Je pokrevní křížení vždy omezením genetické pestrosti?

(Z http://creation.com/inbreeding-genetic-variation přeložil M. T. - 5/2012. Vyšlo na stránkách CMI 29. dubna 2012.)

*

E. K. ze Švédska píše v odpovědi na článek Cože! ...žádné brambory?:

Mám dotaz ohledně genetické pestrosti.

Vznikne-li populace z několika málo jedinců, například začnete se dvěma králíky, a pak je necháte se rozmnožovat. Budou vykazovat hromadící se nemoci, až nakonec vymřou?

Nebo se nemocná zvířata časem z další plemenitby vyřadí, a vznikne tak populace zdravá? Máte o tom nějaké poznatky z praxe?

Proč australské králíky příbuzenská plemenitba neoslabila, a naopak byli tak úspěšní?

Co se stane, necháte-li takto rozmnožovat uzavřenou populaci zvířat s rychle se střídajícími generacemi jako jsou octomilky? Děkuji Vám za informace uveřejňované na Vašich webových stránkách, které mi moc pomáhají posilovat moji víru.

Dr Don Batten z CMI odpovídá:

Výsledek příbuzenské plemenitby závisí na několika faktorech včetně:

1.
Počtu vrozených vad v populaci. To je ten nejdůležitější faktor. Nemají-li organizmy žádné vrozené vady, pak příbuzenská plemenitba nepředstavuje problém. To by se například týkalo dětí Adama a Evy (mutace způsobily hromadění genetických defektů až po Pádu v Genesis 3). Bezproblémová příbuzenská plemenitba se rovněž týkala všech zvířat i rostlin stvořených ve Stvořitelském týdnu (Genesis 1).

2.
Velikosti populace. Právě tenhle faktor Vás zajímal. Není rozhodujícím činitelem v případě, že příslušní tvorové nemají mnoho vrozených vad, ale s rostoucím počtem vad roste význam velikosti populace. Situaci zde však ovlivňuje spíše otázka genetické pestrosti populace, kdy určité zhoubné mutace nejsou přítomny u všech jedinců, než samotná velikost populace.

3.
Počtu možných potomků. Tvorové s velkou plodností mají větší šanci zbavit se zhoubných mutací.

Situace s australskými králíky je zajímavá. Určitě se jim dařilo výborně, celá jejich záplava pocházela zřejmě z relativně malé populace přivezené do Austrálie roku 1859. Králíci byli sice už na palubách lodí s prvním transportem trestanců i osadníků (1788), ale těm se zřejmě moc dobře nedařilo (asi byli všichni snědeni, jelikož jiného jídla měli v raném období evropské kolonizace připlouvající lidé málo). Současná australská králičí populace pochází hlavně z jedinců zavlečených do země později, ačkoli není jisté, zda šlo o jedinou inportovanou populaci. Zajíci byli v Austrálii vysazeni již dříve (1840?), zdivočeli tu, a roku 1855 přivezli Evropané k likvidaci jejich přemnožení do Austrálie lišky (které pak rovněž lovili). Jak zajícům tak liškám se zřejmě dařilo v zemi velmi dobře. Osadníci pak přivezli i nějaké ty vrabce (1863), kterým se v Austrálii také dobře dařilo.

Zvířat dovezených do Austrálie, tam zdomácnělých a působících nesnáze, je vůbec pěkná řádka (Viz např.: Wikipedia: invazivní druhy v Austrálii). Je obtížné zjistit skutečné počty takto introdukovaných druhů, většinou však šlo o malé populace (snad s výjimkou ropuchy obrovské), a všem se dařilo velmi dobře.

Existuje mnoho příkladů osamělých ostrůvků, které osídlila suchozemská zvířata, zřejmě pouze ve velmi malém počtu, ale všude se jim dařilo velmi dobře.

U plemen domácích psů je však samozřejmě genetických defektů vinou příbuzenské plemenitby celá řada. V některých případech to dokonce ohrožuje jejich zdraví (viz naše články na creation.com o zmutovaných psech či voříšcích; viz i další výklad zde), mnoho plemen však zdravotní potíže nevykazuje. Příbuzenská plemenitba ovšem rovněž kromě toho rozhodně přispívá k vymýcení smrtelných zhoubných mutací z populace, takže má skutečně očistný účinek, jak jste se o něm zmínil. Podobně se šlechtí i rostliny (například kukuřice). Nejprve nechají šlechtitelé příslušný organizmus po několik generací pomnožit, a pak se zkříží dvě vyšlechtěné linie. Výsledkem je „vysoce odolný hybrid“, jehož semenáčkům se daří velmi dobře.

