Kam se poděli všichni lidé?

Silvio Famularo
Z http://creation.com/human-population-growth přeložil Pavel Kábrt - 6/2010

Kam se poděli všichni lidé.jpg

Podle názoru, který převládá v současnosti, první lidské bytosti tu žili před více jak miliónem let. Je-li tomu tak, kdepak jsou všechny ty trilióny lidí, kteří by měli být buď dnes naživu, anebo jejichž ostatky, třeba i zkamenělé, by se měly nacházet v ohromných hřbitovech rozprostraněných po celém světě?

Jako dítě jsem neměl problém věřit tomu, co mne učili: Adam a Eva byli první dva stvoření lidé. Později mi však lidé řekli, že jsme se vyvinuli z opic a já začal mít problémy.

V mé mysli vyrostla ohromná otázka: ´Před kolika milióny let se údajně lidé začali z opic vyvíjet?´

Začal jsem počítat, kolikrát se světová populace zdvojnásobila od dob prvního muže a ženy. Při vzetí do úvahy, že v minulosti proběhly nemoci, epidemie, hladomory, nákazy, války a dětská úmrtnost, populace by se pravděpodobně zdvojnásobovala rychlostí každých dvě stě let, což je mnohem pomaleji než ono zdvojnásobení v uplynulých 60ti – 70ti letech. Vynásobíme-li vícekrát toto zdvojnásobení populace během dvou set let, dostáváme se zhruba k počtu několika tisíc let, před kterými byl první lidský pár buď stvořen nebo se vyvinul.

Věřte tomu nebo ne, světová populace se zdvojnásobila pouze 31,5krát od té doby, co se první lidský pár objevil na tomto světě. Což dává 6500 let. Můžete si to sami spočítat na vaší kalkulačce.

Jedna žena z Maori na Novém Zélandu zemřela...ve věku 112 let a zanechala 450 potomků.

Jeden člověk, který přednášel evoluci, mi řekl, že na světě nikdy nebyli jen dva lidé, protože se vyvinula celá populace lidí. Pokud tomu tak bylo, pak by to znamenalo, že se lidská společnost zdvojnásobila od té doby mnohem méně než 31,5krát. Abychom však zvýšili důvěryhodnost evolučního scénáře, předpokládejme, že lidstvo začalo jen se čtyřmi lidmi před jedním miliónem let. To by pak znamenalo, že průměrný čas potřebný na zdvojnásobení populace byl asi 33000 let (30,5 zdvojnásobení). Tak dlouho by trvalo, než bychom obdrželi ze čtyřech lidí osm, a dalších 33000 let by trvalo, než by populace vzrostla z osmi lidí na 16 lidí. To je poněkud pomalý růst – porovnáme-li to s onou ženou z Maori, která zemřela na Novém Zélandu v prosinci 1984 ve věku 112 let a zanechala 450 potomků.

V současnosti se populační růst zvyšuje rychlostí přibližně 1,8 % za rok (World Book Encyclopaedia), neboli zdvojnásobení každý 39 let.

I kdyby průměrný čas na zdvojnásobení populace v minulosti byl tak pomalý, že by představoval každých tisíc let (což je jedna pětadvacetina současného růstu), stejně by to první lidský pár na této Zemi umístilo pouhých 31500 let před současnost.

Někteří lidé, neochotní uvěřit, že lidé byli stvořeni jen před několika tisíci lety, tvrdí, že světová populace byla mnohokrát v minulosti téměř vyhlazena. Samozřejmě, ne celá. Zatímco tito lidé budou tvrdit, že lidstvo bylo v minulosti mnohokrát vyhlazeno, aniž by pro to uvedli nějaký podpůrný důkaz, ti samí lidé se rozčílí, když jim řekneme, že lidstvo bylo téměř vyhlazenou jednou za velké Noemovy potopy.

Světová populace čítala přibližně 600 miliónů lidí v roce 1650 a vzrostla na 2,4 miliónu v roce 1950. Představuje to dvakrát zdvojení během 300 let, v průměru každých 150 let.

Díky Bibli máme možnost vystopovat rodové linie Židů a Arabů přímo k jejich patriarchálnímu prapředku, Abrahamovi, který se narodil kolem roku 2167 před Kristem, a měl šest synů. Jeho první syn, Izmael, byl praotcem Arabů, a druhý syn Izák byl otcem Jákoba, který se později jmenoval Izrael, a ze kterého vzešlo 12 kmenů Izraele, známých spíše pod jménem Židé.

Světová kniha poznání říká, že v současnosti existuje na světě přibližně 200 miliónů Arabů a 18 miliónů Židů.

To znamená, že od dob Abrahama se jeho potomci od pouhých dvou jeho synů zdvojnásobili přibližně 28 krát rychlostí kolem 150ti let pro každé zdvojnásobení.

