Jemné hedvábné zkameněliny ukazují na stvoření

Brian Thomas, M.S.

Z http://www.icr.org/article/9199 přeložil Pavel Kábrt - pavelkabrt@seznam.cz – 2/2016. Článek vyšel na stránkách ICR 19. února 2016. ICR – Institute for Creation Research /Institut pro výzkum stvoření/ byl založen v USA roku 1970 a patří k nejstarším kreacionistickým organizacím mladé Země a doslovného výkladu Bible /jako jsou např. CRS, AiG, CMI aj./. Zabývá se výzkumem a rozšiřováním vědecké pravdy o Božím stvoření v protikladu k evolucionistickým nevědeckým báchorkám, jak svět stvořil sám sebe.

Nesčetné úžasné zkameněliny, údajně milióny let staré, obsahují původní, nemineralizované biomolekuly, jako je kolagen, elastin, ovalbumin, DNA, laminin, melanin, hemoglobin a chitin1. Nová studie nyní poskytuje důkazy o tom, že tento seznam by měl zahrnovat i hedvábí.

Brazilští a polští výzkumníci popsali něco, co vypadá jako struktury hedvábné larvy chrostíka ve zvrstvených břidlicových ložiscích jižní Brazílie. Bílé praménky podobné hedvábí vyčnívají z okolních vrstev šedé břidlice. Výsledky výzkumu se objevily v on-line časopise Scientific Reports.2 Některé druhy larev chrostíků, známé jako podvodní inženýři, si vytvářejí speciální lepkavé, hedvábím ovinuté obydlí, kam připevňují organické zbytky jako maskování. Zkamenělá pouzdra chrostíků obsahují také staré úlomky, které jsou k nim připevněny.

Jinými slovy, vypadá to, že dávné larvy chrostíků si svoje podvodní příbytky konstruovaly stejně, jako jejich žijící současníci. Je-li tomu tak, jak mohli tito tvorové odolávat evolučním změnám po údajných více jak 295 miliónů let? Tyhle zkameněliny také ukazují, že chrostíci nemají dosud žádného známého předka. Místo toho si zřejmě tyhle nepatrné organizmy podržely všechny vlastnosti, které jim Bůh dal na počátku.

Autoři vědecké studie v Scientific Reports analyzovali velkou bohatost prvků uvnitř toho, co nazývají "materiálem podobnému hedvábí." Porovnali to s prvky nalezenými ve vrstevnatých úlomcích hned vedle bílých hedvábných proužků. Jejich analýzy ukazují na ostré rozdíly. "Materiál podobný hedvábí" je unikátní podstaty. Avšak je tato látka minerálem, který může přetrvat po stovky miliónů let, nebo je to organická molekula s mnohem kratší trvanlivostí?

Jejich analýzy ukázaly hojné množství síry, vápníku a kyslíku uvnitř hedvábné látky. Běžené aminokyseliny, ze kterých jsou tvořeny proteiny, obsahují kyslík a síru, ale ne atomy vápníku. Ale současné proteiny hedvábných larev chrostíků používají mnoho vápníku. Výzkum chrostíků v roce 2010 zjistil, že produkce hedvábí u tohoto hmyzu používá unikátní proces nazývaný "vápníkové přemosťování".3 Vylučují negativně nabité hedvábné proteiny, které reagují s pozitivně nabitými vápníkovými ionty. Tato elektrostatická interakce odpuzuje vodu, takže mohou vytvářet velmi vhodně strukturované lepkavé hedvábí i při životě pod vodou. Je to udivující design. Jak se mohl tento proces s vápníkovým přemosťováním jen tak vyvinout? A kde jsou přechodné formy?