Takže ze šlechtitelské praxe vyplývá, že tvrzení o degeneraci organizmů vzniklých příbuzenskou plemenitbou a s ní spojených problémů například při nové kolonizaci země po Potopě je patrně přehnané (a nezapomínejte, že k Potopě došlo nedlouho po Stvoření, takže počet vrozených vad byl tenkrát mnohem nižší než dnes). Důležitým pramenem informací k celé problematice jsou pak práce Dr Sanforda o genetické entropii předpokládající výrazný nárůst genetických defektů vinou mutací v době po Potopě. Viz Plant geneticist: ‘Darwinian evolution is impossible’ (Rostlinný genetik: „darwinovská evoluce není možná“).

Doufám, že tato informace pomohla.

Srdečně zdraví

Don Batten

PřílohaVelikost
00509-7.5.2012-je_pokrevni_krizeni_vzdy_omezenim_geneticke_pestrosti.doc193.5 KB
Průměr: 2 (5 votes)

Stoura

Díky za informaci. Máš rozsáhlé vědomosti a dobrý přehled.
Mozart a Salieri (Моцарт и Сальери), drama, ve kterém skladatel Salieri zavraždí ze závisti svého přítele Mozarta. Podle hry složil ruský skladatel Nikolaj Andrejevič Rimskij-Korsakov (1844 - 1908) roku 1898 stejnojmennou operu.
Promiň, ale Puškin zašel ještě mnohem dál než je slušné.
Pokud se ti líbí vědomé falšování života historické osobnosti hříchem pomluvou, případně nactiutrháním, tak to s tebou není něco v pořádku. Doporučuji kontakt nejraději s nějakým psychologem nebo katolickým knězem.
Následovalo Formanovo filmové zpracování a dnes lze předpokládat, že většina lidí, kteří kdy slyšeli jméno Salieri, jsou hluboce přesvědčení, že je vinen smrtí Wolfganga Amadea Mozarta. Přitom v mnoha případech jde i v tomto filmu o vědomé falšování historie. Pomineme-li omyly v časových souvislostech, které lze vysvětlit uměleckým záměrem, jde i o věcné chyby. Mozart se nestal učitelem princezny, protože Salieri byl prostě lepší pedagog, což dokládá i výčet jeho žáků. Salieri neměl zapotřebí vydávat Mozartovo dílo za své, ani hrdost by mu to nedovolila. Konečně i vztah k otci měl u Mozarta do osudové posedlosti daleko.
Jsem otřesen nejen Puškinem a Formanem, ale i tebou!

Obrázek uživatele Eva

Antonio

ad - Nerad tak činím, ale chtěl bych tě poprosit, abys řešila problémy, na které stačíš! Teologie je nad tvé síly, nad tvé vzdělání a poznání. Promiň, že tě kritizuji.

Kaju se, omlouvám se, je mi líto...že tak przním teologii...(...taková jsem já, matinko....)

ad - Není většího problému než pochopit myšlení ženy. V tomto směru jsem jen dokladem tohoto tvrzení.

Neřeš problémy, na které nestačíš...Antonio...Smile...

ad - a je zcela jasné, že pro mne jsi byla a navzdory rozdílům v chápání světa, vždy intelektuálně přitažlivá.

Děkuji, Antonio.

ad - Velice oceňuji tvé příspěvky, ve kterých jsi neuvěřitelně pravdivě vysvětlovala, že změny přírodních podmínek nemohou sledovat z odpovídající rychlostí změny v organismech. No prostě skvělé!!!

Děkuji, Antonio.

ad - To zavání Kantem

Jo...Kantem to trochu smrdí...ale napsal to Wiilliam Blake - "Kdyby byly dveře vnímání očištěny, všechno by se člověku zjevilo ve své nekonečné podstatě"

http://www.antik-fryc.cz/knihy/index.php?auth=c9b2ce2344ba963e9ac930e2ca...

______________________________________________________

Kdyby byly dveře vnímání očištěny, bylo by vidět všechno takové, jaké to je...

Obrázek uživatele Šriber

Nosotonda

Nerad tak činím, ale chtěl bych tě poprosit, abys řešila problémy, na které stačíš

Žádám tě o to samé...