Židé si prožili během uplynulých staletí mnoho pronásledování a vyhlazování. Hitler jich vyhladil přes šest miliónů v koncentračních táborech během 2. světové války.

Museli také ztratit mnoho svých členů následkem nemocí, dětské úmrtnosti a vyhladovění, během uplynulých staletí, tak jako ostatní lidské skupiny. Jejich dějiny jsou plné ztrát na životech v bojích a válkách. A přesto všechno zjišťujeme, že jejich počet se zdvojnásobil nejméně 23krát, rychlostí pro jedno zdvojnásobení každých 182 let.

Můžeme propočítat rychlost populačního růstu, když začneme přibližně rokem 4500 před současností, kdy podle historických detailů v Bibli Noe a jeho rodina, celkem osm lidí, přežilo potopu. Abychom dosáhli světové populace čítající 6,5 miliardy lidí, muselo ke zdvojení od té doby dojít 29,5krát, rychlostí v průměru každých 152 let. Není to zajímavé? Časový historický rámec, který nám poskytuje Bible, zapadá do zjištěných faktů.

Komentáře čtenářů:

Nick de V. z Austrálie:

„Věřte tomu nebo ne, světová populace se zdvojnásobila pouze 31,5 krát od té doby, co se první lidský pár objevil na tomto světě. Což dává 6500 let. Můžete si to sami spočítat na vaší kalkulačce.“ Mohl bych poprosit o uvedení příslušného vzorce/kalkulační tabulky pro podporu vašeho tvrzení? Snažil jsem se to najít na internetu, ale marně.
Jinak děkuji za pěkný článek, velmi rád čtu tyto různé věci upevňující moji víru.
Nick

Don Batten odpovídá:

Hezký den, Nicku,
tady je ten vzorec: 2x2^31,5 (začátek od dvou lidí a 31,5 zdvojnásobení)

Na kalkulačce to bude 2 (y^x) 31,5*2

Snad Vám toto pomůže.

PřílohaVelikost
Kam se poděli všichni lidé.doc279 KB
Průměr: 1 (2 votes)
Štítky:

Malý princ

Dobrý den, řekl malý princ.
Dobrý den, řekla květina.
Kde jsou lidé? zeptal se zdvořile malý princ.

Květina viděla jednoho dne přijít nějakou karavanu:
Lidé? Je jich myslím šest nebo sedm. Je tomu již mnoho let, co jsem je spatřila. Kdo ví, kde asi jsou. Vítr jimi povívá. Nemají kořeny a to jim velice vadí.

Sbohem, řekl malý princ.
Sbohem, odpověděla květina.

Obrázek uživatele Samain

Trocha poočítání

Citace:
Jedna žena z Maori na Novém Zélandu zemřela...ve věku 112 let a zanechala 450 potomků.
Konec citace:

Věk 112 let není až tak strašně vyjímečný. Jenže on počet možných porodů ženy není limitován věkem, ale reprodukčním obdobím - tj.od první menstruace po klimakterium.

Takže v průměru toto období je 11- 55 let.

Byly zaznamenány i mladší matky - 8 let, Ale není to obvyklé. Není obvyklé ani to, že by žena měla dítě ze svého vajíčka (tedy bez umělého vložení oplodněného zárodku) po šedesátce.

Tak jsem si to zprůměrovala, dejme tomu první dítě v deseti letech, poslední otěhotnění v šedesáti, vynechala jsem šestinedělí a vyšlo mi, že tato dáma musela s ůpornou pravidelností mít "vrhy" (to se jinak nazvat nedá), o šesti kouscích.

Proč o tom není nikde zmínka? Hravě by trumfla oficiální rekordmanku.

Vloženo:
Nejvíce dětí jedné matky. Nejvyšším úředně zaznamenaným počtem dětí jedné matky je šedesát devět. Porodila je první ze dvou manželek Fjodora Vasiljeva, rolníka ze Šuje. Při dvaceti sedmi porodech (někdy v letech 1725 - 65) porodila šestnáctkrát dvojčata, sedmkrát trojčata a čtyřikrát čtyřčata. Z šedesáti devíti dětí se šedesát sedm dožilo dospělého věku. Případ byl v roce 1782 oznámen do Moskvy a zájem o něj projevila sama carevna Kateřina II.

Dancing with the moonlight knight.

koster je jako smetí

Kosti se mohou rozpadnout i za 100 let.Přesto je lidských koster dost, zrovna vloni jsem kopal vodovodní přípojku a jednu našel, jako kluci jsme našli kostru kdyš se na poli kopal plyn. Kosti dodnes odpočívají pod našima nohama ani o tom nevíme, kolik % území ČR bylo rozkopáno? Ani ne 1%.

