkou porci drzosti a prolhanosti.

► Takže shrnuto a podtrženo: darwinistická báchorka vyžaduje milióny zkamenělin v sedimentech, z těch údajně biliónů kdysi existujících živých organizmů, ale ty tam nejsou. A především tam nejsou právě ty, které by báchorku měly podepřít: ne jedna, ne deset, ne sto, ne tisíc, ale milióny drobných stupňů vedoucích od hlavních skupin organizmů k těm současným - že by je zlé tafonomické procesy nezachovaly vůbec nikde? Tomu může věřit jen profesionální darwinistický lhář. A to druhé: proč nežijí odstupňované organizmy mezi současnými živými? Kam se poděly všechny ty poloopice pololidé mezi člověkem a šimpanzem? Proč nežijí ryby, které se kdysi vyvíjely v obojživelníky a byly třeba na půl cesty k obojživelníkovi, ještě nehotové, ale už používaly načaté plíce a končetiny a krk a jazyk atd. - ony totiž byly zdatnější než ty, ze kterých se vyvíjely, takže žádná výmluva na to, že "nevydržely", že je selekce odstranila. Ne, ony byly právě zdatnější a proto se vyvíjely - proč nepřežily? Samozřejmě, darwinista se z toho opět vylže. Např. peří a chlupy či srst se měly vyvinout ze šupin - neexistuje jediná zkamenělina, která by tento vývoj dokládala - a mělo by jich být trilióny. Jen fanatik může věřit, když se ve zkamenělinách zachovalo jak peří, tak srst, tak šupiny, že zlé tafonomické procesy nezachovaly žádné mezičlánky tohoto procesu, jen slepec tomu může věřit. Ale vylhávat se NENÍ VĚDA - tuto prostou myšlenku si darwinista dodnes neosvojil.

Nikdo není tak slepý jako ten, kdo nechce vidět!

PK

Re: Sampis

Z jakého principu je fosilní záznam nekompletní?

Omlouvám se za neozdrojovaný výkřik, ale domníval jsem se, že princip fosilizace je všeobecně znám. Moje chyba.

Fosilní záznam je nekompletní z principu vzniku fosilního záznamu. Tedy z toho, že pro vznik takového záznamu musí být vhodné podmínky. Fosilisace je vlastně velmi nepravděpodobný jev, stejně tak jako nález fosilního záznamu. Proto to přirovnání k Pompejím.
http://www.paleontologie.cz/zkameneliny/vznik/

Z přiloženého odkazu je zřejmé, že druhy obývající niky, kde nebyly vhodné podmínky pro fosilizaci, chybí v záznamu úplně. Stejně tak je nepravděpodobné, že by byly zaznamenány všechny formy života žijící v oblasti s vhodnými podmínkami. Ostatně, značná část nálezů jsou jen jednotlivé kosti. V případě např. Megalodona jede výhradně o zuby a vzácně o části obratle.

Sampis

Ps: Zdá se, že jste mne omylem zablokoval v diskuzi.

JHK: Re: - z jiné knihy.....

O jakou knihu jde? Ta by mě velice zajímala.

Sampis

Fosilní záznam je nekompletní již z principu. Jde o výskyt vhodných podmínek. Ostatně, Pompeje se také zas tolikrát neopakovaly.

Pane Bože, to jsou argumenty! Z jakého principu je fosilní záznam nekompletní? Proč by se měly Pompeje opakovat? A odkud víte, že je fosilní záznam nekompletní, chtělo by to hodit nějaký důkaz - ve vědě prázdné výkřiky nemají žádnou hodnotu. Jen to, co je podepřeno fakty. Evolucionisti netuší, že věda NENÍ vymýšlení příběhů a PRAVDĚ-PODOBNÝCH HISTOREK A SPEKULACÍ. PK

Re: Klíčem k životu je informace

Fosilní záznam je nekompletní již z principu. Jde o výskyt vhodných podmínek. Ostatně, Pompeje se také zas tolikrát neopakovaly.

Sampis

Obrázek uživatele JHK

Re: - z jiné knihy.....