Na druhé straně u Caesara, Mozarta, doby pobělohorské a pod. by měl autor románu nebo jiného uměleckého díla vycházet z historických skutečností.

Proč ?

Je ostudné a lživé mluvit o G.Brunovi jako o mučedníku a oběti zvůle církevních tmářů

Lživé je mluvit o něm jako o vrahovi...

Stačí si přečíst, co je to panteismus

Vím, co je to panteismus. Co je na tom tak strašného, že si za to zasloužil zemřít ?

a kolik obětí přináleželo "dobročinnému" působení Bruna jako špiclovi panenské královny hrdého Albionu

Tak schválně - kolik ?

Jak to víš? Ve které knize nebo v úvodu či na závěr filmu bylo někde sděleno, že to je jen fantazie autora?

1. Sdělení znělo "autoři nijak netají, že je to fikce". Víš, jaký je rozdíl mezi nesdělit a tajit ?
2. Pokud to není odborná literatura či dokumentární film, tak se tak nějak předpokládá, že to nebude tak úplně pravda...

Bohužel, když lidé viděli ve filmu Žižku jako statečného ochránce společnosti, většina zcela jistě uvěřila a prožitek z uměleckého díla překonává veškeré rozumné argumenty, že se jednalo o lapku, vraha všech mnichů a odpůrců, nejhoršího ničitele všeho, co se mu dostalo do cesty.

Nelíbí se ti jeden falešný obraz, ale sám zastáváš druhý. Pravda je ve skutečnosti někde mezi...

Nakonec název Jiráskova pamfletu "Proti všem" jen dokladuje militantní, tedy zhoubný charakter osobnosti

Nebo to jen poukazuje na to, že stáli proti všem...

Pokud jsou lživé podány, jsou proti Desateru.

Všechno lživé je tedy proti Desateru a tudíž proti Bohu ?

Možná jsi výjimkou, ale tato pseudoumělecká díla ovlivňují společnost.

Tak je to problém společnosti...

Vyrůstal jsem v rodině důstojníka socialistické armády.

Takže jsem vlastně dle tebe blb.

Ano, to jsi, ale z jiných důvodů...
To, co jsi uvedl, nebyla vina tvoje, ale tehdejší propagandy a případně tvého nízkého věku...

Naštěstí mi Bůh, přestože jsem o to jako nevěřící nežádal, dal špetku poznání a rozumu.

Opravdu jenom špetku...

Giordano Bruno byl panteista, tedy věřící fanatik, že vše je Bůh.

Jasně a upálit člověka vůbec není fanatismus...

Tedy podle ateistů by měl být ještě horší než protestanti, katolíci a dokonce věřící v Mohammeda.

Proč ?

Navíc to byl prokazatelně špicl panenské královny

Nebyl...
Onen "špicl" sice existoval a byl známý jako Henry Fagot, jenže neexistují přesvědčivé důkazy, že on a Bruno byli stejná osoba. A jejich rukopisy se dost liší, což tuto hypotézu zrovna nepodporuje...

o čemž zcela historie neznalý Sriber tvrdí, že to není pravda

Šriber je magistr historie, kdežto Nosotonda věří všemu, co si někde přečte a hodí se mu to...
Prosím čti...
A zkus se zamyslet - kdyby bylo prokázáno, že to byl vrah a udavač, nemyslíš si, že by z toho byl obviněn ?

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

George

Nosotonda je typickým příkladem člověka, se kterým nehne ani opakované vyvrácení jeho chybných názorů (zde pomluvy Giordana Bruna), pokud na nich dostatečně lpí. Takoví lidé z jakýchsi zřejmě vrozených vnitřních příčin potřebují mít pevné (pseudo)PRAVDY, evidenci třídí zásadně klíčem LÍBÍ/NELÍBÍ a jejich přirozeným údělem je náboženský dogmatismus až fundamentalismus.

Nosotonda

Navíc to byl prokazatelně špicl panenské královny a pokud navíc utopil představeného v Tibeře, o čemž zcela historie neznalý Sriber tvrdí, že to není pravda, byl to náboženský fanatik a kriminálník.

Rekl bych, ze mezery ve vzdelani mas spis ty. A co je horsi, odmitas si je doplnit i kdyz tu se Sriberem predlozime jasna fakta.

