Kameny volají: co vypovídají horniny a fosilie o stáří Země

Kameny volají.jpg

Brian Thomas, M. S.

(Otištěno v Acts and Facts v lednu 2011, přeložil M. T. – 4/2011)

Institut pro výzkum křesťanství (CRI) tvrdí na své webové stránce, že „nemůžeme jen tak pominout fakt, že převážná většina odborníků na poli geologie (horniny), paleontologie (fosilie), biologie atd., je přesvědčena, že věda poskytuje spoustu důkazů pro vysoké stáří Země“ (1).

Roku 1974 napsal respektovaný zastánce křesťanství William Craig, že „usazeniny navrstvené pěkně jedna na druhou svědčí o tom, že příslušné geologické útvary vznikaly pomalu“ a že „se zdá jisté, že všechna tahle strata by nemohla vzniknout při jediné potopě, ať už by její rozsah byl sebevětší!“ (2) A jak dokládá jedno nedávné interview, Craig stále odmítá představu, že fosilie a horniny vznikly při nóachovské Potopě (3).

Je to tak správně? Svědčí horniny a fosilie o milionech let, takže musíme odmítat biblické dějiny odehrávající se v několika tisících letech? (4)

Odpověď zní ne, a hned to odůvodním. Za prvé, všechny sedimentární vrstvy hornin obsahující fosilie musely vznikat rychle, protože jedině tak se mohly fosilie zachovat. Za druhé, svrchní vrstvy vznikly brzy poté, co byly uloženy vrstvy spodní, jelikož jejich spojovací plochy ostré jako břitva nevykazují sebemenší známky eroze. Proto byly celé úseky horninového sloupce uloženy v rychlém sledu, jak bychom to očekávali při rozsáhlé katastrofě způsobené vodou. Genesis popisuje, jak po celý rok vody potopy stoupaly, pokryly veškerou souš, a pak opadávaly, přičemž zároveň zlikvidovaly všechny suchozemské obratlovce, kteří nebyli ukryti v Arše.

Zdá se, že místo aby poctivě naslouchali biblické zprávě o potopě, citují prostě mnozí zastánci křesťanství křesťanské geology zastávající teorie o staré zemi. Ale jelikož se zmínění geologové rozhodli ignorovat to, co Bible jasně říká o potopě, pak prostě slepí vedou slepé.

Fosilní záznam oplývá doklady měkkých těl i jejich částí jako třeba těl červů či mlžů a jejich chodbiček jakož i původních měkkých tkání! U tvorů s měkkými těly či tkáněmi přitom musí proběhnout fosilizace dříve, než stačí zetlít. Tyhle fosilie i další charakteristiky hornin přiměly většinu geologů k tomu, že snížili ve svých teoriích uvažované stáří příslušných vrstev.

A mnoho z nich uznává i skutečnost, že jednotlivé vrstvy vytvořila prudce proudící voda. Před mnoha lety se během jedné geologicky zaměřené vycházky do terénu zeptal jeden student svého učitele: „Jestliže se všechny tyhle vrstvy vytvářely rychle, jak se potom vypořádáme s údajnými miliony let jejich postulovaného stáří“? Profesor ukázal na styčnou linii mezi vrchní a spodní vrstvou a vysvětlil mu, že nánosy nashromážděné za ony miliony let prostě mezitím odnesl vítr a voda!

Povrch Země je dnes rozbrázděný, jsou na něm patrné různé půdní profily, ryjí v něm červi a jsou zde kořeny rostlin. Avšak styčné plochy mezi vrstvami jsou často „ostré jako břitva“ (5), velmi ploché, a zabírají mnoho čtverečních kilometrů. Není na nich patrné, že by mezi uložením jedné vrstvy a uložením vrstvy druhé uběhl dlouhý čas. Navzdory tvrzením Williama Craiga vznikly za jediný den roku 1980 po erupci sopky Mount St. Helens stovky metrů „krásně navrstvených sedimentů“, z čehož jasně plyne, že krátké, ale prudké katastrofy mohou vytvořit více ploch nad sebou.

Pokud vznikaly všechny vrstvy hornin vykazující fosilie rychle a pokud mezi uložením jednotlivých vrstev uplynula jen krátká doba, pak se horniny i fosilie vytvořily za relativně krátký čas. Křesťané by se neměli bát zkoumat samotné horniny a fosilie a srovnávat je s biblickou zprávou, místo aby se spoléhali na „většinový názor renomovaných vědců“, kteří píší své vlastní dějiny světa a nerespektují přitom zprávu autority nejvyšší.