O podstatě života přemýšleli lidé už od pradávna. Je to spojeno se základními otázkami typu "Odkud? Proč? Kam?". Když se při otázce "Proč?" dostaneme ke špatné odpovědi, potom se také v otázkách běhu a cíle našeho života dostaneme jinam, než je nám určeno. S projevy života se setkáváme v nanejvýš rozmanité a komplexní podobě, takže i prostý jednobuněčný organizmus je při vší jednoduchosti mnohem složitější a promyšlenější než kterýkoli produkt vynalézavosti lidského ducha. Pro B.-O. Kupperse - je problém vzniku života totožný s problémem vzniku biologické informace. S tímto pojetím může autor souhlasit, až na následující omezení: Vyřešení problému vzniku biologické informace je pro objasnění problému vzniku života podmínkou nezbytně nutnou, nikoli však postačující. Z tohoto důvodu věnujeme této ústřední tématice samostatnou kapitolu.

Co je informace? Pohled informatiky.

K základním principům života patří procesy přenosu informace. Když hmyz přenáší pyl z květů rostlin, potom je to v prvé řadě přenos /genetické/ informace; hmota, která se na tom podílí, je ovšem nezbytná. Všeobecně platí: Přenášení informace je vždy podmíněno splněním dvou předpokladů, kterými jsou

- hmotný nosič, aby ji bylo možno uložit a procesy přenosu řídit a

- jednoznačně definovaný kódový systém, aby bylo možno nahradit myšlenky zobrazitelnými symboly.

Můžeme to vyjádřit takto:

Poučka 1: - K ukládání informace je třeba hmotných nosičů

Poučka 2: - Každý kód spočívá na svobodné, vůlí vyjádřené dohodě.

Nezbytnost hmotného média svedla mnohé k domněnce, že informaci je možné chápat pouze jako fyzikální veličinu. Poučka 2 objasňuje, že se už u kódu - natož u přenášené informace - jedná o duchovní koncept. V základu všech systémů produkce, provozu a komunikace u živých tvorů leží nanejvýš účelný kódovací systém. Původ kódu zůstává pro evoluční učení principiálně neřešitelným problémem, protože může pracovat jen s čistě materiálními příčinami, zatímco kód reprezentuje veličinu duchovní/pozn. - inteligentní/ Zastáni evoluce tuto potíž přiznávají, avšak o příčinách tohoto dilematu se nezmiňují. Tak např. J. Monod píše: "Největším problémem však je původ genetického kódu a mechanizmus jeho překládání." Ze základních pouček o pojmu informace, které autor podrobněji vykládá jinde, zde chceme zmínit jenom některé:

Poučka 3: Ke každé informaci patří následující hierarchické úrovně: Syntaxe (kód, gramatika), sémantika (význam), pragmatika (provoz, uskutečnění) a apobetika (výsledek, cíl). Tyto kategorie jsou svou povahou ne- materiální.

Poučka 4: Každá informace zahrnuje odesílatele, a každá informace je myšlena pro nějakého - či více - příjemců.

Poučka 5: Svou podstatou je informace nikoliv materiální, nýbrž duchovní veličina. Materiální procesy jsou tedy jako informační zdroje vyloučeny.

Informace není svou povahou rovněž pojmem pravděpodobnostním, ačkoli znaky je možno popisovat ze statistických hledisek (jako např. v Shannonově teorii), nýbrž je vždy vyjádřením vůle. Tak můžeme formulovat další tři poučky:

Poučka 6: Informace není nahodilostní veličinou.

Poučka 7: Každá informace vyžaduje duchovní zdroj (odesílatele). (Pozn. - inteligentní zdroj. Zdroj schopný vlastního myšlení.)

Poučka 8: Informace vzniká pouze projevem vůle (úmyslu, intuice, dispozice). Jinak řečeno: Na začátku každé informace stojí její (duchovní!) základ.

Z pouček 6 až 8 vyplývá zásadní tvrzení, které vylučuje možnost evoluce za po moci tak často uváděných faktorů mutace a selekce:

Poučka 9: Mutace a selekce jsou jako zdroje nové informace vyloučeny.

Podle pouček 3,7 a 8 reprezentuje informace něco myšlenkového (sémantika). Tento fakt přivádí všechny evoluční koncepty do úzkých, jak přiznává B.-O. Kuppers:

"Teorie vzniku života musí tedy nutně zahrnovat teorii vzniku sémantické informace. A právě zde spočívá zásadní potíž, se kterou je konfrontována každá přírodovědecká teorie vzniku života. Empirické základní vědy ve své tradiční podobě vylučují jevy sémantiky z oblasti svého zájmu.... Ústřední otázkou ve vztahu k problému vzniku života tedy je, jak dalece je možno pojem sémantické informace vůbec objektivizovat a učinit ho předmětem takové mechanisticky orientované přírodní vědy, jakou je molekulární biologie."