Studie v Scientific Reports obsahovala obrázky hedvábí podobnému materiálu z elektronového mikroskopu. Jsou na nich vidět vláknité, rozvětvující se proužky, které mají rozměry a tvary velmi podobné modernímu larválnímu hedvábí u chrostíků.4

Veškeré tyto skutečnosti ukazují, že tito badatelé mohli velmi dobře zkoumat pozůstatky původních hedvábných proteinů. Jenže výzkumy rychlosti rozpadu ukazují, že proteiny nevydrží ani jeden milión let. Pokud budoucí výzkum potvrdí, že tyto bílé zámotky larev chrostíků jsou původními proteiny hedvábí, budou vědci oddaní tradiční víře v dlouhé věky čelit nové výzvě, jak vysvětlit, že se původní proužky jemného hedvábí mohly zachovat po téměř 300 miliónů let.

Na druhé straně by objev původního hedvábí ve zkamenělinách potvrdil biblický pohled na historii světa, který interpretuje tyto larvy chrostíků jako uloženiny z Noemovy potopy. O kterých autoři studie v Scientific Reports napsali:

   Schránky byly sesbírány v 1,1 m silné vrstvě černé břidlice, bohaté na zkameněliny, která obsahuje rovněž křemité houby, ramenonožce, plže, ústřice, korýše, paprskoploutvé ryby, šupiny latimérie, žraločí zuby, části konodontů [vyhynulých drobných mořských živočichů], čelisti mnohoštětinatců, hmyz a taktéž koprolity [zkamenělé výkaly] a části rostlin. Taková paleta zkamenělin, a obzvláště přítomnost suchozemských prvků, jako jsou sporomorfy [pyl a spory z rostlin], zbytky rostlin a hmyzu, ukazuje na blízkost mořského prostředí k suchozemskému.

  Jaká asi podivná událost mohla pomíchat oceánské tvory s těmi suchozemskými? Katastrofická událost potopy v době, kdy Noemovi bylo 600 let, by promíchala bahno pevniny s bahnem moře tak, jak to vidíme zde v Brazílii. A pak také zvrstvená břidlice, která by z toho vznikla a jejíž stáří by dnes bylo jen několik tisíc let, by stále ještě mohla obsahovat proteiny hedvábí.5

  Odkazy

  1. See references in Thomas, B. 2015. Original Biomaterials in Fossils. Creation Research Society Quarterly. 51: 234-247.

  2. Mouro, L. D. et al. 2016. Larval cases of caddisfly (Insecta: Trichoptera) affinity in Early Permian marine environments of Gondwana. Scientific Reports. 6 (19215).

  3. Steward, R. J. and C. S. Wang. 2010. Adaptation of Caddisfly Larval Silks to Aquatic Habitats by Phosphorylation of H-Fibroin Serines. Biomacromolecules. 11 (4): 969-974.

  4. Compare Figure 4 in Reference 2 with Figure 1 in: Addison, J. B. et al. 2013. β-Sheet Nanocrystalline Domains Formed from Phosphorylated Serine-Rich Motifs in Caddisfly Larval Silk: A Solid State NMR and XRD Study. Biomacromolecules. 14 (4): 1140-1148.

  5. Their water-resistant chemical structure may help explain why these silk proteins may have lasted for thousands of years. Some dinosaur bones contain collagen protein, which also does not dissolve in water. Insoluble proteins seem to better resist microbial degradation.

PřílohaVelikost
921-22.2.2016-jemne_hedvabne_zkameneliny_ukazuji_na_stvoreni.doc264 KB
Průměr: 5 (2 votes)
Obrázek uživatele JHK

včera na přednášce v Písku s Liborem Votočkem

se znovu narazilo na jednu podstatnou věc. Že tento materiální svět se svými přírodními procesy nemůže vypůsobit jakýkoli vznik živých tvorů bez podnětu inteligence. Tento svět toho není schopen. Žádný přírodní zákon, ani v součinnosti s jiným, nemá žádnou moc k tomu, utvořit něco živého pouhými přírodními procesy. Jelikož nic takového není možné a nikdo na to zatím nepřišel - což se může někomu zdát jako, jaký ten logický prohřešek? - teď si nevzpomenu - ale nikoli, to jen tak vypadá, protože pokud není na světě člověka, který by přinesl nějaký důkaz takového procesu, který tvoří živý organismus, nejspíše by si zajistil již navždy u všech vědců nesmrtelnost. To se zatím nikomu nepodařilo, ačkoli tomuto budoucímu - nálezu - věří spoustu lidí, že to jednou někdo nalezne - takový kámen evolucionistů - jak přírodními procesy vzniká život.

