Jsou lidé stejně blízcí kuřatům jako šimpanzům?

Napsal Brian Thomas, M.S.

Článek byl publikován dne 26. ledna 2010.

(Z http://www.icr.org/articles/view/5164/288/ přeložil M. T. – 9/2010)

Jsou lidé stejně blízcí kuřatům jako šimpanzům_1-chromozóm Y.jpg

Nedávno provedená podrobná analýza porovnala lidský chromozom Y s analogickým chromozomem šimpanzím a vědci zjistili, že se „podstatně liší“ (1).

Chromozom Y mají pouze jedinci mužského pohlaví a obsahuje mnoho genů, které určují samčí znaky; dále kóduje genetické a regulační informace ovlivňující či řídící procesy v celém těle. Ve studii zveřejněné v časopisu Nature v lednu 2010 oznámil početný vědecký tým, že narazil na takové množství nečekaných rozdílů v sekvencích DNA z lidských a šimpanzích chromozomů Y, že jim výzkum trval mnohem déle než původně předpokládali. Objevili například zajímavé, specifické znaky pro jisté „sekvenční třídy“ na každém z obou chromozomů.

Většina toho, co zjistili, moc dobře nezapadá do často opakovaného chybného tvrzení, že lidé a šimpanzi si jsou z 98 procent podobni, ani do ještě obecnějšího postulátu o tom, že vznikli ze společného předka (2). Jedna sekvenční třída na šimpanzím chromozomu Y se podobala téže třídě na chromozomu lidském jen z méně jak 10 procent a naopak. Další obsáhlá třída se svému analogu podobala jen z poloviny a naopak. A jedna kompletní třída na lidském chromozomu Y dokonce „zcela postrádá svůj analogon na šimpanzím MSY [charakteristický samčí chromozom Y]“ (1).

Kdybychom spolu s evolucionisty předpokládali dlouhá období vývoje a postupné genetické změny, měly by se struktury lidských a šimpanzích chromozomů Y, jejich situační plány, geny, z nichž se skládají, i další sekvence hodně podobat, uvážíme-li, že od rozdělení obou vývojových linií uplynulo relativně málo času (podle evolucionistických představ zhruba šest milionů let). A hle, místo toho jsou rozdíly obou zmíněných chromozomů značné. R. Scott Hawley, badatel v oboru genetiky ze Stowers Institute v Kansas City, který se prací našeho týmu neúčastnil, řekl agentuře Associated Press, že je „Takový výsledek zarážející“ (3).

Článek v časopisu Nature psal o nesouladu mezi zmíněnými daty a standardními evolucionistickými interpretacemi ve zdrženlivějším tónu: „Takže po 6 milionech let separace je rozdíl mezi genovými obsahy MSY u šimpanzů a lidí srovnatelný s rozdílem mezi genovými obsahy autozomů u kuřat a lidí, po 310 milionech let separace“ (1). Autozomy jsou nepohlavní chromozomy, tedy všechny kromě X a Y.

Takže to vypadá, že lidský chromozom Y se liší od toho šimpanzího do té míry, do jaké se liší lidské autozomy od autozomů kuřat. A aby vysvětlili, kde se tu všechny tyhle rozdíly mezi lidmi a šimpanzi vzaly, jsou zastánci všeobjímající evoluce nuceni sahat k historkám o rychlých masových přeskupováních a rychlém vznikání genové i regulační DNA.

Jelikož se však zdá, že jak lidský tak šimpanzí chromozom Y je plně integrován do hostitelského organizmu a plně s ním provázán, jeví se zde nejlogičtějším závěrem konstatování, že jak lidé, tak šimpanzi, byli stvořeni Bohem jako oddělené druhy.

Odkazy:

1. Hughes, J. F. et al. Chimpanzee and human Y chromosomes are remarkably divergent in structure and gene content. Nature. Published online January 13, 2010.
2. Tomkins, J. 2009. Human-Chimp Similarities: Common Ancestry of Flawed Research? Acts & Facts. 38 (6): 12.
3. Borenstein, S. Men More Evolved? Y Chromosome Study Stirs Debate. Associated Press, January 13, 2010.

PřílohaVelikost
Jsou lidé stejně blízcí kuřatům jako šimpanzům.doc162.5 KB
Ještě nehodnoceno. Buďte první :-)
Štítky:

Chromozom Y má 59milionov

Chromozom Y má 59milionov báz. 30% je 17,7 miliónov. Pri rýchlosti mutácii DNA 2x10E-9 to vychádza na počet jedincov cez hodne cez 100 miliard a to nie sú započítané zmeny v ostatných chromozómoch. Potom ale tá evolúcia človeka akosi nevychádza. Sad

Obrázek uživatele Ondra

Létavci

Píše Triturus

AD : Ostatní netopýři mezi létavce nepatří.