Kubes o tom psal v roce 1946, neuvedl pramen, nenapsal ze Bruno nekoho utopil, ale ze ho do Tibery hodil (interpretace typu "Bruno ho zavrazdil" je tedy zcela nepripustna) a aby toho vseho nebylo malo, pouzil tam i kouzelne sluvko "pry", tedy ani on to nevedel jiste.

To, ze Bruno spehoval pro Walsinghama tvrdil snad jen Bossy. Kazdopadne se mi nepodarilo dohledat, ze by Bossy psal o tom, ze Bruno nekoho zavrazdil. Pokud uz jsi to v mezicase dohledal ty, tak sem dej odkaz nebo citaci a prestan placat.

Ta udalost pry neni dolozena zadnym archivnim zaznamem v mestskych cernych knihach ani v Neapoli a ani v Rime. Jediny, kdo to tvrdil, byl Mocenig (v roce 1592), kteremu to udajne rekl sam Bruno. O zadnych dukazech nicmene nevim a inkvizice v Benatkach to podle vseho ani nevysetrovala.

Eva

Mno a co vlastne maji byt "krestanska dogmata"? Jsou i krestane, kteri zadna dogmata nemaji - napr. pro Obec krestanu je zavazny pouze liturgicky rad a tim to konci. Co se tyce RKC, tak to je na jinou diskusi. Dnes uz jsou i samotni rimskokatolicti teologove ponekud opatrnejsi, co se ruznych odvaznych tvrzeni typu "vira v explicitne definovana dogmata je podminkou spasy" tyce. Navic zrovna katolici si moc nepomohli - mj. se jim podarilo opakovane rozdelit svoji cirkev, coz nevim zda lze pokladat za znamu uspechu. Pravoslavni "skoncili" s dogmaty o neco driv a je to leckdy docela poznat. A klidne Ti reknou, ze treba "dogma" o neomylnosti papeze lze ve vire katoliku tak nejak ignorovat, nebot skutecne neni nutne pro viru a pro zivot.

Pak znam i krestany, kteri plne chapou proc dogmata vznikla, ale jejich chapani ma sve hranice. A ty obvykle zacinaji tam, kde se do toho zaplete takove to "nemenne" a "protoze vyhlaseno z hlediska absolutni pravdy". Coz je ostatne podle nich prave ten dejinny duvod, proc mame nakonec tolik odnozi krestanstvi.

Obrázek uživatele Stoura

to Nosotonda: Amadeus a jiní

ad Pokud tomu tak nebylo, a Mozart nebyl takový primitiv, jak jej v Amadeovi Forman prezentoval, bylo by správné nakopat zednáři Formanovi do příslušných partií.

Asi byste nejprve měl k těmto účelům exhumovat Alexandra Puškina, jehož divadelní hra stála na počátku bipolárního dramatického příběhu o Mozartovi a Salierim. Tu hru například zhudebnil Rimskij-Korsakov (také ho chcete nakopat?). Puškinův námět před 33 lety Peter Shaffer použil jako základ pro svou divadelní hru, a pak zpracoval do filmového scénáře, jež po dalších několika letech Forman zfilmoval.

A pokud Vám vadí spisovatelé historických fikcí, tak doporučuji Vaší pozornosti především Shakespeara, který v tom byl mistrem.

Noso tondo,

sleduji s bolestí v duši, jak náboženský fanatismus stále plodí zlo.

Pryč se všemi náboženstvími.

Diskusní příteli

Diskusní příteli nejvěřnější!

je rozdíl napsat science fiction, kde je zřejmé, že osoby a děje jsou vymyšlené
Pokud se jedná o Harryho Pottera, Cipíska nebo krtečka, jsou to vymyšlené postavy a tam si může autor s nimi dělat, co chce. Byť u toho krtečka si tím nejsem zcela jist a u Harryho Pottera je zřejmé, že se jedná o diskreditaci hodnot a ctností a negativní ovlivnění mladé generace stupidností dnešního světa.
Na druhé straně u Caesara, Mozarta, doby pobělohorské a pod. by měl autor románu nebo jiného uměleckého díla vycházet z historických skutečností. Je ostudné a lživé mluvit o G.Brunovi jako o mučedníku a oběti zvůle církevních tmářů, popisovat Gottwalda, majora Zemana nebo jiné komunisty jako zastánce svobody a ctitele lidských práv a klanět se Grygarovi či Váchovi jako modlám a mluvit o nich, že jsou věřící vědcové. Stačí si přečíst, co je to panteismus a kolik obětí přináleželo "dobročinnému" působení Bruna jako špiclovi panenské královny hrdého Albionu, milionům mrtvých "díky" komunismu a co je nejhorší protivenství vůči vyznání víry a dědictví otců v prohlášeních a knihách kněží a těch, co se hlásí k víře, tedy v tomto příspěvku posledně zmiňovaných.