Kreacionisté proto musí hlásat horem dolem - ti, kteří jsou k tomu posláni, jako např. již zmíněný Libor Votoček, že to je navždy ztracená víra v tyto život přinášející procesy. Člověk a to každý, by měl něco takového, pokud k tomu má rozum, tyto představy nadobro opustit, protože to, co zjišťujeme v tento čas jsou jisté a neoddiskutovatelné důkazy pro stvoření. To, z čeho a jak je učiněn tento svět - vykazuje jako jedinou možnou příčinu právě inteligenci. V křesťanském svědectví je to právě Bůh, který se křesťanům dává/nechává poznat a o jehož díle je po všechny časy ať ústně, ať písemně dokládána jeho Božská moc a schopnosti, které můžeme jako lidé i v dnešním čase, jakožto i v časech minulých, mít možnost stále poznávat a nad těmito schopnostmi, které jsou nám /ať v Bibli, ať jinde/ zjevovány na této přírodě a tomto světu okolo nás, pak následně poté, co si to i uvědomíme, žasnout a sklánět hlavu před takovouto rozumností, moudrostí, dobrotou, a vstřícností vůči všemu živému.

Toto však nebudou moci poznat lidé, kterým schází schopnosti - jako např. rozum. Kdo nemá rozum, nebude moci to pochopit a zůstane zajatcem svých vlastních pohledů a domněnek - a to veskrze těch evolučních, jak se hmota zesamoorganizovala ve funkční celek - živého tvora.

Tato falešná představa a spoustu demagogie okolo, které tito nerozumní lidé prohlašují v tomto světě - je osidlem a nástrahou pro lidi, kteří také jako oni - postrádají trochu toho rozumu k tomu, aby si mohli uvědomit, že přírodními procesy prostě nikdo nikdy žádného živého tvora - nevytvoří. Neboť platí právě jisté logické souvztažnosti - že když někdo nemá rozum, pak může dělat cokoli jen si zamane, ale nic funkčního neutvoří.

Tvořit lze, ale jen za přispění inteligence, rozumného jednání, moudrosti a osobně si myslím, že především lze něco rozumného utvořit, pokud to má to, co tvořím vůbec nějaký smysl. Beze smyslu lze sice také tvořit, ale každý jistě ví, co pak s takovými věcmi, které postrádají nějaký rozumný smysl...... - spoustu lidí k tomu nejspíše podotkne - co to je za nesmysl/volovinu?

Bohužel tato schopnost tohoto rozlišení není všem lidem dána asi ve stejné míře - lidé totiž jsou ochotni věřit tomu, že přírodní procesy - když se jim dá určitý čas - jsou schopny vytvořit něco živého. - Ne nejsou schopny. Přírodní procesy jsou tu díky přírodním zákonům a přírodní zákony mají za cíl pouze - udržovat život, ne život tvořit. Pokud by tomu tak bylo, již dávno bychom to zjistili a také by to jistě bylo někde napsané, že to tak kdysi proběhlo. Ale neproběhlo, neboť tomu vůbec nic, ani co by se za bleší pracku vešlo - nenasvědčuje a nejsou pro to žádné jasné a neoddiskutovatelné důkazy.

Spíše naopak - je velmi mnoho důkazů pro to, že tento svět byl stvořen, ať už svědectvím rozumných lidí v Bibli, anebo svědectvím, které vydávají zkameněliny a tento svět okolo nás.

To, co včera Libor Votoček znovu zdůraznil byl pouhý pozorovatelný poznatek, že když nebudete mít "know-how" ve smyslu - mít schopnosti něco tvořit, pak můžete mít třeba nekonečně času, ale nic nikdo nikde nevytvoří. Naopak, pokud budete mít know-how, pak na čase nezáleží.

