Klíčem k životu je informace

Ing. Josef Potoček
24. 5. 2016

Článek převzat z portálu Církve bratrské

Jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné,
lze od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí
o jeho díle, takže nemají výmluvu.
Římanům 1,20

Můj článek o teistické evoluci, uveřejněný v č.2/2016 časopisu Brána, byl psán z teologického hlediska. Jeho smyslem bylo upozornit na rizika spojená s daným tématem. V následující veřejné i neveřejné diskusi se opakovaně objevila námitka, že je třeba respektovat současné poznání vědy a že Písmo není učebnicí přírodopisu. To mne přivedlo k tomu, abych článek ještě doplnil několika poznámkami z čistě přírodovědeckého hlediska. Josef Potoček

Podle evoluční teorie je živý svět výsledkem kontinuálního procesu – projevu samoorganizačního potenciálu hmoty. Tak to přijímají i mnozí věřící, jen s tím rozdílem, že za evolučním procesem vidí Boží působení: „Hmota, věrná svému zadání, je tvůrčí… je v ní zakódována schopnost evoluce“ (Marek Vácha). „Bůh stvořil svět a dal mu schopnost relativně samostatné existence“ (Petr Raus). Atp. V pozadí tohoto pohledu je přesvědčení, že evoluční teorie má povahu prokázaného poznání vědy, o kterém se nesluší pochybovat. Ve skutečnosti ale žádné přímé důkazy v tomto ohledu k dispozici nemáme. Darwinovo schéma mutace–selekce jsou jen domněnky, které vyvrátila molekulární biologie. Často uváděný fosilní záznam je jednak neúplný, a především, neříká vůbec nic o tom, jak ten domnělý postupný proces vlastně probíhal (jaký byl jeho mechanismus). Podobně je tomu s dalšími argumenty, uváděnými ve prospěch evoluce, jako je podobnost organismů, rudimentární orgány atp. Když chceme něco říci o původu a rozvoji života, tak musíme svoji pozornost obrátit k molekulárnímu základu života a ke genetickému kódu uloženému v molekule DNA.

Naše tělo se skládá z ohromného množství buněk, odhady jejich počtu se pohybují řádově kolem stovek bilionů. Základním chemickým materiálem lidského těla – jakož i každého jiného živého organismu – jsou bílkoviny (proteiny); v těle jich máme tisíce různých druhů. Funkcí, které plní, je „příliš mnoho na to, aby je bylo možno vyjmenovat“ – jak to komentuje Harperova biochemie, jedno ze stěžejních děl z této oblasti. Jedno ale mají společné: pokračování zde.

*****************************************

Poznámka Pavla Kábrta k článku:
Dovolil bych si skromně poopravit tuto větu bratra Potočka:
"Často uváděný fosilní záznam je jednak neúplný..."

Odkud a kdo ví, že fosilní záznam je neúplný - a kdy by byl úplný? Tento lživý obrat totiž vymysleli Darwinovi darebáci, jmenovitě Darwin sám, lež, že chybí mezičlánky a fosilní záznam je neúplný.

Fosilní záznam je naprosto kompletní, protože je takový, jaký je. Když zátopa naplaví na jedno místo hromadu o 100 kamenech, je ta hromada neúplná proto, že tam nebylo naplaveno 200 kamenů? Nesmysl.

Aby Darwinovi darebáci oklamali lidi svojí evoluční báchorkou, museli začít vytrubovat, že fosilní záznam je neúplný a chybí miliardy mezičlánků. Skutečnost je taková, že oni to z ničeho nemohou dokázat, že nějaké mezičlánky kdy existovaly ani nemohou dokázat, jak by měl fosilní záznam vypadat, aby byl úplný. Fosilní záznam prostě, jak správně píše bratr Potoček, nepodporuje jejich evolucionistický mýtus, a tak ho museli prohlásit za "neúplný". Nenechme se touto lží ovlivnit: fosilní záznam je zcela úplný a řetězce evolučních spojovacích článků nikdy neexistovaly, takže nemohou ani chybět ve zkamenělinách zcela úplného fosilního záznamu. Tento úplný fosilní záznam totiž nad jiné věci spolehlivě dokazuje, že na této Zemi k žádné evoluci organizmů NIKDY NEDOŠLO!

Průměr: 3.8 (4 votes)
Obrázek uživatele JHK

Re: - koroslav

Aha takže jste jen nevěděl, co to je panspermie.
Panspermie je zanesení života na Zemi z jiné planety.
Nikoliv zanesení jednoduchých chemikálií. Ty se prostě posbíraly při formování sluneční soustavy.

- no, to bych ani já tak jistě netvrdil a to jsem o tom pouze zatím jen slyšel různé názory .....Panspermie je hypotéza o vzniku života na Zemi předpokládající, že byl přinesen z vesmíru mikroorganismy, které v podobě spór putují kosmickým prostorem a v příznivých podmínkách se pokoušejí uchytit.