Jak měříš zřejmost ? A kde je hranice mezi zřejmým a nezřejmým ?
Souhlasím s tebou, že zřejmost není kritériem pravdy.

Pořád je to fikce a autoři nijak netají, že je to fikce...
Jak to víš? Ve které knize nebo v úvodu či na závěr filmu bylo někde sděleno, že to je jen fantazie autora? Bohužel, když lidé viděli ve filmu Žižku jako statečného ochránce společnosti, většina zcela jistě uvěřila a prožitek z uměleckého díla překonává veškeré rozumné argumenty, že se jednalo o lapku, vraha všech mnichů a odpůrců, nejhoršího ničitele všeho, co se mu dostalo do cesty. Nakonec název Jiráskova pamfletu "Proti všem" jen dokladuje militantní, tedy zhoubný charakter osobnosti, která má pomníky a kterou díky falešné kultuře obdivovali a dodnes obdivují miliony "blbů".

A v čem jsou tebou zmiňovaná díla proti Bohu a lidem?
Pokud jsou lživé podány, jsou proti Desateru. Pokud jsou proti Desateru, není v nich lásky. Pokud v nich není lásky, je to hodně hodně špatné a navíc proti Bohu!!!

Je to fikce, ne historické dokumenty, což není žádné tajemství. Pokud si tím někdo nechá zkreslit názory, je to jeho problém a hrozí mu, že bude za blba...
Možná jsi výjimkou, ale tato pseudoumělecká díla ovlivňují společnost. Vyrůstal jsem v rodině důstojníka socialistické armády. A četl jsem vojenskou literaturu: Psáno na tanku, V Stalingradských zákopech, Generál Dovator, Jaro na Odře. A Žižka a jiní "hrdinové" bolševické krutovlády, byly díky škole a jeho představování komunistickou společnosti málem moje vzory. Takže jsem vlastně dle tebe blb. A to ani nevíš, že jsem chrastil na náměstí klíčemi, když byl národu předhozen "sametový spasitel" Vašek Veškrna. Naštěstí mi Bůh, přestože jsem o to jako nevěřící nežádal, dal špetku poznání a rozumu. Proč by nedal Bůh poznání i tobě???

Giordano Bruno byl panteista, tedy věřící fanatik, že vše je Bůh. Tedy podle ateistů by měl být ještě horší než protestanti, katolíci a dokonce věřící v Mohammeda. Navíc to byl prokazatelně špicl panenské královny a pokud navíc utopil představeného v Tibeře, o čemž zcela historie neznalý Sriber tvrdí, že to není pravda, byl to náboženský fanatik a kriminálník. Jeho upálení nebylo to dílem církve, anžto nejvyšším církevním trestem je exkomunikace. Upálení mu bylo vloženo soudem světským a v souladu s tehdejším právem zcela zřejmě právem.

On snad Forman tvrdil, že Amadeus je historicky přesný životopisný film?
Pokud tomu tak nebylo, a Mozart nebyl takový primitiv, jak jej v Amadeovi Forman prezentoval, bylo by správné nakopat zednáři Formanovi do příslušných partií.

Evi!

No to jo, Antonio...to určo...)))))))))))))))
Není většího problému než pochopit myšlení ženy. V tomto směru jsem jen dokladem tohoto tvrzení.

Kecáš - nabídku k sňatku jsem dostala jen od PK, a tomu v konečném důsledku šlo jen o tu svíčkovou....
Moje kopa věku mi dává ospravedlnění, že si vše přesně nepamatuji. Měl jsem dojem, že to kromě PK byl ještě někdo jiný a je zcela jasné, že pro mne jsi byla a navzdory rozdílům v chápání světa, vždy intelektuálně přitažlivá.
Velice oceňuji tvé příspěvky, ve kterých jsi neuvěřitelně pravdivě vysvětlovala, že změny přírodních podmínek nemohou sledovat z odpovídající rychlostí změny v organismech. No prostě skvělé!!!

Kdyby byly dveře vnímání očištěny, bylo by vidět všechno takové, jaké to je...
To zavání Kantem

Customize This