Když budete mít peníze a schopné lidi, tak ten dům, který by s jinými - méně schopnými lidmi byl postaven za rok, vy s těmi schopnějšími postavíte např. za měsíc. A to čístě jen proto, protože třeba bude těch lidí více, anebo budete mít více peněz tyto schopnější lidi najmout. To je po celém světě snadno odpozorovatelný fakt. Když nebude vůle - pak v Sýrii budou islamisté zabíjet a mučit spousty lidí bez toho, aby proti tomu někdo něco podniknul. V okamžiku, když bude "vůle", tak to může během pár dní skončit tak rychle, že tomu tito lidé nebudou ani pomalu schopni věřit, že už je po válce.

Evolucionisté jsou proto nuceni věřit v dlouhé věky a díky tomu demagogicky dokazovat, že žádná inteligence není třeba při tom, aby mohl vzniknout živý tvor - ale je to proti všemu, co se v přírodě děje a je schopno se dít.

Naopak - pokud je toto "know-how", pak na čase již vůbec nezáleží. A jelikož je Bůh Bible - to největší "know-how", nikdo více již není, pak je velmi rozumné očekávat, že když se v Bibli píše, že Bůh řekl - a stalo se - během pár dní, pak tomu tak skutečně bylo. A je to v souladu se vším, co je schopen člověk poznávat v tomto světě a co je schopen svými silami - zkoumat. V.S.

Obrázek uživatele JHK

Děkuji za rady - věřím, že upřímně myšlené......

Myslím to s Vámi dobře: Prof. Doc. Dr. Ing. Pavel Kábrt, CSc., RSDr. (=rozhodnutím strany doktor) - nechci Vás odvracet od Boha, klidně si v něj věřte, když Vám to dělá dobře, ale buďte realista, pokud jde o ověřené evoluční procesy.

- ale já si raději nechám ty své pohledy na to, co a jak mluví k člověku z přírodních poznatků, které u evolucionistů padají na prázdnou půdu... - jejich pomýlení je zatím příliš velké než aby na ně mohli nějak rozumně reagovat. Je vidět, že když něco opakuji hodně dlouho, pak se to stane časem pravdou. Ovšem jen domnělou pravdou. Domnělou pravdou, že naše pohledy na to, že máme se zvířaty společného předka, jsou založené na pravém rozeznání zjištěných faktů. Bohužel není nic vzdálenějšího pravdě než toto domnělé zjištění, že se tak v minulosti stalo. V případě evoluce jde tedy o naprosté selhání rozumu těchto lidí. V Bibli to ale bylo apoštolem Pavlem a jinými apoštoly a křesťany již dávno předpovězeno, že lidé se obrátí k bájím, takže se nemůže člověk dnes ničemu divit. To vše už dávno věděli, že se tak stane. Zdraví V.S.

Vlastik

...nic se nemuselo po dlouhé časy nějak vyvíjet - všechno to bylo utvořené během pár dní, neboť Bůh takovou moc má, aby to tak zvládl.

No jo, Vlastiku, vy kreacionisti to máte lehké, Váš Bůh zamává kouzelným proutkem a všechno je hotovo. To my, skuteční vědci, kteří pilně a tvrdě pracujeme, abychom objevili, jak věci fungují, krůček po krůčku zjišťujeme, jak se hedvábí postupně vytvořilo dlouhodobou transformací larev chrostíků. Vy, kreacionisti, Vlastíku, to máte snadné, ale co kdybyste si takhle dal trochu námahy a racionálního úsilí zjistit, jak zářením, mutacemi a přírodním výběrem skutečně to hedvábí vzniklo, jak prostředí vybíralo stále výhodnější změny v genomu - až se to podařilo? To je moc práce, že? Snadnější je mávat Biblí, že?