Pokud mohou být v evolučním učení brány v úvahu pouze materiální příčiny - tedy i jako zdroj informace -, potom je uplatňováno světonázorové stanovisko, které se rozchází s poznáním informatiky odvozeným ze zkušenosti. Kybernetik D.M. McKay takový myšlenkový postup názorně charakterizoval takto: "Je nemožné, abychom se plavili podle orientačních bodů, které jsme si přibili na příď vlastní lodi."

Je užitečné, když informaci rozdělíme podle třech druhů použití:

Poučka 10: Na počátku každého zhotovovaného díla je vždy vůle a idea k příslušnému záměru. Na to navazuje - za použití inteligence (myšlenkového bohatství) - koncepční řešení ve formě konstrukční informace.

Poučka 11: Provozní informace je nezbytným předpokladem pro funkční, zamýšlený chod systému.

Poučka 12: Komunikační informace slouží k dorozumění mezi odesilatelem a příjemcem.

Nyní můžeme některé důležité poučky, které vyhovují kritériím V7 a V11 teorie vědy, sloučit dohromady:......

---------------------------------------------------------
Pozn. V7: Empirický systém vědy musí dovolit ověření zkušeností. Za kritérium navrhuje Popper nikoli možnost verifikace, nýbrž možnost odmítnutí, to jest, že logická forma systému musí umožnit jeho metodické negativní prověření: "Empiricko-vědecký systém musí být schopen ztroskotat na zkušenosti." Jeden jediný negativní případ z pozorování nebo experimentu tedy postačuje k tomu, aby teorie v dosavadní formě padla. (pozn. - odtud se asi bere požadavek prekambrického králíka.... - stejně nesmyslný požadavek, jako požadavek možné falzifikace Boha). Podle toho je dobrá teorie založena tak, že je v maximální možné míře zranitelná. Když při takovém stupni ověření obstojí v křížové palbě všech kritiků, tak se osvědčila. Teprve po "nekonečném" prověřování se teorie stává přírodním zákonem. Zákon zachování energie je vynikajícím příkladem mimořádně otevřeně formulované teorie, neboť by stačil jediný neočekávaný experimentální výsledek, aby tento zákon padl. Něco takového se nikdy nepodařilo, zákon se tedy osvědčil v podmínkách ustavičného prověřování. Tím se stává zákonem mimořádné síly, který má zásadní význam v celém oboru reálné vědy a techniky. Teorie, která se zajišťuje proti zpochybení - není tedy zranitelná - je vědecky nevýznamná, je jen odrazem filozofického pojetí. Popper proto vědy "vztahující se ke skutečnosti" definuje následovně: "Pokud se tvrzení nějaké vědy vztahují ke skutečnosti, musí být zpochybnitelná, a pokud zpochybnitelná nejsou, ke skutečnosti se nevztahují."

V11: Teorie musí umožňovat předpověď. Potvrzení takových předpovědí je základní podmínkou pro uznání teorie.

----------------------------------------------------------

..... pokrač. -

1. Neexistuje informace bez kódu.
2. Neexistuje informace bez odesilatele.
3. Neexistuje informace bez duchovního zdroje. (pozn. - inteligentního zdroje)
4. Neexistuje informace bez vůle.
5. Neexistuje informace bez hierarchických úrovní (statistiky, syntaxe, sémantiky, pragmatiky, apobetiky).
6. Neexistuje informace vzniklá náhodou.

Obrázek uživatele JHK

Re: - pokračování.....

teorie jako naturalistický výklad života tak má zásadní problém, že původ této informace (vznik života) ani její účelnou modifikaci (diverzita života) neumí vysvětlit. Evoluce je prostě ideově i věcně chybný výklad světa, hmota jako taková žádný stvořitelský potenciál (tendenci k biologické samoorganizaci) nemá. Fosilní nálezy vypovídají něco pouze o dějinách života, v žádném případě ale nic o jeho „vývoji“, tj. o způsobu vzniku druhů. Současná „moderní evoluční syntéza“ (jak se dnes oficiálně označuje) tápe v tomto ohledu zcela stejně jako Darwin před 160 lety. Naopak, vše ukazuje k tomu, že genetický kód má povahu informace vnesené do biologického systému zvenčí, svědčí o skrytém, transcendentním původci. Což se týká jak vzniku života, tak i jeho rozvoje (vzniku druhů).

- myslím, že to zvýrazněné hovoří asi za vše. V.S.

Customize This