Klíčem k životu je informace

Ing. Josef Potoček
24. 5. 2016

Článek převzat z portálu Církve bratrské

Jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné,
lze od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí
o jeho díle, takže nemají výmluvu.
Římanům 1,20

Můj článek o teistické evoluci, uveřejněný v č.2/2016 časopisu Brána, byl psán z teologického hlediska. Jeho smyslem bylo upozornit na rizika spojená s daným tématem. V následující veřejné i neveřejné diskusi se opakovaně objevila námitka, že je třeba respektovat současné poznání vědy a že Písmo není učebnicí přírodopisu. To mne přivedlo k tomu, abych článek ještě doplnil několika poznámkami z čistě přírodovědeckého hlediska. Josef Potoček

Podle evoluční teorie je živý svět výsledkem kontinuálního procesu – projevu samoorganizačního potenciálu hmoty. Tak to přijímají i mnozí věřící, jen s tím rozdílem, že za evolučním procesem vidí Boží působení: „Hmota, věrná svému zadání, je tvůrčí… je v ní zakódována schopnost evoluce“ (Marek Vácha). „Bůh stvořil svět a dal mu schopnost relativně samostatné existence“ (Petr Raus). Atp. V pozadí tohoto pohledu je přesvědčení, že evoluční teorie má povahu prokázaného poznání vědy, o kterém se nesluší pochybovat. Ve skutečnosti ale žádné přímé důkazy v tomto ohledu k dispozici nemáme. Darwinovo schéma mutace–selekce jsou jen domněnky, které vyvrátila molekulární biologie. Často uváděný fosilní záznam je jednak neúplný, a především, neříká vůbec nic o tom, jak ten domnělý postupný proces vlastně probíhal (jaký byl jeho mechanismus). Podobně je tomu s dalšími argumenty, uváděnými ve prospěch evoluce, jako je podobnost organismů, rudimentární orgány atp. Když chceme něco říci o původu a rozvoji života, tak musíme svoji pozornost obrátit k molekulárnímu základu života a ke genetickému kódu uloženému v molekule DNA.

Naše tělo se skládá z ohromného množství buněk, odhady jejich počtu se pohybují řádově kolem stovek bilionů. Základním chemickým materiálem lidského těla – jakož i každého jiného živého organismu – jsou bílkoviny (proteiny); v těle jich máme tisíce různých druhů. Funkcí, které plní, je „příliš mnoho na to, aby je bylo možno vyjmenovat“ – jak to komentuje Harperova biochemie, jedno ze stěžejních děl z této oblasti. Jedno ale mají společné: pokračování zde.

*****************************************

Poznámka Pavla Kábrta k článku:
Dovolil bych si skromně poopravit tuto větu bratra Potočka:
"Často uváděný fosilní záznam je jednak neúplný..."

Odkud a kdo ví, že fosilní záznam je neúplný - a kdy by byl úplný? Tento lživý obrat totiž vymysleli Darwinovi darebáci, jmenovitě Darwin sám, lež, že chybí mezičlánky a fosilní záznam je neúplný.

Fosilní záznam je naprosto kompletní, protože je takový, jaký je. Když zátopa naplaví na jedno místo hromadu o 100 kamenech, je ta hromada neúplná proto, že tam nebylo naplaveno 200 kamenů? Nesmysl.

Aby Darwinovi darebáci oklamali lidi svojí evoluční báchorkou, museli začít vytrubovat, že fosilní záznam je neúplný a chybí miliardy mezičlánků. Skutečnost je taková, že oni to z ničeho nemohou dokázat, že nějaké mezičlánky kdy existovaly ani nemohou dokázat, jak by měl fosilní záznam vypadat, aby byl úplný. Fosilní záznam prostě, jak správně píše bratr Potoček, nepodporuje jejich evolucionistický mýtus, a tak ho museli prohlásit za "neúplný". Nenechme se touto lží ovlivnit: fosilní záznam je zcela úplný a řetězce evolučních spojovacích článků nikdy neexistovaly, takže nemohou ani chybět ve zkamenělinách zcela úplného fosilního záznamu. Tento úplný fosilní záznam totiž nad jiné věci spolehlivě dokazuje, že na této Zemi k žádné evoluci organizmů NIKDY NEDOŠLO!

Průměr: 3.8 (4 votes)

Re: George - stále vedle. ....

Já sám jsem Georgi zde několikráte říkal - že - všechno, co se týče fungování organizmů - se řídí dle fyzikálních, popřípadě chemických, nebo jiných pravidel/zákonů. Nechápu tedy - co se tímto snažíš dokázat?

Tak ja nevim co tu resis ty, ale ja se bavil o informacich/planech a funkcnosti samoorganizace.

Re: - George.

Haha, to bude asi tim. Tady totiz nekdo stale zatvrzele odmita pochopit, ze "nezivy" neni (a nemuze byt) totez jako "mrtvy".

- haha - tím to asi nebude Georgi. Mě je rozdíl mezi neživou a živou a mrtvou živou bytostí celkem jasný Georgi. Já o člověku, který umřel nebudu říkat, že je pouze neživý. To spíš Ty budeš mít problémy dokazovat, že mrtvý člověk není pouze neživý...... V.S.