ANO, podle daleko pozdější novodobé vědecké klasifikace opravdu všechny druhy netopýrů mezi létavce začleněni nejsou. Ale jak jsem již uvedl, to nelze porovnávat z daleko starším členěním, které ani časově nemohlo mít nic společného z novodobou vědeckou klasifikací. Navíc na Blízkém východě = Palestina a okolí, nežily v biblické době přirozeně včechny dnes klasifikované druhy létavců a netopýrů, takže "I KDYBY" to tehdy hypoteticky někdo zkoušel klasifikovat vědecky, jakože ne, musel by se omezit jen na druhy známé v té oblasti, jimž navíc jinak říkali Hebrejci, jinak Egypťané, jinak Pelistejci ( Filištíni ), jinak Kananejci, jinak Syřané, jinak Arabové a ještě jinak Chetité = národy té oblasti, nebo blízcí sousedé. Takže už tehdy by bylo nemožné dobrat se jednotných názvů a členění. Ostatně ani dnes nejsou všichni tvorové v různých jazycích označování stejně ( viz jen příbuzné jazyky jako je čeština a slovenština ).

Létavci vs létající tvorové

Tady bohužel už začíná hra se slovy a porovnávání neporovnávatelného = nemůžeme hodnotit 1900 a více let starou zprávu ( Bibli ) optikou dnešních vědeckých klasifikací druhů ( která vznikla mnohem dříve ) = nemůžeme hodnotit knihu, jenž se primárně nezabývá vědou očima novodobé vědy. Stejně tak to platí ale i obráceně = nemůžeme posuzovat konkrétně toto vědecké členění ( které vzniklo mnohem později ), které jste vypsal, biblickými kritérii. To novodobé označení LÉTAVEC nemá tentýž význam, jako biblický výraz létající tvor. To se tady už pokoušíme zkřížit psa s kočkou a výsledkem bude vždy nesmysl na jedné, nebo na druhé straně. Samozřejmě slovíčkařit lze neomezeně, ale reálný smysl to nemá. Z toho se pak stává pseudoproblém a samoúčelná diskuze pro diskuzi.

Obrázek uživatele Stoura

Létavci

ad : Takže to neznamená, že řecké pe.tei.non' a pte.nos jsou netopýři, ale naopak, že i netopíři jsou zahrnuti OBECNĚ mezi létavce, nikoli mezi or'ne.on, což znamená prostě "pták".

Mezi létavce patří pouze:
druh Miniopterus australis - létavec malý
druh Miniopterus fraterculus - létavec menší
druh Miniopterus fuliginosus
druh Miniopterus fuscus Bonhote,
druh Miniopterus gleni
druh Miniopterus griveaudi
druh Miniopterus inflatus - létavec nafouknutý
druh Miniopterus macrocneme
druh Miniopterus magnater
druh Miniopterus majori
druh Miniopterus manavi
druh Miniopterus medius
druh Miniopterus minor - létavec nejmenší
druh Miniopterus natalensis (
druh Miniopterus newtoni
druh Miniopterus oceanensis
druh Miniopterus paululus
druh Miniopterus petersoni
druh Miniopterus propitristis
druh Miniopterus pusillus - létavec maličký
druh Miniopterus robustior - létavec
druh Miniopterus schreibersii - létavec stěhovavý
druh Miniopterus shortridgei
druh Miniopterus sororculus
druh Miniopterus tristis - létavec sklíčený

Ostatní netopýři mezi létavce nepatří.

Létavec je rod netopýrů ?

Ne tak to není. Ty pasáže ze SZ ( z Levitiku )= hebrejské a ty z NZ = řecké spolu obsahově nesouvisí. Poukazují jen na ten základní fakt, že oba jazyky = jak hebrejština, tak i řečtina, nemají pro označení všeho létajícího jen jedno slovo, ale, že určité létající tvory ( ptáky, hmyz, netopýry ) rozlišují, přičemž ve SZ je to rozebíráno více, takže je tam použita větší zásobárna slo ( statisticky ) než v NZ, kde se to rozebírá méně a proto je použito ( statisticky ) méně slov. Jde jen o porovnání slov POUŽITÝCH V BIBLI, nikoli v kompletní slovní zásobě hebrejštiny a řečtiny, kde existují ještě další slova = je jich více, než jen ta zmíněná v Bibli.

AD : To znamená, že řecké pe.tei.non' a pte.nos jsou netopýři?

Nikoli, Bible se ani z hlediska doby psaní = zpoždění skoro 1900 let, ani nemohla zabývat zoologickým členěním, které vzniklo až cca o 1900 let později. Již jsem zde psal, že Bible nemá za účel být primárně vědeckým popisem. Mě šlo jen o jedno = dokázat, že Bible nezařazuje netopýry mezi ptáky, jak tu kdosi tvrdil, a tudíž V TOMTO PŘÍPADĚ není v rozporu s vědou. Ale ohledně souladu s novodobým členěním, jsem nic říct nechtěl.