Vlastiku, Váš mozek na to ZATÍM není připraven, protože jste se nechal omámit náboženskými fanatiky. Musíte víc studovat, doporučuji začít něčím jednoduchým a postupně se obeznámit s teorií Charlese Darwina, která jasně ukazuje, že žádný Bůh nemusel mávat čarovným proutkem, stačily počáteční podmínky, tedy hmota, energie a dlouhý čas, a postupně se všechno vytvořilo ZCELA PŘIROZENĚ, včetně Vás a Vašeho imaginárního neexistujícího Boha, kterého jste si vymyslel, abyste měl nějaké životní opium. To dnešní věda už jasně zjistila, jak se tu vytvořil život a hedvábí a ryby a lidi, vzpamatujte se a přestaňte uctívat dávno překonané mýty.

Myslím to s Vámi dobře: Prof. Doc. Dr. Ing. Pavel Kábrt, CSc., RSDr. (=rozhodnutím strany doktor) - nechci Vás odvracet od Boha, klidně si v něj věřte, když Vám to dělá dobře, ale buďte realista, pokud jde o ověřené evoluční procesy. Máme dnes jasně zjištěno, že výbuchem vznikl vesmír, na planetě Zemi po jejím zchladnutí se vytvořily buňky, ty vytvořily kolonie a mnohobuněčné oragnizmy, už víme, jak z prokaryot vznikly eukaryoty, jak se vytvořily ryby a obojživelníci, ptáci a savci a lidé - to má věda pevně zjištěno, buďte realista, Vlastiku, přestaňte se držet starověkých mýtů a bájí. Nechledejte informace jen na www.kreacionismus.cz, ale také třeba zde.

Obrázek uživatele JHK

Přechodné formy žádné nikdy nebyly a proto není třeba ani

Tato elektrostatická interakce odpuzuje vodu, takže mohou vytvářet velmi vhodně strukturované lepkavé hedvábí i při životě pod vodou. Je to udivující design. Jak se mohl tento proces s vápníkovým přemosťováním jen tak vyvinout? A kde jsou přechodné formy?

žádné hledat. Železo se taví při tisíci-plus mínus pár stovek stupňů celsia a k tomu tavení není třeba vůbec nic, pouze přijít na to, čím to takhle zahřát. Všechno je již obsaženo v té hmotě - při kolika stupních se taví, při kolika tuhne, atd. atd. atd. Vše je dáno od Stvořitele - jako vlastnost toho určitého materiálu. Je to jednou provždy dané, že určitý prvek má tyto vlastnosti a při různých podmínkách se tyto vlastnosti různě mohou pak projevit. Stejně je tomu i s přírodou - je jednou dáno, co je živé, co není živé, co a jaké má vlastnosti - živé/biologické organismy mají určité vlastnosti, a také i způsob života a schopnost něco tvořit je již tomuto organismu dána tím, co je v jeho "genech", neboli - to, co a jakým specifickým způsobem učinil Stvořitel. Co tzv. "zakomponoval" do těchto "informací/genů". Jaké schopnosti a schopnosti ke kterým vlastnostem.

Takže, jak je jistě všem jasné z těchto zkamenělin, ten určitý zkamenělý hmyz měl schopnost tvořit tyto hedvábné kukly, neboli - měl určité schopnosti se množit a také i tvořit něco, co mohl například člověk pak využít v rámci své vlastní tvořivosti ke svému životu. - neboli -

- nic se nemuselo po dlouhé časy nějak vyvíjet - všechno to bylo utvořené během pár dní, neboť Bůh takovou moc má, aby to tak zvládl.

Je to vždy všude jasně vidět, že člověk je tvor tvořivý, kreativní a příroda jedná jako jeden organismus, který má na této zemi k životu - tyto podmínky. Je to dostačujícím důkazem pro to si uvědomit, že to je Boží dílo.

Stačí sem tam nějaký problém a podmínky se mění. Podobně jako jsou zvířata jistě překvapena touto teplou zimou u nás v ČR. A asi nejen u nás. Život však je stvořen tak, že se živé organismy umí ke změněným podmínkám postavit tak, aby mohly tyto podmínky vydržet. Neboť tato schopnost je "napsána" v jejich genech. V.S.

Customize This