Metabolismus energie

Klíčem k životu není informace, ale metabolismus energie. Energie, která může konat práci, je přeměňována (degradována) v teplo a systém, který tuto energii metabolizuje, může udržovat (případně zvyšovat) svoji složitost. To je princip života (biosféry). Pokud živému organismu zabráníme metabolizovat energii, zahyne bez ohledu na množství informace uložené v jeho buňkách.

Za uvedených podmínek (metabolismus energie) může zvyšovat svoji složitost libovolný systém, bez ohledu na to, zda jej nazveme živým nebo neživým. Proto vzniku života žádný přírodní zákon neodporuje, spíše naopak.

Re: - Vlasta

Aha takže jste jen nevěděl, co to je panspermie.
Panspermie je zanesení života na Zemi z jiné planety.
Nikoliv zanesení jednoduchých chemikálií. Ty se prostě posbíraly při formování sluneční soustavy.

Nejhorší den pro vědu bude, až se nebude na co ptát.

Obrázek uživatele JHK

Re: - koroslav...

http://www.rozhlas.cz/leonardo/veda/_zprava/225997

Tato teorie vychází z toho, že prvky, které byly nezbytné pro zrození života na Zemi, se sem dostaly z kosmického prachu
- tady o tom mluví.

http://www.wikina.cz/a/Formamid

- a tady.. jedna z mezihvězdných molekul... V.S.

Re: Vlasta

vidím, že Jste zastáncem panspermie
A to jste vydedukoval z čeho? Nic takového jsem totiž nenapsal.

Nejhorší den pro vědu bude, až se nebude na co ptát.

Obrázek uživatele JHK

Pro koroslav.

- jinak vidím, že Jste zastáncem panspermie..... země tedy nestačí? V.S.

Obrázek uživatele JHK

Re: - koroslav.

A to si jako Vlasto myslíš, že to co je jedovaté pro člověka, je jedovaté pro všechen život?

- hmmm, možná že ne. http://www.rozhlas.cz/leonardo/magazinleonardo/_zprava/dva-scenare-vznik...

- ten komentář k té fotce je hoden zamyšlení. "Organický život mohl klidně vzniknout na úpatí sopky".

Organický život. To je velmi zvláštní pojem. Organický život. A co takhle kdybych řekl - anorganický život? Člověk by na první pohled řekl, že mezi tím není žádný závažný rozdíl že?

Je důkazním materiálem některých lidí úsloví - proč by to nemohlo být takto možné? Samozřejmě by to možné mohlo klidně být že? Za přispění inteligence je možné opravdu cokoli, to už jsem si mohl na těchto stránkách o "různých možnostech" uvědomit, že když je něco možné - je velká pravděpodobnost, že se to tak i stalo. A následně se velmi rychle člověk dostane z možnosti na docela jistou jistotu - a z toho pak už velmi rychle na to, že vědci dokázali, že je to možné - a z toho už nelze sejít zpět, takže pak už má člověk důvod nadávat na každého "břídila", který nezohledňuje tu "pravou vědu" podle vědců. - takže - život nejspíše vznikl na úpatí nějaké velké sopky a za přispění koroslavova asteroidu - z čehož vznikl paprsek laseru - který to vše zahřál na teplotu, při které pak vznikly vazby - a vznikl...... - no, ještě ne život, ale něco podobné životu...... - článek není tak striktní, ten už rovnou postuluje něco živého. Asi to vyznívá pak lepší, než "pouhé (biologické) řetězce".....

Obrázek uživatele Alexander

Pavel Kabrt

Áno, za tých 200 rokov si evolucionisti už vynašli spôsoby, ako sa vykrútiť z nedostatku dôkazov. Niekedy až veľmi komické, preto keď im človek na ne poukáže, uchyľujú sa k ad hominem. Ja sa tým ľuďom čudujem, ako môžu tomu všetkému vlastne veriť. (Chcel by som mať ich vieru.) Wink

Re: Formamidové moře?

A to si jako Vlasto myslíš, že to co je jedovaté pro člověka, je jedovaté pro všechen život?

Nejhorší den pro vědu bude, až se nebude na co ptát.

Alexander

Kľudne predlož aj postupnosť chcemických reakcii, ako vznikla bunka.

To přece dávno víme, že nejen SSK, ale ani jiní evoluční tlučhubové nemají ani páru, jak by buňka mohla vzniknout. Navíc SSK napíše, že ránou může nastartovat srdce - to je sranda, že? Co tím asi chtěl říct, chudák malej. Raději nemyslet, na tyhle vejšplechty. A navíc je jasné, že živá buňka schopná těch nejelementárnějších projevů života by musela vzniknout naráz! Protože by se v nehostinném prostředí dávné Země nic složitého (třeba ATP nebo proteiny, natož geny) neudrželo pohromadě. Na to chudáci Darwinovi prolhaní darebáci můžou jen koktat něco ad hominem. Něco jako "je to jinak", "tak to evoluční teorie neučí", "slaměný panák" atd. Konkrétně neuvedou NIC - protože NIC nemají a nevědí. Buňka je nejsložitější stroj na světě, složený z neživých komponentů. Jak by mohla vzniknout samovolně, šašci ateističtí? PK

Customize This