Takže to neznamená, že řecké pe.tei.non' a pte.nos jsou netopýři, ale naopak, že i netopíři jsou zahrnuti OBECNĚ mezi létavce, nikoli mezi or'ne.on, což znamená prostě "pták".

Obrázek uživatele Stoura

Létavec je rod netopýrů

Ondra píše: V Řeckých písmech se vyskytuje výraz or'ne.on, což znamená prostě "pták" (Zj18:2), a výrazy pe.tei.non' a pte.nos', jejichž doslovný význam je "létavec".(Ří 1:23; 1Ko 15:39)

Létavec je rod netopýrů. To znamená, že řecké pe.tei.non' a pte.nos jsou netopýři?

Obrázek uživatele Ondra

AKTUALIZOVÁNO!! Záleží na překladu slova pták

PÍŠE TRITURUS :

NETOPÝR = [heb. ‛ata·lef′]

Z obecných výrazů, kterými jsou v Bibli ptáci označeni, je nejčastěji používáno hebrejské slovo ‛óf, jehož základní význam je „létající tvor“ (1Mo 1:20), a může se vztahovat nejen na ptáky, ale i na okřídlený hmyz. (Srovnej 3Mo 11:13, 21–23.) V řadě textů se vyskytuje také hebrejské slovo cip·pór′, což je výraz, který je používán v obecném smyslu a vztahuje se na ptáky všeobecně. (1Mo 7:14) Třetí hebrejský výraz ‛a′jit je používán výlučně na dravce.

Takže sice na překladu záleží, ale tím to RELATIVIZOVAT nelze, protože správný hebrejský význam slov je jen jeden = ne každý překlad je přesný a důsledný či doslovný, ale některé jsou volněji parafrázovované.

Stačí se podívat do biblických slovníků, či do Biblý s výkladovými poznámkami k textu. Je to i tím, že ne každý překladatel přikládá biologické klasifikaci takový význam, jako teologickým pojmům. A také je to otázka TRADICE = mnohé novější překlady - konkrétně Bible 21 se chce stále držet tradičního překladu Bible kralické, která obsahuje skoro 400 let starou češtinu plnou archaismů. Konkrétně Bible 21 je revizí tzv. Nové Bible Kralické a ta vychází ze starého Kralického textu.

Takže NETOPÝR není v hebrejském originále totéž co PTÁK, to je ZCELA JISTÉ.

V Řeckých písmech se vyskytuje výraz or'ne.on, což znamená prostě "pták" (Zj18:2), a výrazy pe.tei.non' a pte.nos', jejichž doslovný význam je "létavec".(Ří 1:23; 1Ko 15:39)

Pozdě :-)

Díky Ondro i Pepo, ale už jsem nestačil jednoho stopnout, tak je to zde 2x, ale snad mi to místní osazenstvo odpustí

Smile

Obrázek uživatele Ondra

Záleží na překladu slova pták - létající tvor - netopýr

PÍŠE TRITURUS :

NETOPÝR = [heb. ‛ata·lef′]

Z obecných výrazů, kterými jsou v Bibli ptáci označeni, je nejčastěji používáno hebrejské slovo ‛óf, jehož základní význam je „létající tvor“ (1Mo 1:20), a může se vztahovat nejen na ptáky, ale i na okřídlený hmyz. (Srovnej 3Mo 11:13, 21–23.) V řadě textů se vyskytuje také hebrejské slovo cip·pór′, což je výraz, který je používán v obecném smyslu a vztahuje se na ptáky všeobecně. (1Mo 7:14) Třetí hebrejský výraz ‛a′jit je používán výlučně na dravce.

Takže sice na překladu záleží, ale tím to RELATIVIZOVAT nelze, protože správný hebrejský význam slov je jen jeden = ne každý překlad je přesný a důsledný či doslovný, ale některé jsou volněji parafrázovované.

Stačí se podívat do biblických slovníků, či do Biblý s výkladovými poznámkami k textu. Je to i tím, že ne každý překladatel přikládá biologické klasifikaci takový význam, jako teologickým pojmům. A také je to otázka TRADICE = mnohé novější překlady - konkrétně Bible 21 se chce stále držet tradičního překladu Bible kralické, která obsahuje skoro 400 let starou češtinu plnou archaismů. Konkrétně Bible 21 je revizí tzv. Nové Bible Kralické a ta vychází ze starého Kralického textu.

Takže NETOPÝR není v hebrejském originále totéž co PTÁK, to je ZCELA JISTÉ.

Ještě k rozdělování

Customize This