Odkazy

1. The Creation Story: How Old Is the Earth? Christian Research Institute Statement DA060.
Posted on equip.org, accessed November 16, 2010.
2. Craig, W. L. 1974. Evangelicals and Evolution: An Analysis of the Debate between the Creation
Research Society and the American Scientific Affiliation. Journal of the Evangelical Theological
Society. 17 (3): 144.
3. Craig, W. L. Interview. The Michael Coren Show. CTS television,
Canada.
4. See Johnson, J. J. S. and T. D. Ice. Using Scriptural Data to Calculate
a Range-Qualified Chronology from Adam to Abraham.
Presented at the Southwest Regional Meeting of the Evangelical
Theological Society, Dallas, Texas, March 1, 2002.
5. Morris, J. 2003. Did Modern Coal Seams Form in a Peat Swamp?
Acts & Facts. 32 /8/.

PřílohaVelikost
Kameny volají.doc232 KB
Průměr: 2.3 (3 votes)
Obrázek uživatele Bahnour

to Host

Rovněž přeji příjemné prožití Velikonočních svátků všem lidem dobré vůle.

Tak přezdívka ze Skautu

dobrá Bahnoure.Jelikož Vám emaily posílat nebudu a Vy mě nejspíš také ne,tak nemám důvod zde psát svou email.adresu.Takže nechávám nick Host.Příjemné prožití svátků velikonočních Vám přeje Host.

Obrázek uživatele Bahnour

to Host

Bahnour je přezdívka z Junáku, já se jmenuji Ing. Pavel Pitřík a mám adresu pavel.pitrik@centrum.cz a Vy?

Takže pane Bahnoure

vskutku jsem netušil,že je zde tolik pravých jmen.Takže Vy se jmenujete Bahnour nu což jsou zde i jiná jména pan Telesto,paní Death 333,pan Indián,pan Coompo-loompo,pan vulgaritazastávající evoluci,pan KTE,pan Mefisto,pan Georg a další.Nu což jména jsou různá.Ano já se vskutku Host nejmenuji a obdivuji Váš postřeh.Aspoň něco.Takže Host je nick.To jen extra pro Vás pro vysvětlenou.

Withsone

savci a ptáci zde byli minimálně o den dříve,než cromagnonec.

Host

O to tady vůbec nešlo - tady šlo o to, že se jedná o dvě nezávislé metody vykazující stejné výsledky. Pokud jsou tedy evidentně funkční, pak je naprosto nelogické se domívat, že by z nějakého důvodu při posunu do minulosti udávaly ZCELA mylné výsledky.

Host

Když datovací metody nesedí, tak jak víš že kromaňonci byli ti nejstarší???

Jak víš Cencurione

tak 11000 let mi štimuje s tou Atlantidou.To by šlo.Jsem spokojený.

Host

A jak je možné, že dvě na sobě zcela nezávislé datovací metody vykazují stejný výsledek? Potopa sice udělala mišmaš, hejbla kontinentama a smetla povrch zemský, ale také dokázala srovnat chybné datovací metody tak, aby vykazovaly stejné výsledky a srovnat organismy dle vývojového stupně?

Foton sice hezky naznačil, že organismy jsou uspořádány dle předpokládaného výskytu, tedy mořští dole, suchozemští nahoře...dokonce to rozvedl dále dle hloubky moře, ale vážně by to mělo nějaký vliv na výsledek v případě totálního kataklyzmatu?

Proč radiometrické datování souhlasí s dendrochronologií?
Nejdelší letokruhová řada vede 11000 let do minulosti, což samo o sobě popírá nízké stáří Země, kreacionsitické tvrzení o více letokruzích během roku lze jednoduše ověřit - pomocí radiometrie, pokud máme dvě křivky, kdy jedna značí dendrochronologickou dataci a druhá radiometrickou, pak při chybě jedné by se přeci musela projevit výchylka oproti křivce druhé, poku sed nic takového neděje, pak je logické se domnívat, že jsou obě metody funkční.

Withsone

s tím datováním si trefil kladivem na hlavičku.Zcela přesné.Není co dodat.Ano datování mi nejen nesedí ,ale ani sedět nebude.Jak jsem psal.Podmínky na Zemi nebyly konstantní.Zvláště potopou byly možné konstanty zcela narušeny.Díky tomu jsem osobně přesvědčen,že datovací metody nebudou sedět.

Customize This