Je už se slavnou rybí zkamenělinou konec?

Tiktaalik, hvězda mezi přechodnými formami, je evoluční slepou cestou

Tas Walker

(Z http://creation.com/tiktaalik-finished přeložil M. T.)

Stezky se stopami nohou nalezené v jednom polském lomu obrátily svět paleontologů vzhůru nohama (1). Po dlouhá léta se vyprávěl hezounký evoluční příběh o tom, jak se u ryb vyvinuly čtyři nohy a ony vylezly z oceánu na souš (obrázek 1). Snad nejslavnější fosilií z této evoluční ikony přechodu života z moře na souš je Tiktaalik roseae, ryba s ploutvemi, o které se tvrdilo, že její morfologie vykazovala přechodné znaky mezi rybami a čtvernožci.

Piotr Szrek, univerzita Uppsala

Tiktaalik
Obrázek 1. Vápencová deska z Polska s fosilními stopami nohou.

Kreacionisté soustavně odmítali evolucionistické nadšení spojované s fosilií a dokazovali, že nemá co dělat s jakýmkoli údajným přechodem života z moře na souš (2). Přesto evolucionisté Tiktaalika tvrdohlavě propagovali. Má svou webovou stránku (3), figuruje v evolučních schématech, září na obálkách knih o evoluci (4), a byl dokonce tématem písně oslavující evoluci (5). Richard Dawkins ve své poslední knize Největší show na světě (6) tvrdí, že „Tiktaalik je skvělým příkladem chybějícího spojovacího článku – je dokonalý, protože je téměř přesně na půli cesty mezi rybami a obojživelníky, a také proto, že už není chybějícím článkem, už jsme ho objevili.“ (Viz odmítnutí téhle knihy z pera Jonathana Sarfatiho, Největší podvod na světě?)

Nyní však zvířecí stopy objevené v Polsku posílají Tiktaalika a všechny podobné fosilie do popelnice. Ze své pozice hvězd v evolucionistickém show se najednou staly evoluční slepou uličkou. Takže kreacionisté měli ve všem pravdu.

Na první pohled nevypadají důkazy příliš přesvědčivě. Stopy jsou zachované jako mělké prohlubně na povrchu velkých vápencových tabulí z lomu Zachelmie v Horách svatého kříže v Polsku. Na drsném povrchu jsou patrné zaoblené prohlubně uspořádané do řádků (obrázek 1). S využitím nákresů a diagramů (obrázek 2) přinášejí autoři velmi silnou argumentaci, že zmíněné prohlubně jsou ve skutečnosti stopami čtyřnohých zvířat, která se podobala velkým ještěrkám.

Autoři byli dokonce schopni z některých konkrétních stop rekonstruovat tvar chodidla a rozlišit jednotlivé prsty (obrázek 3). Z rozměrů stop usoudili, že některá zvířata byla až přes 2 metry dlouhá.

Tyto stezky se stopami jsou pozoruhodným nálezem, ale jinak nejsou stopy zvířat ve fosilním záznamu ničím mimořádně neobvyklým. Tisíce stezek suchozemských živočichů bylo už nalezeno na mnoha různých místech po celém světě. To, co ke zmíněnému nálezu přitáhlo pozornost celého světa, je fakt, že tyhle stopy jsou staré (s použitím evolucionistických předpokladů) 397 milionů let, což je činí o celých 18 milionů let staršími než je Tiktaalik (opět podle evolucionistického datování). Pokud již o 18 milionů let dříve existovala čtyřnohá zvířata, pak nemůže být Tiktaalik onou přechodnou fosilií, za kterou je vydáván.

Měli jsme za to, že jsme pochopili původ čtvernohých zvířat. Musíme se však nad ním znovu zamyslet – paleontoložka Jenifer Clacková, Cambridgeská univerzita.

Náhle jsme se se slavným Tiktaalikem i se všemi dalšími, s ním souvisejícími fosiliemi, ocitli v evoluční slepé uličce. Jinými slovy, musíme se zbavit všech těch úhledných evolučních schémat, která líčila v pestrých barvách přechod od ryb ke čtyřnohým předchůdcům suchozemské fauny. Evolucionistický domeček z karet, který byl s takovou pýchou předváděn světu, se hroutí pod závanem důkazů z Polska.

Totální pozdvižení

Nález stop v Polsku neznamená jen nějakou malou úpravu schémat či bezvýznamný detail. Obrátil svět paleontologů vzhůru nohama. To, o jak velké pozdvižení jde, můžeme vytušit z výroků o zmíněném nálezu.