Obrázek uživatele Ondra

zdravim Pepu, dodatečně taky

zdravim Pepu,

dodatečně taky hezké svátky...

a díky za vysvětlení.

s pozdravem Ondra

Pro Ondru

Ondro, je celá řada důvodů, proč se události vyvíjejí tak jak je popsáno v bibli a to myšleno v souvislostech s otázkami typu:
"Ale hlavně, proč "neresetoval" Evin a Adamův dědičný hřích? Pokud ten dědičný hřích Noemu nemohl nebo nechtěl "odpustit", proč tedy rovnou nestvořil všechno znovu, když fakticky vlastně nový začátek byl? Jak se to slučuje s Boží láskou k lidem?"

Mohu se pokusit stručně uvést některé:
Bůh není člověk (nepřemýšlí jako my, nejedná jako my, Jeho cesty nejsou těmi našimi atd.) a to např. při posuzování pádu člověka v rovině příčina - důsledek . My jsme stvořeni k Jeho obrazu (jistému podobenství), tento obraz (člověk) - při určité omezené hranici podobnosti, došel porušení poznáním zla, ze kterého se vlastní silou nedokáže vymanit. Čili Bůh stvořil člověka s určitým předem daným cílem a záměrem (který měl a stále má), tento záměr i přes pád člověka, Potopu atd., dokázal naplnit - obnovit právě v Kristu (druhém Adamovi). Zůstala tak zachována přímá linie od původního stvoření, tj. Adama a Evy po dnešek a zároveň došlo k naplnění Božích závazků a následně smluv, jako v Gen.3:15 atd. Nedošlo tak k úplnému zničení Božího díla a jeho vrcholu člověka (o což usilovala a usiluje Boží protistrana), nýbrž k jeho obnově či znovuzrození. Bůh se tedy stal vítězem, nikoliv Jeho nepřítel. To vše při respektování svobodné vůle člověka, zda se smíří se svým Tvůrcem, či nikoliv. Ovšem cena byla zaplacena vysoká...
Ve světle těchto a dalších informací uložených v bibli, se můžeš pokusit hledat odpovědi na uvedené otázky. Např.:
"Ale hlavně, proč "neresetoval" Evin a Adamův dědičný hřích?" Odpověď může znít - "resetoval" (nemusím opakovat jak), hned po pádu člověka toto přislíbil a následně připomínal. To co očekával(SZ) a stále očekává je důvěrný vztah k Němu a Jeho Slovu.
Hezké svátky přeje Pepa.

Ahoj Ondro

a proč bysme měli znát na všechno odpověď?Je fakt,že evolučníci mívají odpověď na všechno,ale to neznačí,že ty odpovědi jsou správné.Proč udělal Bůh něco jak udělal,bude vždy jen osobní názor.Realita mohla být zcela jiná.Každopádně Bůh ví co činí a proč.Mě se to může či nemusí líbit,ale toť vše co s tím mohu dělat.

Obrázek uživatele Ondra

re: ne že by to sem patřilo, ale

Ahoj,

skoro to samé mě taky trápilo....
Na toto opravdu neznám odpověď!

Zajímalo by mne, jestli na to někdo zná nějakou, aspoň částečnou, odpověď...

ne že by to sem patřilo, ale

Teď mě napadlo: Proč vůbec Bůh dělal tu kulišárnu s potopou, proč jenom neudělal " *** BENG *** " a Noe se svou rodinou se neocitli v nové neobydlené zemi s novými zvířaty a vším? Ale hlavně, proč "neresetoval" Evin a Adamův dědičný hřích? Pokud ten dědičný hřích Noemu nemohl nebo nechtěl "odpustit", proč tedy rovnou nestvořil všechno znovu, když fakticky vlastně nový začátek byl? Jak se to slučuje s Boží láskou k lidem?

Obrázek uživatele Stoura

ad hlavní předpoklady je ekonomický rozvoj, ...

Host (bez ověření) píše: ,hlavní předpoklady je ekonomický rozvoj,politická stabilita.

V tom případě je nejlepším současným příkladem Čína. Je tam politicky stabilní režim a ekonomický rozvoj, o němž se zbytku světa ani nezdá. Ale přitom tam nevládne strana křesťanská, nýbrž komunistická. Zjevně tedy Vámi postulované znaky na křesťanskosti stran nijak nezávisí.

Štouro

já jsem psal jen,že ekonomické a politické elity by se měly aspoň snažit nejít proti Bohu a dodržovat Boží řád,že to je opravdová léčba společenské a ekonomické krize.Minimálně by se o to měli snažit tzv.křesťanské strany Evropy.Bohužel se tak neděje.Proto všechna řešení léčby krize budou víceméňě neúspěšná.Ale ty ses ptal na jiné,hlavní předpoklady je ekonomický rozvoj,politická stabilita.Že najdeš v každém období spoustu nespravedlnosti a křivd,to je zcela logické,ideálni lidská společnost neexistuje a existovat nikdy nebude a to právě k vůli pýše člověka a jeho opojením moci.

Customize This