Re: - Pavel Kábrt.

živou nebo neživou to nevím pane Kábrt.

Haha, to bude asi tim. Tady totiz nekdo stale zatvrzele odmita pochopit, ze "nezivy" neni (a nemuze byt) totez jako "mrtvy".

Re: - živý tvor.

můžeme vědět jak vytvořit lidské tělo - proč ne.

I kdyby se nám to podařilo, tak to tělo živé nebude. Neživá hmota nemůže být živá pouze tím, když bude jen "sestavena". K tomu aby něco bylo po lidsku "živé" - nestačí pouze hmotné uspořádání. To je snad jasné, když člověk umře - tak tělo ještě "žije" v určitých procesech. Jenomže to neznamená, že je člověk jakožto osoba - živý. Není - je jasně mrtvý a tělo se pouze rozkládá. Z toho jasně plyne, že člověk není jen a pouze hmota, ale že to je spíše naopak a do člověka do "těla" se musí, jak se píše v Bibli - "vdechnout" ten život. Všechno je proto jasným důkazem toho, že to tak funguje a je to reálné. V.S.

Re: - Pavel Kábrt.

Jen upozorňuji, milý Vlasto, že George ani nerozumí rozdílu mezi živou a neživou soustavou prvků

- živou nebo neživou to nevím pane Kábrt. Chemická tabulka prvků doufám stále obsahuje pouze "neživé" prvky. O žádném živém prvku totiž zatím nevím. Ono totiž je život postaven na neživých částech, proto se život tak dobře rozezná v případě člověka od člověka, který je mrtev. Živé tělo totiž vykazuje velmi rozdílné vlastnosti od mrtvého těla. V.S.

Vlastik

Jen upozorňuji, milý Vlasto, že George ani nerozumí rozdílu mezi živou a neživou soustavou prvků. Kdysi psal, že rozdíl není žádný, protože je to ze stejných prvků. Tak tato prostoduchá hovadina nepotřebuje žádný komentář, že? Zdraví PK

Re: George - stále vedle. ....

A ted si muzes dohledat neco o krystalizaci a mozna ti to bude jasnejsi...

Já sám jsem Georgi zde několikráte říkal - že - všechno, co se týče fungování organizmů - se řídí dle fyzikálních, popřípadě chemických, nebo jiných pravidel/zákonů. Nechápu tedy - co se tímto snažíš dokázat?

Že se organizmy vytváří "pouze" díky nějakým "chemickým vazbám, které vytváří /jisté/ tvary"? Tak to dokaž, co Ti brání? Dokaž - že se díky tomu a tomu /chemické vazby..../ vytvoří něco - co pak evoluje až do podoby člověka. -

- vždyť je to tak jednoduché Georgi......V.S.

re: Hrabě Monte Cristo 2011

"Ne, lezec je lezec ..." Buď jak buď, je to ryba pohybující se po souši a dýchající vzdušný kyslík. To doufám nepopřete.

"Ukažte evoluci, kde v jedné generaci tvorové nohy nemají a v dalších se jim vyvinou. Takový případ evoluce však lezec nepředstavuje."
To by ale nebyla evoluce, nýbrž prudká mutace. Evoluční teorie netvrdí nic v tak humorném smyslu, že jedna generace nohy nemá a druhá už ano. A to ani teorie zamrzlé evoluce. Byť se evoluce pravděpodobně děje skokově, nejde o až takové skoky.

"Samozřejmě, například celosvětová potopa." Nejsem si jistý, zda jste přesně pochopil princip fosilizace. Ani případná celosvětová potopa by dost pravděpodobně nevedla k úplnému fosilnímu záznamu. A rozhodně by takový záznam neodpovídal tomu co nacházíme nyní (existovala by jen jedna mohutná vrstva).

"Takže buď tak nebo tak. Buď se evoluce konala, jen ty údajné mezičlánky nestačily zkamenět a nebo se nekonala a pak nebylo co, aby to zkamenělo." - Všechny zkameněliny jsou buď konečné druhy, nebo "mezičlánky", stejně jako všechny žijící organismy. Fosilní záznam je z principu neúplný a tudíž nemáme zaznamenány všechny organismy, které tu kdy žily. Tedy, nadneseně je možné říct, že mnoho mezičlánků chybí. Ze záznamu, který máme k dispozici, je postupný vývoj patrný.

"Obé je možné a obé je na stejné úrovni. Neříkáte to a vaši evoluční guruové to také lidem neříkají, a proto jste lháři!" Toto tvrzení není sice pravdivé, ale naprosto stejnou logiku lze použít na kreacionisty. Tedy se ptám, je dle Vás pan Kábrt lhář?

Obrázek uživatele Chameleon

SSK

Áno. Tak, ako lietajúce špagetové monštrum s najväčšou pravdepodobnosťou neexistuje, neexistuje ani tvorba programov bez pričinenia tvorcu. Tým to môžeme uzavrieť.

Foton

Podobne, ako špagetové monštrum

A to myslím říká úplně všechno a můžeme to uzavřít.

Customize This