• „Nutí nás k radikálnímu přehodnocení časové stupnice, ekologie i povahy prostředí, ve kterém došlo k přechodu od ryb ke čtvernožcům, stejně jako k úvahám o tom, stačí-li dosavadní rozsah fosilního záznamu k sestavení kompletního schématu vývoje života.“ (7)
• „[Nález] povede k zásadnímu přehodnocení našeho chápání původu čtvernožců.“ /8/
• „[Stopy] by mohly vést k zásadním posunům v našich znalostech přesné doby i ekologické povahy evoluce raných čtvernožců.“ (9)
• „Mysleli jsme si, že jsme pochopili původ čtvernohých zvířat. Musíme to vše však znovu promyslet.“ (10)
• „Je to překvapení, ale z fosilního záznamu to prostě vyplývá.“ (11)
• „Tyhle výsledky nás nutí přehodnotit celkový obraz přechodu od ryb k suchozemským živočichům.“ (12)

TiktaalikTiktaalik
Obrázek 2. Ilustrace ukazující, jak mohlo zvíře za sebou zanechat stezku se stopami (z pramene pod č. 7).

Všimněte si výrazů „zásadní přehodnocení“, „překvapení“, „musíme to vše znovu promyslet“ a „přehodnotit“. Z celé záležitosti máme dojem, že paleontologové se hrabou ve všech možných usazeninách a důkazy pro evoluci prostě veškeré žádné. Kreacionisté jsou káráni za to, že jsou při své práci vedeni vírou a nikoli důkazy. Nuže, z tohohle polského pozdvižení vyplývá, že důkazy nemluví samy za sebe. Musíme je zařadit do souvislostí, pečlivě o nich přemýšlet a náležitě je vyložit, aby dávaly smysl. Paleontologickému světu bude trvat hezky dlouho, než přehodnotí své výklady.

TiktaalikTiktaalik
Obrázek 3. Laserový sken povrchu, na kterém je vidět zvětšená konkrétní stopa, a náčrt, který ji porovnává se zvířecím chodidlem (z pramene pod číslem 7).

Nezapomeňte, že všichni vědci přistupují k důkazům s vlastními koncepcemi, prioritami a…vedlejšími zájmy. Ti z nich, kteří zasvětili své životy a kariéry obhajobě standardního příběhu o přeměně ryb v obojživelníky, nebudou příliš nadšeni důsledky nejnovějšího nálezu. Nebudou příliš ochotni změnit své názory, zejména proto, že je nemají čím nahradit.
a přitom
Pozoruhodné na celé věci je, že existuje několik různých způsobů, jak přehodnotit nové důkazy, setrvat dále na svém výkladu Tiktaalika. Nepůjde-li to, mohou to prostě ignorovat. Vše ukáže až čas.

Odkazy

1. Bryne, J., Four-legged creature’s footprints force evolution rethink, LiveScience.com, www.livescience.com/animals/100106-tetrapod-footprints.html, 6 January 2010.
2. See Tiktaalik roseae—a fishy ‘missing link’, and Tiktaalik—sticking its head out of water? creation.com/tiktaalik2.
3. tiktaalik.uchicago.edu
4. Shubin, N., Your Inner Fish: A Journey into the 3.5-Billion-Year History of the Human Body, Pantheon Books, New York, 2008; see review by Colin Mitchell, Journal of Creation 23(1):29–32, 2009.
5. Youtube video: Tiktaalik (Your Inner Fish), music by the Indoorfins, 2008.
6. Dawkins, R., The Greatest Show on Earth, 2009.
7. Niedzwiedzki, G., Szrek, P., Narkiewicz, K., Narkiewicz, M. and Ahlberg, P., Tetrapod trackways from the early Middle Devonian period of Poland, Nature 463(7227):43–48, 2010; nature.com/nature/journal/v463/n7277/pdf/nature08623.pdf.
8. Editor’s Summary, Four feet in the past: trackways pre-date earliest body fossils, Nature 463(7227), 2010; nature.com/nature/journal/v463/n7277/edsumm/e100107-01.html.
9. Roach, J., Oldest land-walker tracks found—pushes back evolution, National Geographic News, nationalgeographic.com/news/2010/01/100106-tetrapod-tracks-oldest-footprints-nature-evolution-walking-land.html, 6 January 2010.
10. Palaeontologist Jenifer Clack, University of Cambridge, UK; in: Curry, M., Ancient four-legged beasts leave their mark, ScienceNOW Daily News, sciencenow.sciencemag.org/cgi/content/full/2010/106/2, 6 January 2010.
11. Palaentologist Philippe Janvier from the National Museum of Natural History, Paris, France; in: Amos, J., Fossil tracks record ‘oldest land-walkers’, BBC News, news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/8443879.stm 6 January 2010.
12. Palaentologist Per Ahlberg of Uppsala University, Sweden; in: Fossil Footprints Give Land Vertebrates a Much Longer History, ScienceDaily, sciencedaily.com/releases/2010/01/100107114420.htm, 8 January 2010.

PřílohaVelikost
00454-9.10.2011-je_uz_se_slavnou_rybi_zkamenelinou_konec.doc162 KB
Průměr: 2.7 (3 votes)

Hostovi

Spousta věřících dnes ale Genesis doslova nebere a směje se vám pod fousy. Takový Gregor Mendel by se možná taky trochu pousmál. Smile

Obrázek uživatele Šriber

Host

kreacionisté věříci slovům Písma nic nemění na slovech Genesis

To přeci není vůbec pravda... Wink

proto i opravdu věřící ani v minulosti nevěřil babským pověrám o zrodu života ze špíny což nakonec pan Pasteur dokázal

Ale věřil...

Viz: Do začátku 19. století lidé všeobecně věřili na spontánní vznik určitých forem života z neživé hmoty. Tato představa se dnes označuje jako naivní abiogeneze či teorie samoplození

To lidé v tehdejších dobách nebyli skutečně věřící ?

To kdo se opravdu mýlí ukáže budoucnost Šribere

Ve skutečnosti to bylo zjištěno již v minulosti, vy jste si toho akorát nebyli schopni všimnout. Budoucnost ukáže jak dlouho váš definitivní zánik bude trvat...

Pevně věřím,že Černý Petr zůstane v rukou evolučníků.

Taky věříš na mluvícího hada, takže bych tomu žádnou váhu nepřikládal...

Už nyní vše tomu nasvědčuje.

Evidentně vnímáš realitu značně zkresleně...

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

Evě

Big smile

Host

Obrázek uživatele Eva

Host

ad - nevěřil babským pověrám

no dovol.......!!.......

Kdyby byly dveře vnímání očištěny, bylo by vidět všechno takové, jaké to je...

To kdo se opravdu

mýlí ukáže budoucnost Šribere.Pevně věřím,že Černý Petr zůstane v rukou evolučníků.Už nyní vše tomu nasvědčuje.

Host

Alois

kreacionisté věříci slovům Písma nic nemění na slovech Genesis a proto i opravdu věřící ani v minulosti nevěřil babským pověrám o zrodu života ze špíny což nakonec pan Pasteur dokázal.

Host

Hostovi

My kreacionisté jsme zde byli odjakživa.Je na evolučnících a ateistech aby dokazovali že více jak stovky generací lidí se po celou dobu mýlilo.

Lidé v minulosti také odjakživa věřili, že se myši a nejrůznější breberky líhnou ze špíny. Tak, a teď jde o to, aby věřící kreacionisté tento neomylný fakt rozšiřovali dále.

Obrázek uživatele Šriber

Host

Odjakživa tu byli i geocentrici, zastánci placaté Země, srdce jakožto řídícího orgánu apod. - a taky se mýlili. Vy jste další na řadě...

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

Death

můj výrok hloupý nebyl.My kreacionisté jsme zde byli odjakživa.Je na evolučnících a ateistech aby dokazovali že více jak stovky generací lidí se po celou dobu mýlilo.Dá se říci ,že až nyní cca jen část 5 generací lidí rezolutně křičí do světa ,že minulé generace a valná část lidí se mýlí v tom,že si myslí,že byla stvořena Bohem,či bohy.

Host

pro Host

Vaše: "Pokud by evolučníci tvrdili ,že se například na 80% domnívají,že se člověk evolučně vyvinul ,tak budiž.To se dá chápat.Pokud,ale evolučníci na 100% drze vykládají ,že se člověk evolučně vyvinul ,ale důkazy nemají žádné,tak se jen jedná o drzé hlášky s úmyslem lidi podvést a evoluční biologové se tím dobrovolně vyřazují z obce vědecké a přechází na pozice ateistické ideologie."
- To tedy může znamenat i - Pokud by někteří věřící tvrdili, že se například na 80% domnívají, že byl člověk stvořen "bohem", tak budiž. To by se dalo chápat. Pokud ale někteří věřící na 100% drze vykládají, že člověk stvořen "bohem" byl, ale důkazy o tom nemají žádné, tak se jen jedná o drzé hlášky s úmyslem lidi podvést a takoví lidé se tím dobrovolně vyřazují z obce vědecké a přechází na pozice teistické ideologie.

Pro úplnost snad jen Smrt dodá, že je to jen upravená parafráze Vašeho výroku. To abyste si uvědomil, jak hloupý ten Váš původní výrok byl.

Dále Smrt upozorňuje, že tato parafráze rozhodně nevyjadřuje stanovisko Smrti k tomu, co si věřící o stvoření člověka "bohem" mohou či nemohou myslet či tvrdit.

Customize This